Arhiv kategorij: Napovednik dogodkov v EKOCI

SPOROČILO ZA JAVNOST – IZIVI PRIHODNOSTI – HRANA, SEMENA , PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI? SEJEM ALTERMED 13.3.2015

Polje z besedilom: ŠTAFETA SEMEN

 

 

 

 

 

 SPOROČILO ZA JAVNOST

IZZIVI PRIHODNOSTI – HRANA, SEMENA, PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI?

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije: Podnebne spremembe bistveno zaznamujejo naše življenje; kakšni so vzroki, posledice in dejstva ob poplavah, krizah? Kako do zagotavljanja prehranske varnosti in semen v prihodnosti? Kako se bodo lahko prilagodili ljudje, rastline, živali, gospodarstvo, država, posameznik, da bomo pripravljeni na posledice podnebnih sprememb? Skupaj bomo iskali najboljše rešitve na Posvetu ob otvoritvi Štafete semen 2015. Celotno vabilo je na povezavi: http://ekoci.si/

Vabimo vas dne 13.3.2015 na sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE Modra dvorana, na dogodke:

 • IZZIVI PRIHODNOSTI – SAMOOSKRBA, SEMENA, HRANA, DOBRINE IN PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI? Posvet ob 12.00 do 14.30 ure..
 • Sodelujoči govorniki:
 • Minister mag. Dejan Židan,Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (od 13.30 dalje)
 • Prof. dr. Marko Jesenšek Univerza Maribor; ddr. Ana Vovk Korže, komunikatorica znanosti  s sodelavci; mag. Tanja Cegnar; Agencija RS za okolje;  Dr. Darja Piciga, sekretarka  Ministrstvo za okolje in prostor, Dubravka Berc Prah in Janez Srebot , Šolski center Rogaška Slatina; Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,dr Martina Bavec, UVHVVR- Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak.
 • Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije;  Sanja Lončar -Skupaj za zdravje človeka in narave;  Dejan Ogrinec - Pomagaj si sam, Jože Vetrovec, Priročnik  za Preživetje ; Fanči Perdih, semena Amarant, Ana. M. Jug, Skupina kazenska ovadba.
 • Vabljeni napredni župani slovenskih občin,  napredni predstavniki medijev, predstavniki nevladnih organizacij, Ekoci Gorenjska, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec; Društva Ajda Slovenije, Slavko Turšič, sadjar; IHPS Žalec , predstavniki institucij, sodelujoči v Bazi znanja in Štafeti semen, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Slovenska Bistrica, rav. Ivana Leskovar, Skupnost vrtcev Slovenije, Koordinatorica osnovnih šol Žalec,rav. Tatjana Žgank Meža, sodelujoče šole in vrtci, dijaki, študentje in zainteresirani obiskovalci.
 • Za udeležbo so potrebne predhodne prijave na: ekoci.si@gmail.com;
 • Moderira:  Jasmina Kandorfer, voditeljica oddaje Ob kavi TV3 Medias  snema Tristan produkcija.
 1. IZMENJEVALNICA  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja  ter  znanja in dobrih rešitev – predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.Lokacija: galerija pred Modro dvorano
 2. 3. KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN  SEMEN? Modra dvorana od 15.00-16.30 ure. Sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   ministrom mag. Dejanom Židanom in

mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko.  Moderira Edita Žugelj, novinarka. Več info na www.ekoci.si;

 1. 3. POVABILO K SODELOVANJU V ŠTAFETI SEMEN 2015kjer 11 zrn semen posejete,  11 zrn izmenjate  in 11 zrnc pošljete  za  gensko banko;  ali izmenjujete semena rastlin, cepičev sadnega drevja ali semena  znanja in povezovanja, dobrih novic in dobrih praks . Navodila za sodelovanje so na ekoci.si;

Vsak lahko sodeluje, da v prihodnosti ne bomo lačni! Vsako dejanje šteje!

Dobrodošli.

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

Skupina:  Nič nas ne sme presenetiti,bodimo pripravljeni!

 • Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan – (je star slovenski pozdrav)

 

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

 

POBUDA VLADI IZ POSVETA O SEMENIH

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Minister mag. Dejan Židan

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša

 

POBUDE VLADI  IZ POSVETA O SEMEN

Povečajmo samooskrbo z varno hrano,semeni in dobrinami s konkretnimi ukrepi in merljivimi  cilji

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije: Dne 28. 8. 2014 je na sejmu Agra v Gornji Radgoni v okviru projekta Štafeta semen potekal Posvet o semenih. Posvet je bil dobro obiskan, na njem so sodelovali zainteresirani udeleženci, predstavniki stroke in politike nevladnih organizacij in angažirani ljudje iz prakse. Posveta se je udeležila tudi mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo in okolje in predstavniki UVHVVR, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material. Na Posvetu je bila slovesna predaja avtohtonih , domačih in tradicionalnih vrst zbranih semen, ki so jih zbrali sodelujoči v Štafeti semen za  gensko banko . Predana so bila   dr. Jelki Vozlič iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Udeleženci so se seznanili s tematiko in se odločili , da podajo pobude za nadgradnjo področja s konkretnimi  aktivnostmi, ki bodo pomagala urediti področja, ki podpirajo želeni cilj: samooskrbo z zdravo, varno hrano, pravimi semeni in dobrinami.

Čeprav je bil naslov :« Posvet o semenih«, menimo, da je potrebno v ospredje dati ozaveščanje o zdravi prehrani, ki vpliva na zdravje in blagostanje Slovencev, pridelava avtohtonih domačih in tradicionalnih vrt semen je le ukrep, ki to podpira. Ugotavljamo, da so v naslednjem programskem obdobju predvideni številni ukrepi za vzpodbuditev  samooskrbe in vzpodbude za semenarstvo. V kolikor želimo, da bodo ukrepi res zaživeli v praksi menimo, da bo potrebno nekatere področja še nadgraditi s čim boljšo operativno izvedbo s konkretnimi merljivi cilji. Ugotavljamo, da  slovenske genske  banke semena le hranijo, ne poskrbijo pa za živo ohranjanje semen, da je pomanjkljivo ozaveščanje javnosti in da so pomanjkljivosti v izobraževalnem procesu,. Potrebno bo več pozornosti in izvedbenih aktivnosti na področjih GSO. Predlagamo vzpodbude za semenarstvo, za čim bolj sonaravno pridelavo hrane in ureditev ustrezne zakonodaje..

V sistemu globalizacije so prav semena zelo na udaru, konvencionalni kmetje so odvisni od hibridnih semen, ki  so vezana na intenzivno mineralno gnojenje, kar posledično prinaša odvisnost proizvodnje hrane, oskrbe s semeni, pesticidi ipd. Pritiski za uvajanje semen GSO v celi Evropi so čedalje večji. Glede na to, da smo izgubili že 85 % avtohtonih domačih in tradicionalnih semen, ki jih kmet lahko leto za letom seje, so potrebna skupna prizadevanja, da čim več kvalitetnih lastnih semen pridelamo doma in ohranimo čim več starih vrst, ki jih je potrebno vzdrževati in s tem omogočiti čim bolj sonaraven način pridelave hrane. Na pobudo udeležencev posveta smo pripravili pobude za Vlado z namenom, da se le-te upoštevajo pri nadaljnjem delovanju in sprejemanju ukrepov.

 1. SAMOOSKRBA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O ZDRAVI PREHRANI

Glede na to, da se samooskrba s hrano na nekaterih področjih podhranjena , glede na podnebne spremembe    in aktualna svetovna dogajanja dajemo naslednje pobude:

 1. da se izvede na ravni države plan samooskrbe z akcijskimi cilji za redne in izredne razmere vsaj za pet let vnaprej;

 2. da se dodeli dodatna stimulacija kmetom, ki bodo pridelovali hrano iz avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen na ekološki način oz. ukinejo subvencije za kmete, ki pridelujejo okolju, ljudem in živalim škodljivo hrano;

 3. da se vzpodbudijo aktivnosti na področju samooskrbe s sadjem za pridelavo različnih vrst sadja–lupinarji, koščičarji in jagodičevja, kjer samooskrba ni zadostna,

 4. potrebno je povečati aktivnosti za povečanje pridelave žitaric,

 5. da se pripravi ustrezna zakonodaja, ki bo omogočala na prodajne police in javne zavode uvrstiti slovenska sonaravno pridelana živila-jabolka visokodebelnih sort jabolk – nekalibrirana jabolka ipd..

 6. da Vlada s konkretnimi aktivnostmi v procesu izobraževanj vzpodbudi odnos do zdrave, predvsem ekološko pridelane hrane s spodbujanjem izobraževanj o zdravi prehrani po šolah (delavnice, šolski vrtovi), društvih, delavskih univerzah, dodatna izobraževanja za kuharice in organizatorje prehrane v javnih ustanovah ter organizira aktivnosti ozaveščanja semenarstva slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort , vzpodbujajo se naj dodatna izobraževanja za kmetijske svetovalce ter za kmete, tečaji za pridelavo in uporabo zelenjave in semenarstvo,

 7. da Ministrstvo za kmetijstvo spodbudi marketinško akcijo o zavedanju pomena zdrave in varne hrane, kaj pomeni hrana brez GSO in o pomenu  semen ter ozavešča ljudi o realnem stanju (globalizacija, ruski embargo, podnebne spremembe, naravne in umetno povzročene podnebne spremembe, skratka vse spremembe, ki kakorkoli vplivajo na kmetijsko proizvodnjo in varno hrano ter osnovne dobrine.) ;

 8. da se vzpostavi spodbujevalni in izobraževalni proces z vključitvijo brezposelnih ljudi, socialnega dela in prostovoljnega dela na področju kmetijstva,

 9. da se vzpodbudi postavitev manjših rastlinjakov-  tudi na področju samooskrbnega gospodinjstva,

 10. glede na podatek, da je bilo oktobra 2013 kmetijsko, pokojninsko invalidsko in zdravstveno zavarovanih le dobrih 6100 kmetov od skupaj 60.000 prejemnikov neposrednih plačil, podajamo pobudo za intenzivno povečanje vzpodbud prav za ekološko kmetovanje in ekološko semenarstvo ter usmerjenost k tržni pridelavi slovenskih ekoloških živil, po katerih je izredno povpraševanje in je velika tržna priložnost za kmete in nova zelena delovna mesta,

 11. da se v samooskrbo vključi tudi samooskrba z zdravimi osnovnimi dobrinami – zelo je povečano zdravstveno tveganje ljudi, prisotne so alergije, trajne neozdravljive bolezni alergije ,ipd.

V večini smo za osnovne dobrine na področju tekstila, obutve ipd,  odvisni od uvoza, zato je potrebno zagotoviti osnovne surovine za izdelavo v Sloveniji in vzpostaviti proces proizvodnje tudi teh dobrin v Sloveniji, kar bo pomenilo več delovnih mest in zagotavljanje samooskrbe tudi na področju teh osnovnih dobrin.

 

 1. da se učvrsti medresorsko usklajevanje posameznih zakonov, ki sinergično vplivajo na proizvodnjo hrane s skupnim ciljem pozitivno naravne zakonodaje, pravilnega ozaveščanja, poenostavitev zakonodaje za izvajanje dejavnosti, in vzpostavitev reda in ne birokracije in kaznovanja na področju samooskrbe z varno hrano.

 1. SEMENA GSO

 

Kljub temu, da Slovenija še ni dovolila setev in pridelavo semen z GSO, ampak so lahko GSO prisotni le v krmi,   dajemo pobude za nadgradnjo področja:

 

 1. da vlada še naprej skrbi in izvede vse ukrepe, da  semen z GSO n  bo mogoče sejati v Sloveniji,

 2. da se takoj uredijo postopki za ureditev popravka prepovedi uporabe brez GSO v KOPOP PRP2014-2020;

 3. da se nemudoma pristopi k monitoringu naključnih kontrol prisotnosti GSO v posevkih koruze, oljne ogrščice,soje in križnic ob cestah in železnicah in tako vzpostavi red na področju morebitne kontaminacije rastlin  z GSO;

 4. da vlada izda ukrepe, ki bodo omogočili označevanje mesa živali, ki niso bile krmljene s krmili, katera vsebujejo GSO ter omogoči promocijo oz. ozaveščanje javnosti;

 5. da se nemudoma izda ukrep, da morajo vse genske banke v Sloveniji od 2015 dalje v obvezen pregled semen vključiti  poleg že obstoječih analiz tudi analize o prisotnosti GSO;

 6. da se pri aktivnosti »Tradicionalni slovenski zajtrk« daje poudarek k zdravim živilom brez GSO in eko živilom.

 

3.  GENSKE BANKE

 

Glede na to, da je glavna naloga Slovenskih genskih bank ohranjevanje in hranjenje semen avtohtonih sort, je potrebno sprejeti nujno zavezo:

 1. da se Slovenska rastlinska banka (SRGB) zaveže, k »živemu« ohranjanju avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen. Do sedaj genske banke niso zavezane, da skrbijo za ohranjevanje vrste v živo in reprodukcijo semen ampak samo za hranjenje semena- V kolikor se semena posamezne sorte ne razmnožujejo, jih na trgu ni in jih ljudje ne morejo kupiti..

 2. Predlagamo, da je največji poudarek na žitaricah, krompirju in fižolu ter ostalih rastlinah, kjer je samooskrba najnižja, pogoji za pridelavo v Sloveniji pa ugodni.

 3. SRGB naj pripravi spiske  vsaj 100 vrst semen iz katerega bodo lahko zainteresirani udeleženci izbrali vrsto semena in ga tudi dobili, da bodo lahko sejali semena za tržno pridelavo.

 4. SRGB se zaveže, da bodo poskrbele za sejanje, ohranjevanje in skrb za čim večjo reprodukcijo avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen,

 5. da se v procesu  monitoringa kontrole semen z GSO vzpostavi tudi obveščanje javnosti v primeru zaznave kontaminacije rastlin  z GSO v slovenskem prostoru in da se v genskih bankah hranijo izključno kontrolirana  semena brez kontaminacije GSO,

 6. da se zato področje namenijo dodatna finančna sredstva, istočasno pa se naj vzpostavi sistem plačil genskih bankam glede na učinke njihovega dela.

4.  VZPODBUDE ZA SEMENARJANJE IN ZAKONODAJA ZA RAZVOJ SEMENARSTVA V SLOVENIJI

 

     V naslednjem programskem obdobju so predvidene  vzpodbude za semenarjenje

      Da bo zadeva zaživela v praksi, dajemo naslednje pobude:

 

 1. da se pripravi enoten dokument kjer bodo navedene vse potrebne informacije, kaj vse je potrebno upoštevati, da postaneš pridelovalec semena, katero zakonodajo je potrebno upoštevati in da se vzpostavijo širše  koordinirane aktivnosti za pridelovalce semen za trg.

 

 1. Potrebno je osnovati neodvisno institucijo o svetovanju semenarstva   s konkretnimi cilji. Dosedanje prakse niso obrodile uspehov, saj povezovanje med ljudmi, kmeti in institucijami ni zadovoljivo, predvsem pa ne zajema vseh ukrepov, ki so potrebni za pridelavo kvalitetnega semena za trg.

 

 1. Pripravi naj se zakonska podlaga za ustanovitev neodvisne institucije za semenarstvo, ki bo skrbela za ohranjanje in razvoj slovenskih sort, imela kontrolo nad pridelavo semena v slovenskem prostoru ter istočasno tudi vršila izobraževanja tako kmetov, pridelovalcev kot tudi strokovnjakov, ki svetujejo in kontrolirajo pridelavo semen. Pripravlja naj programe izobraževanj ter izdelavo oglednih vrtov, posevkov in sadovnjakov s primerjalnimi posevki, ki bodo namenjena izobraževancem, strokovnjakom in širši javnosti.

 2. Nujno je potrebno izdelati program izobraževanja za ekološko pridelavo zelenjave in semenarstvo. Predlagamo dvostopenjska izobraževanja: osnova je ekološko zelenjadarstvo in poznavanje bolezni ter škodljivcev (predvsem je potrebno poznati bolezni in škodljivce, ki se prenašajo s semenom), nadgradnja pa je semenarstvo vrtnin in poljščin.

Zahvaljujemo se vam za preučitev naših pobud in vas naprošamo za odgovor  do 1.10.2014 ter vključitev pobud in uvrstitev predlogov v zakonodajne procese. O poteku bomo sproti obveščali javnost.

 

Pobude dajemo:

 • sodelujoči  udeleženci na Posvetu o semenih – Štafeta semen na sejmu Agra 2014

 • Sodelujoči v Bazi znanja Štafete semen in somišljeniki  Eko civilne iniciative Slovenije

 

Za Eko civilno iniciativo Slovenije: Irena Rotar

Veselimo se skupnega  aktivnega soustvarjanja-  da v prihodnosti ne bomo lačni.        Vsako dobro dejanje šteje!

 

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!

“Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Priporočamo ogled gradiva: Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com

Priporočamo ogled povezav: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi ter – http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1559-meta-vrhunc-pomen-kulturnih-rastlin-za-danasnji-cas.html im http://www.primorske.si/Plus/Sobota/-Kdor-kontrolira-semena,–ima-v-rokah-prehrano-vseŠtafetasemen:Ogled slik dogajanj po Sloveniji: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tafeta+semen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MDdU9L3J-KaygOf9YGgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1093&bih=538#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0xmsIbEcHFvTfM%253A%3BvrHuIrxZrp5DVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Fimages%252Fslike%252F11aa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Dcategory%2526layout%253Dblog%2526id%253D45%2526Itemid%253D50%2526limitstart%253D56%3B800%3B500

ŠTAFETA SEMEN – VABILO NA POSVET O SEMENIH – SEJEM AGRA 28.8.2014

 

                      

 

Polje z besedilom: ŠTAFETA
SEMEN

 

http://www.amarant.si/images/site/logo.pnghttp://www.world-hemp-congress.com/pic/page/Agra-300x231.jpg

 

 

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

                                          VABILO

Z veseljem vas vabimo, da se nam pridružite na POSVETU o semenih na sejmu AGRA v Gornji Radgoni v

                                           četrtek, 28. 8. 2014 od  10.00 – 13.00  ure / dvorana 1

ŠTAFETO SEMEN ZMOREJO OTROCI IN VRTIČKARJI – KMETJE – ALI ZMORETE PRIDELAVO SEMEN? Posvet o sejanju, ohranjanju in  pridelovanju avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen v prihodnosti

  Program: 10.00 – 11.00 ure

 • Pomen semen, predstavitev ukrepov za vzpobudo pridelave semen od l. 2015 do 2020:nagovor mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
 •  Štafeta semen- gibanje za ohranjanje, sejanje in izmenjavo avtohtonih, domačih in tradicionalnih  vrst semen, zelenjave, poljščin, sadnih vrst in zelišč:Irena Rotar,Eko civilna iniciativa Slovenije.
 • Slovesna predaja semen, ki so jih zbrali sodelujoči v Štafeti semen v gensko banko Kmetijskega Inštituta Slovenije                          
 • Pomen ohranjanja slovenskih semen v genski banki: dr. Jelka Vozlič, Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Kaj saditi, kaj sejati, kaj semeniti na kmetiji – kako ohranjati stare sadne vrste? Zakaj sploh čim bolj sonaravno pridelovati?
 • Predstavijo agronomi in ljudje iz prakse: Maja Klemen Cokan, kmet.svet., in kmetica, Dejan Rangeo  dipl. agr., in kmet; Peter Čvan, dipl.agr. in kmet, SlavkoTuršič, sadjar.
                                                                 —————————–
  Odmor: od 11.00 do 11.15 nadaljevanje 11.15 – 12.15:
 • Sorte in sortna lista – veljavni predpisi in EU uredba o semenih: Marinka Pečnik, Tomislav Bošnjak, UVHVVR, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material.
 • Kako postati pridelovalec semen za trg? Razlike med pridelavo semen na domačem vrtu in     registrirano semensko pridelavo za trg: Fanči Perdih, Amarant.
 •  Kako rastejo ekološka semena in sadike – Predstavitev in voden ogled Gainega samooskrbnega  ekološkega vrta na sejmu Agra,Loreta Vlahovič,dir .Kluba Gaia

12.15 -13.00 : Izmenjevalnica semen, svetovanje, nasveti strokovnjakov, ekološki pridelki v praksi  

Vabljeni gostje: Kmetje in potencialni pridelovalci semen, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec, Društvo Ajda Štajerska, Društva Ajda Slovenije, Društvo La Vita, Zeleni krog, sodelujoči v  Bazi znanja in v Štafeti semen, Župan Občine Žalec in ostalih Občin, Skupnost vrtcev Slovenije, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica, Koordinatorica osnovnih šol OŠ Žalec,vse šole, vrtci, srednje šole, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede  Univerze Maribor in ostale Fakultete in Univerze v Sloveniji, strokovnjaki in svetovalci KGZS  in institucije, revija Pomagaj si sam , Misterij ,Skupaj za človeka in zdravje in predstavniki naprednih medijev..

Na  posvet ste vabljeni vsi, ki vas zanima aktivni pristop od semen do zdrave hrane v Sloveniji.

 

Za udeležbo na posvetu prijavite svojo prisotnost na:  ekoci.si@gmail.com; ali sms 040-203-055. Prijavljeni udeleženci dobijo  popotnico. Prijava je možna do zasedbe prostih mest. Dobrodošli!

 

OPIS DOGODKA:

 

Izkušnje iz preteklosti in dejanja so pokazale, da imajo semena, ki imajo preživitvene sposobnosti in so prilagojene našemu okolju  ter so pridelana čim bolj sonaravno  izreden pomen za  zdravo hrano.

Štafeta semen je gibanje, kjer si somišljeniki, zavzeti posamezniki skupaj s strokovnimi službami vlade, institucij,  Amarantom, sodelujočimi v Bazi znanja Štafete semen  ter nevladnimi organizacijami  in naprednimi mediji prizadevajo za sejanje, izmenjavo in ohranjanje slovenskih avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen. Veliko otrok, mentorjev v vrtcih in šolah, vrtičkarjev, nevladnih organizacij  že sodeluje in tako bistveno prispeva k večji samooskrbi v Sloveniji. Povečuje se zavedanje o pomenu semen in o zdravi hrani.

 

Sedaj je čas, da tudi kmetje in pridelovalci v večji meri pričnejo pridelovati semena, ki so temelj samooskrbne poti do zdrave hrane. V ta namen je organiziran posvet, kjer bodo kmetom in potencialnim pridelovalcem prikazane poti in pomoč pri pridelavi semen, prikazane bodo dobre prakse pri ekološki pridelavi zelenjave, ki se lahko razvije v ekološko semenarstvo, pomoč pri pridelavi semen ter strokovni in zakonodajni vidik pridelave semen v teoriji in praksi. Pot  od semena do uporabe izdelka je pomembna tako za pridelovalce kot uporabnike hrane.

 

Najprej bo nagovor mag, Tanje Strniša iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje, predstavljen bo pomen pridelave semen in vzpodbude kmetom. Predstavljeno bo gibanje Štafete semen in slovesna predaja semen, ki so jih zbrali sodelujoči v Štafeti semen Kmetijskemu inštitutu Slovenije. Zakaj in kako saditi in sejati na kmetiji, kako ohranjati semena in stare sadne vrste bodo povedali strokovni ljudje iz lastne prakse. V drugem delu pa bo predstavljen strokovni del o semenarstvu ter pokazane poti do pridelave semen za trg. Nato pa takoj od besed k dejanjem. Sestavni del posveta je tudi ogled vrta kjer  ekološka semena in sadike že rastejo na podlagi dobrih izkušenj ter Izmenjevalnica semen iz znanja , kamor lahko obiskovalci prinesejo 11 zrn semen, ki ga izmenjajo  in 11 zrnc, ki ga predajo v gensko banko ter osebno povprašajo vse kar jih zanima o semenih. Udeleženci bodo pridobili znanje in simbolično darilo.

 

Več info o sejmu Agra na povezavi: http://www.pomurski-sejem.si/index.php?option=com_content&view=category&id=22&layout=blog&Itemid=163

 

Dobrodošli pri aktivnem soustvarjanju, da v prihodnosti ne bomo lačni. Vsako dobro dejanje šteje!

Ekipa   in sodelujoči b Bazi znanja Štafete semen in

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Priporočamo ogled gradiva:       Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com

Priporočamo ogled povezav:  https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi  ter – http://www.s12.si/ekologija/razno-ostali-prispevki/1559-meta-vrhunc-pomen-kulturnih-rastlin-za-danasnji-cas.html im http://www.primorske.si/Plus/Sobota/-Kdor-kontrolira-semena,–ima-v-rokah-prehrano-vseŠtafeta semen: Ogled slik dogajanj  po Sloveniji: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tafeta+semen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MDdU9L3J-KaygOf9YGgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1093&bih=538#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0xmsIbEcHFvTfM%253A%3BvrHuIrxZrp5DVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Fimages%252Fslike%252F11aa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec-kamnik.si%252Fvrtec%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Dcategory%2526layout%253Dblog%2526id%253D45%2526Itemid%253D50%2526limitstart%253D56%3B800%3B500

 

ŠTAFETA SEMEN -ZAHVALA ZA SODELOVANJE IN ČESTITKE

Sporočilo za javnost

ŠTAFETA SEMEN – ZAHVALA  ZA SODELOVANJE OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

Ob zaključku šolskega leta se zahvaljujemo vsem zavzetim mentorjem, otrokom, dedkom in bacila,staršem, ki ste v tem šolskem letu v vrtcih in šolah  izpodbujali otroke k sejanju izmenjavi in ohranjanju  avtohtonih domačih in tradicionalnih vrst semen. Zahvala  predstavnikom Kmetijskega inštituta Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, koordinatorjem Pozitivnih točk Štafete semen za vrtce –Vrtcu Otona Zupančiča Slovenska Bistrica in za šole-Osnovni  šoli Žalec ter  ostalim institucijam ter medijem. Vaša dejanja imajo velik pomen. Skupaj zmoremo vse.

Saj ste otroke naučili od kod prihaja  hrana, kaj vse je potrebno narediti ,da kaj zraste, da potrebujemo zemljo, vodo in semena, da je pomembna  tradicija, ki se prenaša iz rod v rod-nadgrajena z novimi znanji.  Da je zato, da kaj zraste potrebna vztrajnost  in da lahko z svojimi rokami in znanjem dosežemo vse – z  sodelovanjem kar  je bilo vidno tudi  na izmenjavah semen. Hvala vam za sodelovanje da ste dali otrokom popotnico v šolah, vrtcih in doma in hvala institucijam in nevladnim organizacijam, ki s se trudijo  vsak na svojem področju z dejanji, da ste otrokom in ostalim pokazali pot, da v prihodnosti ne bomo lačni.

 

Jaz pa pojdem in zasejem- so zapeli otroci Izmenjava.jpg

Fotografija iz VrtcaTrje  na Poligonu sonaravnih vrtov in iz izmenjave semen v vrtcu Otona Zupančiča v Slovenski Bistrici

Naprošamo vse šole in vrtce, ,da pošljejo sezname sodelujočih mentorje, ki so sodelovali kot Pozitivna točka Štafete semen, da jim izdamo priznanja za sodelovanje. Pošiljamo še nekaj  povezav, kjer si lahko ogledate  fotografije  dogajanj na Štafeti semen. Veseli bomo fotografij,  ki  jih  boste poslali ali objavili na Facebook  Štafete semen- ali na svojem portalu Naj j se znanje in dobre izkušnje  širijo.

Že v avgustu bo imela Štafeta semen priložnost predstavitve na Biosimpoziju Alpe Jadran , ki je organiziran skupaj z Avstrijo na Fakulteti za kmetijsko in biosistemske vede  Maribor. Kaj kaj pomeni ekološka pridelava hrana   v vrtovih in kaj pomenijo prava semena  bo videno  tudi v kmetijstvu na sejmu Agra v Gornji Radgoni . Še naprej si bomo prizadevali  za zdravo čim bolj sonaravno pridelano hrano, brez gensko spremenjenih organizmov si z dejanji prizadevali za čim boljšo samooskrbo s hrano, vodo in energijo ter si prizadevali prenašati čim  več  znanja  kako ravnati v času  posledica  podnebnih sprememb..Hvala za skupna prizadevanja na tej pot. Dobrodošli k sodelovanju tudi v naslednjem šolskem  letu.

Pošiljamo link do povezav:

a)      Facebook Štafeta semen: http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

b)       Biosimpozij: www.bioimpulse.eu/sl: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi

c)       Sonaravni vrtovi: in www.lavita.si;

d)       Utrinki iz štafete semen: http://www.2os-slb.si/?q=galerija/tafeta-semen/04222013-2022http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/solstvo/akcija-stafeta-semen.htmlhttp://www.kamnik.si/novice/Stafeta-semen-je-uspela-23-04-2014https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen/photos/pb.202974419809120.-2207520000.1402864919./531761986930360/?type=1&theater

 

http://vrtec-jarse.si/index.php/stran/projekti/stafeta_semen

 

http://vrtec-jarse.si/index.php/novice/galerija/shtafeta_semen_v_sholskem_letu_2013_2014_pri_smrkcih

 

http://vrtec-jarse.si/index.php/novice/galerija/smrkci_vrtichkarji

 

Vse dobre želje in pogumno naprej Vam želimo.

Ekipa Ekoci

ŠTAFETA SEMEN  – gibanje za sajenje,izmenjavo in ohranjanje avtohtonih, domačih in  tradicionalnih vrst  semen,zelenjave poljščin zdravilnih rastlin in sadnih vrst v Sloveniji

                                                               

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…:

Spletna stran: www.ekoci.si

Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com;FB:Ekoci Ekološka civilna iniciativa: http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496Ekofejst Galicija in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Sporočilo za javnost- ŠTAFETA SEMEN IN ČESTITKE OB DNEVU ZEMLJE

Sporočilo za javnost

ŠTAFETA SEMEN – ZAHVALA IN VOŠČILO OB DNEVU ZEMLJE

Dan zemlje – čestitke in zahvala za sodelovanje v Štafeti semen

Dobro je praznovati Dan zemlje z zavedanjem, da spoštovanje do zemlje izkazujemo vsak dan. Redkokdaj pomislimo, da izhaja iz zemlje prav vse kar nas obdaja, ceste , zgradbe, hrana, voda, obleka, računalniki, visoka tehnologija..

Praktično vse kar nas obdaja  smo z znanjem in sodelovanjem razvili ljudje iz osnovnih surovin, rudnin, nafte, lesa.. Prav vse smo vzeli iz nedrja matere zemlje.. In prav je, da ji dobrimi dejanji vsak dan znova vračamo nazaj, se racionalno obnašamo pri rabi strateških dobrin in z drobnimi dejanji skrbimo,da ohranjamo to zemljo še za prihodnje rodove. Tudi z sonaravno pridelavo hrane in z ohranjanjem semen,ki so sposobna sama preživeti in imajo regenerativne sposobnosti, zagotavljajo varno hrano in biotsko raznovrstnost.

Iskrene čestitke in zahvala vsem vam učitelji, mentorji prostovoljci,predstavniki medijev in vsem, ki ste sodelovali v Štafeti semen- gibanju za ohranjanje, izmenjavo in sejanje tradicionalnih, domačih in avtohtonih vrst semen zelenjave, poljščin, zelišč in sadnih vrst v Sloveniji. Hvala  vsem, ki se udeležujete in organizirate aktivnosti, hvala vsem sodelujočim v Bazi znanja Štafete semen in sponzorjem Vrtnarstvu Alt in Amarant, ki so podarili ekološke sadike in semena otrokom. Hvala vsem vam, ki si prizadevate in aktivno sodelujete pri ohranjanju  Zemlje in njenih virov  in delujete  v smeri medsebojnega povezovanja na pozitiven način. Pogumno naprej!

2. Štafeta semen – aktivnosti  2014 Štafeta semen uradno poteka od d 21.3. od prvega pomladnega dne do -22.4.2014, Dneva  zemlje. Vendar tako kot lani tudi letos še potekajo prijave in ljudje po Sloveniji sadijo, sejejo, izmenjujejo semena in jih pošiljajo za v  gensko Banko. Aktivnosti bomo še naprej  objavljali  na :http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen.Tudi letos je v Štafeti semen sodelovalo več tisoč ljudi. Objavljamo nekaj utrinkov iz aktivnosti:

Štafeta semen na Altermedu..jpg

 

Veseli smo podatka, ki ga je letos na otvoritveni slovesnosti Štafete semen na Altermedu predstavil dr. Vladimir Meglič iz Kmetijskega inštituta Slovenije,da so prejeli iz lanske Štafete semen več kot 100 vrst različnih semen, od tega kar 12 vrst semen,ki gredo v nadaljnji postopek za vpis v gensko bazo. Tudi letos se veselimo novih semen in morda pripomoremo in najdemo skupaj še kakšno zgubljeno sorto semena. Okrogle mize so se udeležili: generalna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. Tanja Strniša,dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede na Univerzi Maribor, dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije, Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj, ravnateljica Ivana Leskovar, Skupnost vrtcev Slovenije – koordinator Štafete semen Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica,Loreta Vlahovič dir. Kluba Gaia, Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave,Fanči Perdih Amarant, Vito Klinc, La Vita,Irena Rotar Ekoci, Marjan Kogelnik, Ekoci. Okroglo mizo je vodila :Edita Žugelj Častni gostje: župan občine Žalec g. Janko Kos, župan občine Celje g. Bojan Šrot,Tatjana Žgank Meža, ravnateljica koordinatorice Štafete semen osnovnih šol – Osnovna šola Žalec, Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica, pobudnik izmenjave cepičev starih sadnih vrst v Štafeti semen, Mag Nataša Ferant, IHPS Žalec Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec,Dr. Darja Piciga,pobudnica Integralne ekonomije za zeleno Slovenijo,in številni drugi. Več info na:www.ekoci.si;

Otroci Vrtca Slovenska Bistrica in ravnateleljica ga Ivana Leskovar.jpg

Skupnost slovenskih vrtcev Slovenije, si  prizadeva preko zavzetih mentorjev naučiti otroke znanja za življenje. Koordinator  slovenskih vrtcev- vrtec Otona Zupančiča v Slovenski Bistrici aktivno sodeluje v Štafeti semen: Zbrali so ogromno semen, sadijo jih na gredicah, semena in sadike, ki so jih sami vzgojili so podarjali staršem na Izmenjavalnici  semen. Na prireditvi je nastopilo je več sto otrok , prireditve se je udeležilo več sto obiskovalcev. Zagotovitev zdrave prehrane pa udejanjajo v vrtcih tudi tako, da kupujemo od lokalnih kmetov in jih povezujemo, spodbujamo slovensko kmetijstvo in gospodarstvo je povedala ga ravnateljica ga. Ivana Leskovar. Na prireditvi so ponudili košček kruha za vse. Kruh so spekli otroci v peči v vrtcu skupaj z mentorji. Dober zgled. Čestitamo.

Štafeta semen-Slovenska Bistrica-košček kruha za vse, ki so ga spekli otroci z menoricami v krušni pečiŠtafeta semen - del obiskovalcevZdrava hrana Meta vrhuncKmetijski krožek podarja semena v Ilirski Bistrici- mentorica Tamara UrbančičIzmenjevalnica semen-Ajda Štajerska

 

Na Pozitivnih točkah Štafete semen po Sloveniji so se dogajale aktivnosti: v Slovenski Bistrici, Mozirju,Vrtcu Pedenjeped, Cven, Brezovici, Novi Gorici Semiču, Kočevju Velenju Žalcu Trju, Črni , na osnovnih Šolah v Žalcu v Mariboru, na osnovni šoli v Ilirski Bistrici so otroci kmetijskega krožka pod vodstvom Tamare Urbančič  podarjali semena, na izmenjavalnicah Ajde Štajerske in po vsej Sloveniji in drugod aktivnosti še potekajo. Semena so v rokah ljudi, ki znajo zmorejo in sodelujejo in se aktivno vključujejo ter tako pomagajo tudi drugim,da v prihodnosti ne bomo lačni..Več fotografij in opis aktivnosti na FB: Štafeta semen. na http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

P4139752236

 

Najprej bomo posejali in zrastle bodo buče. Lepo je posedati ob drevesu, ki smo ga sami posadili..

Sadili , sejali in delali gredice so že najmlajši – po celi Sloveniji, tudi v Brezovici in Mozirju

 046Ekofesjt izmenjavlnica

 

Štafeta semen na Ekofejstu – festivalu izmenjave znanj,dobrih izkušenj in prijetnega druženja. Župan Občine Žalec ,Janko Kos, predsednik KS Jože Krulec, predsednica Turističnega društva Anica Vozel in Vito Klinc La Vita in Irena Rotar, Ekoci Štafeta semen so simbolično posadili drevo skupaj z udeleženci in otroci, ki so na koncu skupaj  naredili krog okrog drevesa. Otroci so dobili brezplačno sadiko jagode, da jo bodo posadili doma. Na Izmenjavalnici sadik in semen ter cvetlični tržnici je bilo živahno. Ekofejst bo zopet 10 in 11.5 2014 kjer bo vidno kaj vse se da narediti z sodelovanjem, ki je vzor v KS Galicija. Tudi otvoriti park krajanke olimpijke Urške Žolnir. Dobrodošli.

3. Informacije v razmislek

Dan zemlje je priložnost za razmislek o korakih o trajnostnem razvoju in razmislek o tem kaj lahko storimo. Objavljajmo koristne informacije.

3.1  Novičke iz sveta ekološkega kmetijstva v Srednji in Vzhodni Evropi

Letošnje leto se je začelo z zanimivo razpravo o novem predpisu EU o semenih. Konec januarja in v začetku februarja so potekala glasovanja v različnih odborih EU. Zaradi številnih kritik je Evropski parlament 11. marca 2014 osnutek zavrnil. Evropska komisija mora sedaj pripraviti nov predlog. Za vas smo pripravili informativen članek o organskih semenih, vzreji in kmetijski biotski raznovrstnosti. Med 20. in 22. marcem je EkoConnect organiziral “EkoSeedForum” v Poznanu na Poljskem, in sicer na temo organske vzgoje rastlin, organske pridelave semen ter ohranjanja biotske raznolikosti v kmetijstvu. Izguba biotske raznovrstnosti po vsem svetu je vroča tema z ekološkim, socialnim in ekonomskim vplivom. Navezuje se tudi na zmanjšanje čebeljih kolonij, ki so najpomembnejše opraševalke ter o vzrokih in ukrepih za zmanjšanje njihove umrljivosti.  Predstavljamo tudi dejstva in mnenja o novem ekološkem zakonu v Ukrajini, ki je bil sprejet 9. januarja. Proizvajalci in trgovci iz Zahodne in Vzhodne Evrope pa se bodo spet srečali na 9. Forumu organskega marketinga (Organic Marketing Forum), ki bo v začetku junija v Varšavi na Poljskem. Informacije so na linku:
http://www.ekoconnect.org/tl_files/eko/p/Infobrief/33/IB_33_SL.pdf

3.2 Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, bo letos potekal v luči kampanje Zelena mesta, ki jo vodi organizacija Mreža dneva Zemlje (Earth Day Network). Obeleževanje dneva Zemlje presega nacionalne meje in globalno povezuje vse ljudi in narode sveta.http://www.primorske.si/Slovenija-in-svet/Dan-Zemlje-letos-v-luci-zelenih-mest.aspx

3.3. Na svetovni dan zemlje pa lahko veliko naredimo s svojimi dejanji, povežimo se s pridelovalci lahko tudi preko samooskrbne skupnosti 4 letni časi. Zavihajmo rokave posejmo seme, vzpodbujajmo slovensko  gospodarstvo in z znanjem osvajajmo svet ,ustvarjajmo slovenska delovna mesta, vzpodbujajmo lokalno gospodarstvo in ohranjajmo našo Slovenijo in Zemljo za prihodnje rodove. Misli globalno,deluj lokalno, naj bo misel ob dnevu Zemlje.

 

 

Vse dobre želje in pogumno naprej Vam želimo.

Ekipa Ekoci

ŠTAFETA SEMEN  – gibanje za sajenje,izmenjavo in ohranjanje avtohtonih, domačih in  tradicionalnih vrst  semen,zelenjave poljščin zdravilnih rastlin in sadnih vrst v Sloveniji

                                                               

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…:

Spletna stran: www.ekoci.si

Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com;FB:Ekoci Ekološka civilna iniciativa: http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496Ekofejst Galicija in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Sporočilo ste skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK prejeli na osnovi svoje prijave na spletnih straneh (http://ekoci.si/,) ali Fb straneh Ekoci oz. Oskrbimo ) na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji Ekoci oz. Oskrbimo. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo na to sporočilo odgovorite z ODJAVA. Zahteva bo izvedena v roku 15 dni po prejemu, v nadaljnjih 5 dneh pa boste o tem tudi obveščeni. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.

ŠTAFETA SEMEN -POZITIVNE TOČKE -DOGODKI-SPOROČILO ZA JAVNOST

ŠTAFETA  SEMEN –   POZITIVNE TOČKE; VRTEC POJE IN PLEŠE,  OSREDNJA IZMENJEVALNICA ŠTAFETE  SEMEN  NA EKOFEJSTU

Pomlad nas navdihuje z svojimi čari, vse zeleni, cveti, ljudje sadijo,sejejo ,otroci z majhnimi prstki sejejo semena in se učijo od kod pride prava zdrava hrana. Mentorji si prizadevajo  povedati na čim bolj preprost način pomembna znanja  za življenje, prav pridejo dedki in babice s svojimi izkušnjami. Veliko pomembnih informacij o avtohtonih semenih je bilo predstavljenih tudi  preko medijev in v oddaji Prava Ideja s  Fanči Perdih. Ogledate si jo lahko na povezavi : http://ava.rtvslo.si/predvajaj/fanci-perdih-podjetje-amarant/ava2.174269303/  

Z veseljem objavljamo dogodke:

 1. 1.       ŠTAFETA SEMEN – na pozitivni točki šole koordinatorice Slovenije –osnovni šoli  Žalec                                                in vrtca koordinatorja Skupnosti vrtcev Slovenije –vrtcu Otona Zupančiča                                  Slovenska Bistrica

Na osnovni šolo Žalec je bil pretekli teden  Eko dan in Štafeta semen. Kmetje iz  okoliških kmetij so se predstavili s domačimi izdelki, otroci so spoznavali okus prave hrane,spoznavali semena in sejali na gredici. Skupnost vrtcev Slovenije  bo na šoli koordinatorici Vrtcev Otona Zupančiča v Slovenski Bistrici dne 16.4.2014 ob 17.00 uri organizirala prireditev Vrtce poje in pleše, pričakujejo  skoraj tisoč obiskovalcev v telovadnici srednje šole Slovenske Bistrice , Ulica dr. Jožeta Pučnika. Pridružite se tudi vi, saj so vzor dobrega dela, otroci delajo gredice, pomagajo peči kruh, hrano dobavljajo v vrtce okoliški kmetje. Veliko se bo dogajalo tudi v prihodnjih dneh.

2. ŠTAFETA SEMEN – na pozitivni točki  La Vita – od 11.4. – 13.4.2014

2.1 ŠTAFETA SEMEN – OSREDNJA IZMENJEVALNICA SEMEN

                                       IN CEPIČEV STARIH SADNIH  VRST                         

 

Aktivnosti Štafete semen po Sloveniji so v polnem razmahu. Semena izmenjujejo v šolah, vrtcih, tržnicah, društvih, sejejo in sadijo. Če še nimate sadik in semen ali bi radi kaj izmenjali imate ta vikend priložnost na Ekofejstu, kjer bo Štafeta semen – osrednja  Izmenjevalnica Štafete semen – gibanja za sejanje,izmenjavo in ohranjanje tradicionalnih vrst semen, sadik in cepičev starih sadnih vrst. Seveda le tistih pravih,  pridelanih v Sloveniji na čim bolj sonaraven način. Če še nimate svojih semen, boste dobili kakšno seme tudi podarjeno, lahko pa boste kupili ekološka semena in sadike, ki so’pridelana v Sloveniji- Amarant in Vrtnarstva Alt. Ne pozabite na cepiče , če jih imate za zamenjavo, lahko pa boste pridobili edinstvene cepiče Paplerjevega bobovca iz Borovnice . Dobrodošli na Pozitivni točki Štafete semen: La Vita Center,Žalec, Velika Pirešica 1, (stara šola), nedelja 13.4.2014 ob  14.00 uri Več info na www.ekoci.si; www.lavita.si; in Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts

 

2.3.  CVETLIČNA TRŽNICA – NA EKOFEJSTU

Ks Galicija je znana po medsebojnem sodelovanju in ohranjanju vrednot. Turistično društvo Galicija  bo  na Cvetlični  tržnici poskrbelo, da bo sadika jagode podarjena  vsakemu otroku iz šola in vrtca Trje , da jih bodo vzgajali doma in se naučili kako priti do slastnega sadeža. Posadili bodo drevo, ter prikazali običaj izdelave butare velikanke, v nedeljo pa prikazali nadaljnje običaje na cvetno nedeljo. Velja priti ta vikend v  Žalec, k stari šoli Velika Pirešica1, dne 13.4.2014 ob 14.00 uri. Spoznali boste zanimive stvari in z veseljem postali soustvarjalec narave, saj vas bodo navdihnili tudi ljudje,ki to že delajo, na Poligonu sonaravnih vrtov pa se boste seznanili na kakšen način se tega lotiti čim bolj sonaravno. Dobrodošli!. Več info na info@lavita.si; ali sms 040-203 -055.

 

—————————-

2.3 EKOFEJST –  festival izmenjave znanj, dobrih izkušenj in prijetnega druženja

Na Ekofesjtu – festivalu izmenjave znanj dobrih izkušenj in prijetnega  druženja,so poskrbeli za bogat program. Že v petek 11.4.2014 ob 17.00 uri bo delavnica kako na 60 m2 posaditi takšne sadne vrste, da bomo imeli sadje skoraj za vse leto. Dne 12.4.2014 ob 14.00 uri bodo posajali gredice z zelišči z mag. Natašo Ferant. V nedeljo 13.4.2014  bo  s Slavkotom Turšičem delavnica kako lahko iz semena zraste drevo ; nekaj pečk bodo posadili in naučili cepiti drevesa s cepiči. Samooskrba le na 10m2 je tema delavnice s Sanjo Lončar v nedeljo ob 11.00 uri, svetovalnica o avtohtonih vrstah  semen ter posaditev avtohtonih semen, ki sodelujejo v Štafeti semen na gredico pa bo z Fanči Perdih iz Amaranta. V nedeljo bo Izmenjevalnica Štafete semen, prikazi starih običajev in cvetlična tržnica. Za udeležbo na delavnici so potrebne predhodne prijave na e – naslov:info@lavita.si; Več informacij na www.lavita.si; ali preko SMS na tel: 040-203-055.

3 . Pretekli in prihodnji dogodki Štafete semen

Aktivni so bili v vrtcu Cven-:fotografije si lahko ogledate na fb Štafeta semen, Ekoci in vrtec Cven: https://www.facebook.com/vrtec.cven?hc_location=timeline  ter v vrtcu Mozirje . Zelo dobro so organizirali izmenjavo semen v Društvu za razvoj podeželja dne 1.4.2014 v Ilirski Bistrici pod vodstvom izkušene mentorice Tamare Urbančič. V Društvo za zdravilne rastline Ognjič Logatec ter na osnovni šoli Košana ter v Kulturno umetniškem društvu Bitnje pa so izvedli  že v marcu Izmenjevalnico semen.

NAPOVED DOGODKOV ŠTAFETE SEMEN;                                                                           – objavljamo drugi  aktivnosti  tistih sodelujočih,ki dovolijo objavo:

3.1   OŠ Dobrovo bo organizirala Štafeto semen- Izmenjevalnico semen,dne 10.4.2014.

3.2   Vrtec Prihova,Oplotnica, dne 22.4.2014 ob 8.00 uri.

3.3   Vrtec Ozka ulica, Slov. Bistrica,  22.4.2014 od 8.00 uri.

3.4   Vrtec Slovenska Bistrica, enota Sonček,dne 17.9.2014

3.5   Vrtec Poljčane, Mehurčki dne 16.4.2014 ob 17.00 uri, Pikapolonica, dne 17.4.2014 ob 8.00 uri.

3.6   Vrtec Slovenska Bistrica, dne 16.4.2014 od 17.00 do 19.00 ure.

3.7   Vrtce Tinje 16.4 2014 ob 8.00 uri.

3.8   Vrtec Slovenska Bistrica enota dne 19.4.2014 ob 19.00 uri.

3.9   Osnovna šola Domžale – Šolski ekovrt dne 10.4.2014 ob 10.00 uri.

3.10                       Vrtec Morje Lucija, dne 10.4.2014 ob 8.00 uri.

 

 

 1. 4.      ŠTAFETA SEMEN-INFORMACIJE

Štafeta semen-splošne informacije po katerih nekateri povprašujejo, kako poteka Štafeta, kdo jo organizira, kje dobiti semena…   

Eko civilne iniciativa, Ekoci sporoča: Štafeta semen- aktivnosti somišljenikov gibanja za sajenje, izmenjavo in ohranjanje avtohtonih domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjave, poljščin zelišč in sadnih vrst Slovenije intenzivno potekajo po vsej Sloveniji. Sadijo in sejejo v šolah in vrtcih, semena izmenjujo v okviru društev in organizacij ter posameznikov, prizadevanja za samooskrbo so vsa močnejša in čedalje več semen je v rokah ljudi in posajenih kar je osnovni cilj Štafete semen. Še vedno prihajajo prijave za sodelovanje v Štafeti semen na meil: ekoci.si@gmail.com; (11 zrn semen posejemo, 11 zrn izmenjamo in 11 pošljemo v hrambo za gensko banko Kmetijskemu inštitutu Slovenije. Podpora sodelujočim je v Bazi znanja strokovnih institucij in strokovnjakov iz nevladnih organizacij, ter izvedbenih delavnic in na dogodkih.  Ljudje sprašujejo kje dobiti ekološka in sonaravno pridelana semena pridelana v Sloveniji. Poteka medsebojna izmenjava preko foruma Zeleni krog  http://rastline.mojforum.si/rastline-forum-79.html: in na Izmenjavalnicah  po celi Slovenijiteer preko društev Ajda..Ekološka semena lahko naročite tudi po pošti na naslov. info@amarant.si; ekološke sadike pa vam pošljejo tudi na dom iz Vrtnarstva Alt vrtnarstvo.alt@gmail.com; v kolikor ne boste uspeli priti osebno na osrednjo Izmenjavalnico  Štafete semen že ta vikend  na Ekofejst. Več info na:www.ekoci.si;  in Fb štafeta semen. Dogodki so objavljeni na  http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija  ter na www.ekoci.si;

      

Sporočilo za javnost tudi v priponki Štafeta semen

Hvala, vsem ki skrbite za izmenjavo semen sadik in znanja. Da v prihodnosti ne bomo lačni .Vsako dejanje šteje!

Ekipa Ekoci

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…

Priporočamo ogled gradiva:

Spletna stran: www.ekoci.si

Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com;FB:Ekoci Ekološka civilna iniciativa: http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496Ekofejst Galicija in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen


Sporočilo ste skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK prejeli na osnovi svoje prijave na spletnih straneh (http://ekoci.si/,) ali Fb straneh Ekoci oz. Oskrbimo ) na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji Ekoci oz. Oskrbimo. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo na to sporočilo odgovorite ODJAVA. Zahteva bo izvedena v roku 15 dni po prejemu, v nadaljnjih 5 dneh pa boste o tem tudi obveščeni. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.

 

ŠTAFETA SEMEN, DOGODKI V ŠOLAH, VRTCIH, EKOFEJST-VABILO AN POZITIVNE TOČKE

 

ŠTAFETA SEMEN

ŠTAFETA SEMEN –  DOGODKI V ŠOLAH, VRTCIH, EKOFEJST- VABILO

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci sporočamo dobre novice:

1 ŠTAFETA SEMEN

Eko civilne iniciativa – Ekoci sporoča: Štafeta semen-  aktivnosti somišljenikov gibanja za sajenje, izmenjavo in ohranjanje avtohtonih domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjave, poljščin zelišč in sadnih vrst Slovenije je intenzivno potekajo po vsej Slovenije. Sadijo in sejejo v šolah in vrtcih, semena izmenjujo v okviru društev in organizacij ter posameznikov, prizadevanja za samooskrbo so vsa močnejša in čedalje več semen je v rokah ljudi in posajenih kar je osnovni cilj Štafete semen.

Še vedno prihajajo prijave za sodelovanje v Štafeti semen na meil: ekoci.si@gmail.com;(11 zrn semen posejemo, 11 zrn izmenjamo in 11 pošljemo v hrambo za gensko banko).Podpora sodelujočim je v Bazi znanja strokovnih institucij in strokovnjakov iz nevladnih organizacij, ter izvedbenih delavnic in na dogodkih. Več info na: www.ekoci.si;

1.2      ŠTAFETA SEMEN –  AKTIVNOSTI PO SLOVENIJI

Po Sloveniji potekajo aktivnosti izmenjave , sejanje in izobraževanja na področju avtohtonih semen in samooskrbe. Sodelujoči, ki so se prijavili za sodelovanje kot Pozitivne točke Štafete semen bodo  v prihodnjih dneh          izvajali številne prireditve.

 • Dne 6.4.2014 bo osrednja prireditev Eko dan in dan zdravja na šoli koordinatorici za osnovne šole v Žalcu,
 • dne 16.4.2014 bo osrednja prireditev na koordinatorju Skupnosti vrtcev Slovenije v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica.
 • Po številnih krajih v Novi Gorici, Žužemberku, Ljubljani,Mariboru, Oplotnici, Ormožu,Slivnici Žalcu, Polzeli , Galiciji, Mozirju, Krško, Bledu, Brezovici, Grižah,Jaršah in  še več drugih bodo izvedene aktivnosti, ki izžarevajo  prizadevanja ljudi ki želijo aktivno soustvarjati prihodnost.

Dogodki so objavljeni na  http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija  ter na www.ekoci.si;

        ŠTAFETA SEMEN- NAPOVED DOGODKOV -1 del

1.2 Veliko dobrega se dogaja v teh  dneh po Sloveniji  Tudi koordinator Skupnosti vrtcev Slovenije,vrtec Slovenska  Bistrica , se intenzivno pripravlja na aktivnosti. Že ta teden pa bo prireditev predavanja  in posaditev gredic v OŠ ŽALEC, ki je koordinatorica osnovnih šol v Sloveniji. Na pozitivnih točkah Štafete semen se bodo že ta teden dogajale aktivnosti. Objavljamo  prvi del aktivnostih tistih sodelujočih,ki dovolijo objavo:

1.2.1 osnovna šola Gorica pri Slivnici dne 3.4.2014

1.2.2 Vrtec Zarja Celje od 31.3. 3.4.2014

1.2.3 .Vrtci Občine Žalec od 3.13.2014 do  22.4.2014

1.2.4 Vrtec Radeče od 1. 4.2014 -22.4.2014

1.2.4 Vrtec Jelka Ljubljana  od 30.3.2014  do 16.4.2014:  Eko bazar in Moj kotiček je lahko vrtiček

1.2.5  Ježki vrtci Brezovica d 31.3.2014

1.2.6  OŠ Bistrica ob Sotli, enota Vrtec Pikapolonica:  od 7.4.2014 -14.4.2014

1.2.7 .Vrtec Zgornja Polskava – izmenjava semen in posaditev s pomočjo babic dedkov in babic dne

1.4. 2014

1.2.8 Vrtec Trje, – posaditev v lončke in na gredico s pomočjo dedkov in babic od 1.4 2014 dalje

1.2.9 Vrtec Pragersko. Posaditev na permakulturno gredico 1.4 2014

1.2.10 Vrtec Mlinček Oplotnica-urejanje  zeliščne grede od 1-4.2014 dalje

1.2.11 Vrtec Kebelj  –izmenjava in posaditev v permakulturno gredico 1.4 2014

1.2.11 Vrtec Krtek Makole – sejanje semen 31.3.2014

1.2.12 Vrtec Studenice- sajenje vinske trte 31.3.2014

1.2.13 Vrtec Otona Zupančiča Slovenska a Bistrica: posaditev permakulturne in zeliščne  grede, izmenjava semen  do 31.3.2014

1.12.14. Vrtec Zgornja Ložnica-posaditev gredice in vrta skupaj s starši 1.4.20141.2.8 Vrtec Trje, posaditev v lončke in na gredico s pomočjo dedkov in babic od 1.4 2014 dalje

 

1.3.  ŠTAFETA SEMEN NA EKOFEJSTU-festivalu izmenjave znanj, dobrih izkušenj in prijetnega druženja: od 11.4.2014 -13.4 2014  – osrednja aktivnost Štafete semen:Program :PREDAVANJA IN TEORETIČNO PRAKTIČNE DELAVNICE   v stari šoli v La Viti in na Poligonu sonaravnih vrtov ter spoznavanje starih običajev

1.2.1          Samooskrbni sadni vrt na 60m2; v petek 11.4.2014 ob 17.00 uri,Klub Gaia

1.2.2          Posaditev zdravilnih rastlin v soboto ob 12.4.2014 ob 14.00 uri , IHPS Žalec, ogled Poligona sonaravnih vrtov ob 17.00 uri

1.2.3          Biodinamično sadjarstvo, stare sadne sorte, cepljenje v nedeljo 13.2014 ob 9.30; Slavko Turšič

1.2.4          Samoooskrba na 10m2 Sanja Lončar ob 11.00 uri

1.2.5          Svetovanje o avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrstah semen, posaditev gredice s semeni:  Fanči Perdih, Amarant  dne 13.4.2014 od 11.00 -16.00 ure

1.2.6          Izmenjava semen in cepičev starih sadnih vrst od 11.00 – 16.00 ure

1.2.7          Cvetlična tržnica in posaditev drevesa dne 13..4.2014 uri

1.2.8          STARI OBIČAJI IN DRUŽENJE Z DOMAČINI V SOBOTO 12.4.2014 ob 17.00 uri in v nedeljo 13.4. 2014 od 8.30 ure dalje. Več info na www lavita.si; in www.ekoci.si;

 

 

1.3 .OKROGLA MIZA ŠTAFETE SEMEN:

Dne 14.3.2014 je bila okrogla miza in otvoritev letošnje Štafete semen  –prihodnost je v naših rokah-bodimo aktivni. Na okrogli mizi je bila izpostavljena tekoča problematika glede semen, ekološke pridelave hrane, brez GSO, prizadejanja Osvobodimo papriko,prizadevanja za več zdravja in predlogi rešitev s pozitivnim pristopom. Na  njej so sodelovali vrhunski strokovnjaki stroke, Ministrstva za kmetijstvo predstavniki nevladnih organizacij, medijev in zainteresirana javnost. Več info o okrogli mizi je na povezavi: www.ekoci.si;

Hvala, vsem ki skrbite  za semena,  ter za širjenja pravih znanja že na mlade rodove. Da v prihodnosti ne bomo lačni .Vsako dejanje šteje!

Ekipa Ekoci

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…

Priporočamo ogled gradiva:

Spletna stran: www.ekoci.si

Elektronski naslovi:  info@ekoci.siekoci.slo@gmail.comekoci.si@gmail.com;

FB:

Ekoci Ekološka civilna iniciativa: http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496

Ekofejst Galicija in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

 

Novice o štafeti semen in najava dogodkov tudi na linku

 

ŠTAFETA SEMEN – DOGODKI V ŠOLAH, VRTCIH, EKOFESJT-VABILO NA POZITIVNE TOČKE


Sporočilo ste skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK prejeli na osnovi svoje prijave na spletnih straneh (http://ekoci.si/,) ali Fb straneh Ekoci oz. Oskrbimo ) na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji Ekoci oz. Oskrbimo. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo na to sporočilo odgovorite ODJAVA. Zahteva bo izvedena v roku 15 dni po prejemu, v nadaljnjih 5 dneh pa boste o tem tudi obveščeni. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.

Sporočilo za javnost-ŠTAFETA SEMEN- vabilo 14.3.2014

 

 

Polje z besedilom: ŠTAFETA SEMEN</p><br />
<p>

 

 

 

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

                        

SPOROČILO JAVNOSTI- ŠTAFETA SEMEN – VABILO – DOBRODOŠLI 14.3.2014

 

 

Spoštovani,

 

 Prijazno vabljeni na Okroglo mizo Štafete semen, Izmenjevalnic  semen in cepičev,  posaditev sadnega vrta, okrogle mize o zeleni ekonomiji  in biodinamiki  Več info na: Aktivnosti v Štafeti  semen. http://ekoci.si/?p=2443

 

 

 

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH,  TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

Dobrodošli na zanimivi okrogli mizi, ki bo poskušala najti odgovore na aktualna vprašanja: Kakšen pomen ima samooskrba s hrano na ravni gospodinjstva, lokalne skupnosti in države v času podnebnih sprememb, okoljske in ekonomske krize? Kakšen  je lahko doprinos lastne samooskrbe na nivoju vrtičkarstva? Kaj lahko storimo sami ? Zakaj so nekatere države omejile vrtičkarstvo? Kakšen pomen imajo pri tem avtohtona domača in tradicionalna semena , ki so vzgojena v Sloveniji? Kako je z gensko spremenjeno hrano? Zakaj gibanje Štafeta semen in zakaj prizadevanja v aktivnostih: Osvobodimo papriko? Kje so priložnosti za ohranjanje tradicionalnih sadnih vrst? Kako lahko stroka in nevladniki prispevajo k posredovanju čim več uporabnega znanja v praksi? Zakaj  in kako nekateri napredni mentorji v šolah in vrtcih učijo otroke tudi pomembnih znanj za življenje? Kako ustvariti pogoje, da se bomo prebivalci Slovenije dostojno živeli  od svojega dela, z optimalno uporabo resursov , znanjem in povezovanjem tako, da ne bomo v prihodnosti lačni ne mi ne naši otroci?      

PROGRAM:

1.       ŠTAFETA SEMEN – PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNIGibanje za sejanje, izmenjavo in ohranjanje avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst rastlin zelenjave, poljščin, zelišč in sadnih vrst.    Okrogla miza in otvoritev Štafete semen 2014, v petek dne 14.3.2014 ob 13.00 h. Lokacija:Celjski sejem, sejem Altermed- Flora, dvorana Celjanka

Vabljeni častni gost Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je nujno zadržan, zato nas bo z svojim obiskom počastila mag. Tanja Strniša, generalna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS, ki ji izrekamo dobrodošlico. Na okrogli mizi sodelujejo predstavniki in strokovnjaki institucij, nevladnih organizacij, predstavniki šol in vrtcev, predstavniki medijev,častni gostje, zainteresirani udeleženci za Štafeto semen in vsi Vi spoštovani udeleženci, ki želite z aktivnim pozitivnim pristopom soustvarjati prihodnost ter izmenjevati semena rastlin, znanja in povezovanja.

 

Sodelujoči na okrogli mizi: Dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede na Univerzi Maribor, dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije, Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj, ravnateljica Ivana Leskovar, Skupnost vrtcev Slovenije – koordinator Štafete semen Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica,Loreta Vlahovič dir. Kluba Gaia, Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave,  Fanči Perdih Amarant, Vito Klinc, La Vita,Irena Rotar Ekoci, Marjan Kogelnik, Ekoci. Okroglo mizo vodi:Edita Žugelj.

 

Častni gostje: Župan občine Žalec g. Janko Kos, Župan občine Celje g. Bojan Šrot,Tatjana Žgank Meža, ravnateljica koordinatorice Štafete semen osnovnih šol – Osnovna šola Žalec, Slavko Turšič, Sadjarsko društvo Borovnica, pobudnik izmenjave cepičev  starih sadnih vrst v Štafeti semen, Mag Nataša Ferant, IHPS Žalec Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec,Dr. Darja Piciga,pobudnica Integralne ekonomije za zeleno Slovenijo, Marjan Kogelnik in številni drugi. Več info na www.ekoci.si;

Organizator: Eko civilna iniciativa Slovenije in sodelujoči v Bazi znanja Štafete semen

 

———————————–……

—————————————–

 

2.       EKOLOŠKI SAMOOSKRBNI VRT GAIA- ZASADITEV petek, 14. marca 2014 ob 16.00 uri v centru La Vita, Velika Piresica 1, Zalec.

V Štafeti semen štejejo dejanja. Zato bo po aktivnostih Štafete semen v Celju izvedena delavnica in posaditev kombinacije zasaditev sadnih vrst na 60 m2 , ki bo omogočala samooskrbo s sadjem za skoraj celo leto, na Poligonu sonaravnih vrtov, v Gainem sadnem vrtu Delavnico vodi Davor Špehar, dipl. ing. agr. strokovnjak in strokovni sodelavec kluba Gaia. Prijave za udeležbo na: info@lavita.si; ali sms- O40-203-055. Več info na www.lavita.si;

Dobrodošli!

ŠTAFETA SEMEN – POVABILO NA OKROGLO MIZO 14.3.2014 v Celje

                     ŠTAFETA SEMEN

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

                                               

                                                                      V A B I LO

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije in sodelujoči v Bazi znanja  Vas z veseljem  vabimo na okroglo mizo in na otvoritveno slovesnost :

                                              ŠTAFETA  SEMEN –  PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNI!

               Dne 14.3.2014 ob 13.00 uri na sejmu Altermed – Flora na Celjskem sejmu.

                                               Častni  gost bo  Minister za kmetijstvo in okolje  mag. Dejan Židan.

Sodelujejo predstavniki in strokovnjaki institucij, nevladnih organizacij, predstavniki šol in vrtcev,predstavniki  medijev in zainteresiranih  udeležencev  za Štafeto semen. Dobrodošli!

1.       PRIJAVA ZA OBISK OKROGLE MIZE: Na okrogli mizi bo podanih ogromno uporabnih informacij ter znanja , ki nam bodo v pomoč, da bomo našli pot do večje samooskrbe  s hrano na nivoju lastnega gospodinjstva  lokalne skupnosti in širše. Informacije bodo podali sodelujoči predstavniki v Bazi znanja: Kmetijski inštitut Ljubljana, Fakulteta za biosistemske vede Maribor, IHPS   Vrt Zdravilnih zelišč  Žalec, Amarant,ter nevladna strokovna združenja: ITR, Ajda Vrzdenec, La Vita, Gaia, Skupaj za zdravje,Sadjarsko društvo Borovnica in številnih drugi. Podanih in prikazanih bo veliko dobrih praks ki jih izvajajo  v vrtcih preko Skupnosti vrtcev Slovenije in osnovnih šol ter naprednih medijev. Podrobnejše vabilo je na spletni strani: www.ekoci.si.;  Prijave  za udeležbo na okrogli mizi  sprejemamo do zapolnitve prostih mest na  naslov ekoci.si@gmail.com:  s pripisom : Prijava za okroglo mizo. Dobrodošli!

 

2.       Vabljeni na  IZMENJEVALNICO  SEMEN IN CEPIČEV starih sadnih vrst, dne 14.3.2014 od 11.00 do 16.00 ure, na sejmu Altermed-Flora. Na  Izmenjevalnici bodo sodelovali zavzeti posamezniki in društva, ki si prizadevajo ohraniti čim več semen in sadnih vrst. Seveda bodo sodelovala le avtohtona, domača in tradicionalna semena pridelana v Sloveniji..Ohraniti želimo čim več starih sadnih vrst zato bo potekala tudi izmenjava cepičev. Obiskovalci bodo lahko zamenjali svoja semena in cepiče , kaj malega pa dobili tudi v dar,če še nimajo svojih semen. Prijave vseh tistih,ki si želite predstaviti s svojimi semeni in cepiči  na izmenjevalnici sprejemamo do zapolnitve prostih  mest na  naslov ekoci.si@gmail.com:  s pripisom:  Prijava  za Izmenjevalnico.

 

3.       PRIJAVA ZA SODELOVANJE V  ŠTAFETI SEMEN 2014

Štafeta semen je gibanje, v katerem se lahko aktivirajo vsi. Osnova je aktivni pristop posameznika za lastno prehransko varnost. Poteka tako, da se zainteresirani udeleženci prijavijo za sodelovanje v Štafeti semen kot Pozitivna točka Štafete semen od 1 .marca do 20. marca na ekoci.si@gmail.com; ter nato in v času od 21- tega marca od prvega pomladnega do 22 aprila – dneva zemlje izvajajo aktivnosti na svoji lokaciji: – najmanj 11 zrn semen posejejo, 11 izmenjajo 11 pa pošljejo na naslov organizatorja, ki jih na koncu aktivnosti preda v strokovnjakom v gensko banko Slovenije na Kmetijski inštitut Ljubljana. Sodelujoči zraven poslanih semen napišejo opis semena in pošljejo poročilo, dodajo fotografijo, da so naredili gredico, posadili semena v lončke ali na njivo v oktobru  pa  prejmejo priznanje. Samooskrba na področju sadja je v Sloveniji slaba, zato smo Štafeto semen razširili tudi na aktivnosti posajanja čim več sadnih dreves in grmovnic in ohranjanja  starih sadnih sort za katere bodo v poročilu le dodali fotografijo, da so posadili kakšno drevo, grmovnico ali cepili drevo. Ekoci opozarjamo, da gre pri Štafeti semen izključno za avtohtone, domače in tradicionalne vrste semen, ki rastejo v Slovenji in se pridelajo na čim bolj sonaraven način. Apeliramo na vse, da pri vseh aktivnostih delujejo v skladu z veljavno zakonodajo

PRIJAVE ZA SODELOVANJE  POŠLJITE NA NASLOV: ekoci.si@gmail.com; preko obrazca ki je objavljen na www.ekoci.si; na povezavi: http://ekoci.si/wp-content/uploads/2014/02/STAFETA-SEMEN-Prijavnica.doc Celoten opis aktivnosti kako poteka Štafeta semen je na povezavi: http://ekoci.si/?p=2405

4.       DOGODKI IN AKTIVNOSTI  

Na sejmu Altermed Flora  bo veliko zanimivih dogodkov na katere vas vabimo:Dne 14.3.2014 ob 10.30 uri bo okrogla miza: Integralna ekonomija -z zelenimi delovnimi mesti do pravične družbe, ob 15.30 uri pa okrogla miza: Kakšna sploh je zdrava hrana Demeter? Aktivnosti Osvobodimo papriko bo predstavila Anamarija Slabe iz  ITR. Kakšne so dejanske moči začimb bo pojasnila Sanja Lončar , kako  pomembno je Sodelovanje in delovanje  pa bo pojasnil Rajko Škarič. Kako načrtovati vrt preko računalniškega programa,  ter kako na 60m2 pridelati zelenjavo za 4 člansko družino pa bo pojasnila  Loreta Vlahovič iz Kliba Gaia. Da mislimo resno bomo že 14.3.2014 na Poligonu sonaravnih vrtov ob 16.00 uri posadili samooskrbni sadni vrt za vse letne čase na 60m2. Več info na napovedniku dogodkov  na sejmu Altermed –Flora http://www.ce-sejem.si/  in www.ekoci.si , ter www.lavita.si;

Dobrodošli pri aktivnem soustvarjanju, da v prihodnosti ne bomo lačni. Vsako dobro dejanje šteje!

Več informacij na: www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com;ali info@ekoci.si; ter http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496 in Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Oj, osti jarej – je star slovenski pozdrav, ki pomeni bodi mlad, pomlajen  in močan.

EKIPA

Description: Description: cid:image006.png@01CDE869.90AF4C70

in sodelujoči v Štafeti semen

www.ekoci.si; ekoci.si@gmail.com; info@ekoci.si;

https://www.facebook.com/EkociSlovenija;

https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t

 

Sporočilo ste skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK prejeli na osnovi svoje prijave na spletnih straneh , ) na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih .. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo na to sporočilo odgovorite z ODJAVA. Zahteva bo izvedena v roku 15 dni po prejemu, v nadaljnjih 5 dneh pa boste o tem tudi obveščeni. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.

 

Aktivni pristop izmenjave znanja, semen in dobrih praks zaznamuje napovednik: ŠTAFETA SEMEN – DOGODKI, AKTIVNOSTI, DOBRE PRAKSE

 

Med Štafeto semen potekata dve vrsti dogodkov: ene organizira Ekoci in sodelujoči partnerji v bazi znanja; te aktivnosti so navedene spodaj. Druge dogodke in aktivnosti po Sloveniji pa organizirajo sodelujoči kot Pozitivne točke Štafete semen. Njihove najave dogodkov, ki jih navedejo v prijavnici za sodelovanje v Štafeti semen, objavljamo v tistem tednu, ko poteka dogodek.

 

MAREC

1.1.          ŠTAFETA SEMEN – PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH – BODIMO AKTIVNI

 • Sejem ALTERMED-Flora na Celjskem sejmu 14. marca 2014 ob 13.00 uri.
 • Okrogla miza in predstavitev aktivnosti Štafete semen; častni gost bo minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan. Sodelujejo predstavniki stroke, institucij, nevladnih organizacij, medijev in zainteresirani za Štafeto semen.
 • IZMENJEVALNICA SEMEN IN CEPIČEV na Celjskem sejmu 14. marca od 11.00 do 16.00 ure.

1.2.          OSVOBODIMO PAPRIKO

 • Inštitut za trajnostni razvoj bo predstavil prizadevanja za osvoboditev semen paprike, ki potekajo na ravni EU, ter svoje aktivnosti v šolah in vrtcih.

1.3.          INTEGRALNA EKONOMIJA- Z  ZELENIMI DELOVNIMI MESTI DO PRAVIČNE DRUŽBE

*sejem Altermed dne 14.3.2014 ob 10.30 uri

Okrogla miza in predstavitev dobrih praks integralne zelene ekonomije.  Organizatorja : Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in EKOCI- Eko civilna iniciativa Slovenije; Vodi: dr. Darja Piciga

1.4.          KAKŠNA SPLOH JE ZDRAVA HRANA – DEMETER?

 • Sejem Altermed, 14. marca 2014 ob 15.30 uri.
 • Okrogla miza in srečanje biodinamikov Slovenije ter predstavnikov iz tujine; organizira Ajda Vrzdenec.

1.5.          EKOLOŠKI SAMOOSKRBNI SADNI VRT GAIA:

1.6.          KAKŠNE SO DEJANSKE MOČI ZAČIMB

 • Sejem Altermed, 16. marca 2014 ob 11.00 uri.
 • Predavanje Sanje Lončar; projekt Skupaj za zdravje človeka in narave.

1.7.          SODELOVANJE IN DELOVANJE

 • Sejem Altermed, 16. marca 2014 ob 14.00 uri.
 • Predavanje Rajko Škarič: projekt Skupaj za zdravje človeka in narave.

1.8.          UPORABA ZAČIMB PRI DOJEČIH MATERAH IN MAJHNIH OTROKIH

 • Sejem Altermed, 15. marca 2014 ob 14.00 uri.
 • Predavanje Sabina Topolovec: projekt Skupaj za zdravje človeka in narave.

1.9.          ZAČIMBE-MOČ, KI ZAHTEVA PRAVILNO ROKOVANJE

 • Sejem Altermed, 16. marca 2014 ob 16.00 uri.
 • Predavanje Marija Kočevar Fetah.

1.10.     EKOLOŠKA ZNANJA ZA PRIHODNOST

 • Seminar za mentorje vrtov v šolah, vrtcih in skupnostnih vrtovih. Več info na www.lavita.si in info@lavita.si.
 • Začetni tečaj 6. marca 2014 in 14. marca 2014; nadaljevalni tečaj 21. marca 2014 in 11. aprila 2014, Center La Vita.

1.11.     EKOLOŠKI ZELENJAVNI VRT GAIA

 • Center La Vita, 21. marca 2014 ob 16.00 uri.
 • Načrtovanje, sajenje in oskrba vrta v teoriji in praksi. Več info na www.lavita.si in info@lavita.si.

1.12.     BIODINAMIČNO SADJARSTVO v teoriji in praksi

 • Center La Vita, 29. marca 2014 ob 9.00 uri.
 • Posaditev avtohtonih domačih in tradicionalnih sadnih vrst, oskrba sadovnjaka. Več info:www.lavita.si in info@lavita.si.

 

APRIL

1.13.     EKOFEJST

1.14.     SAJENJE KORISTNIH RASTLIN V SADNEM VRTU

1.15.     ZELIŠČA V SONARAVNIH VRTOVIH, IZBOR ZELIŠČ ZA SAJENJE

1.16.     ZDRAVILNE MOČI ZELIŠČ

 • 13. aprila 2014 ob 11.00 uri.
 • Predava Sanja Lončar, projekt Skupaj za zdravje človeka in narave. Več info na www.lavita.si in info@lavita.si.

1.17.     AVTOHTONA DOMAČA IN TRADICIONALNA SEMENA

1.18.     ŠTAFETA SEMEN V VRTCIH – VRTEC POJE IN PLEŠE

 • Srednja šola Slovenska Bistrica, 16. aprila 2014 od 17. do 19. ure.
 • Predstavitev dobre prakse in slovesnost. Skupnost vrtcev Slovenije. Organizator: Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, koordinator vrtcev Slovenije in baza znanja.

1.19.     ŠTAFETA SEMEN V OSNOVNI ŠOLI

 • 20. aprila 2014.
 • Koordinatorica Osnovnih šol Slovenije.

1.20.     EKOLOŠKI ZELENJAVNI VRT GAIA

 • 18. aprila 2014 ob 16. uri.
 • Delavnica v teoriji in praksi. Prilagoditev na podnebne razmere, izbira rastlin, zastiranje, namakanje, pomladna opravila. Več info na www.lavita.si in info@lavita.si.

1.21.     BIODINAMIČNO SADJARSTVO

 • Poligon sonaravnih vrtov, 19. aprila 2014 ob 9.00 uri.

·         Cepljenje domačih in avtohtonih ter tradicionalnih vrst sadnega drevja in jagodičevja. Več info na www.lavita.si in info@lavita.si.