NATEČAJ EKOCI “GREEN DESIGN” – POVABILO K SODELOVANJU – Sporočilo za javnost

ekoci greenNatečaj za ocenjevanje najbolj inovativnih oblačil iz naravnih materialov

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

NATEČAJ –  EKOCI »GREEN DESIGN« – POVABILO K SODELOVANJU

 

EKOCI  –  Eko civilna iniciativa in Pomurski sejem skupaj s partnerji organizirajo javni natečaj  Ekoci  »Green Design« za izdelavo najbolj inovativnih oblačil  iz industrijske konoplje, lanu in volne ter ostalih naravnih vlaken.

 

Organizatorji želijo z natečajem obuditi znanja naših prednikov in sedanjo generacijo modnih ustvarjalcev  vzpodbuditi k ponovni oživitvi slovenske tekstilne tradicije z inovativnimi, modernimi oblačili iz trajnostno pridelanih materialov. Istočasno želijo navdušiti potencialne pridelovalce ekoloških surovin, kot so: eko industrijska konoplja, eko lan in volna k večji pridelavi, kar bi zagotavljalo surovinsko osnovo za slovensko nitko. Da je poreklo surovin in način pridelave in predelave pomemben dejavnik, se zaveda čedalje več ljudi, saj se v praksi na globalnih trgih uporablja veliko spornih tehnologij in nepoštenega dela.

 

Izhodišča organizatorjev za načrtovanje natečaja so:

 • Oživitev nekdaj izjemno močne tekstilne industrije v Sloveniji
 • Izdelava tekstilnih izdelkov za domači in tuji trg z ustvarjalnostjo mladih in znanjem starejših
 • Ustvariti nova delovna mesta
 • Vzpodbuditi večjo pridelavo eko konoplje, eko lanu in volne  na Slovenskem
 • Približati izdelke iz domačih trajnostnih materialov slovenskemu trgu
 • Osveščati kupce o pomembnosti porekla izdelkov in pravičnem trgovanju
 • Izobraževati kupce na področjih tekstilnih tehnologij, trajnostnega razvoja, nevarnih vplivov oporečnih tekstilnih izdelkov na zdravje, itd.
 • Vzgojiti kupce, da cenijo slovensko poreklo izdelkov
 • S kakovostnimi, sodobnimi, modnimi izdelki iz ekoloških tekstilnih materialov, ki so predmet natečaja, privzgojiti kupcem odnos do lepega, trajnostnega in slovenskega

 

Natečaj je namenjen ocenjevanju kakovostnih domačih  izdelkov, primernih za trženje doma in na tujih trgih. Ekoci, Eko Civilna iniciativa Slovenije, Zadruga Ekoci Coop in Pomurski sejem skupaj s partnerji Pomurskim muzejem, Katedro za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Občino Polzela, Tovarno nogavic Polzela in podjetjem Soven poudarjajo, da morajo biti oblačila in drugi tekstilni izdelki za natečaj izdelani po načelih trajnostnih tehnologij in imeti veliko sporočilno vrednost: nagovarjati ljudi k družbeni odgovornosti, zeleni potrošnji, pravični trgovini in poudarjati  nacionalno identiteto. Cilj natečaja je vzpodbudil velik potencial slovenskih mladih, talentiranih modnih ustvarjalcev, ki bi lahko na osnovi bogate tekstilne tradicije v naši državi in še obstoječega znanja s področja različnih tekstilnih tehnologij in oblačilnega inženirstva ustvarjali inovativne tekstilne izdelke z dodano vrednostjo.

 

Cilj projekta je na sonaravnih temeljih, z ohranjanjem tradicionalnega znanja s področja tekstilstva in s sodobnimi pristopi vzpostaviti verigo, v katero bi se povezali pridelovalci vlaknatih materialov, predelovalci tekstilij ter izdelovalci in oblikovalci tekstilno konfekcijskih izdelkov. Povezava od semena do končnega izdelka bi pozitivno vplivala na razmah kmetijstva, tekstilne industrije in turizma.

Poleg tega pa je pomemben element prizadevanj organizatorjev natečaja Ekoci »Green Design« tudi ozaveščanje ljudi o dobrodejnih učinkih nošenja oblačil iz sonaravno pridelanih materialov na zdravje in dobro počutje.

Predmet natečaja so izdelki, ki jih je mogoče proizvajati množično ter bodo cenovno dostopni domačemu in tujemu kupcu, zato so k sodelovanju vabljeni vsi, ki znajo ustvarjati tkane, pletene, kvačkane in konfekcijske izdelke, jih oblikovati ali izdelovati modne dodatke ali čevlje. Tekmovanje bo potekalo v več kategorijah: nogavice, spodnje perilo, oblačila za spanje, poslovna oblačila, otroška vrhnja oblačila, sodobna oblačilo z elementi slovenske tradicije, vsakodnevna oblačila in delovna oblačila. Možno je sodelovanje v več kategorijah. Komisija bo ocenjevala tudi možnosti kombiniranja oblačil oziroma tekstilnih izdelkov in njihove ponovne uporabe.

 

Pogoj za sodelovanje na natečaju je izdelava tekstilno konfekcijskih izdelkov iz materialov znanega porekla in surovinske sestave. Izdelki morajo vsebovati  najmanj 51% vlaken industrijske konoplje, ostala vlakna mešanice pa so lahko druga naravna tekstilna vlakna – volna, lan, eko bombaž, svila, viskozna vlakna, itd. Izdelke lahko kandidati oblikujejo iz domačih ali uvoženih tkanin ali pletiv.

 

Rok za prijavo za sodelovanje na natečaju je 30. maj 2016 na elektronski naslov : ekocicoopslo@gmail.com: ;

Na osnovi izraženega interesa za sodelovanje bo organizator poslal kandidatom prijavnico za sodelovanje s podrobnostmi razpisa.  Do 25. junija 2016 morajo kandidati poslati ali dostaviti opis izdelka ter skico ali fotografijo izdelka, zadnji rok za dostavo izdelkov v ocenjevanje pa je 1. avgust 2016.

Izdelke bo do 10. avgusta ocenila strokovna komisija, od 10. avgusta bo potekalo ocenjevanje javnosti (glas ljudstva) po elektronskih medijih, od 20. do 24. avgusta pa ocenjevanje obiskovalcev z oddano glasovnico na sejmu Agra.

Razglasitev rezultatov bo 25. avgusta 2016 na slovesni prireditvi na sejmu AGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni. Vsi izdelki bodo na sejmu tudi ves čas razstavljeni.

Nagrajencem natečaja bodo organizatorji pomagali pri prodoru na trg, najbolje ocenjeni  pa bodo  nagrajeni.

 

 

Podrobnosti o natečaju Ekoci »Green Design« so na spletni strani: www.ekoci.si;

 

Dobrodošli  k sodelovanju.

 

V imenu soorganizatorjev:

 

Ekoci  – v  imenu somišljenikov  in vrednot, ki jih skupaj udejanjamo: Irena, Mateja, Maja, Jelka, Sonja, Marjan, Jože, Stoja,  Stanka, Blaž  in še ogromno ljudi, ki nam je mar za prihodnost.

 

ekoci logo

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  in FB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

 

ČESTITKE ZA PRAZNIK DELA IN AKTIVNOSTI GIBANJA ZA VEČJO BLAGINJO IN VEČ DELOVNIH MEST V SLOVENIJI

ekoci logo10155917_643013585805199_782696575792528123_nSporočilo za javnost

ČESTITKE ZA PRAZNIK DELA IN AKTIVNOSTI GIBANJA ZA VEČJO BLAGINJO IN VEČ DELOVNIH MEST V SLOVENIJI

Somišljeniki Ekoci – Eko civilna iniciative Slovenije želimo prijetno praznovanje praznika dela vsem Vam, ki si prizadevate z aktivnim pristopom za boljše življenje v Sloveniji, za več delovnih mest, za trajnostni razvoj, za samooskrbo za ohranjanje kulturnih in naravnih danosti ter ohranjanje kulturne identitete in znanja z dejanji, ki tlakujejo temelje za pot v prihodnost kjer lahko sodeluje vsak izmed nas za boljše življenje nas in prihodnost naših otrok.

Prihodnost sestavljajo kot kamenčki v mozaiku mala dejanja. Lahko pripomore tudi sodelovanje v Štafeti semen, sodelovanje v natečaju » Ekoci Green design« ter posredovanje Pobud Vladi kako ustvariti več delovnih mest. Z aktivnim državljanstvom lahko pripomoremo pri varovanju in ohranjanju naravnih virov ter ustvarjanjem blaginje z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem.

Somišljeniki Ekoci si še naprej prizadevamo s pozitivnim in aktivnim pristopom povezovati čim več ljudi na področju stroke, institucij, lokalnih skupnosti, nevladnikov, politike in naprednih medijev v konkretnih dejanjih, ki pomenijo še večjo učinkovitost na področju samooskrbe s hrano in dobrinami , z aktivnim prizadevanjem za ohranjanje naravnih virov, pravice do vode, v ustvarjanje več delovnih
mest v Sloveniji, ki bodo temeljila na trajnostnem razvoju in etični ekonomiji z aktivnostmi, ki jih z veseljem navajamo v nadaljevanju.

1. Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije je v okviru gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen – gibanje za ohranjanje, sejanje in izmenjavo avtohtonih, domačih in tradicionalnih semen in samooskrbo, bistveno pripomogla k zavedanju o večji samooskrbi na področju vrtičkarstva. Prizadevamo si, da so semena v rokah ljudi, ohranjena, izmenjana in posejana.

V Sloveniji je čedalje več vrtičkov tudi v šolah in vrtcih, zavedanje o sonaravno pridelani hrani se povečuje. Po zaslugi prizadevnih mentorjev in zavzetih ljudi. Štafeta semen se vsako let prične z aktivnostmi na sejmu Altermed s tematskim posvetom in se nadaljuje vse do Dneva zemlje in spontano skozi celo leto. Pomemben izvedbeni del gibanja so Izmenjevalnice semen in sadik, ki jih je čedalje več po različnih krajih po Sloveniji. Že ves mesec sadijo otroci v vrtcih , šolah, sodelujejo starejši, vse pa je ozaljšano s prijetnim vzdušjem in sodelovanjem.

Največja prireditev je bila v okviru Vrtcev Slovenska Bistrica, Vrtec poje in pleše in Štafeta semen. Nastopalo je preko 1000 otrok, prireditev pa so obiskali tudi njihovi starši, dedki in babice. Vsi skupaj so z veseljem sodelovali na Izmenjevalnici semen in sadik, ki so jih pripravili malčki skupaj z zavzetimi mentorji. Izmenjavalnice semen so bile po več krajih v Sloveniji, v Slovenskih Konjicah, Žalcu, Kočevju in številnih drugih krajih. Objavljamo nekaj utrinkov iz prireditev.

31 33 32

Utrinki in prireditve Vrtec poje in pleše in Izmenjavalnica semen v Slovenski Bistrici

2. Samooskrba in ohranjanje naravnih virov, vpis pravice vode v ustavo, Pobuda za svetovni dan čebel in povezovanje ljudi v akciji – Pomagajmo si – povezujemo ljudi.

Poti do večje blaginje za vse ljudi v Sloveniji je več. V prizadevanjih za večjo samooskrbo vam priporočamo v preučitev priročnik:

Postanimo samooskrbni, na povezavi : http://lokalna-kakovost.si/naucimo-se- postati-samooskrbni/.

Če vas zanima, kako lastno zelenjavo pridelovati na svojem vrtu skozi vse leto, pa priporočamo priročnik Sveža zelenjava iz domačega vrta 365 dni v letu. http://shop.zazdravje.net/…/sveza-zelenjava- z-domacega- vrt…/

Zahvaljujemo se vsem Vam, ki ste z svojim podpisom podprli Vpis pravice vode v ustavo o
http://www.pravapeticija.com/voda_je_svoboda in podpirate Pobudo za svetovni dan čebel. http://www.mkgp.gov.si/si/mednarodni_dnevi/pobuda_za_svetovni_dan_cebel/ saj si moramo
zagotoviti pot v trajnostno prihodnost .

V Sloveniji je veliko ljudi, ki imajo prevelike hiše, imajo zemljo, potrebujejo pomoč, na drugi strani pa so ljudje, ki ne morejo plačevati položnic, nimajo stanovanja, so pošteni in želijo delati. Z revijo Zarja smo pričeli z akcijo Pomagajmo si – povezujemo ljudi, kjer iščemo tiste ljudi, ki so pomoči potrebni in jih povezujemo s tistimi, ki pomoč potrebujejo. Če veste za podoben primer ali imate podobno situacijo ali želite sodelovati v aktivnosti ali želite pomagati sebi, sosedu, prijatelju, sodelovati v izgradnji skupnosti, da nam bo vsem lepše, posredujte podatke na: Pomagajmo si – povezujemo ljudi – pišite na naslov: ekoci.si@gmail.com; ali Uredništvo revije Zarja zarja@media24.si; ali Revija Zarja

Pomagajmo si – povezujemo ljudi, Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana . Več info na:

http://ekoci.si/zadnje/pomagajmo-si- povezujemo-ljudi/

34 36 35

Samooskrba – posaditev gredice in sajenje drevesa v Vrtcu Trje in Izmenjalnica semen v Vrtcu v Kočevju. Zavzeti mentorji učijo otroke znanj za prihodnost.

3. » Ekoci – Green Design« natečaj za tekmovanje najlepših in najbolj inovativnih oblačil iz industrijske konoplje, lanu in volne ter ostalih naravnih materialov.

Ekoci – SDM – sekcija slovenska delovna mesta, si prizadeva za aktivni pristop za več delovnih mest z zavedanjem, da moramo stopiti skupaj in si sami ustvarjati delovna mesta na osnovi trajnostnega razvoja in ustvarjati pošteno blaginjo na osnovi virov , ki jih imamo v Sloveniji. V preteklosti smo bili priča skoraj popolnemu uničenju tekstilne industrije na naših tleh, ki je plod globalizacije. V kakšnih razmerah je izdelana večina sedanjih tekstilnih izdelkov, ki prihajajo povečini iz tretjega sveta si lahko preberete na povezavi: http://www.resnica.info/

Ekoci želimo z dejanji in povezovanjem pripomoči k temu, da oživimo pošteno tekstilno industrijo iz naravnih materialov , ki so osnova tudi za zdravje ljudi in planeta. V ta namen smo uspešno povezali deležnike in smo v fazi objave natečaja« Ekoci Grenn Design.« Natečaj pomeni poleg iskanja delovnih mest in inovativnih oblačil iz naravnih materialov še priložnost, da bodo kmetje lahko
pridelali naravne industrijske rastline, ter pridelali več eko hrane v kolobarju setve, sonaravno pridelano hrano pa prodali po poštenih cenah domačinom in turistom, ki jih bomo privabili v Slovenijo s celovitim trajnostnim pristopom kjer bomo ponujali zdravo hrano, zelene storitve in ponosno ustvarjali v zeleni oazi zdravja inovativne izdelke na sodoben način.

Za prihodnost štejejo dejanja. V lanskem letu so na pobudo Ekoci v Tovarni nogavic Polzela pričeli s proizvodnjo prvih konopljinih nogavic, ki se že uspešno tržijo. Povezali smo vse občine Savinjske doline, Razvojno agencijo Savinja, IHPS Žalec posameznike in gospodarstvenike, kmete. Skupaj smo ustanovili Zadrugo Ekoci Coop, ki ima že 50 zadružnikov. Več info o otvoritvi zagona nogavic na povezavi: http://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za- javnost-svecana- otvoritev-proizvodnje- iz-eko- konoplje-in-naravnih- materialov/

37 38Utrinki iz svečane otvoritve zagona proizvodnje eko konopljinih nogavic v Polzeli.

Na Pomurskem sejmu Green je bil organiziran Posvet – Sporočilo za javnost: Posvet na sejmu Green: Kako združiti potenciale ljudi in znanja od semena do inovativnih izdelkov v tekstilni industriji?« Na posvetu smo se dogovorili, da bomo skupaj z soorganizatorji Pomurskim sejmom, zadrugo Ekoci Coop ter sodelujočimi partnerji razpisali Natečaj »EKOCI – Green Design« ki daje priložnost, da se predstavijo kreatorji, šivilje, društva, ustvarjalci, podjetja in zavzeti posamezniki ter mladi ustvarjalci z že izdelanimi oblačili iz konoplje in naravnih materialov. To je tudi priložnost, da se povežejo s pridelovalci in predelovalci in se skupaj zavemo, da si delovna mesta ustvarjamo sami. Na Natečaju bodo lahko sodelovali končni izdelki v kategorijah: spodnje perilo, pižame, nogavice, delovna obleka, poslovna obleka, vsakdanja in svečana obleka in oblačila z elementi tradicije-moderna slovenska narodna noša. Več info o natečaju na ekoci.si@gmail.com; in

www.ekoci.si; ter FB. EKOCI COOP Slovenija: https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

3.  Kako vključiti več tisoč ljudi v delovni proces na inovativen način – Pobude Vladi

Na posvetu, ki jih je organizirala Ekoci na sejmu Altermed – http://ekoci.si/napovednik-dogodkov/sporocilo-za- javnost-posvet- in-izmenjevalnica- na-sejmu- altermed/ in na sejmu Green http://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za- javnost-posvet- na-sejmu- green-kako- zdruziti-potenciale- ljudi-in-znanja-od- semena-do- inovativnih-izdelkov- v-tekstilni- industriji/ ter ostalih javnih prireditvah v okviru organizacije Ekoci je bila skupno sprejeta pobuda sodelujočih gostov in udeležencev na posvetih, da Ekoci pošlje apel Vladi in pristojnim ministrstvom Pobudo za preučitev načinov za vključitev več tisoč ljudi v delovne procese.

Skupna ugotovitev je , da imamo dela v Sloveniji dovolj, potrebno je najti le inovativne načine za vključitev čim več ljudi v delovne procese. Ugotavljamo namreč, da brez dodatnih ukrepov ne bo možno vključiti ogromnega števila ljudi vključiti v delo. Ljudje so zaradi nedostopnosti do trga dela nezmožni poskrbeti zase in za družino so čedalje manj zdravi, apatični , izgubljajo se delovne navade in moralne vrednote, mladi ljudje se izseljujejo, revščina je čedalje večja.

Zato predlagamo načine kako zopet pognati spiralo zaposlovanja in pozitivnega pristopa, da delo zopet postane večja vrednota, ki omogoča pošteno preživetje od dela in ne socialnih pomoči.

Nekateri udeleženci si sicer prizadevajo za uvedbo UTD – Univerzalnega temeljnega dohodka vendar je skupna ugotovitev , da je potrebno sredstva najprej ustvariti , še večja vrednota pa je povezati ljudi, ustvarjati dodano vrednost in poiskati širše družbene učinke na načine:

1. Da se področje samooskrbe s hrano nadgradi tudi z samooskrbo z ostalimi dobrinami kot so tekstilni izdelki, obutev, les in ostale dobrine, ki se organizirajo in razvijajo kot inovativni izdelki tako, da postanejo tudi tržna priložnost, ki bo ustvarjala delovna mesta.

2. Vse dobrine proizvedene v Sloveniji vključno s hrano, neživili in storitvami slovenskih izvajalcev se naj vključijo s prednostno v izbiro v javnih naročilih vsaj v 80% oz. se naj
izbere tuj dobavitelj le v primeru, da v Sloveniji nimamo iskanega proizvoda ali storitve po primerni kakovosti in ceni. Javna naročila naj ne bodo samo naravnana samo na najboljšo ceno in najcenejšega ponudnika ampak se naj upoštevajo širši družbeni učinki, lokalna pristojnost, nižji ogljični odtis, kar bo pomenilo posredno tudi več delovnih mest v Sloveniji.

3. Vlada oz. pristojna ministrstva naj poskrbijo na vseh področjih, ki jih pokrivajo za vključitev čim več ljudi v delovne procese tudi preko zadrug in socialnega podjetništva  kjer stopajo sprednji del tudi družbeni učinki dela, ne samo dobiček in poskrbijo za čim manj birokratskih ovir.

4. Da se sprejmemo zakonske osnove, ki bodo omogočale vključitev več delovnih  tudi v druge oblike dela kot so npr. za mlade v inovativnih modernih delovnih brigadah, ki bi bile ustanovljene na različnih področja za delo v kmetijstvu, gozdovih, okolju, družbeno koristnim delu, pomoči starejšim, razvoju inovacij, inštrukcij, medsebojni pomoči,
vodenjem turistov.. Mladi, ki bi bili vključeni v te procese , bi pridobivali delovne izkušnje in s tem pridobili konkurenčno prednost pri redni vključitvi na trg dela.

5. Apeliramo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, da bi ljudje, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje lahko opravili 80-100 ur družbeno koristnega dela v lokalnem okolju na
področju , ki jih veseli in tako bili delovno vključeni in pripravljeni iskalci zaposlitve.

6. Menimo , da je potrebno, da se vsa ministrstva povežejo za financiranje večjih vzpodbud mladim, ter vračanje izseljencev ter da se ustvarijo boljši pogoji za ustanavljanje zadrug in socialnih podjetij ter se omogoči bolšji dostop do notranjih odkupov podjetij.

7. Apeliramo na Vlado, da se uvedejo vsi ukrepi za ohranitev vseh naravnih in gospodarskih virov v Sloveniji , da se pravica do vode čimprej vpiše v ustavo.

8. Prepričani smo, da bi predlagana oblika pripomogla pognati spiralo zaposlovanja naprej na področju kmetijstva, samooskrbe, povezati tradicionalno alternativno medicino, čudovita zdravilišča in neokrnjeno naravo , kulturno in naravno dediščino in ustvariti inovativno kulinarično destinacijo kot oazo zdravja za naše ljudi in za turiste.

9. Sprejeti ukrepi v predlagani smeri pa bi nadgradili tudi dosedanja prizadevanja odpisa dolga najrevnejšim, saj bi tem ljudem za plačane oblike dela od 80- 100 ur mesečno
zagotovili namesto socialnih pomoči plačano delo za plačilo osnovnih življenjih stroškov ter jim tako pomagali vstopit v kasnejše druge formalne oblike dela oblike dela v zadruge,
socialna podjetja, institucije in ostale pravno formalne organizacije dela.

Podane pobude bodo poslane pristojnim Ministrstvom in Vladi.

Zahvaljujemo se vsem, ki tlakujete svetlo pot v prihodnost. Vabimo vas,da se pridružite tudi našim pobudam in da jih skupaj s pozitivnim pristopom udejanjimo čim več. Sodelujmo lahko vsi, kmetje, novinarji, kupci in ustvarjalci. Če zmorejo otroci z majhnimi prstki posejati seme, da zraste velika rastlina, zmoremo vsi skupaj ustvariti vse.

S spoštovanjem!
ekoci
Somišljeniki Ekoci: Irena, Marjan , Edita, Maja, Matjaž, Peter, Dejan, Ivana, Justika, Stanko, Slavko in številni drugi somišljeniki.

Poslano zainteresirani javnosti, naslovnikom, udeležencem prireditev, medijem in javnosti.

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije in Zadruge Ekoci Coop z.b.o; soc.p v sodelovanju s Pomurskim sejmom – sejem Green

Dne 31.4.2016

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; in FB: https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts;

ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s,

SDM-Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska- delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

Za več  informacij o opisanih točkah kliknite na povezavo: www.ekoci.si;

 

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  in FB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sporočilo ste prejeli  skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK : ali  na osnovi svoje prijave na spletnih straneh , udeležbe prireditev katerih soorganizator  je bil pošiljatelj,  izpolnjenega anketnega lista na aktivnostih  ipd.. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo,  da to sporočite na: ekoci.si@gmail.com;  Vašo odjavo od sporočil bomo uredili v najkrajšem možnem času. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.

 

Sporočilo za javnost: Posvet na sejmu Green: Kako združiti potenciale ljudi in znanja od semena do inovativnih izdelkov v tekstilni industriji?«

ekoci logo10155917_643013585805199_782696575792528123_n

 

Sporočilo za javnost

 Iz posveta na sejmu Green: Kako združiti potenciale ljudi in znanja od semena do                                                  inovativnih izdelkov v tekstilni industriji?«

Sejem Green 2016: Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenija je v partnerstvu s Pomurskim sejmom izvedla zanimiv posvet: » Kako združiti potenciale ljudi in znanja od semena do inovativnih izdelkov v tekstilni industriji?«, ki je dal odgovore na več vprašanj – kako izboljšati ekonomiko pridelave v kmetijstvu, kako povečati samooskrbo ne samo na področju prehrane ampak tudi ostalih dobrin kot so tekstil, obutev ter jih razviti v inovativne produkte, ki bodo omogočili več delovnih mest ter tako ustvarili pogoje k celovitemu pristopu pri graditvi vizije Slovenije kot zelene oaze Evrope in kulinarične destinacije  ter istočasno izboljšali tudi dolgoročno boljšo ekonomiko v delu kmetijske pridelave industrijskih rastlin.

V Sloveniji smo namreč v zadnjih letih izgubili veliko delovnih mest na področju pridelave in predelave tekstila. Ugotavljajo, da so še živa znanja prednikov o tkanju in predenju lanu in konoplje, ki lahko raste tudi na naših poljih še na večjih površinah. Okoljski ukrepi podpirajo tudi rejo ovac, tako   lahko še v večjih količinah pridobimo tudi volno. Kmetje bodo kmalu morali sprejeti dejstva, da bo denarnih vzpodbud za kmetijstvo vse manj in bo potrebno razmišljati še bolj intenzivno o boljši ekonomiki na kmetijah, kjer so lahko industrijske rastline ter naravne surovine kot so volna in les dobra priložnost za izboljšanje profitabilnosti kmetij.

V prihodnosti je potrebno pridelati več eko konoplje in eko lanu ter eko pridelane hrane, ki bo pomenila na eni strani boljšo ekonomičnosti pridelave za kmeta; ter eko surovine za nadaljnji razvoj tekstilne panoge.  ki nosijo dodano vrednost za vse povezane deležnike od pridelave, do končnega inovativnega izdelka. Na drugi strani pa bo  zaradi kolobarja setve eko industrijskih rastlin n pridelano več zdravju in naravi prijazno pridelane hrane, ki nosi višjo dodano vrednost in omogoča tudi celostni pristop tudi pri razvoju  trajnostnega zelenega turizma.  Čedalje več ljudi se zaveda tudi pomena zdravega tekstila ter predelave vlaken brez škodljivih kemikalij. Dober primer je eko konopljina nogavica izdelana v Tovarni nogavic Polzela, ki si že utira uspešno pot tudi na tujih trgih. Podobne rešitve pomenijo tudi več delovnih mest in ponujajo celostni pristop na področju izgradnje Slovenije kot zelene oaze zdravja in kulinarične destinacije, v kateri je vključenih čim več trajnostno naravnanih deležnikov z svojimi produkti in storitvami;  je poudarila Irena Rotar, iz Eko civilne iniciative Slovenije.

Mateja Jaklič iz Pomurskega sejma pa je poudarila, da je vizijo prihodnosti potrebno tlakovati pot v iskanju dejanj s konkretnimi rešitvami, kot gibalo razvoja, ki lahko temeljijo na tradiciji z upoštevanjem sodobnih pristopov v prizadevanjih za skupno dobro.  »Zato smo ponosni , da sodelujemo kot partner v povezovanju deležnikov tudi v nadaljevanju projekta Ekoci – natečaja-  » Ekoci- Green design,« ki bo vzpodbudil k povezovanju in  razvoju inovativnih  izdelkov na področju sodobnega oblačilnega tekstila iz naravnih materialov, ki je naravnan v prihodnost.

 

Tadej Slapnik, sekretar v kabinetu predsednika vlade RS, je poudaril, da je zavedanje o pomenu povezovanja čedalje močnejše tudi pri iskanju poti preko zadružništva, notranjih odkupov podjetij in socialnega podjetništva. Opažamo pozitivne tendence prizadevanj ljudi za ohranitev podjetij kot so Peko, Mura , Polzela, Alpina , Toper in nekaterih drugih  za nadaljnji razvoj blagovnih znamk in s tem povezanih delovnih mest. Zavedanje, da imamo znanje in resurse, da smo lahko uspešni in da je ves potencial v ljudeh, ki znajo in zmorejo najti profitabilne tržne niše z dodano vrednostjo je čedalje večje, tako  na področjih kmetijstva, tekstilne in obutvene industrije, turizma in ostalih panog gospodarstva kjer je še veliko priložnosti, je poudaril Tadej Slapnik.

Nena Dokuzov, iz Ministrstva za gospodarstvo, je predstavila konkretne primere vzpodbude  pomoči  pri zagonu investicij in poudarila, da se moramo zavedati celotnega procesa ustvarjanja delovnih mest z družbenim učinkom. V tem procesu gre za ohranjaje tradicije, prenos znanja iz roda v rod,  izgradnjo delovnih mest, trajnostni in zdravstveni vidik , samooskrbo s hrano in ostalimi dobrinami  ki so lahko tudi inovativni tržni produkti ter pomenijo več delovnih mest v Sloveniji.green

Foto Arhiv Ekoci: Govorci na Posvetu: Mateja Jaklič, Pomurski sejem; Dejan Rengeo, Društvo Izvir; Marija Svrblin, Soven; Jelka Pšajd, Pomurski muzej;  Stanka Pfajfer, Tovarna nogavic Polzela;  Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano;  Nena Dokuzov, Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tadej Slapnik, sekretar v kabinetu vlade RS za dialog s civilno družbo; Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije; Edita Žugelj, voditeljica; Irena Zorko, Ekoci.

Matjaž Grkman iz Ministrstva za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano je predstavil pogoje za pridelavo industrijske konoplje, lanu in volne. Stanka Pfajfer vodja razvoja iz Tovarne nogavic Polzela pa je predstavila prednosti konopljinih nogavic in razmere na trgu na področju tekstila iz naravnih materialov, ki omogoča možnost širitve tudi na tujih trgih

Jelka Pšajd, iz Pomurskega Muzeja je predstavila znanja , ki so jih naši predniki že imeli in nakazala smeri, ki lahko ponesejo slovensko kulturno identiteto v svet tudi na področju tekstila z novimi sodobnimi oblačili. To področje pa je lahko tudi turistična znamenitost ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ki jo velja ponosno pokazati obiskovalcem Slovenije.

Marija Svrblin, iz podjetja Soven pa je predstavila dejavnosti, ki jih v podjetju  iz volne izdelujejo že 20 let . Z izdelki iz Eko volne osvajajo poleg domačega tudi tuja tržiščain imajo azvitih že skoraj 200 različnih izdelkov. Poudarila je priložnosti in znanja,  ki jih imamo Slovenci na področju tekstila: ogromno šivilj, tkalcev, kreatorjev, ki jih je potrebno povezati  ter združiti znanja in sposobnosti in skupaj znamo narediti še veliko več, tudi stkati platno iz slovenskih surovin, če jih bomo le imeli dovolj. Seveda štejejo za eko tekstil le eko surovine z eko certifikatom, če želimo imeti nadstandardne izdelke, za kar pa primanjkuje domačih eko surovin; je poudarila Marija Svrblin.

Zainteresirani obiskovalci so prikazali nekatere izdelke, ki jih že delajo v manjšem obsegu iz naravnih materialov in konopljinih oblačil do plenic iz naravnih materialov.

Organizatorji so organizirali tudi Izmenjavalnico semen in znanja, kjer pa je vladalo veliko zanimanje  za semena avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrtnin, konopljine  nogavice ter znanja o pridelavo konoplje.

Ekoci  bodo iz Posveta na pristojna ministrstva podali  tudi predloge, ki so nastali tekom Posveta  na p kako hitreje do načrtovanih ciljev. Predhodne pobude  Ekoci  pa so se za uspešne izkazale že v praksi in se na tem področju  uspešno uresničujejo preko zadruge Ekoci Coop, tudi s konopljino nogavico.

Ekoci pa  pa si bodo prizadevali tudi preko natečaja Ekoci Green design povezati čim več  deležnikov v procesu do inovativnih tekstilnih izdelkov iz naravnih materialov, ki bodo ozaljšana tudi z simboli nacionalne identitete in kulturne ter naravne dediščine. K sodelovanju vabijo vse , ki si želijo ustvarjati in kreirati nove tekstilne inovativne izdelke iz naravnih materialov Coop. Več info na www. ekoci.si;

Skupaj nam bo uspelo. Pogumno naprej.

S spoštovanjem!

 ekoci ekocicoop Pomurski-sejem-sejem-Green (1)

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije in Zadruge Ekoci Coop z.b.o;  soc.p v sodelovanju s Pomurskim  sejmom – sejem Green

 

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

VABILO na sejem GREEN – Pomurski sejem, v četrtek dne 31.3. 2016

ekoci logo 10155917_643013585805199_782696575792528123_nVABILO

na  sejem GREEN – Pomurski sejem – dvorana 2 , v četrtek dne 31.3. 2016

 • POSVET :  KAKO ZDRUŽITI POTENCIALE NARAVE, ZNANJA IN RESURSOV V OBUDITEV¸      
  TEKSTILNE IN OSTALIH INDUSTRIJ OD SEMENA DO INOVATIVNIH IZDELKOV?
 • NATEČAJ EKOCI »GREEN  DESIGN»  
 • IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA Na posvetu bomo poiskali odgovore na vprašanje kako obuditi tekstilno in ostale industrije v Sloveniji, ki prinašajo več delovnih mest in so naravnane k trajnostnemu razvoju – vse od semena pa do končnih inovativnih izdelkov. Kako povezati znanje, obstoječe ali propadajoče tovarne, kako vzpodbuditi oblikovalce, tekstilce, predilce in kmete k povezovanju za uporabo eko industrijske konoplje, lanu in volne ter ostalih naravnih materialov v inovativne izdelke s poudarkom, da ponesejo naše delo, znanje in identiteto kot konkurenčno prednost v svet?PROGRAM:

  1. Posvet od 14.30. do 16.00 ure

 

 • 14.30  Sprejem udeležencev ob 15.00 uri začetek posveta
 • Voditeljica Edita Žugelj
 • Pozdravni govor: Mateja Jaklič; Pomurski sejem
 • Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije

 

 

Odgovore na vprašanja o potencialnih možnostih bodo prispevali:

– Tadej Slapnik, državni sekretar za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo v kabinetu vlade RS

– Nena Dokuzov , vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

– Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Marija Srblin, Soven – predelava in unikatni izdelki iz volne in naravnih materialov

– Jelka Pšajd -univ. dipl. soc. kult. in etn.in kult. antrop.. Pokrajinski muzej Murska Sobota –

– Dejan Rengeo  dipl .ing.agr.; pionir in razvojnik  industrijske konoplje v Sloveniji

– Stanka Pfajfer, razvojni oddelek konopljinih nogavic – Tovarna nogavic Polzela

2. IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA: od 13. do 17.00 ure pred Dvorano 2.

* Izmenjevalnica semen v,  Ajda Štajerska in ostali zainteresirani izmenjevalci,

* Izmenjevalnica na področju pridelave in uporabe industrijske konoplje, konopljinih nogavic in  izdelkov iz konoplje

* Predstavitev in info točka Zadruge Ekoci Coop, zb.o, soc. p.

3. RAZGLASITEV NATEČAJA «  EKOCI GREEN DESIGN«

Natečaj EKOCI –  Green Design je priložnost, da predstavijo kreatorji, šivilje, društva, ustvarjalci, društva, in podjetja ter zavzeti posamezniki lepe in inovativne tekstilne izdelke, ki temeljijo na najmanj 51% iz industrijske konoplje  ter ostalih naravnih surovin. To je tudi priložnost, da se povežemo s pridelovalci in predelovalci in se zavemo, da si delovna mesta ustvarjamo sami.

Vabljeni gostje: vsi, ki imate znanje ali interes na področju pridelave, predelave industrijske konoplje tudi za vlakna in oživitve tekstilne industrije v Sloveniji, tkanja, predenja ali pridelave industrijskih rastlin in naravnih materialov ter vsi ki si želite biti sodobno oblečeni v sonaravni tekstil. Dobrodošli tudi deležniki ,  ki se želite povezati v Zadrugo Ekoci Coop  ter aktivno soustvarjati ali pridobiti nova znanja in spoznati deležnike v slovenskem gospodarstvu, ki si prizadevajo za več delovnih mest v Sloveniji.

Za svetlo prihodnost so potrebna aktivna dejanja. Skupaj jih ustvarimo čim več.

Dobrodošli na sejem  GREEN, Cesta na stadion 2,  Gornja Radgona!

Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 29. marca 2016  na naslov: ekoci.si@gmail.com ali sms: 040-203 055

S spoštovanjem!
ekoci logo ekocicoopPomurski-sejem-sejem-Green (1)
somišljeniki  Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije in Zadruge Ekoci Coop z.b.o;  soc.p v sodelovanju s Pomurskim  sejmom – sejem Green

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts;

ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM-

Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

Natečaj za Sejem Green

ekoci logo 10155917_643013585805199_782696575792528123_nSporočilo za javnost

 

 • NATEČAJ EKOCI »GREEN  DESIGN»  NA POMURSKEM SEJMU GREEN
 • POSVET – KAKO ZDRUŽITI POTENCIALE NARAVE, ZNANJA IN RESURSOV V OBUDITEV

TEKSTILNE IN OSTALIH INDUSTRIJ OD SEMENA DO INOVATIVNIH IZDELKOV

 • IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA  

 

Somišljeniki Ekoci –  Eko civilne iniciative bodo skupaj s  partnerji na sejmu GREEN dne 31.3.2016 organizirali  posvet: »Kako združiti potenciale, znanja in resursov za obuditev tekstilne in ostalih industrij od semena do inovativnih izdelkov?«  ter razglasili javni natečaj » Ekoci – Green Design« za izdelavo najbolj inovativnih tekstilnih  izdelkov iz industrijske konoplje, lanu in volne ter ostalih naravnih materialov.

Z natečajem želijo organizatorji obuditi potenciale ljudi za ustvarjanje inovativnih izdelkov, ki lahko v prihodnosti Sloveniji prinesejo nova delovna mesta in obudijo tekstilno industrijo. Zanimiva  pa bo tudi Izmenjevalnica semen, znanja in svetovanja s prikazi dobrih praks, ki bo potekala od 13.00 ure dalje.

 

Slovenija ima veliko naravnih danosti in je zeleni košček raja, kjer raste skoraj vse kar damo v zemljo. Obkrožajo nas čudoviti gozdovi in imamo mnogo potencialov zgradb in znanja, ki kot speči zaklad čakajo, da jih iz njih zavzeti ljudje naredijo izdelke s trajnostnimi tehnologijami za zdrav  življenjski slog, ki bo ponesel Slovenijo na zemljevid sveta s katerimi bomo ustvarjali delovna mesta za nas in naše otroke na trajnosten način. Slovenija je v času tranzicije izgubila veliko delovnih mest: v tekstilni industriji,  izgubljamo jih v obutveni industriji, v predelovalni industriji, prizadevamo si za večjo samooskrbo. Proces globalizacije je posegel prav na vsa področja. Čas je, da se povežemo znanja, ki so ga že imeli naši predniki na področju gojenja in predelave industrijske konoplje, lanu, volne in ustvarjanje tekstilnih izdelkov, obutev ter ostalih dobrin ter poskrbimo za večjo samooskrbo in za inovativne produkte, ki bodo osvajala svet in gradila delovna mesta  v Sloveniji.

 

Imamo še stroje, tovarne in znanje , ki ga je potrebno združiti. Imamo les in potenciale, da lahko delamo tudi modne dodatke klobuke, pasove, obutev. Tudi na slovenskem trgu je veliko  uvoženih tekstilnih  izdelkov,  t.i.« hitre mode« . Poceni pridelava teh dobrin v svetu povzroča veliko slabega ker je »hitra moda« velikokrat pridelana s spornimi tehnologijami, daje okolju nepopravljiv pečat, velikokrat pa ljudje, ki proizvajajo te izdelke delajo v nedostojnih razmerah kar omogoča nizko ceno izdelkom. Včasih nismo poznali alergij in podobnih bolezni zato je vrnitev nazaj k naravi nujen,  ne samo sodoben trend.

 

Natečaj EKOCI –  Green Design je priložnost, da predstavijo kreatorji, šivilje, društva, ustvarjalci, društva, in podjetja ter  zavzeti posamezniki lepe in inovativne tekstilne izdelke, ki temeljijo na najmanj 51% naravnih surovin. To je tudi priložnost, da se povežejo s pridelovalci in predelovalci in se  skupaj zavemo, da si delovna mesta ustvarjamo sami. Na Natečaju bodo lahko sodelovali končni izdelki v kategorijah: spodnje perilo in pižame, delovna obleka , poslovna obleka športna obleka in svečana obleka in moderna slovenska narodna noša. Vsa oblačila morajo imeti najmanj 51% naravnih surovin, kot so industrijska konoplja lan, volna torej surovin, ki imajo lahko poreklo tudi v Sloveniji, ostali materiali pa so lahko iz drugih naravnih sestavin kot so bombaž , svila ipd. Zavedamo se, da zaenkrat še nimamo platna in surovin za izdelavo  v Sloveniji, vendar je to prvi korak k udejanjanju tega, da vzpodbujamo vse deležnike v gospodarstvu za zagon vseh potencialov od semena do končnega izdelka,  da pridemo do cilja.

 

Več informacij in razsipnih pogojev natečaja bodo predstavljeni dne 3.1.3 2016 kjer bo organiziran posvet u z naslovom ter objavljeni razpisni pogoji za izvedo vse o slovenskem natečaju«  Ekoci – Green design«  »Takrat bo organizirana tudi Izmenjevalnica domačih in tradicionalnih, domačih in avtohtonih vrst semen in Svetovalnica znanja kjer bodo sodelovali s prikazi dobrih praks tudi na področju industrijske konoplje. Vrhuncev dogodka pa bo posvet: Kako združiti potenciale narave, znanja in resursov v obuditev tekstilne in ostalih industrij od semena do inovativnih izdelkov. Dobrodošli.

 

 

Za prihodnost so potrebna  pozitivna dejanja!

 Udejanjimo jih čim več!

 

ekoci

somišljeniki  Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije

 

 

 Pomurski-sejem-sejem-Green (1)

 

 Zadruga  Ekoci Coop z.b.o soc.p

 

ekocicoop

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

Sporočilo za javnost SAMOOOSKRBA, SEMENA ZNANJE, SVETOVANJE IN SISTEMI GRADNJE S KONOPLJO NA SEJMU ALTERMED

ekoci logo 10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Sporočilo za javnost

SAMOOOSKRBA, SEMENA ZNANJE, SVETOVANJE IN SISTEMI GRADNJE S KONOPLJO NA SEJMU ALTERMED

Ekoci – Eko Civilna iniciativa Slovenije je skupaj s sodelujočimi partnerji na Celjskem sejmu Altermed organizirala Izmenjevalnico semen in cepičev starih sadnih vrst, predstavila literaturo za samooskrbo, potekalo bo svetovanje na področju potencialov industrijske konoplje prikazani bodo primeri dobrih praks, konopljina nogavica ter sistem gradnje iz konoplje, vrhunec dogodka pa je bil posvet;

Kako si zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta?«

Izmenjevalnica je potekala dne 11.3.2015 od 9.00 do 17.00 ure. Vrhunec dogodka je bil posvet: » Kako si hrano in dobrine ter delovna mesta ustvarjamo sami«;kjer so skupaj s predstavniki vlade RS , Kmetijsko gozdarske zadruge, Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter ljudmi iz prakse. Iskali so rešitve kako do več hrane in ostalih dobrin tudi s potenciali industrijske konoplje ter tudi o priložnostih na področju zadružništva in socialnega podjetništva ter poskusili vzpostaviti rešitve za povezovanje deležnikov za obuditev tekstilne industrije v Sloveniji z naravnimi materiali.

Posvet je vodila voditeljica Edita Žugelj, udeležence so pozdravili mag. Robert Otorepec. izvršni direktor družbe Celjski sejem d.d , Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije ter Častni gost: Dejan Rangeo, dipl agr.;pionir industrijske konoplje v Sloveniji.

Odgovore na vprašanja o potencialnih možnostih so prispevali:

 • Tadej Slapnik, državni sekretar za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo v kabinetu vlade RS ,
 • Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
 • Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Jože Kužnik, župan Občine Polzela,
 • Stojan Praprotnik Razvojna Agencija Savinja,
 • Martina Zupančič, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec,
 • Marko Klemenčič , Zadruga Ekoci Coop,
 • Tomaž Sušnik, Konopljarna Hanah biz,
 • Maja Klemen Cokan – kmetijska svetovalka KGZS enota Celje,
 • Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave,
 • David Geršak, Zadruga Konopko

Na podlagi razprave so bile oblikovane Pobude, ki bodo podane vsem pristojnim v državi, ki lahkopripomorejo k gibanju za več delovnih mest v Sloveniji in še bolj aktivno vlogo ukrepov za razvoj trajnostnega kmetijstva, gospodarstva, turizma in izboljšanju samooskrbe ter inovativnih izdelkov.

Zaključek posveta so bile Pobude za hitrejše ustvarjanje delovnih mest na področju trajnostnega gospodarstva.

Več info na www.ekoci.si;

Izmenjevalnica semen in znanja, ki jo izvajajo sodelujoči v Štafeti semen temelji na izmenjavi avtohtonih in tradicionalnih semen in cepičev starih sadnih vrst. Semena naj bodo v rokah ljudi, posejana in ohranjena, saj so prilagojena našemu okolju; je mnenje somišljenikov Ekoci, saj bo samooskrba še kako pomembna za prihodnost je še nadaljnje sporočilo iz celjskega sejma Altermed. V okviru Svetovalnice je bilo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih.

Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave je predstavil nov priročnik: Sveža zelenjava 365 dni, ki vsebuje zelo uporabne nasvete za povečanja samooskrbe v vsakršnih razmerah.

Predstavljen je bil projekt Pomagajmo si – povezujemo ljudi pa, kako naj se ljudje v Sloveniji povežejo, da bodo lažje živeli. V okviru Svetovalnice je bilo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih , predstavljeno je bilo bo podporno okolje, ki vzbujevalno in povezovalno vpliva na razvoj vseh gospodarskih panog.

 

POSVET – SAMOOSKRBA ŠTAFETA SEMEN – IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA:

POSVET kako si zagotivmo hrano    Udeleženci posveta: »Kako si zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta v Sloveniji?

Za prihodnost štejejo dejanja, s katerimi si zagotovimo pogoje, da bo vsak od nas imel svoj košček kruha.

Košček kruha za vseHlebec kruha so si simbolično razdelili tudi udeleženci posveta in obiskovalci.

Kruh je bil iz ekološke moke, zamesili so ga z živo vodo in konopljinimi vršički, spekli v Deveti vasi. Domačija

Grčin je predstavila sok iz jabolk iz visoko debelnih sadovnjakov.

Vrtec Slovenska Bistrica na Imenjevalnici Štafeti semen Izmenjeavlnica semen in znanja in svetovanja Altermed 2016Obiskovalci so navdušeno izmenjevali semena in se posvetovali o domačih tradicionalnih vrstah.

Vrtci Slovenska Bistrica so v okviru Štafete semen predstavili dejavnosti za spodbujanje nabave lokalno pridelane zelenjave za prehrano v vrtcih ter prikazali, kako navdušeno sejejo semena otroci, ki obiskujejo njihove vrtce. So svetal vzor, kaj lahko naredijo zavzeti mentorji pri vzgoji otrok in za lokalno gospodarstvo.

Čestitke!

Slavko Izmenjevalnica

Slavko Turšič je tudi avtor biodinamičnega sadjarskega koledarja. Obiskovalci so v Izmenjevalnici cepičev starih sadnih vrst dobili veliko nasvetov, izmenjali so tudi veliko cepičev starih sadnih vrst.

Vrt zdravilnih zelišč iz IHPS Žalec je predstavil zdravilne rastline, predstavniki Ekoci Gorenjska pa so prinesli s sabo semena somišljenikov z Gorenjske in jih izmenjevali.

Izmenejalnica JustikaZavod azvoZaradi ozaveščanja je bilo na izmenjavi veliko različnih vrst domačih in avtohtonih semen ekološko in biodinamično pridelanih. Zelo aktivni so Ajda Štajerska, Ajda Vrzdenec ter Zavod ZVO, ki v slovenskem prostoru veliko storijo, da so prava semena v rokah ljudi in posejanih.

POTENCIALI INDUSTRIJSKE KONOPLJE – primeri dobrih praks, svetovalnica

Izmenjevalnica DEnaj Rangeo Konopljin kotičekZnanja o pridelavi, predelavi in uporabi ter možnostih organiziranja je predstavil tudi pionir gojenja industrijske konoplje v Sloveniji Dejan Rengeo. O pridelavi konoplje je svetovala kmetijska svetovalka Maja Klemen Cokan.

Predstavljene so bile tudi konopljine nogavice. Predstavila se je Zadruga Ekoci Coop, v katero vstopa čedalje več članov, ki želijo aktivno sodelovati v gradnji boljše prihodnosti. Svetovanje o podpornem okolju

– Razvojna agencija Savinja, Občina Polzela in ljudje iz prakse so s primeri dobrih praks navdih, da lahko zmoremo.

Izmenjevalnica 3 dles Izmenejvalnica Hananh bizV Izmenjevalnici znanja je bilo živahno s člani zadruge Ekoci Coop – 3 Dles – mag. Ivan Božičko je predstavil potenciale slovenskega lesa za inovativne izdelke in priložnosti za zelena delovna mesta.

Konopljarni Hanah biz in Konopko sta skupaj s koroškim Slovencem Mirkom Hudlom (na fotografiji z ženo) predstavili znanja o industrijski konoplji.

Predstavil se je Center znanja SEFELE – social economy – vezano na raziskave in razvoj ter Društvo Izvir – strokovno interesno združenje za vodilne industrijske rastline.

 

Na Izmenjevalnici znanja se je predstavil Bio park Nivo, kjer stoji tudi piramida – prvi objekt iz konopljinih elementov, ki jih je bilo moč videti vse dni sejma. Predstavljala sta jih Borut Šket, soavtor objekta piramide in Peter Golob, projektant Enepro Maribor.

Revija Misteriji, Založba Ara, revija Pomagaj si sam in revija Zarja, revija Bodi eko. Prave informacije so gibalo razvoja.

Predstavljen je bil projekt: « Pomagajmo si – povezujemo ljudi,« ki ga organizirata revija Zarja in Ekoci ter novi priročnik Sveža zelenjava 365 dni v letu z domačega vrta.

Številni obiskovalci so dobili dobre informacije.

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Udejanjimo jih čim več!

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Udejanjimo jih čim več!

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenijeekoci in Zadruga

Ekoci Coop z.b.o soc.pekocicoop

Razvojna agencija Savinjaras in Občina Polzelapolzela in Celjski

sejem.celjski sejem.

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci:

www.ekoci.si; inFB: https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

Sporočilo za javnost SAMOOOSKRBA, SEMENA ZNANJE, SVETOVANJE IN SISTEMI GRADNJE S KONOPLJO NA SEJMU ALTERMED

ekocistafeta-semen

Sporočilo za javnost

SAMOOOSKRBA, SEMENA ZNANJE, SVETOVANJE IN SISTEMI GRADNJE S KONOPLJO

NA SEJMU ALTERMED

Ekoci – Eko Civilna iniciativa Slovenije bo skupaj s sodelujočimi partnerji na Celjskem sejmu Altermed organizirala Izmenjevalnico semen in cepičev starih sadnih vrst, predstavila literaturo za samooskrbo, potekalo bo svetovanje na področju potencialov industrijske konoplje prikazani bodo primeri dobrih praks, konopljina nogavica ter sistem gradnje iz konoplje.

Izmenjevalnica bo potekala dne 11.3.2015 od 9.00 do 17.00 ure. Vrhunec dogodka bo nedvomno posvet ob 11.30 uri z naslovom: » Kako si hrano in dobrine ter delovna mesta ustvarjamo sami«; kjer bodo skupaj s predstavniki vlade RS , Kmetijsko gozdarske zadruge, Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter ljudmi iz praske iskali rešitve kako do več hrane in ostalih dobrin tudi s potenciali industrijske konoplje ter tudi o priložnostih na področju zadružništva in socialnega podjetništva ter poskusili vzpostaviti povezovanja deležnike za obuditev tekstilne industrije v Sloveniji z naravnimi materiali. Več info na www.ekoci.si;

Izmenjevalnica semen in znanja, ki jo izvajajo sodelujoči v Štafeti semen temelji na izmenjavi avtohtonih in tradicionalnih semen in cepičev starih sadnih vrst. Semena naj bodo v rokah ljudi, posejana in ohranjena, saj so prilagojena našemu okolju; je mnenje somišljenikov Ekoci, saj bo samooskrba še kako pomembna za prihodnost. V okviru Svetovalnice bo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih. Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave pa bo predstavil nov priročnik: Sveža zelenjava 365 dni, ki vsebuje zelo uporabne nasvete za povečanja samooskrbe v vsakršnih razmerah. Projekt Pomagajmo si-povezujemo ljudi pa, kako naj se ljudje v Sloveniji povežejo, da bodo lažje živeli. V okviru Svetovalnice bo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih , predstavljeno bo podporno okolje, ki vzodbujevalno in povezovalno vpliva na razvoj.

PROGRAM:

IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA: od 9.00 do 17.00 ure pred Modro dvorano

SAMOOSKRBA

* Predstavitev aktivnosti Štafete semen – Vrtci Slovenska Bistrica

* Izmenjevalnica semen – Ekoci Gorenjska in zainteresirani izmenjevalci

* Izmenjevalnica semen vrtnin in semen fižola – Ajda Štajerska

* Izmenjavalnica cepičev starih sadnih vrst in nasveti: Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica

* Najboljše iz narave – sokovi iz visokodebelnih sadovnjakov – Domačija Grčin

* Zdrav košček kruha – Pekarna Deveta vas

POTENCIALI INDUSTRIJSKE KONOPLJE – primeri dobrih praks, svetovalnica

* Izmenjevalnica znanj na področju pridelave in uporabe industrijske konoplje: Maja Klemen Cokan, kmetijska svetovalka KGZS

* Predstavitev in info točka Zadruge Ekoci Coop, zb.o, soc. p.

* Predstavitev konopljarne, izdelkov iz industrijske konoplje, storitev ,

predelava konopljine slame, katera semena : Tomaž Sušnik, Hanah biz

* Predstavitev prakse delovanja zadruge in konopljarstva – Zadruga Konopko

* Nasveti in predstavitev združenja deležnikov za industrijsko konopljo, povezanih preko KGZS

* SEFELE – social economy – Center znanja in predaja znanja vezano na raziskave in razvojDruštvo Izvir – strokovno interesno združenje za vodilne industrijske rastline IZVIR in SEFELE

* Tovarna nogavic Polzela – predstavitev konopljinih nogavic

ZNANJE, PODPORNO OKOLJE

* Predstavitev podpornega okolja za razvoj gospodarstva– Razvojna agencija Savinja

* Lokalna skupnost pomemben dejavnik razvoja – Občina Polzela

* Kako aktivno soustvarjati prihodnost - info točka Ekoci COOP

* Predstavitev Priročnika Sveža zelenjava 365 dni v letu in literatura o samooskrbi – Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave

* Predstavitev projekta Pomagajmo si – povezujemo ljudi; Revija Zarja in Pomagajmo si *

* Predstavitev literature in gradivo o industrijski konoplji ter samooskrbi – Založba Ara*

* Industrijske rastline, zdravilne rastline, industrijska konoplja, oljnice, zelišča – IHPS Žalec

* Zelena delovna mesta v krožnem gospodarstvu, izdelki, svetovanje - mag. Ivan Božičko 3 Dles-

* Predstavitev Literature o zdravem načinu življenja – Bodi Eko

* Predstavitev dejavnosti – Bio Park Nivo

 • POMEMBNO VES ČAS SEJMA – od 11.3.2016 do 13.4 2016

 • Predstavitev konoplje kot gradbeni material – Borut Šket, avtor prve zgradbe iz konoplje pred halo K1 – Neprofitni zavod ENEPRO, Maribor

 • Predstavitev literature o industrijski konoplji, zdravemu načinu življenja, konopljine nogavice, konopljini keksi – Založba Ara – ves čas sejma

Izjave za medije bodo v Press centru po Posvetu. Več info na povezavi: www.ekoci.si;

Vabljeni so predstavniki naprednih medijev, župani, zasebniki, pridelovalci, nevladne organizacije, vsi, ki jih zanima obuditev tekstilne industrije v Sloveniji in vsi, ki si želijo aktivno soustvarjati prihodnost.

Dobrodošli!

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja!

ekoci

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije

ekocicoop

Zadruga Ekoci Coop z.b.o soc.p

ras

Razvojna agencija Savinja in

polzela

Občina Polzela in

celjski sejem

Celjski sejem.

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

SPOROČILO ZA JAVNOST – POSVET IN IZMENJEVALNICA NA SEJMU ALTERMED

ekoci logo 10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Sporočilo za javnost

 

Posvet in izmenjevalnica semen in znanja na sejmu Altermed

 

Ekoci – Eko Civilna iniciativa Slovenije bo v okviru sekcije SDM- Slovenska delovna mesta in Štafeta semen – gibanje za ohranjanje sejanje in izmenjavo semen dne 11.3.2015 na Celjskem sejmu Altermed organizirala zanimiv posvet: »Kako si zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta«, s poudarkom na potencialih industrijske konoplje in naravnih materialov. Organizirana bo Izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst in znanja o samooskrbi in potencialih industrijske konoplje ter priložnostih na področju zadružništva in socialnega podjetništva ter poskus vzpostavitve povezovanja deležnikov za obuditev tekstilne industrije v Sloveniji z naravnimi materiali kot inovativnimi produkti za več delovnih mest.

 

Posveta se bodo udeležili številni predstavniki; Tadej Slapnik, sekretar v kabinetu vlade RS za dialog s civilno družbo, Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, župani, Razvojna agencija Savinja, sodelujoči v Zadrugi Ekoci Coop predstavniki lokalnih skupnosti in številni predstavniki nevladnih organizacij, zadrug in podjetij, ki so z svojim delom že dokazali primere dobre prakse. Somišljeniki Ekoci so prepričani, da bodo tako kot so z svojo aktivnostjo Štafeta semen bistveno pripomogli k zavedanju o samooskrbi in pomenu avtohtonih domačih in tradicionalnih semen, tako jim bo uspelo vzpodbuditi tudi gibanje o pomenu Slovenskih delovnih mest, ki si jih moram ustvarjati sami z inovativnimi izdelki in storitvami. Celotno vabilo je na povezavi: http://ekoci.si/napovednik-dogodkov/vabilo-na-posvet-in-izmenjevalnico-semen-in-znanja-za-dne-11-3-2016-na-sejem-altermed/

 

Na posvetu bo predstavljena tudi Zadruga Ekoci Coop in nogavice iz industrijske konoplje, ki je nastala na pobudo Ekoci, ki si želijo obuditi tekstilno industrijo v Sloveniji in z njimi povezana delovna mesta, ki jih nudijo naravni materiali eko konoplja, lan in volna. Povezati želijo vse, ki znajo tkati, presti ali pridelovati industrijske rastline, zato bodo preko že obstoječih zadrug Konopljarna Hannah biz in ostalih na voljo informacije kako s semeni in slamo industrijske konoplje za nadaljnjo predelavo. Predstavljen bo tudi pomen zdravega tekstila na telo, saj je velikokrat ne zavedamo kaj pomenijo učinki »hitre mode« na našo kožo in zakaj je tako pomembno, da pričnemo uporabljati tudi na področju tekstila naravne materiale in se zavedati porekla surovin ne samo za hrano ampak tudi za ostale dobrine, katerih proizvodnja je lahko tudi dobra tržna priložnost, če bomo znali združiti resurse.

 

Izmenjevalnica semen in znanja, ki jo izvajajo sodelujoči v Štafeti semen temelji na izmenjavi avtohtonih in tradicionalnih semen in cepičev starih sadnih vrst. Semena naj bodo v rokah ljudi, posejana in ohranjena, saj so prilagojena našemu okolju; je mnenje somišljenikov Ekoci, saj bo samooskrba še kako pomembna za prihodnost. V okviru Svetovalnice bo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih. Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave pa bo predstavil nov priročnik: Sveža zelenjava 365 dni , ki vsebuje zelo uporabne nasvete za povečanja samooskrbe v vsakršnih razmerah.

 

Izjave za medije bodo v Press centru po Posvetu. Več info na povezavi: www.ekoci.si;

Vabljeni so predstavniki naprednih medijev, župani , zasebniki pridelovalci, nevladne organizacije, vsi, ki jih zanima obuditev tekstilne industrije v Sloveniji in vsi, ki si želijo aktivno soustvarjati prihodnost.

Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. marca 2016 na naslov: ekoci.si@gmail.com ali sms: 040-203-055.

Dobrodošli! Veselimo se vas!

ekoci 10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja!

Hvala za vaš doprinos!

 

ekoci

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije in

ekocicoopZadruga                                                                                                                                                                                               Ekoci Coop z.b.o soc.p

 

ras

Razvojna agencija Savinja in

polzelaObčina Polzela in

celjski sejemCeljski sejem.

 

 

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

VABILO NA POSVET IN IZMENJEVALNICO SEMEN IN ZNANJA za dne 11.3.2016 na sejem Altermed

                               ekoci logo10155917_643013585805199_782696575792528123_n

VABILO

 

                   Na Celjski sejem – Altermed Celje, Modra dvorana, 11. marca 2016

 

 

POSVET TER IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA 
* Kako si lahko v Sloveniji zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta? 
 Potenciali eko industrijske konoplje, predelava in izdelki, nogavice iz konoplje
* Izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst 

 

Kako si lahko priskrbimo hrano in dobrine? Kakšni so potenciali eko industrijske konoplje, lanu, volne in drugih naravnih materialov, kako je s predelavo? Kako lahko ustvarjamo inovativne izdelke in storitve v krogotoku trajnostnega bio gospodarstva? Predstavitev nogavic iz industrijske konoplje, odgovori na vprašanje, zakaj je bolje uporabljati naravne materiale. Kako naj se organiziramo in povežemo, da bomo lahko v Sloveniji ustvarili več delovnih mest?  Izmenjevalnica semen in cepičev starih sort sadnih dreves ter sodelujočih v Štafeti semen. Izmenjevalnica znanja na področju pridelave in predelave industrijske konoplje ter v zvezi s tem možnosti organiziranja v zadrugah in socialnih podjetij za nova delovna mesta.

 

PROGRAM:

 1. Posvet od 11.30 do 13.15 ure
 • Posvet od 11.30 do 13.15 ure
 • 11:30 Sprejem udeležencev
 • 13:30 Izjave za medije
 • 12:00 Začetek posveta Kako si lahko v Sloveniji zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta? Voditeljica Edita Žugelj

Odgovore na vprašanja o potencialnih možnostih bodo prispevali:          

 

 • Tadej Slapnik, državni sekretar za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo v kabinetu vlade RS
 • Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 • Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Jože Kužnik, župan Občine Polzela
 • Stojan Praprotnik Razvojna Agencija Savinja
 • Martina Zupančič, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec
 • Marko Klemenčič , Zadruga Ekoci Coop
 • Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave
 • Tomaž Sušnik, Konopljarna Hanah biz
 • Jože Vetrovec, Misteriji
 • David Geršak, Zadruga Konopko
 • Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije

 

 

Vabljeni gostje:

 • Gospodarska zbornica Slovenije; Župani občin Spodnje Savinjske doline, Celja in Slovenije, Ivana Leskovar, Vrtci Občine Slovenska Bistrica, Regionalna agencija Savinjske regije;Stičišče NVO Savinjske regije; gospodarstveniki, javnomnenjske osebnosti; napredni mediji
 • vsi zainteresirani udeleženci, ki želite udejanjiti potencial industrijske konoplje, lanu in drugih naravnih materialov kot rastlin z velikim potencialom,
 • vsi, ki si prizadevate za ohranitev slovenskih avtohtonih, tradicionalnih vrst semen in starih sadnih vrst , zdravilnih zelišč, za samooskrbo, razvoj kmetijstva, gospodarstva in povezanih dejavnosti ter več delovnih mest v Sloveniji – na trajnosten način, z aktivnim pristopom, v zadrugah ali socialnih podjetjih,
 • vsi, ki imate znanje ali interes na področju oživitve tekstilne industrije v Sloveniji, tkanja, predenja ali pridelave industrijskih rastlin in naravnih materialov ter
 • vsi, ki se želite povezati v Zadrugo Ekoci Coop ali pridobiti nova znanja in spoznati deležnike v slovenskem gospodarstvu, ki si prizadevajo za več delovnih mest v Sloveniji.

 

 1. IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA:  od 9.00 do 17.00 ure pred Modro dvorano         

* Izmenjevalnica  semen vrtnin in cepičev starih sadnih vrst: Vrtci Slovenska Bistrica, Ajda Štajerska,

Ekoci Gorenjska in ostali zainteresirani izmenjevalci,

* Izmenjavalnica cepičev starih sadnih vrst in nasveti: Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica

* Izmenjevalnica na področju pridelave in uporabe industrijske konoplje:

* Maja Klemen Cokan, kmetijska svetovalka KGZS

* Predstavitev in info točka Zadruge Ekoci Coop, zb.o, soc. p.

* Tomaž Sušnik, Hanah biz – predstavitev konopljarne, izdelkov iz industrijske konoplje, storitev ,

predelava konopljine slame, …

* mag.. Ivan Božičko 3 Dles-Zelena delovna mesta v krožnem gospodarstvu, izdelki, svetovanje

* IHPS Žalec-Industrijske rastline, zdravilne rastline, industrijska konoplja, oljnice, zelišča ,

* Zadruga Konopko – predstavitev prakse delovanja zadruge in konopljarstva

* Nasveti in predstavitev združenja deležnikov za industrijsko konopljo, povezanih preko KGZS

* Založba Ara - predstavitev literature in gradiv o industrijski konoplji ter samooskrbi

* Tovarna nogavic Polzela - predstavitev konopljinih nogavic

* Skupaj za zdravje človeka in narave – predstavitev literature o samooskrbi

 

Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. marca 2016 na naslov: ekoci.si@gmail.com ali sms: 040-203-055.

Dobrodošli! Veselimo se vas!

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenijeekoci logo

Zadruga Ekoci Coop z.b.o soc.p

ekocicoop

Razvojna agencija Savinja

ras 

Občina Polzelapolzela

in Celjski sejem.

 

 

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  FB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  

Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s,

SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

SPOROČILO ZA JAVNOST: POMAGAJMO SI – POVEZUJEMO LJUDI – AKTIVIRAJMO SE – ZA LEPO PRIHODNOST

ekoci logo10155917_643013585805199_782696575792528123_n

VABILO       

Spoštovani!

POMAGAJMO SI – POVEZUJEMO LJUDI – AKTIVIRAJMO SE – ZA LEPO PRIHODNOST

Somišljeniki Ekoci Eko civilne iniciative Slovenije si še naprej prizadevamo za uresničitev skupnih ciljev: samooskrbo s hrano in dobrinami in energijo, več zdravja, ohranjanje slovenske kulturne in naravne krajine in identitete. Za svetlo prihodnost pa je potrebno sodelovanje in aktiviranje vseh nas, zato vas vabimo k sodelovanju.

 1. OSKRBIMO SLOVENIJO –ŠTAFETA SEMEN –

POSVET IN IZMENJEVALNICA SEMEN, IZKUŠENJ IN ZNANJA,

NA SEJMU ALTERMED IN JOŽEFEMU SEJMU

Preko projekta Oskrbimo Slovenijo –  Štafeta semen smo skupaj z vsemi sodelujočimi bistveno pripomogli k  ohranjanju in zavedanju o  pomenu domačih, avtohtonih in tradicionalnih vrst semen in razmahu samooskrbe na področju vrtičkarstva v gospodinjstvih, v šolah in vrtcih. Tudi letos vas vabimo k sodelovanju ( najmanj 11 zrnc semen posejete, 11 zrn semen izmenjate, 11 zrn semen shranite, na Ekoci pošljete Poročilo, Ekoci pa poskrbi za obveščanje javnosti in izdajo priznanja za sodelovanje. Pogoje sodelovanja so objavljeni na povezavi.. http://ekoci.si/zadnje/stafeta-semen-navodila-za-sodelovanje

Somišljeniki Ekoci si prizadevamo, da bi samooskrba s zdravo hrano iz vrtičkarskih vrst  razširila  na več eko hrane v kmetijstvu in se razširila tudi na druge dobrine  in storitve, ki izhajajo iz trajnostnega razvoja v Sloveniji: tekstil, obutev in ostalo, kar bo pomenilo več delovnih mest v Sloveniji., za kar pa moramo poiskati  potenciale v sebi in lokalnem okolju in se aktivirati, Vabimo vas k sodelovanju.

Vabimo vas na k udeležbi Posveta na sejmu Altermed v Celju

POSVET : Ali si lahko zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta v Sloveniji? Potenciali eko -industrijske konoplje, naravni materiali, vrtnine, poljščine, predelava in izdelki; konopljine nogavice.. Petek 11.3.2016 ob 12.00 uri:

Na Posvetu bo izvedena tudi izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst. Predstavljena bodo izdelki iz naravnih materialov, nova zadruga Ekoci Coop, pogoji sodelovanja za aktivno sodelovanje….Prijave na Posvet sprejemamo  na naslov: ekoci.si@gmail.com;

Prav tako vas vabimo na Jožefov sejem dne 19.3.2015  V Petrovčah na predstavitev izdelkov iz konoplje z naslovom : Industrijska konoplja- rastlina tisočerih priložnosti kjer bo izvedena tudi izmenjevalnica semen vrtnin.

 

 

 1. POMAGAJMO SI – POVEZUJEMO LJUDI

 

V  Sloveniji je veliko ljudi, ki imajo prevelike hiše, imajo zemljo, potrebujejo pomoč, na drugi strani pa ljudje , ki ne morejo plačevati položnic, nimajo stanovanja, so pošteni in želijo delati. Z  Revijo Zarja smo pričeli  z akcijo Pomagajmo si – povezujemo ljudi, kjer iščemo  tiste, ki so pomoči potrebni  in jih povezujejo s tistimi, ki pomoč potrebujejo. Če veste za podoben primer ali imate podobno situacijo ali  želite sodelovati v aktivnosti ali želite pomagati sebi, sosedu, prijatelju, sodelovati v izgradnji skupnosti, da nam bo vsem lepše, posredujte podatke  na: Pomagajmo si – povezujemo ljudi – pišite na naslov: ekoci.si@gmail.com;

ali Uredništvo revije Zarja zarja@media24.si;  ali Revija Zarja Pomagajmo si – povezujemo ljudi, Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana . Več info na:  http://ekoci.si/zadnje/pomagajmo-si-povezujemo-ljudi/

 

 1. VABILO NA UDELEŽBO POSVETA:

 

»Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Savinjski regiji«, dne , 9. februarja 2016, s pričetkom ob 12.00 uri, v Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov 9 v Celju.

Regijski posvet organizira: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Razvojna agencija Savinjske regije, Stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije, Svet za razvoj nevladnih organizacij Savinjske regije, Mestna občina Celje v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Predstavila se bo tudi Zadruga Ekoci Coop skupaj z Razvojno agencijo Savinja. K sodelovanju in aktivni udeležbi na posvetu vabimo vse, ki želite aktivno prispevati k regionalnem razvoju v Savinjski regiji in verjamete, da lahko z medsebojnim sodelovanjem zagotovimo priložnosti za nove zaposlitve, izkoristimo razvojne potenciale in vzpostavimo podporno okolje za razvoj socialne ekonomije v Savinjski regiji in širše.

 

 1. PODPRIMO POBUDO ZA VPIS VODE V USTAVO

 

Predlagamo, da se pridružite civilni pobudi, da s skupnimi močmi dosežemo vpis „pravice do vode“ v našo ustavo, kar lahko storite s podpisom peticije: http://www.pravapeticija.com/vpis_neodtujljive_pravice_do_vode_v_ustavo

 

Spodaj nekaj izmed mnogih komentarjev, ki so jih ob podpisu peticije zapisali morda vaši prijatelji, sodelavci, sosedje? Storite to nujno tudi vi. „Voda je življenje. Tako kot zrak, ki ga dihamo. Nujno je, da se ohrani prost dostop do vodnih virov vsakemu Slovencu. » Predlagamo da  za več informacij pogledate film o vodi: Voda je življenje in dobiček, Rtv Ljubljana: http://www.rtvslo.si/okolje/voda-je-zivljenje-in-dobicek/302077

 

Kako poteka sistem privatizacije, vključno z vodo, si lahko ogledate v odličnem filmu Catasroika: http://www.youtube.com/watch?v=-ojOAHy0Gi0

5.RAZBREMENIMO UČITELJA IN OTROKE

Društvo za permakulturo Slovenije organizira 72-urni tečaj permakulturnega načrtovanja,
s katerim podpira delo profesorjev, učiteljic, vzgojiteljev, svetovalnih delavk ter drugih pedagogov pri vpeljavi načel
skrb za naravo, skrb za ljudi in skrb za pravično delitev presežkov v slovenske šole.

Vabilo na tečaj permakulturnega načrtovanja 

Več info na http://pdczaucitelje.weebly.com/

.

 

Prihodnost gradimo vsi mi. Z odgovornimi dejanji zase in za  druge. Dobrodošli pri soustvarjanju.

 

 

 

 

 

21Utrinki iz lanskega Posveta Štafete semen

Več info na http://ekoci.si/2015/03/

 

22Otroci v Štafeti semen sadijo, sejejo pomagajo

23Prva konopljina nogavica je narejena

Pogumno naprej-skupaj soustvarjajmo prihodnost.

Dne 8.2.2016

             

 Ekipa Ekoci: Irena, Marjan, Edita, Dejan, Tomaž, Maja, Maruša,                                    Bernarda, Mateja, Vesna, Dejan , Igor..,

ekoci logo   in  številni drugi somišljeniki, ki  želijo aktivno soustvarjati  prihodnost!

»Oj; osti Jarej,«  star slovenski pozdrav-pomeni – bodi mlad , pomlajen bodi močan –» Slovenec Slovenka, kjerkoli si, tu je tvoj temelj, tvoja osnova od tu izhajaš;  so nam zapisali predniki .na napisu v Geos-u- geometrijskem središču Slovenije v Vačah. .Prizadevamo si naprej po tej poti!

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Sonaravni vrtovi: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi?notif_t=page_new_likes; Letni časi: https://www.facebook.com/letnicasi?fref=ts

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije

Izdelava strani