Arhiv kategorij: Napovednik dogodkov v EKOCI

SPOROČILO ZA JAVNOST – POSVET IN IZMENJEVALNICA NA SEJMU ALTERMED

ekoci logo 10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Sporočilo za javnost

 

Posvet in izmenjevalnica semen in znanja na sejmu Altermed

 

Ekoci – Eko Civilna iniciativa Slovenije bo v okviru sekcije SDM- Slovenska delovna mesta in Štafeta semen – gibanje za ohranjanje sejanje in izmenjavo semen dne 11.3.2015 na Celjskem sejmu Altermed organizirala zanimiv posvet: »Kako si zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta«, s poudarkom na potencialih industrijske konoplje in naravnih materialov. Organizirana bo Izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst in znanja o samooskrbi in potencialih industrijske konoplje ter priložnostih na področju zadružništva in socialnega podjetništva ter poskus vzpostavitve povezovanja deležnikov za obuditev tekstilne industrije v Sloveniji z naravnimi materiali kot inovativnimi produkti za več delovnih mest.

 

Posveta se bodo udeležili številni predstavniki; Tadej Slapnik, sekretar v kabinetu vlade RS za dialog s civilno družbo, Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, župani, Razvojna agencija Savinja, sodelujoči v Zadrugi Ekoci Coop predstavniki lokalnih skupnosti in številni predstavniki nevladnih organizacij, zadrug in podjetij, ki so z svojim delom že dokazali primere dobre prakse. Somišljeniki Ekoci so prepričani, da bodo tako kot so z svojo aktivnostjo Štafeta semen bistveno pripomogli k zavedanju o samooskrbi in pomenu avtohtonih domačih in tradicionalnih semen, tako jim bo uspelo vzpodbuditi tudi gibanje o pomenu Slovenskih delovnih mest, ki si jih moram ustvarjati sami z inovativnimi izdelki in storitvami. Celotno vabilo je na povezavi: http://ekoci.si/napovednik-dogodkov/vabilo-na-posvet-in-izmenjevalnico-semen-in-znanja-za-dne-11-3-2016-na-sejem-altermed/

 

Na posvetu bo predstavljena tudi Zadruga Ekoci Coop in nogavice iz industrijske konoplje, ki je nastala na pobudo Ekoci, ki si želijo obuditi tekstilno industrijo v Sloveniji in z njimi povezana delovna mesta, ki jih nudijo naravni materiali eko konoplja, lan in volna. Povezati želijo vse, ki znajo tkati, presti ali pridelovati industrijske rastline, zato bodo preko že obstoječih zadrug Konopljarna Hannah biz in ostalih na voljo informacije kako s semeni in slamo industrijske konoplje za nadaljnjo predelavo. Predstavljen bo tudi pomen zdravega tekstila na telo, saj je velikokrat ne zavedamo kaj pomenijo učinki »hitre mode« na našo kožo in zakaj je tako pomembno, da pričnemo uporabljati tudi na področju tekstila naravne materiale in se zavedati porekla surovin ne samo za hrano ampak tudi za ostale dobrine, katerih proizvodnja je lahko tudi dobra tržna priložnost, če bomo znali združiti resurse.

 

Izmenjevalnica semen in znanja, ki jo izvajajo sodelujoči v Štafeti semen temelji na izmenjavi avtohtonih in tradicionalnih semen in cepičev starih sadnih vrst. Semena naj bodo v rokah ljudi, posejana in ohranjena, saj so prilagojena našemu okolju; je mnenje somišljenikov Ekoci, saj bo samooskrba še kako pomembna za prihodnost. V okviru Svetovalnice bo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih. Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave pa bo predstavil nov priročnik: Sveža zelenjava 365 dni , ki vsebuje zelo uporabne nasvete za povečanja samooskrbe v vsakršnih razmerah.

 

Izjave za medije bodo v Press centru po Posvetu. Več info na povezavi: www.ekoci.si;

Vabljeni so predstavniki naprednih medijev, župani , zasebniki pridelovalci, nevladne organizacije, vsi, ki jih zanima obuditev tekstilne industrije v Sloveniji in vsi, ki si želijo aktivno soustvarjati prihodnost.

Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. marca 2016 na naslov: ekoci.si@gmail.com ali sms: 040-203-055.

Dobrodošli! Veselimo se vas!

ekoci 10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja!

Hvala za vaš doprinos!

 

ekoci

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije in

ekocicoopZadruga                                                                                                                                                                                               Ekoci Coop z.b.o soc.p

 

ras

Razvojna agencija Savinja in

polzelaObčina Polzela in

celjski sejemCeljski sejem.

 

 

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

VABILO NA POSVET IN IZMENJEVALNICO SEMEN IN ZNANJA za dne 11.3.2016 na sejem Altermed

                               ekoci logo10155917_643013585805199_782696575792528123_n

VABILO

 

                   Na Celjski sejem – Altermed Celje, Modra dvorana, 11. marca 2016

 

 

POSVET TER IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA 
* Kako si lahko v Sloveniji zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta? 
 Potenciali eko industrijske konoplje, predelava in izdelki, nogavice iz konoplje
* Izmenjevalnica semen in cepičev starih sadnih vrst 

 

Kako si lahko priskrbimo hrano in dobrine? Kakšni so potenciali eko industrijske konoplje, lanu, volne in drugih naravnih materialov, kako je s predelavo? Kako lahko ustvarjamo inovativne izdelke in storitve v krogotoku trajnostnega bio gospodarstva? Predstavitev nogavic iz industrijske konoplje, odgovori na vprašanje, zakaj je bolje uporabljati naravne materiale. Kako naj se organiziramo in povežemo, da bomo lahko v Sloveniji ustvarili več delovnih mest?  Izmenjevalnica semen in cepičev starih sort sadnih dreves ter sodelujočih v Štafeti semen. Izmenjevalnica znanja na področju pridelave in predelave industrijske konoplje ter v zvezi s tem možnosti organiziranja v zadrugah in socialnih podjetij za nova delovna mesta.

 

PROGRAM:

 1. Posvet od 11.30 do 13.15 ure
 • Posvet od 11.30 do 13.15 ure
 • 11:30 Sprejem udeležencev
 • 13:30 Izjave za medije
 • 12:00 Začetek posveta Kako si lahko v Sloveniji zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta? Voditeljica Edita Žugelj

Odgovore na vprašanja o potencialnih možnostih bodo prispevali:          

 

 • Tadej Slapnik, državni sekretar za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo v kabinetu vlade RS
 • Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 • Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Jože Kužnik, župan Občine Polzela
 • Stojan Praprotnik Razvojna Agencija Savinja
 • Martina Zupančič, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec
 • Marko Klemenčič , Zadruga Ekoci Coop
 • Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave
 • Tomaž Sušnik, Konopljarna Hanah biz
 • Jože Vetrovec, Misteriji
 • David Geršak, Zadruga Konopko
 • Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije

 

 

Vabljeni gostje:

 • Gospodarska zbornica Slovenije; Župani občin Spodnje Savinjske doline, Celja in Slovenije, Ivana Leskovar, Vrtci Občine Slovenska Bistrica, Regionalna agencija Savinjske regije;Stičišče NVO Savinjske regije; gospodarstveniki, javnomnenjske osebnosti; napredni mediji
 • vsi zainteresirani udeleženci, ki želite udejanjiti potencial industrijske konoplje, lanu in drugih naravnih materialov kot rastlin z velikim potencialom,
 • vsi, ki si prizadevate za ohranitev slovenskih avtohtonih, tradicionalnih vrst semen in starih sadnih vrst , zdravilnih zelišč, za samooskrbo, razvoj kmetijstva, gospodarstva in povezanih dejavnosti ter več delovnih mest v Sloveniji – na trajnosten način, z aktivnim pristopom, v zadrugah ali socialnih podjetjih,
 • vsi, ki imate znanje ali interes na področju oživitve tekstilne industrije v Sloveniji, tkanja, predenja ali pridelave industrijskih rastlin in naravnih materialov ter
 • vsi, ki se želite povezati v Zadrugo Ekoci Coop ali pridobiti nova znanja in spoznati deležnike v slovenskem gospodarstvu, ki si prizadevajo za več delovnih mest v Sloveniji.

 

 1. IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA:  od 9.00 do 17.00 ure pred Modro dvorano         

* Izmenjevalnica  semen vrtnin in cepičev starih sadnih vrst: Vrtci Slovenska Bistrica, Ajda Štajerska,

Ekoci Gorenjska in ostali zainteresirani izmenjevalci,

* Izmenjavalnica cepičev starih sadnih vrst in nasveti: Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica

* Izmenjevalnica na področju pridelave in uporabe industrijske konoplje:

* Maja Klemen Cokan, kmetijska svetovalka KGZS

* Predstavitev in info točka Zadruge Ekoci Coop, zb.o, soc. p.

* Tomaž Sušnik, Hanah biz – predstavitev konopljarne, izdelkov iz industrijske konoplje, storitev ,

predelava konopljine slame, …

* mag.. Ivan Božičko 3 Dles-Zelena delovna mesta v krožnem gospodarstvu, izdelki, svetovanje

* IHPS Žalec-Industrijske rastline, zdravilne rastline, industrijska konoplja, oljnice, zelišča ,

* Zadruga Konopko – predstavitev prakse delovanja zadruge in konopljarstva

* Nasveti in predstavitev združenja deležnikov za industrijsko konopljo, povezanih preko KGZS

* Založba Ara - predstavitev literature in gradiv o industrijski konoplji ter samooskrbi

* Tovarna nogavic Polzela - predstavitev konopljinih nogavic

* Skupaj za zdravje človeka in narave – predstavitev literature o samooskrbi

 

Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. marca 2016 na naslov: ekoci.si@gmail.com ali sms: 040-203-055.

Dobrodošli! Veselimo se vas!

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenijeekoci logo

Zadruga Ekoci Coop z.b.o soc.p

ekocicoop

Razvojna agencija Savinja

ras 

Občina Polzelapolzela

in Celjski sejem.

 

 

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  FB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  

Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s,

SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

Sporočilo za javnost IZ DELOVNEGA POSVETA – RAZVOJNI POTENCIALI SAVINJSKE DOLINE NA PRIMERU INDUSTRIJSKE KONOPLJE

ekoci10155917_643013585805199_782696575792528123_n

OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN

SDM – SLOVENSKA DELOVNA MESTA

 

grbi občin

Občine spodnje Savinjske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec

RASNogavice

Razvojna agencija Savinja in Tovarna nogavic Polzela

 

Sporočilo za javnost

IZ DELOVNEGA POSVETA – RAZVOJNI POTENCIALI SAVINJSKE DOLINE NA PRIMERU INDUSTRIJSKE KONOPLJE

Polzela, dne 29.9.2015:Na pobudo Ekoci -Eko civilna iniciativa Slovenije – SDM – slovenska delovna mesta, je bil s sodelovanjem vseh občin spodnje Savinjske doline in Razvojne agencije Savinje organiziran delovni Posvet z ogledom konopljarne v Taboru in Tovarne nogavic Polzela. Preučili so razvojne potenciale, ki jih nudi industrijska konoplja kot surovinska baza za izdelavo novih inovativnih izdelkov, ki jih lahko ustvarimo na obstoječih resursih s čim manj vlaganji in bi ustvarjala nova delovna mesta v konopljini verigi pridelave in predelave konoplje.

Posveta so se udeležili župan Občine Polzela Jože Kužnik, podžupan Občine Polzela Igor Pungartnik,  podžupan občine Tabor Jurij Miklavc, vodja oddelka za kmetijstvo Občine Žalec ga. Tilka Potočnik, direktor Razvojne agencije Savinja Stojan Praprotnik, predsednik uprave Tovarne nogavic Polzela Marko Klemenčič z vodjo razvojnega oddelka tovarne ga. Stanko Pjajfer, direktor Konopljarne Hahah Biz  Tomaž Sušnik, predstavnik podjetja Nivo Eko  Jani Štusej, predstavniki Inštituta  za Hmeljarstvo in Pivovarstvo Žalec  mag. Natasa Ferant in ga. Barbara Čeh, koroški  Slovenec Mirko Hudelj  – podjetnik in mentor za konopljo,  somišljeniki Ekoci : Irena Rotar, Maja Klemen Cokan, Peter Čvan, Maruša Conič ter predstavniki medijev in številni zainteresirani.

Po seznanitvi številnih dobrih lastnosti, ki jih daje rastlina – bio industrijska konoplja – semena in listje so uporabna v prehrani, steblo in korenine pa so surovinska baza za več tisoč izdelkov, smo opravili ogled predelave konoplje. Industrijska konoplja zraste brez pesticidov, obogati in zdravi zemljo. V setvenem kolobarju daje dober pridelek ekoloških živil. Uporabna je v zdravstvu, kozmetiki, industriji, gradbeništvu in drugih panogah. Udeleženci posveta so se seznanili s postopkom  kako nastane iz konopljine slame surovina za tekstil, za kar je uporabni zunanji del stebla ter kaj nastane iz notranjega dela stebla, ki je izvrstna  surovina tudi za gradbeni material.

konoplja2

konoplja1

Foto: Mentor in strokovnjak za konopljo koroški Slovenec iz Avstrije g. Mirko Hudelj pojasnjuje proces predelave konoplje.

Sledil je ogled Tovarne nogavic Polzela, kjer so si udeleženci ogledali proces proizvodnje in veliko neizkoriščenih resursov, ki bi jih lahko aktivirali na lokacij Polzele. Predstavili so prvi prototip konopljine nogavice z izrednimi lastnostmi. Zavedati se moramo namreč pomena naravnih materialov za zdravje tudi na področju tekstila. V Polzeli verjamejo, da lahko v povezovanju z drugimi  soudeleženci v slovenskem prostoru oživijo tudi tekstilno industrijo (  Mura, Mariborska tekstilna tovarna v stečaju…).

konoplja4

konoplja3

Foto: Ogled Tovarna nogavic Polzela, kjer v veliko  priložnosti za nadgradnjo. Udeleženci na fotografiji s prvim prototipom nogavice iz industrijske konoplje.

Poudarek srečanja  je bil ugotovitvi, kako na obstoječih resursih zagotoviti, da bi panoga dajala nova delovna mesta na več področjih, povečala samooskrbo s hrano ter Savinjsko dolino postavila kot vzgled sodobne agronomije in z njo povezanih dejavnosti (v Savinjski dolini je na bivših hmeljiščih in njivskih površinah zasajeno že veliko industrijske konoplje, v sušilnicah  hmelja se lahko z nadgradnjo suši tudi industrijska konoplja, v Taboru je predelovalni obrat za predelavo konopljine slame, ki daje surovinsko bazo za tekstil, gradbeno in tehnično industrijo, v Bio parku Nivo je postavljen testni objekt iz zidakov konoplje ter potencial za predelana konopljina stebla v gradbene element v Nivo Eko gradbeništvo.…). Na voljo so še neizkoriščeni resursi in znanje, kjer bi z nadgradnjo lahko generirali veliko delovnih mest – tkanje konopljinega platna v Tekstilni tovarni Polzela, ter izdelavo drugih izdelkov. Glede na to, da je v Sloveniji  posajenih v letu 2015 že skoraj 600 ha industrijske konoplje pa obstaja tudi bojazen, da lahko panoga zamre, če ne bo uporabljena tudi slama, saj je brez predelave konopljina slama težje razgradljiva, saj so njena stebla izredno trdna, na tak način pa bi bila lahko koristno uporabljena.

 

Udeleženci Posveta so bili enotnega mnenja, da so na tem področju veliki potenciali, ki bi jih lahko izkoristili za veliko delovnih mest. Osredotočiti se velja na samooskrbo s hrano, možnosti uporabe v tekstilni in gradbeni industriji, vzpostavitvi centra znanja in preučili še številne druge možnosti.

V nadaljevanju bo sledila priprava projekta v okviru Razvojne agencija Savinja, katere soustanoviteljice so občine Spodnje Savinjske doline. V  Eko muzeju v Žalcu pa bo dne  13.11.2015 organiziran posvet »Preučitev razvojnih potencialov v Sloveniji, delovna mesta , ki jih gradi skupnost. Jih znamo udejanjiti?« Posveta se bo udeležil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan , predstavniki Vlade in stroke , kjer bomo skupaj iskali poti do ciljev. Na Posvet so vabljeni vsi zainteresirani deležniki v slovenskem prostoru, ki si prizadevajo udejanjiti potencial bio konoplje za nova delovna mesta vSloveniji.

 

Zapisala: Irena Rotar, Ekoci,  dne 29.9. 2015

 

 

3 Sporočilo za javnost – Posvet razvojnih potencialov v Savinjski dolini dne 29 9 2015 (002)

Sporočilo za javnost – DOBRODOŠLI NA SEJEM ALTERMED- IZZIVI PRIHODNOSTI

Logo_EKOCI_clanki110155917_643013585805199_782696575792528123_n

 

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI        

SPOROČILO ZA JAVNOST – Dobrodošli na sejmu Altermed – IZZIVI PRIHODNOSTI

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije – Štafeta semen je gibanje, ki vsako leto vzpodbudi ljudi, da sejejo in izmenjujejo semena, znanje in dobre prakse, si prizadevajo za zdravo hrano in iščejo pozitivne rešitve za večjo samooskrbo in blagostanje v Sloveniji. Skupaj bomo iskali pota prihodnosti na Posvetu ob otvoritvi Štafete semen 2015; s strokovnjaki, nevladnimi organizacijami, institucijami znanja, Ministrstvi in naprednimi mediji. Celotno vabilo je na povezavi: www.ekoci.si

Dobrodošli na dogajanja s prisrčnim povabilom vsem tistim, ki si želite aktivno soustvarjati doma, v lokalnem okolju in širše:

dne 13.3.2015 na sejem Altermed Celje, modra dvorana, na dogodke:

 • IZZIVI PRIHODNOSTI – SAMOOSKRBA, SEMENA, HRANA, DOBRINE IN PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI? Posvet ob 12.00 do 14.30 ure..
 • Izmenjevalnica avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen, zelenjadnic , zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja, znanja in dobrih rešitev od 10.00-17.00 ure
 • Kako do več ekološke hrane in semen? Sestanek nevladnih organizacij z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židanom od 15.00-16.30 ure. m Tanjo Strniša, državno sekretarko. Moderira Edita Žugelj, novinarka. Več info na www.ekoci.si;
 1. Vabljeni k sodelovanju v Štafeti semen 2015. Način sodelovanja je opisan na povezavi: http://ekoci.si/zadnje/stafeta-semen-navodila-za-sodelovanje/
 • Za udeležbo na Posvetu so potrebne predhodne prijave na: si@gmail.com;
 • Moderira:  Jasmina Kandorfer, voditeljica oddaje Ob kavi TV3 Medias  snema Tristan produkcija

—————————————————————————————————————————–

 • Sodelujoči govorniki:
 • Minister Dejan Židan,Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (od 13.30 dalje)
 • Ana Vovk Korže, Univerza Maribor komunikatorica znanosti s sodelavci; mag. Tanja Cegnar; Agencija RS za okolje;  Dr. Darja Piciga, sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor, Dubravka Berc Prah in Janez Srebot , Šolski center Rogaška Slatina; Fakulteta za kmetijstvo in bio sistemske vede Maribor,dr Martina Bavec, UVHVVR- Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak.
 • Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije;  Sanja Lončar -Skupaj za zdravje človeka in narave;  Dejan Ogrinec - Pomagaj si sam, Jože Vetrovec, Priročnik  za Preživetje ; Fanči Perdih, semena Amarant, M. Jug, Skupina kazenska ovadba.
 • Vabljeni napredni župani slovenskih občin, napredni predstavniki medijev, predstavniki nevladnih organizacij, Ekoci Gorenjska, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec; Društva Ajda Slovenije, Slavko Turšič, sadjar; IHPS Žalec , predstavniki institucij, sodelujoči v Bazi znanja in Štafeti semen, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Slovenska Bistrica, rav. Ivana Leskovar, Skupnost vrtcev Slovenije, Koordinatorica osnovnih šol Žalec,rav. Tatjana Žgank Meža, sodelujoče šole in vrtci, dijaki, študentje in zainteresirani obiskovalci.
 1. IZMENJEVALNICA  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja  ter  znanja in dobrih rešitev – predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.Lokacija: galerija pred Modro dvorano
 2. 3. KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN  SEMEN? Modra dvorana od 15.00-16.30 ure.

Sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   ministrom mag. Dejanom Židanom in

mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko.  Moderira Edita Žugelj, novinarka. Več info na www.ekoci.si;

 1. 4. POVABILO K SODELOVANJU V ŠTAFETI SEMEN 2015kjer 11 zrn semen posejete,  11 zrn izmenjate  in 11 zrnc pošljete  za  gensko banko;  ali izmenjujete semena rastlin, cepičev sadnega drevja ali semena  znanja in povezovanja, dobrih novic in dobrih praks . Navodila za sodelovanje so na povezavi: ekoci.si;

Vsak lahko sodeluje, da v prihodnosti ne bomo lačni! Vsako dejanje šteje!

Dobrodošli.

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

 • Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan! (je star slovenski pozdrav)

Skupina: Nič nas ne sme presenetiti,bodimo pripravljeni!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

 

KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN SEMEN -povabilo nevladnim organizacijam

10155917_643013585805199_782696575792528123_n Logo_EKOCI_clanki1

 

Skupina: Nič nas ne sme presenetiti bodimo pripravljeni!

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

                                                     VABILO

Vabimo vas dne 13.3.2015 na sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE

KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN  SEMEN? Modra dvorana od 15.00 -16.30 ure

Sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom mag. Dejanom Židanom in mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko.

Na sestanek so vabljene nevladne organizacije, ki že sodelujejo pri pripravi  za boljšo implemenatcijo samooskrbe v praksi z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter novih nevladnih organizacij, ki želijo tvorno sodelovati in iskati skupne rešitve za čim večjo samooskrbo z sonaravno pridelano hrano in semen v Sloveniji. Pogoj za sodelovanje na sestanku je predhodna prijava do 5.3.2015 na: ekoci.si@gmail.com, ki mora vsebovati tudi pisni predlog – kako do več hrane in semen v Sloveniji. Osnova za razmišljanje so ukrepi o ekološkem kmetovanju, ki so opisani v Programu o razvoju podeželja na povezavi: http://www.program-podezelja.si/images/vsebine/PRP_2014-2020/verzija_05_dec_2014/PRP%202014-2020_2.%20uradni%20predlog.pdf.

Predlogi nevladnih organizacij kako z izvedbenimi ukrepi izboljšati samooskrbo v Sloveniji bo doprinos k iskanju rešitev za večje blagostanje v prihodnosti.   Vsi predlogi bodo podani Ministru in obravnavani na sestanku.

PS: Vse sodelujoče in nevladne organizacije nevladne organizacije , ki ste sodelovali skupaj z Ekoci na sestankih in pripravah Pobud iz Posveta semen na Agri z veseljem obveščamo, da nam je uspelo

z vztrajnostjo in rednim delom  na podlagi Pobud, ki smo jih lani  poslali iz posveta semen na AGRI  s tvornim sodelovanjem Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ustvariti

PRIROČNIK O SEMENARSTVU v Sloveniji v katerem bo predstavljene možnosti, načini in zakonodaja  za pridelavo semen v Sloveniji. Predstavljeni bodo na sestanku

Sestanek-Posvet moderira: Edita Žugelj

S skupnim sodelovanjem zmoremo vse!

—————————————————————————————————————–

 

 

 

 

Modra dvorana ob 12.00 do 14.30 ure na OTVORITEV ŠTAFETE SEMEN 2015 IN NA POSVET      

IZZIVI PRIHODNOSTI – SAMOOSKRBA, SEMENA, HRANA, DOBRINE IN PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI?

 1. Podnebne spremembe bistveno zaznamujejo naše življenje – vzroki, posledice in dejstva ob poplavah,krizah? Kako lahko stori posameznik, družba, institucije, politika, lokalna skupnost in kaj nevladniki za preventivno? Ali je rešitev prenos dela financ in pristojnosti na Občine in lokalne skupnosti za trajnostno vzdrževanje vodotokov? Kako s prenosom znanja in dobrih praks ozavestiti otroke in prebivalce?
 2. Kako do zagotavljanja prehranske varnosti in semen v prihodnosti? Kako se bodo lahko prilagodili ljudje, rastline, živali gospodarstvo, država, posameznik, da bomo pripravljeni na posledice podnebnih sprememb? Skupaj bomo iskali najboljše rešitve.

Sodelujoči govorniki:

 • Minister Dejan Židan,Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – ob 13.30 uri
 • P dr. Marko Jesenšek Univerza Maribor; ddr. Ana Vovk Korže Komunikatorica znanosti s sodelavci; mag. Tanja Cegnar; Agencija RS za okolje; Dr. Darja Piciga, sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor, Dubravka Berc Prah in Janez Srebot , Šolski center Rogaška Slatina; Skupnost vrtcev Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,dr Martina Bavec, UVHVVR- Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak.
 • Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije; Sanja Lončar -Skupaj za zdravje človeka in narave; Dejan Ogrinec - Pomagaj si sam, Jože Vetrovec, Priročnik za Preživetje ; Fanči Perdih, semena Amarant, M. Jug, Skupina kazenska ovadba.
 • Vabljeni napredni župani slovenskih občin, napredni predstavniki medijev, predstavniki nevladnih organizacij, Ekoci Gorenjska, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec; Društva Ajda Slovenije, Slavko Turšič, sadjar; IHPS Žalec , predstavniki institucij, sodelujoči v Bazi znanja in Štafeti semen, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Slovenska Bistrica,Rav. Ivana Leskovar, Koordinatorica osnovnih šol Žalec,rav. Tatjana Žgank Meža sodelujoče šole in vrtci, dijaki, študentje in zainteresirani obiskovalci…
 • Vodi: Jasmina Kandorfer, voditeljica oddaje “Ob kavi” Snema: Tristan produkcija
 • Za udeležbo so potrebne predhodne prijave na: si@gmail.com;

 

 • 2. IZMENJEVALNICE: od 10.00 -17.00 ure – galerija pred Modro dvorano.

* IZMENJEVALNICA avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic            zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja

* IZMENJEVALNICA znanja in dobrih rešitev- predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.

VABLJENI VSI, DA SODELUJETE V ŠTAFETI SEMEN 2015-V BAZI ZNANJA ALI SODELUJOČI kjer 11 zrn semen poseješ, 11 zrn izmenjaš in 11 zrnc pošlješ v gensko banko. Podrobnejša navodila za sodelovanje so na www.ekoci.si;

Vsak lahko sodeluje, da v prihodnosti ne bomo lačni!

 • Dobrodošli.
 • S skupnim sodelovanjem zmoremo vse!

 

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

 • Oj – Osti  Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan! (je star slovenski pozdrav)

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

SPOROČILO ZA JAVNOST – IZIVI PRIHODNOSTI – HRANA, SEMENA , PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI? SEJEM ALTERMED 13.3.2015

Polje z besedilom: ŠTAFETA SEMEN

 

 

 

 

 

 SPOROČILO ZA JAVNOST

IZZIVI PRIHODNOSTI – HRANA, SEMENA, PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI?

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije: Podnebne spremembe bistveno zaznamujejo naše življenje; kakšni so vzroki, posledice in dejstva ob poplavah, krizah? Kako do zagotavljanja prehranske varnosti in semen v prihodnosti? Kako se bodo lahko prilagodili ljudje, rastline, živali, gospodarstvo, država, posameznik, da bomo pripravljeni na posledice podnebnih sprememb? Skupaj bomo iskali najboljše rešitve na Posvetu ob otvoritvi Štafete semen 2015. Celotno vabilo je na povezavi: http://ekoci.si/

Vabimo vas dne 13.3.2015 na sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE Modra dvorana, na dogodke:

 • IZZIVI PRIHODNOSTI – SAMOOSKRBA, SEMENA, HRANA, DOBRINE IN PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI? Posvet ob 12.00 do 14.30 ure..
 • Sodelujoči govorniki:
 • Minister mag. Dejan Židan,Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (od 13.30 dalje)
 • Prof. dr. Marko Jesenšek Univerza Maribor; ddr. Ana Vovk Korže, komunikatorica znanosti  s sodelavci; mag. Tanja Cegnar; Agencija RS za okolje;  Dr. Darja Piciga, sekretarka  Ministrstvo za okolje in prostor, Dubravka Berc Prah in Janez Srebot , Šolski center Rogaška Slatina; Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,dr Martina Bavec, UVHVVR- Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak.
 • Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije;  Sanja Lončar -Skupaj za zdravje človeka in narave;  Dejan Ogrinec - Pomagaj si sam, Jože Vetrovec, Priročnik  za Preživetje ; Fanči Perdih, semena Amarant, Ana. M. Jug, Skupina kazenska ovadba.
 • Vabljeni napredni župani slovenskih občin,  napredni predstavniki medijev, predstavniki nevladnih organizacij, Ekoci Gorenjska, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec; Društva Ajda Slovenije, Slavko Turšič, sadjar; IHPS Žalec , predstavniki institucij, sodelujoči v Bazi znanja in Štafeti semen, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Slovenska Bistrica, rav. Ivana Leskovar, Skupnost vrtcev Slovenije, Koordinatorica osnovnih šol Žalec,rav. Tatjana Žgank Meža, sodelujoče šole in vrtci, dijaki, študentje in zainteresirani obiskovalci.
 • Za udeležbo so potrebne predhodne prijave na: ekoci.si@gmail.com;
 • Moderira:  Jasmina Kandorfer, voditeljica oddaje Ob kavi TV3 Medias  snema Tristan produkcija.
 1. IZMENJEVALNICA  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja  ter  znanja in dobrih rešitev – predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.Lokacija: galerija pred Modro dvorano
 2. 3. KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN  SEMEN? Modra dvorana od 15.00-16.30 ure. Sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   ministrom mag. Dejanom Židanom in

mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko.  Moderira Edita Žugelj, novinarka. Več info na www.ekoci.si;

 1. 3. POVABILO K SODELOVANJU V ŠTAFETI SEMEN 2015kjer 11 zrn semen posejete,  11 zrn izmenjate  in 11 zrnc pošljete  za  gensko banko;  ali izmenjujete semena rastlin, cepičev sadnega drevja ali semena  znanja in povezovanja, dobrih novic in dobrih praks . Navodila za sodelovanje so na ekoci.si;

Vsak lahko sodeluje, da v prihodnosti ne bomo lačni! Vsako dejanje šteje!

Dobrodošli.

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

Skupina:  Nič nas ne sme presenetiti,bodimo pripravljeni!

 • Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan – (je star slovenski pozdrav)

 

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

 

POBUDA VLADI IZ POSVETA O SEMENIH

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Minister mag. Dejan Židan

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša

 

POBUDE VLADI  IZ POSVETA O SEMEN

Povečajmo samooskrbo z varno hrano,semeni in dobrinami s konkretnimi ukrepi in merljivimi  cilji

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije: Dne 28. 8. 2014 je na sejmu Agra v Gornji Radgoni v okviru projekta Štafeta semen potekal Posvet o semenih. Posvet je bil dobro obiskan, na njem so sodelovali zainteresirani udeleženci, predstavniki stroke in politike nevladnih organizacij in angažirani ljudje iz prakse. Posveta se je udeležila tudi mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo in okolje in predstavniki UVHVVR, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material. Na Posvetu je bila slovesna predaja avtohtonih , domačih in tradicionalnih vrst zbranih semen, ki so jih zbrali sodelujoči v Štafeti semen za  gensko banko . Predana so bila   dr. Jelki Vozlič iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Udeleženci so se seznanili s tematiko in se odločili , da podajo pobude za nadgradnjo področja s konkretnimi  aktivnostmi, ki bodo pomagala urediti področja, ki podpirajo želeni cilj: samooskrbo z zdravo, varno hrano, pravimi semeni in dobrinami.

Čeprav je bil naslov :« Posvet o semenih«, menimo, da je potrebno v ospredje dati ozaveščanje o zdravi prehrani, ki vpliva na zdravje in blagostanje Slovencev, pridelava avtohtonih domačih in tradicionalnih vrt semen je le ukrep, ki to podpira. Ugotavljamo, da so v naslednjem programskem obdobju predvideni številni ukrepi za vzpodbuditev  samooskrbe in vzpodbude za semenarstvo. V kolikor želimo, da bodo ukrepi res zaživeli v praksi menimo, da bo potrebno nekatere področja še nadgraditi s čim boljšo operativno izvedbo s konkretnimi merljivi cilji. Ugotavljamo, da  slovenske genske  banke semena le hranijo, ne poskrbijo pa za živo ohranjanje semen, da je pomanjkljivo ozaveščanje javnosti in da so pomanjkljivosti v izobraževalnem procesu,. Potrebno bo več pozornosti in izvedbenih aktivnosti na področjih GSO. Predlagamo vzpodbude za semenarstvo, za čim bolj sonaravno pridelavo hrane in ureditev ustrezne zakonodaje..

V sistemu globalizacije so prav semena zelo na udaru, konvencionalni kmetje so odvisni od hibridnih semen, ki  so vezana na intenzivno mineralno gnojenje, kar posledično prinaša odvisnost proizvodnje hrane, oskrbe s semeni, pesticidi ipd. Pritiski za uvajanje semen GSO v celi Evropi so čedalje večji. Glede na to, da smo izgubili že 85 % avtohtonih domačih in tradicionalnih semen, ki jih kmet lahko leto za letom seje, so potrebna skupna prizadevanja, da čim več kvalitetnih lastnih semen pridelamo doma in ohranimo čim več starih vrst, ki jih je potrebno vzdrževati in s tem omogočiti čim bolj sonaraven način pridelave hrane. Na pobudo udeležencev posveta smo pripravili pobude za Vlado z namenom, da se le-te upoštevajo pri nadaljnjem delovanju in sprejemanju ukrepov.

 1. SAMOOSKRBA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O ZDRAVI PREHRANI

Glede na to, da se samooskrba s hrano na nekaterih področjih podhranjena , glede na podnebne spremembe    in aktualna svetovna dogajanja dajemo naslednje pobude:

 1. da se izvede na ravni države plan samooskrbe z akcijskimi cilji za redne in izredne razmere vsaj za pet let vnaprej;

 2. da se dodeli dodatna stimulacija kmetom, ki bodo pridelovali hrano iz avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen na ekološki način oz. ukinejo subvencije za kmete, ki pridelujejo okolju, ljudem in živalim škodljivo hrano;

 3. da se vzpodbudijo aktivnosti na področju samooskrbe s sadjem za pridelavo različnih vrst sadja–lupinarji, koščičarji in jagodičevja, kjer samooskrba ni zadostna,

 4. potrebno je povečati aktivnosti za povečanje pridelave žitaric,

 5. da se pripravi ustrezna zakonodaja, ki bo omogočala na prodajne police in javne zavode uvrstiti slovenska sonaravno pridelana živila-jabolka visokodebelnih sort jabolk – nekalibrirana jabolka ipd..

 6. da Vlada s konkretnimi aktivnostmi v procesu izobraževanj vzpodbudi odnos do zdrave, predvsem ekološko pridelane hrane s spodbujanjem izobraževanj o zdravi prehrani po šolah (delavnice, šolski vrtovi), društvih, delavskih univerzah, dodatna izobraževanja za kuharice in organizatorje prehrane v javnih ustanovah ter organizira aktivnosti ozaveščanja semenarstva slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort , vzpodbujajo se naj dodatna izobraževanja za kmetijske svetovalce ter za kmete, tečaji za pridelavo in uporabo zelenjave in semenarstvo,

 7. da Ministrstvo za kmetijstvo spodbudi marketinško akcijo o zavedanju pomena zdrave in varne hrane, kaj pomeni hrana brez GSO in o pomenu  semen ter ozavešča ljudi o realnem stanju (globalizacija, ruski embargo, podnebne spremembe, naravne in umetno povzročene podnebne spremembe, skratka vse spremembe, ki kakorkoli vplivajo na kmetijsko proizvodnjo in varno hrano ter osnovne dobrine.) ;

 8. da se vzpostavi spodbujevalni in izobraževalni proces z vključitvijo brezposelnih ljudi, socialnega dela in prostovoljnega dela na področju kmetijstva,

 9. da se vzpodbudi postavitev manjših rastlinjakov-  tudi na področju samooskrbnega gospodinjstva,

 10. glede na podatek, da je bilo oktobra 2013 kmetijsko, pokojninsko invalidsko in zdravstveno zavarovanih le dobrih 6100 kmetov od skupaj 60.000 prejemnikov neposrednih plačil, podajamo pobudo za intenzivno povečanje vzpodbud prav za ekološko kmetovanje in ekološko semenarstvo ter usmerjenost k tržni pridelavi slovenskih ekoloških živil, po katerih je izredno povpraševanje in je velika tržna priložnost za kmete in nova zelena delovna mesta,

 11. da se v samooskrbo vključi tudi samooskrba z zdravimi osnovnimi dobrinami – zelo je povečano zdravstveno tveganje ljudi, prisotne so alergije, trajne neozdravljive bolezni alergije ,ipd.

V večini smo za osnovne dobrine na področju tekstila, obutve ipd,  odvisni od uvoza, zato je potrebno zagotoviti osnovne surovine za izdelavo v Sloveniji in vzpostaviti proces proizvodnje tudi teh dobrin v Sloveniji, kar bo pomenilo več delovnih mest in zagotavljanje samooskrbe tudi na področju teh osnovnih dobrin.

 

 1. da se učvrsti medresorsko usklajevanje posameznih zakonov, ki sinergično vplivajo na proizvodnjo hrane s skupnim ciljem pozitivno naravne zakonodaje, pravilnega ozaveščanja, poenostavitev zakonodaje za izvajanje dejavnosti, in vzpostavitev reda in ne birokracije in kaznovanja na področju samooskrbe z varno hrano.

 1. SEMENA GSO

 

Kljub temu, da Slovenija še ni dovolila setev in pridelavo semen z GSO, ampak so lahko GSO prisotni le v krmi,   dajemo pobude za nadgradnjo področja:

 

 1. da vlada še naprej skrbi in izvede vse ukrepe, da  semen z GSO n  bo mogoče sejati v Sloveniji,

 2. da se takoj uredijo postopki za ureditev popravka prepovedi uporabe brez GSO v KOPOP PRP2014-2020;

 3. da se nemudoma pristopi k monitoringu naključnih kontrol prisotnosti GSO v posevkih koruze, oljne ogrščice,soje in križnic ob cestah in železnicah in tako vzpostavi red na področju morebitne kontaminacije rastlin  z GSO;

 4. da vlada izda ukrepe, ki bodo omogočili označevanje mesa živali, ki niso bile krmljene s krmili, katera vsebujejo GSO ter omogoči promocijo oz. ozaveščanje javnosti;

 5. da se nemudoma izda ukrep, da morajo vse genske banke v Sloveniji od 2015 dalje v obvezen pregled semen vključiti  poleg že obstoječih analiz tudi analize o prisotnosti GSO;

 6. da se pri aktivnosti »Tradicionalni slovenski zajtrk« daje poudarek k zdravim živilom brez GSO in eko živilom.

 

3.  GENSKE BANKE

 

Glede na to, da je glavna naloga Slovenskih genskih bank ohranjevanje in hranjenje semen avtohtonih sort, je potrebno sprejeti nujno zavezo:

 1. da se Slovenska rastlinska banka (SRGB) zaveže, k »živemu« ohranjanju avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen. Do sedaj genske banke niso zavezane, da skrbijo za ohranjevanje vrste v živo in reprodukcijo semen ampak samo za hranjenje semena- V kolikor se semena posamezne sorte ne razmnožujejo, jih na trgu ni in jih ljudje ne morejo kupiti..

 2. Predlagamo, da je največji poudarek na žitaricah, krompirju in fižolu ter ostalih rastlinah, kjer je samooskrba najnižja, pogoji za pridelavo v Sloveniji pa ugodni.

 3. SRGB naj pripravi spiske  vsaj 100 vrst semen iz katerega bodo lahko zainteresirani udeleženci izbrali vrsto semena in ga tudi dobili, da bodo lahko sejali semena za tržno pridelavo.

 4. SRGB se zaveže, da bodo poskrbele za sejanje, ohranjevanje in skrb za čim večjo reprodukcijo avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen,

 5. da se v procesu  monitoringa kontrole semen z GSO vzpostavi tudi obveščanje javnosti v primeru zaznave kontaminacije rastlin  z GSO v slovenskem prostoru in da se v genskih bankah hranijo izključno kontrolirana  semena brez kontaminacije GSO,

 6. da se zato področje namenijo dodatna finančna sredstva, istočasno pa se naj vzpostavi sistem plačil genskih bankam glede na učinke njihovega dela.

4.  VZPODBUDE ZA SEMENARJANJE IN ZAKONODAJA ZA RAZVOJ SEMENARSTVA V SLOVENIJI

 

     V naslednjem programskem obdobju so predvidene  vzpodbude za semenarjenje

      Da bo zadeva zaživela v praksi, dajemo naslednje pobude:

 

 1. da se pripravi enoten dokument kjer bodo navedene vse potrebne informacije, kaj vse je potrebno upoštevati, da postaneš pridelovalec semena, katero zakonodajo je potrebno upoštevati in da se vzpostavijo širše  koordinirane aktivnosti za pridelovalce semen za trg.

 

 1. Potrebno je osnovati neodvisno institucijo o svetovanju semenarstva   s konkretnimi cilji. Dosedanje prakse niso obrodile uspehov, saj povezovanje med ljudmi, kmeti in institucijami ni zadovoljivo, predvsem pa ne zajema vseh ukrepov, ki so potrebni za pridelavo kvalitetnega semena za trg.

 

 1. Pripravi naj se zakonska podlaga za ustanovitev neodvisne institucije za semenarstvo, ki bo skrbela za ohranjanje in razvoj slovenskih sort, imela kontrolo nad pridelavo semena v slovenskem prostoru ter istočasno tudi vršila izobraževanja tako kmetov, pridelovalcev kot tudi strokovnjakov, ki svetujejo in kontrolirajo pridelavo semen. Pripravlja naj programe izobraževanj ter izdelavo oglednih vrtov, posevkov in sadovnjakov s primerjalnimi posevki, ki bodo namenjena izobraževancem, strokovnjakom in širši javnosti.

 2. Nujno je potrebno izdelati program izobraževanja za ekološko pridelavo zelenjave in semenarstvo. Predlagamo dvostopenjska izobraževanja: osnova je ekološko zelenjadarstvo in poznavanje bolezni ter škodljivcev (predvsem je potrebno poznati bolezni in škodljivce, ki se prenašajo s semenom), nadgradnja pa je semenarstvo vrtnin in poljščin.

Zahvaljujemo se vam za preučitev naših pobud in vas naprošamo za odgovor  do 1.10.2014 ter vključitev pobud in uvrstitev predlogov v zakonodajne procese. O poteku bomo sproti obveščali javnost.

 

Pobude dajemo:

 • sodelujoči  udeleženci na Posvetu o semenih – Štafeta semen na sejmu Agra 2014

 • Sodelujoči v Bazi znanja Štafete semen in somišljeniki  Eko civilne iniciative Slovenije

 

Za Eko civilno iniciativo Slovenije: Irena Rotar

Veselimo se skupnega  aktivnega soustvarjanja-  da v prihodnosti ne bomo lačni.        Vsako dobro dejanje šteje!

 

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!

“Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Priporočamo ogled gradiva: Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com

Priporočamo ogled povezav: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi ter – http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1559-meta-vrhunc-pomen-kulturnih-rastlin-za-danasnji-cas.html im http://www.primorske.si/Plus/Sobota/-Kdor-kontrolira-semena,–ima-v-rokah-prehrano-vseŠtafetasemen:Ogled slik dogajanj po Sloveniji: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tafeta+semen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MDdU9L3J-KaygOf9YGgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1093&bih=538#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0xmsIbEcHFvTfM%253A%3BvrHuIrxZrp5DVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Fimages%252Fslike%252F11aa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Dcategory%2526layout%253Dblog%2526id%253D45%2526Itemid%253D50%2526limitstart%253D56%3B800%3B500

ŠTAFETA SEMEN – VABILO NA POSVET O SEMENIH – SEJEM AGRA 28.8.2014

 

                      

 

Polje z besedilom: ŠTAFETA
SEMEN

 

http://www.amarant.si/images/site/logo.pnghttp://www.world-hemp-congress.com/pic/page/Agra-300x231.jpg

 

 

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

                                          VABILO

Z veseljem vas vabimo, da se nam pridružite na POSVETU o semenih na sejmu AGRA v Gornji Radgoni v

                                           četrtek, 28. 8. 2014 od  10.00 – 13.00  ure / dvorana 1

ŠTAFETO SEMEN ZMOREJO OTROCI IN VRTIČKARJI – KMETJE – ALI ZMORETE PRIDELAVO SEMEN? Posvet o sejanju, ohranjanju in  pridelovanju avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen v prihodnosti

  Program: 10.00 – 11.00 ure

 • Pomen semen, predstavitev ukrepov za vzpobudo pridelave semen od l. 2015 do 2020:nagovor mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
 •  Štafeta semen- gibanje za ohranjanje, sejanje in izmenjavo avtohtonih, domačih in tradicionalnih  vrst semen, zelenjave, poljščin, sadnih vrst in zelišč:Irena Rotar,Eko civilna iniciativa Slovenije.
 • Slovesna predaja semen, ki so jih zbrali sodelujoči v Štafeti semen v gensko banko Kmetijskega Inštituta Slovenije                          
 • Pomen ohranjanja slovenskih semen v genski banki: dr. Jelka Vozlič, Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Kaj saditi, kaj sejati, kaj semeniti na kmetiji – kako ohranjati stare sadne vrste? Zakaj sploh čim bolj sonaravno pridelovati?
 • Predstavijo agronomi in ljudje iz prakse: Maja Klemen Cokan, kmet.svet., in kmetica, Dejan Rangeo  dipl. agr., in kmet; Peter Čvan, dipl.agr. in kmet, SlavkoTuršič, sadjar.
                                                                 —————————–
  Odmor: od 11.00 do 11.15 nadaljevanje 11.15 – 12.15:
 • Sorte in sortna lista – veljavni predpisi in EU uredba o semenih: Marinka Pečnik, Tomislav Bošnjak, UVHVVR, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.
 • Kako postati pridelovalec semen za trg? Razlike med pridelavo semen na domačem vrtu in     registrirano semensko pridelavo za trg: Fanči Perdih, Amarant.
 •  Kako rastejo ekološka semena in sadike – Predstavitev in voden ogled Gainega samooskrbnega  ekološkega vrta na sejmu Agra,Loreta Vlahovič,dir .Kluba Gaia

12.15 -13.00 : Izmenjevalnica semen, svetovanje, nasveti strokovnjakov, ekološki pridelki v praksi  

Vabljeni gostje: Kmetje in potencialni pridelovalci semen, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec, Društvo Ajda Štajerska, Društva Ajda Slovenije, Društvo La Vita, Zeleni krog, sodelujoči v  Bazi znanja in v Štafeti semen, Župan Občine Žalec in ostalih Občin, Skupnost vrtcev Slovenije, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica, Koordinatorica osnovnih šol OŠ Žalec,vse šole, vrtci, srednje šole, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Univerze Maribor in ostale Fakultete in Univerze v Sloveniji, strokovnjaki in svetovalci KGZS  in institucije, revija Pomagaj si sam , Misterij ,Skupaj za človeka in zdravje in predstavniki naprednih medijev..

Na  posvet ste vabljeni vsi, ki vas zanima aktivni pristop od semen do zdrave hrane v Sloveniji.

 

Za udeležbo na posvetu prijavite svojo prisotnost na:  ekoci.si@gmail.com; ali sms 040-203-055. Prijavljeni udeleženci dobijo  popotnico. Prijava je možna do zasedbe prostih mest. Dobrodošli!

 

OPIS DOGODKA:

 

Izkušnje iz preteklosti in dejanja so pokazale, da imajo semena, ki imajo preživitvene sposobnosti in so prilagojene našemu okolju  ter so pridelana čim bolj sonaravno  izreden pomen za  zdravo hrano.

Štafeta semen je gibanje, kjer si somišljeniki, zavzeti posamezniki skupaj s strokovnimi službami vlade, institucij,  Amarantom, sodelujočimi v Bazi znanja Štafete semen  ter nevladnimi organizacijami  in naprednimi mediji prizadevajo za sejanje, izmenjavo in ohranjanje slovenskih avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen. Veliko otrok, mentorjev v vrtcih in šolah, vrtičkarjev, nevladnih organizacij  že sodeluje in tako bistveno prispeva k večji samooskrbi v Sloveniji. Povečuje se zavedanje o pomenu semen in o zdravi hrani.

 

Sedaj je čas, da tudi kmetje in pridelovalci v večji meri pričnejo pridelovati semena, ki so temelj samooskrbne poti do zdrave hrane. V ta namen je organiziran posvet, kjer bodo kmetom in potencialnim pridelovalcem prikazane poti in pomoč pri pridelavi semen, prikazane bodo dobre prakse pri ekološki pridelavi zelenjave, ki se lahko razvije v ekološko semenarstvo, pomoč pri pridelavi semen ter strokovni in zakonodajni vidik pridelave semen v teoriji in praksi. Pot  od semena do uporabe izdelka je pomembna tako za pridelovalce kot uporabnike hrane.

 

Najprej bo nagovor mag, Tanje Strniša iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje, predstavljen bo pomen pridelave semen in vzpodbude kmetom. Predstavljeno bo gibanje Štafete semen in slovesna predaja semen, ki so jih zbrali sodelujoči v Štafeti semen Kmetijskemu inštitutu Slovenije. Zakaj in kako saditi in sejati na kmetiji, kako ohranjati semena in stare sadne vrste bodo povedali strokovni ljudje iz lastne prakse. V drugem delu pa bo predstavljen strokovni del o semenarstvu ter pokazane poti do pridelave semen za trg. Nato pa takoj od besed k dejanjem. Sestavni del posveta je tudi ogled vrta kjer  ekološka semena in sadike že rastejo na podlagi dobrih izkušenj ter Izmenjevalnica semen iz znanja , kamor lahko obiskovalci prinesejo 11 zrn semen, ki ga izmenjajo  in 11 zrnc, ki ga predajo v gensko banko ter osebno povprašajo vse kar jih zanima o semenih. Udeleženci bodo pridobili znanje in simbolično darilo.

 

Več info o sejmu Agra na povezavi: http://www.pomurski-sejem.si/index.php?option=com_content&view=category&id=22&layout=blog&Itemid=163

 

Dobrodošli pri aktivnem soustvarjanju, da v prihodnosti ne bomo lačni. Vsako dobro dejanje šteje!

Ekipa   in sodelujoči b Bazi znanja Štafete semen in

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Priporočamo ogled gradiva:       Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com

Priporočamo ogled povezav:  https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi  ter – http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1559-meta-vrhunc-pomen-kulturnih-rastlin-za-danasnji-cas.html im http://www.primorske.si/Plus/Sobota/-Kdor-kontrolira-semena,–ima-v-rokah-prehrano-vseŠtafeta semen: Ogled slik dogajanj  po Sloveniji: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tafeta+semen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MDdU9L3J-KaygOf9YGgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1093&bih=538#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0xmsIbEcHFvTfM%253A%3BvrHuIrxZrp5DVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Fimages%252Fslike%252F11aa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Dcategory%2526layout%253Dblog%2526id%253D45%2526Itemid%253D50%2526limitstart%253D56%3B800%3B500

 

ŠTAFETA SEMEN -ZAHVALA ZA SODELOVANJE IN ČESTITKE

Sporočilo za javnost

ŠTAFETA SEMEN – ZAHVALA  ZA SODELOVANJE OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

Ob zaključku šolskega leta se zahvaljujemo vsem zavzetim mentorjem, otrokom, dedkom in bacila,staršem, ki ste v tem šolskem letu v vrtcih in šolah  izpodbujali otroke k sejanju izmenjavi in ohranjanju  avtohtonih domačih in tradicionalnih vrst semen. Zahvala  predstavnikom Kmetijskega inštituta Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, koordinatorjem Pozitivnih točk Štafete semen za vrtce –Vrtcu Otona Zupančiča Slovenska Bistrica in za šole-Osnovni  šoli Žalec ter  ostalim institucijam ter medijem. Vaša dejanja imajo velik pomen. Skupaj zmoremo vse.

Saj ste otroke naučili od kod prihaja  hrana, kaj vse je potrebno narediti ,da kaj zraste, da potrebujemo zemljo, vodo in semena, da je pomembna  tradicija, ki se prenaša iz rod v rod-nadgrajena z novimi znanji.  Da je zato, da kaj zraste potrebna vztrajnost  in da lahko z svojimi rokami in znanjem dosežemo vse – z  sodelovanjem kar  je bilo vidno tudi  na izmenjavah semen. Hvala vam za sodelovanje da ste dali otrokom popotnico v šolah, vrtcih in doma in hvala institucijam in nevladnim organizacijam, ki s se trudijo  vsak na svojem področju z dejanji, da ste otrokom in ostalim pokazali pot, da v prihodnosti ne bomo lačni.

 

Jaz pa pojdem in zasejem- so zapeli otroci Izmenjava.jpg

Fotografija iz VrtcaTrje  na Poligonu sonaravnih vrtov in iz izmenjave semen v vrtcu Otona Zupančiča v Slovenski Bistrici

Naprošamo vse šole in vrtce, ,da pošljejo sezname sodelujočih mentorje, ki so sodelovali kot Pozitivna točka Štafete semen, da jim izdamo priznanja za sodelovanje. Pošiljamo še nekaj  povezav, kjer si lahko ogledate  fotografije  dogajanj na Štafeti semen. Veseli bomo fotografij,  ki  jih  boste poslali ali objavili na Facebook  Štafete semen- ali na svojem portalu Naj j se znanje in dobre izkušnje  širijo.

Že v avgustu bo imela Štafeta semen priložnost predstavitve na Biosimpoziju Alpe Jadran , ki je organiziran skupaj z Avstrijo na Fakulteti za kmetijsko in biosistemske vede  Maribor. Kaj kaj pomeni ekološka pridelava hrana   v vrtovih in kaj pomenijo prava semena  bo videno  tudi v kmetijstvu na sejmu Agra v Gornji Radgoni . Še naprej si bomo prizadevali  za zdravo čim bolj sonaravno pridelano hrano, brez gensko spremenjenih organizmov si z dejanji prizadevali za čim boljšo samooskrbo s hrano, vodo in energijo ter si prizadevali prenašati čim  več  znanja  kako ravnati v času  posledica  podnebnih sprememb..Hvala za skupna prizadevanja na tej pot. Dobrodošli k sodelovanju tudi v naslednjem šolskem  letu.

Pošiljamo link do povezav:

a)      Facebook Štafeta semen: http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

b)       Biosimpozij: www.bioimpulse.eu/sl: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi

c)       Sonaravni vrtovi: in www.lavita.si;

d)       Utrinki iz štafete semen: http://www.2os-slb.si/?q=galerija/tafeta-semen/04222013-2022http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/solstvo/akcija-stafeta-semen.htmlhttp://www.kamnik.si/novice/Stafeta-semen-je-uspela-23-04-2014https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen/photos/pb.202974419809120.-2207520000.1402864919./531761986930360/?type=1&theater

 

http://vrtec-jarse.si/index.php/stran/projekti/stafeta_semen

 

http://vrtec-jarse.si/index.php/novice/galerija/shtafeta_semen_v_sholskem_letu_2013_2014_pri_smrkcih

 

http://vrtec-jarse.si/index.php/novice/galerija/smrkci_vrtichkarji

 

Vse dobre želje in pogumno naprej Vam želimo.

Ekipa Ekoci

ŠTAFETA SEMEN  – gibanje za sajenje,izmenjavo in ohranjanje avtohtonih, domačih in  tradicionalnih vrst  semen,zelenjave poljščin zdravilnih rastlin in sadnih vrst v Sloveniji

                                                               

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…:

Spletna stran: www.ekoci.si

Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com;FB:Ekoci Ekološka civilna iniciativa: http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496Ekofejst Galicija in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Sporočilo za javnost- ŠTAFETA SEMEN IN ČESTITKE OB DNEVU ZEMLJE

Sporočilo za javnost

ŠTAFETA SEMEN – ZAHVALA IN VOŠČILO OB DNEVU ZEMLJE

Dan zemlje – čestitke in zahvala za sodelovanje v Štafeti semen

Dobro je praznovati Dan zemlje z zavedanjem, da spoštovanje do zemlje izkazujemo vsak dan. Redkokdaj pomislimo, da izhaja iz zemlje prav vse kar nas obdaja, ceste , zgradbe, hrana, voda, obleka, računalniki, visoka tehnologija..

Praktično vse kar nas obdaja  smo z znanjem in sodelovanjem razvili ljudje iz osnovnih surovin, rudnin, nafte, lesa.. Prav vse smo vzeli iz nedrja matere zemlje.. In prav je, da ji dobrimi dejanji vsak dan znova vračamo nazaj, se racionalno obnašamo pri rabi strateških dobrin in z drobnimi dejanji skrbimo,da ohranjamo to zemljo še za prihodnje rodove. Tudi z sonaravno pridelavo hrane in z ohranjanjem semen,ki so sposobna sama preživeti in imajo regenerativne sposobnosti, zagotavljajo varno hrano in biotsko raznovrstnost.

Iskrene čestitke in zahvala vsem vam učitelji, mentorji prostovoljci,predstavniki medijev in vsem, ki ste sodelovali v Štafeti semen- gibanju za ohranjanje, izmenjavo in sejanje tradicionalnih, domačih in avtohtonih vrst semen zelenjave, poljščin, zelišč in sadnih vrst v Sloveniji. Hvala  vsem, ki se udeležujete in organizirate aktivnosti, hvala vsem sodelujočim v Bazi znanja Štafete semen in sponzorjem Vrtnarstvu Alt in Amarant, ki so podarili ekološke sadike in semena otrokom. Hvala vsem vam, ki si prizadevate in aktivno sodelujete pri ohranjanju  Zemlje in njenih virov  in delujete  v smeri medsebojnega povezovanja na pozitiven način. Pogumno naprej!

2. Štafeta semen – aktivnosti  2014 Štafeta semen uradno poteka od d 21.3. od prvega pomladnega dne do -22.4.2014, Dneva  zemlje. Vendar tako kot lani tudi letos še potekajo prijave in ljudje po Sloveniji sadijo, sejejo, izmenjujejo semena in jih pošiljajo za v  gensko Banko. Aktivnosti bomo še naprej  objavljali  na :http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen.Tudi letos je v Štafeti semen sodelovalo več tisoč ljudi. Objavljamo nekaj utrinkov iz aktivnosti:

Štafeta semen na Altermedu..jpg

 

Veseli smo podatka, ki ga je letos na otvoritveni slovesnosti Štafete semen na Altermedu predstavil dr. Vladimir Meglič iz Kmetijskega inštituta Slovenije,da so prejeli iz lanske Štafete semen več kot 100 vrst različnih semen, od tega kar 12 vrst semen,ki gredo v nadaljnji postopek za vpis v gensko bazo. Tudi letos se veselimo novih semen in morda pripomoremo in najdemo skupaj še kakšno zgubljeno sorto semena. Okrogle mize so se udeležili: generalna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. Tanja Strniša,dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede na Univerzi Maribor, dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije, Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj, ravnateljica Ivana Leskovar, Skupnost vrtcev Slovenije – koordinator Štafete semen Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica,Loreta Vlahovič dir. Kluba Gaia, Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave,Fanči Perdih Amarant, Vito Klinc, La Vita,Irena Rotar Ekoci, Marjan Kogelnik, Ekoci. Okroglo mizo je vodila :Edita Žugelj Častni gostje: župan občine Žalec g. Janko Kos, župan občine Celje g. Bojan Šrot,Tatjana Žgank Meža, ravnateljica koordinatorice Štafete semen osnovnih šol – Osnovna šola Žalec, Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica, pobudnik izmenjave cepičev starih sadnih vrst v Štafeti semen, Mag Nataša Ferant, IHPS Žalec Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec,Dr. Darja Piciga,pobudnica Integralne ekonomije za zeleno Slovenijo,in številni drugi. Več info na:www.ekoci.si;

Otroci Vrtca Slovenska Bistrica in ravnateleljica ga Ivana Leskovar.jpg

Skupnost slovenskih vrtcev Slovenije, si  prizadeva preko zavzetih mentorjev naučiti otroke znanja za življenje. Koordinator  slovenskih vrtcev- vrtec Otona Zupančiča v Slovenski Bistrici aktivno sodeluje v Štafeti semen: Zbrali so ogromno semen, sadijo jih na gredicah, semena in sadike, ki so jih sami vzgojili so podarjali staršem na Izmenjavalnici  semen. Na prireditvi je nastopilo je več sto otrok , prireditve se je udeležilo več sto obiskovalcev. Zagotovitev zdrave prehrane pa udejanjajo v vrtcih tudi tako, da kupujemo od lokalnih kmetov in jih povezujemo, spodbujamo slovensko kmetijstvo in gospodarstvo je povedala ga ravnateljica ga. Ivana Leskovar. Na prireditvi so ponudili košček kruha za vse. Kruh so spekli otroci v peči v vrtcu skupaj z mentorji. Dober zgled. Čestitamo.

Štafeta semen-Slovenska Bistrica-košček kruha za vse, ki so ga spekli otroci z menoricami v krušni pečiŠtafeta semen - del obiskovalcevZdrava hrana Meta vrhuncKmetijski krožek podarja semena v Ilirski Bistrici- mentorica Tamara UrbančičIzmenjevalnica semen-Ajda Štajerska

 

Na Pozitivnih točkah Štafete semen po Sloveniji so se dogajale aktivnosti: v Slovenski Bistrici, Mozirju,Vrtcu Pedenjeped, Cven, Brezovici, Novi Gorici Semiču, Kočevju Velenju Žalcu Trju, Črni , na osnovnih Šolah v Žalcu v Mariboru, na osnovni šoli v Ilirski Bistrici so otroci kmetijskega krožka pod vodstvom Tamare Urbančič  podarjali semena, na izmenjavalnicah Ajde Štajerske in po vsej Sloveniji in drugod aktivnosti še potekajo. Semena so v rokah ljudi, ki znajo zmorejo in sodelujejo in se aktivno vključujejo ter tako pomagajo tudi drugim,da v prihodnosti ne bomo lačni..Več fotografij in opis aktivnosti na FB: Štafeta semen. na http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

P4139752236

 

Najprej bomo posejali in zrastle bodo buče. Lepo je posedati ob drevesu, ki smo ga sami posadili..

Sadili , sejali in delali gredice so že najmlajši – po celi Sloveniji, tudi v Brezovici in Mozirju

 046Ekofesjt izmenjavlnica

 

Štafeta semen na Ekofejstu – festivalu izmenjave znanj,dobrih izkušenj in prijetnega druženja. Župan Občine Žalec ,Janko Kos, predsednik KS Jože Krulec, predsednica Turističnega društva Anica Vozel in Vito Klinc La Vita in Irena Rotar, Ekoci Štafeta semen so simbolično posadili drevo skupaj z udeleženci in otroci, ki so na koncu skupaj  naredili krog okrog drevesa. Otroci so dobili brezplačno sadiko jagode, da jo bodo posadili doma. Na Izmenjavalnici sadik in semen ter cvetlični tržnici je bilo živahno. Ekofejst bo zopet 10 in 11.5 2014 kjer bo vidno kaj vse se da narediti z sodelovanjem, ki je vzor v KS Galicija. Tudi otvoriti park krajanke olimpijke Urške Žolnir. Dobrodošli.

3. Informacije v razmislek

Dan zemlje je priložnost za razmislek o korakih o trajnostnem razvoju in razmislek o tem kaj lahko storimo. Objavljajmo koristne informacije.

3.1  Novičke iz sveta ekološkega kmetijstva v Srednji in Vzhodni Evropi

Letošnje leto se je začelo z zanimivo razpravo o novem predpisu EU o semenih. Konec januarja in v začetku februarja so potekala glasovanja v različnih odborih EU. Zaradi številnih kritik je Evropski parlament 11. marca 2014 osnutek zavrnil. Evropska komisija mora sedaj pripraviti nov predlog. Za vas smo pripravili informativen članek o organskih semenih, vzreji in kmetijski biotski raznovrstnosti. Med 20. in 22. marcem je EkoConnect organiziral “EkoSeedForum” v Poznanu na Poljskem, in sicer na temo organske vzgoje rastlin, organske pridelave semen ter ohranjanja biotske raznolikosti v kmetijstvu. Izguba biotske raznovrstnosti po vsem svetu je vroča tema z ekološkim, socialnim in ekonomskim vplivom. Navezuje se tudi na zmanjšanje čebeljih kolonij, ki so najpomembnejše opraševalke ter o vzrokih in ukrepih za zmanjšanje njihove umrljivosti.  Predstavljamo tudi dejstva in mnenja o novem ekološkem zakonu v Ukrajini, ki je bil sprejet 9. januarja. Proizvajalci in trgovci iz Zahodne in Vzhodne Evrope pa se bodo spet srečali na 9. Forumu organskega marketinga (Organic Marketing Forum), ki bo v začetku junija v Varšavi na Poljskem. Informacije so na linku:
http://www.ekoconnect.org/tl_files/eko/p/Infobrief/33/IB_33_SL.pdf

3.2 Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, bo letos potekal v luči kampanje Zelena mesta, ki jo vodi organizacija Mreža dneva Zemlje (Earth Day Network). Obeleževanje dneva Zemlje presega nacionalne meje in globalno povezuje vse ljudi in narode sveta.http://www.primorske.si/Slovenija-in-svet/Dan-Zemlje-letos-v-luci-zelenih-mest.aspx

3.3. Na svetovni dan zemlje pa lahko veliko naredimo s svojimi dejanji, povežimo se s pridelovalci lahko tudi preko samooskrbne skupnosti 4 letni časi. Zavihajmo rokave posejmo seme, vzpodbujajmo slovensko  gospodarstvo in z znanjem osvajajmo svet ,ustvarjajmo slovenska delovna mesta, vzpodbujajmo lokalno gospodarstvo in ohranjajmo našo Slovenijo in Zemljo za prihodnje rodove. Misli globalno,deluj lokalno, naj bo misel ob dnevu Zemlje.

 

 

Vse dobre želje in pogumno naprej Vam želimo.

Ekipa Ekoci

ŠTAFETA SEMEN  – gibanje za sajenje,izmenjavo in ohranjanje avtohtonih, domačih in  tradicionalnih vrst  semen,zelenjave poljščin zdravilnih rastlin in sadnih vrst v Sloveniji

                                                               

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…:

Spletna stran: www.ekoci.si

Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com;FB:Ekoci Ekološka civilna iniciativa: http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496Ekofejst Galicija in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Sporočilo ste skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK prejeli na osnovi svoje prijave na spletnih straneh (http://ekoci.si/,) ali Fb straneh Ekoci oz. Oskrbimo ) na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji Ekoci oz. Oskrbimo. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo na to sporočilo odgovorite z ODJAVA. Zahteva bo izvedena v roku 15 dni po prejemu, v nadaljnjih 5 dneh pa boste o tem tudi obveščeni. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.