Arhivi Kategorije: Galerija dogodkov

Posvet o semenih na sejmu Agra 2014

Ekoci  smo v okviru Gibanja Štafete semen organizirali Posvet o semenih na sejmu Agra 2014.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki ter predstavniki Ministrstva za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano (MKGP)  smo   ugotovili, da bo potrebno v tej smeri  iskati nadaljnje rešitve.Pobude iz šTAFETE SEMEN NA MKGP dne 22.1.2014 z nevladniki Ministrom Židanom in Ekipo

Na MKGP  smo poslali Pobude  iz  Posveta semen na Agri, kjer smo predstavili   več možnosti rešitev na področju ekološke pridelane hrane, semenarstva in gensko spremenjenih  organizmov.

Sestanki so se nadaljevali skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami  s strokovnimi službami na MKGP ter ministrom mag. Dejanom Židanom in generalno sekretarko mag. Tanja Strniša.

Veliko predlogov je bilo upoštevanih. Posebej pa smo ponosni  na dokument o semenarstvu.  Pobude, gradiva in zapisnike si lahko ogledate na povezavah.

 

POBUDE VLADI – IZ POSVETA O SEMENIH NA AGRI

Odgovor MKGP-na Pobudo za dodelitev manjših zneskov za razpise22.12.2014

Odgovor Vlade na Pobude iz Posveta semen na Agri POBUDE_2014_6.10.2014 POBUDE VLADI – IZ POSVETA O SEMENIH NA AGRI OR.

Gradivo – Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014-2020

 

Sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI – Skupina: Nič nas ne sme presenetiti – bodimo pripravljeni

VABILO  

Vabimo vas dne 13.3.2015 na sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE

Modra dvorana ob 12.00 do 14.30 ure na OTVORITEV ŠTAFETE SEMEN 2015 IN NA POSVET      

IZZIVI PRIHODNOSTI – SAMOOSKRBA, SEMENA, HRANA, DOBRINE IN PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI?

 • Podnebne spremembe bistveno zaznamujejo  naše življenje- vzroki, posledice in dejstva ob poplavah,krizah? Kako lahko stori posameznik, družba, institucije, politika, lokalna skupnost in kaj nevladniki za preventivno? Ali je rešitev prenos dela financ in pristojnosti na Občine in lokalne skupnosti za trajnostno vzdrževanje vodotokov? Kako s prenosom znanja in dobrih praks ozavestiti otroke in prebivalce?
 • Kako do zagotavljanja prehranske varnosti in semen v prihodnosti? Kako se bodo lahko prilagodili ljudje, rastline, živali gospodarstvo, država, posameznik, da bomo pripravljeni na posledice podnebnih sprememb? Skupaj bomo iskali najboljše rešitve.

Sodelujoči  govorniki:

 • Minister mag. Dejan Židan,Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Prof. dr. Marko Jesenšek Univerza Maribor;  ddr. Ana Vovk Korže Komunikatorica znanosti  s sodelavci; mag. Tanja Cegnar; Agencija RS za  okolje;  Dr. Darja Piciga, sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor, Dubravka Berc Prah in Janez Srebot , Šolski center Rogaška Slatina; Skupnost vrtcev Slovenije. , Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,
 • Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije;  Sanja Lončar -Skupaj za zdravje človeka in narave;  Dejan Ogrinec – Pomagaj si sam, Jože Vetrovec, Priročnik  za Preživetje ; Fanči Perdih, semena Amarant, Ana. M. Jug, Skupina kazenska ovadba.
 • Vabljeni napredni župani slovenskih občin, napredni predstavniki medijev, predstavniki nevladnih organizacij, Biotehnična Fakulteta, Maribor Ekoci Gorenjska, Meta Vrhunc,Ajda Vrzdenec; Društva Ajda Slovenije, Slavko Turšič, sadjar; IHPS Žalec , predstavniki institucij, sodelujoči v Bazi znanja in Štafeti semen, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Slovenska Bistrica, Koordinatorica osnovnih šol Žalec, sodelujoče šole in vrtci, dijaki,  študentje in zainteresirani obiskovalci…
 • Vodi: Jasmina Kandorfer; za lepši svet, snema Tristan produkcija

Za udeležbo so potrebne predhodne prijave na:

 1. IZMENJEVALNICE: od 10.00 -17.00 ure – galerija pred Modro dvorano.
 • IZMENJEVALNICA  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja
 • IZMENJEVALNICA znanja in dobrih rešitev-  predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.
 1. KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN  SEMEN?
  Modra dvorana od 15.00-16.30 ure
 • Sestanek 2. IZMENJEVALNICE: od 10.00 -17.00 ure – galerija pred Modro dvorano.
 • IZMENJEVALNICA  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja
 • IZMENJEVALNICA znanja in dobrih rešitev-  predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.
 • k nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   ministrom mag. Dejanom Židanom in mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko. 
 • Na sestanek so vabljene nevladne organizacije, ki že sodelujejo pri pripravi  za boljšo implemenatcijo samooskrbe v praksi z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter novih nevladnih organizacij, ki želijo tvorno sodelovati in iskati skupne rešitve za čim večjo samooskrbo z sonaravno pridelano hrano in semen v Sloveniji.
 • Pogoj za sodelovanje na sestanku je predhodna prijava do 5.3.2015 na: ekoci.si@gmail.com, ki mora vsebovati tudi pisni predlog – kako do več hrane in semen v Sloveniji. Osnova za razmišljanje so ukrepi o ekološkem kmetovanju,ki so opisani v Programu o razvoju podeželja na povezavi: http://www.program-podezelja.si/images/vsebine/PRP_2014-2020/verzija_05_dec_2014/PRP%202014-2020_2.%20uradni%20predlog.pdf
 • Vsi predlogi bodo podani Ministru in obravnavani na sestanku.
 • VABLJENI VSI, DA SODELUJETE V ŠTAFETI SEMEN 2015-V BAZI ZNANJA ALI SODELUJOČI kjer 11 zrn semen poseješ, 11 zrn izmenjaš in 11 zrnc pošlješ v gensko banko. Podrobnejša navodila za sodelovanje so na www.ekoci.si; Vsak lahko sodeluje, da v prihodnosti ne bomo lačni!

Dobrodošli.

Oj – Osti  Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan! (je star slovenski pozdrav)

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

—–

SPOROČILO ZA JAVNOST dne 1.5.2012 Sejemo , Aktiviramo se ,Oskrbimo se, Delamo, Čestitamo..

 

SPOROČILO ZA JAVNOST   dne 1.5.2012

Sejemo , Aktiviramo se ,Oskrbimo se, Delamo,  Čestitamo..

Ne zlato ne dragi kamni ne bodo zaznamovali  te dežele ampak  pogumni in napredni ljudje, ki svoje plemenito poslanstvo udejanjajo vsak dan z dobrimi deli, smo dokazali tudi sodelujoči v Štafeti semen. Iz Eko civilne  iniciative Slovenije (Ekoci) z veseljem sporočamo,  da  je več tisoč somišljenikov,  ki si želijo prehransko samooskrbo in neodvisnost,  ki želijo delati v dobro narave  in ljudi,  vsak na svojem področju sodelovalo v aktivnostih,  ki jih organizira  ali podpira  Ekoci.

Iskrene čestitke ob prazniku dela vsem, ki vsak dan znova dokazujete z dobrimi deli  znanjem ,  pogumom in  s  pozitivnim pristopom s  konkretnimi dejanji   za boljše življenje  posameznika in družbe!

Več tisoč ljudi je kar v zadnjem mesecu sodelovalo tudi v Štafeti semen, kjer smo s konkretnim delom skupaj dokazali,  da zmoremo tudi konkretna dejanja:  sejanja in izmenjave semen, slovenskih , avtohtonih in domačih vrst  in sort semen, ki so prilagojena našim podnebnim  razmeram. S  strokovnimi , izobraževalnimi in povezovalnimi  aktivnostmi, ki udejanjajo prehransko samooskrbo  smo pospešili procese , ki bodo v daljšem obdobju   doprinesli kamenček v mozaiku k večji samooskrbi Slovenije s hrano.

Pridni zavzeti in napredni ljudje so sodelujoči, ki vedo,  da znajo in zmorejo delati:  aktivisti nevladnih  organizacij,  otroci, učitelji stroka, kmetje, zavzeti posamezniki, novinarji , tudi nekateri politiki… Sodelujejo tudi  napredni strokovnjaki, ki si vsak na svojem področju prizadevajo delati dobro,  za svojimi dejanji stojijo  z imenom in priimkom, ne glede na to, da morda za njimi ne stojijo institucije. Zahvaljujemo se vsem , ki so sodelovali v Štafeti semen in vsem ki si vsak dan prizadevajo na različnih področjih delati dobro v pozitivno smer. Iskrene čestitke ob prazniku dela!

In z veseljem ugotavljamo da se gibanju in aktivnostim OSKRBIMO SLOVENIJO pridružuje   čedalje več somišljenikov zato vam podajamo pomembno sporočilo, da si bomo še naprej prizadevali za prehransko samooskrbo s konkretnimi dejanji  na vseh ravneh za izboljšanje življenja v sedanjosti in za prihodnje rodove

Podajamo vam nekaj konkretnih podatkov Štafete semen

Učenci OŠ Vransko sejejo na kmetiji Zahojnik

 

Učenci OŠ Vransko sejejo na kmetiji Zahojnik

Katarina Holzl , Ekoci koordinatorica projekta Štafete semen  sporoča, da se je manj kot v enem mesecu  zvrstilo več kot 50 prireditev po celi Sloveniji, v Štafeti semen na Pozitivnih točkah. Ponosni smo na veliko prijavljenih šol in vrtcev , društev in posameznikov,  ki so organizirali  različne aktivnosti; sejanje semen,  izmenjavo  semen,  ozaveščanje, predavanja ali kulturne  in izobraževalne programe na temo semen. V manj kot 20 dneh nam je uspelo na območju Slovenije aktivirati  organizatorje v štafeti semen kot Pozitivne točke  kjer so izvajali konkretne  aktivnosti in  so se vključili v Štafeto semen, za kar sem jim najlepše zahvaljujemo saj smo skupaj  uspeli vključiti  več tisoč ljudi v osveščanje, sejanje  in izmenjavo semen  avtohtonih, domačih  in tradicionalnih  slovenskih semen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Ekipa Ekoci podarja na Festivalu miru Štafeto s semeni predsedniku Dr

Štafeta semen; Oskrbimo.si – ohranjajmo slovenska semena: Predstavitev  Štafete semen   predaja semen na Festivalu miru  dne 28.4.2012 predsedniku Slovenije dr. Danilu Turku

in 25.4.2012 v Državnem zboru

 

V imenu  Eko civilne  iniciative  Slovenije  (Ekoci)  je slovesno predala štafeto semen  dr. Danilu Turku, predsedniku države  na Festivalu miru na Treh kraljih dne 28.4.2012 Irena Rotar  z ekipo ter poudarila, da je vso znanje , moč in potencial v dobrih in naprednih  ljudeh, ki  vedno znova  dokazujejo, da si želijo aktivno soustvarjati  sedanjost in prihodnost ,  da želijo biti samostojni in neodvisni , da si želijo delo in ne socialnih pomoči in se sprašujejo  kako naprej in iščejo pozitivne rešitve  z znanjem in sodelovanjem , ki   jih udejanjajo v vsakdanjem življenju.

 

Ekipa Ekoci podarja na Festivalu Miru štafeto s semeni  ajde  predsedniku države Dr .Danilu Turku s sporočilom in prošnjo , da si  naj vsi na vseh ravneh  prizadevajo  za večjo samooskrbo s hrano in očuvanje kmetijske zemlje in vzpostavitev pogojev za več  delovnih mest in boljše življenje.Na fotografiji: predsednik Države Dr .Danilu Turk, sprejema štafeto s semeni ajde  v imenu sodelujočih v štafeti semen   iz rok Sebastijana Weingerla in  Irene Rotar ob spremljavi  zvokov violine Avguština Peniča.

»To štafeto s semeni ajde Vam podarjamo  z upanjem in zavezo , da si boste prizadevali za prehransko samooskrbo  ter za ohranjanje  slovenske  zemlje, ki   bo nudila preživetje,  samostojno in neodvisno življenje  in več  delovnih mest. Želimo , da vzpodbujate   aktivnosti,  ki bodo prinašala z znanjem in sodelovanjem pogoje za boljše življenje Slovencev sedanjosti  in prihodnosti, je povedala ob predaji Štafete semen predsedniku države dr. Danilu Turku, Irena Rotar, predstavnica Ekoci in pobudnica ideje o Štafeti semen.

   Predstavitev  aktivnosti Štafete semen  in sodelujočih    dne 25.4.2012  v Državnem zboru

 Eko civilna iniciativa  Slovenije  (Ekoci)  je  predstavila svoj aktivnosti in projekt štafete semen tudi predsedniku  državnega zbora Igorju Virantu in predsedniku odbora za kmetijstvo mag. Dejanju Židanu. Več tisoč ljudi je sodelovalo v Štafeti semen, sejalo sadilo in izmenjevalo semena, je povedala koordinatorica projekta katarina Holzl,  Irena Rotar pobudnica ideje o štafeti semen pa poudarila , da je vso znanje , moč in potencial v ljudeh, ki so z aktivnim pristopom znova  dokazali , da ko stopimo skupaj zmoremo delati  dobro in  učinkovito  z vizijo prihodnosti  s konkretnimi dejanji tudi na področju prehranske samooskrbe.

Podelitev štafeta Valerija in Robi Golob

Robi in Valerija Golob sta podelila Štafeto semen narejeno iz naravnih  materialov in semeni ajde in pšenice s pobudo in prošnjo,  da naj sprejemajo  v parlamentu takšne zakone,  ki bodo omogočali prehransko samooskrbo , ohranjanje slovenske zemlje, nova delovna mesta in naj tudi v parlamentu dobro sodelujejo  s pozitivnim pristopom, kot to dela več tisoč dobrih in naprednih ljudi v Sloveniji.

Matjaž  Anžur Vratislav je dejal: »Današnji dan je edinstven v zgodovini, saj se še ni zgodilo  v več tisočletni zgodovini našega naroda,  da bi bilo prišlo ljudstvo spomnit svoje voditelje  na nujnost neodvisnega prehranskega sistema in lastnih semen Mi, ki  smo danes tu, smo kot dobra vest prihajajoče zgodovine, saj si želimo ,da  ustvarite pogoje,  ki bodo pisali zgodovino blagostanja našega naroda v prihodnosti,  In ta misel je tista nad katero bi se morali vsi skupaj zamisliti in ukrepati, dokler je še čas!

Somišljeniki v Ekoci  iščejo  pozitivne rešitve v okviru danih možnosti, kar so dokazali tudi  z aktivnim pristopom  v Štafeti semen. Tudi otroci so sejali in sadili, nekateri so prvič zasejali vrtiček, nekateri posejali začimbe v lonček ali posadili sadno drevo ali grmovnico. Nekateri  Slovenci so se odločili , da kupujejo  večino na tržnicah ter iščejo v trgovinah slovenske izdelke pri slovenskih  trgovcih in s tem ohranjajo delovna mesta, je poudarila Irena Rotar iz Ekoci  v Državnem zboru-Vsak mesec se na Ekofejstu,  festivalu znanja in dobrih izkušenj  zbirajo ljudje iz cele Slovenije, strokovnjaki različnih področij predavajo  in s prikazi dobrih praks, vzpodbujamo  h konkretnim rešitvam  in iščemo odgovore v pozitivno smer.  V aktivnostih  Ekoci  in na okroglih mizah , ki jih organizira Ekoci , sodelujejo   najbolj napredni strokovnjaki iz različnih področij,  aktivnosti se udeležuje veliko naprednih  ljudi,o dogodkih poročajo napredni mediji , ki želijo poudariti pozitivne novice, podjetniki  iščejo nove izzive  na temeljih etične ekonomije.

Nekatere pobude so  predstavili tudi mag. Dejanu Židanu, na  srečanju v Državnem zboru 25.4.2012, kjer je sprejel Štafeto semen tudi predsednik državnega zbora Gregor Virant. Kot kaže se sporočilo in prošnja civilne družbe , da naj parlamentarci skrbijo  za prehransko varnost državljanov ni dotaknilo strokovnih parlamentarnih služb, saj o tem dogodku niso niti dali sporočila za javnost.

Ekipa ekoci v DZ 25

Ekipa Eko civilne iniciative Slovenije je dne 25.4.2012 predstavila  Štafeto semen predsedniku DZ Gregorju Virantu in predsedniku odbora za kmetijstvo mag. Dejanu Židanu

Skupna ugotovitev civilne družbe je, da  želimo  takšen pogoje v družbi, da bo omogočala dostojno in svobodno življenje posameznika, temeljila na vrednotah spoštovanja in zaupanja in nagrajevala  aktivni pristop.  Nevladne organizacije ponujajo  sodelovanje kmetijski stroki, da skupaj poskrbijo za večjo samooskrbo  s hrano ter  poskrbijo za prenos znanja iz Univerz v vsakdanje življenje; od politike pa pričakujejo, da bo ustvarila pogoje  in omogočala dostojno in človeka vredno življenje v sedanjosti in v prihodnosti , ki temelji  na lastnih temeljih in  lastnih resursih na  slovenski  zemlji,  ki jo moramo čuvati in ohranjati .  Prišel je čas za spremembe je bilo sporočilo parlamentarcem.

To  sporočilo želimo  predati skupaj s simbolično podelitvijo Štafete semen narejene iz naravnih materialov v kateri so semena ajde in pšenice  kot simbol Slovenstva  in vas zavezujemo,  da delate dobro , da bomo imeli vsi ljudje v Sloveniji dostojanstvo in svobodo ter svoj košček kruha . Na  štafeti piše pozdrav naših prednikov: »Oj , osti  jarej, bodi  pomlajen , bodi močan; Slovenka, Slovenec kjerkoli si, tu je tvoje seme, tvoj temelj, tvoja osnova, tvoja potenca  in tvoje bistvo; je povedala Irena Rotar v DZ.

Katarina Holzl je povedala , da smo izgubili že več kot dve tretjini semen, zato  je pomembna  vsaka vrsta in sorta semena,  ki se ohranja in je prilagojena našim klimatskih pogojem. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je vse delo ekipe in sodelujočih prostovoljno, da smo delali z lastnimi sredstvi, zato je  uspeh vseh še toliko večji.  Tako smo dodali kamenček v mozaiku prehranske samooskrbe  s posejanimi semeni , pridobili skoraj 100 sort in 25 vrst semen , ki jih hranimo in jih bomo drugo leto razdelili in znova posejali , da bodo zrastli zdravi pridelki pridelani na  sonaraven način po ekološki ,   biodinamični ali permakulturni metodi.

Helena Golob iz ekološke kmetije iz Vranskega je povedala, da  so skupaj z učenci Osnovne šole Vransko-Tabor na kmetijske površine posejali staro sorto bele koruze. Hkrati so si otroci v lončke posejali baziliko, solato Ljubljansko ledenko in vsadili čebulček – Ptujski lük. Lončke so odnesli domov, kjer bodo naprej skrbno vzgajali vsak svojo rastlino. Že dlje časa se trudimo za ohranitev naših avtohtonih in tradicionalnih semen, zato sami vzgajamo svoja semena.  Kot partnerska kmetija sodelujemo tudi v projektu Oskrbimo Slovenijo. Letos bomo z zelenjavo in sadjem  celo sezono oskrbovali 70 slovenskih družin. Zemljo obdelujemo z ljubeznijo in prepričani smo, da se del te ljubezni prenese na naše pridelke.”

Meta Vrhunc je povedala, da je potrebno nujno izboljšati samooskrbo s hrano. Ker bi bilo pridelovanje na konvencionalni, torej moderni način še vedno odvisno od tujine, saj uvažamo iz tujine tako semena kot vsa zaščitna sredstva, moramo čim bolj spodbujati ekološko,  biodinamično, sonaravno kmetovanje,  ki   zmoreta pridelati pridelke prave  kakovosti, ter seme regenerativnih  sposobnosti , ki je  uporabno za ponovno setev in nakup novih semen ni potreben. Sama sem biodinamična kmetica in vem, da se s to metodo lahko pridela dovolj  hrane,  brez zastrupljanja okolja, zemlje in voda.

Maja Klemen Cokan :«Sodelovanje v Eko  civilni  iniciativi  Slovenije  mi je dar, s pomočjo katere si dopuščam udejanjati tisto, kar mi narekuje srce in ljubezen do pridelovanja hrane in ne le to, kar govori stroka in zahteva  služba. Kmetovalcem že tretje leto delim semena domače koruze in vem, da se že mnogi zavedajo pomena neodvisnosti. Med kmetovalci, katerim služim, je že čutiti, da se ekološke pridelave hrane,  permakulture in biodinamike ne bojijo več.   Z veseljem pričakujem čas ko bo ekološko kmetijstvo nadgrajeno še z biodinamiko in permakulturo  in ko bo bodo polja  obdelana z  nizka obdelavo  tal  in pridelana  hrana brez  fito  farmacevtskih sredstev kar bo sigurno izziv prihodnosti naprednih  kmetovalcev v Sloveniji. Želim da bi sonaravno kmetovanje  priporočeno  za vodovarstvena območja (VVO) in vse parke v Sloveniji.  Zadnji največji uspeh pravi smeri  pa je prva slovenska ponudba mlečnih izdelkov, ko v prireji mleka, krave niso krmljene z gensko spremenjeno krmo (sojo..).mlečni izdelki brez GSO iz Zelene doline.«

Vito Klinc: »Nevladne  organizacije  si prizadevamo z aktivnim pristopom k izboljšanju prehranske samooskrbe ozaveščanja  in izobraževanja v  vsakdanjem  življenju posameznika v lokalnem okolju in širše, kar se udejanja preko številnih društev , dobrih praks  npr:projekt Skupaj za zdravje človeka in narave, Društev Ajda po celi Sloveniji, institucij, vrtcev šol in  zavzetih posameznikov .npr, Anton Komat in številnih drugih. Zavedamo se,  da bo potreben konkreten in bolj intenziven pristop zato imamo tudi konkretne predloge kako  lahko pomagamo državi Sloveniji. »

Matjaž Magajna : »Štafeta semen je samo začetek naših aktivnosti za ohranitev slovenskih rastlinskih vrst in zagotovitev samooskrbe v Sloveniji. Sedaj je odgovornost na vseh nas, da ta semena, ki smo jih zbrali in vsa semena, ki so že spravljena v naših semenskih bankah, razmnožimo in jih razdelimo med ljudi. Tukaj lahko parlament odigra zelo pomembno vlogo, ste predstavniki ljudstva in hkrati njihovi promotorji in ste s svojim delovanjem lahko vzor vsem Slovencem. Vi ste tisti, ki lahko s svojim pozitivnim pristopom k stvari potegnete množice v pravo smer in zato vam Eko civilna iniciativa simbolično podarja tale kruh iz Devete vasi, pečen s pozitivno energijo vseh nas, namenjen vam parlamentarcem za lažje sprejemanje pametnih in trajnostnih odločitev v dobro vseh in se naj deli tako, da vedno ostane grižljaj še za vašega soseda, prijatelja, znanca oz. slehernega prebivalca tega planeta.«

Prvi spot Štafete semen – Oskrbimo.si so samoiniciativno in prostovoljno zaigrali v  družini Kolenc iz Vač. Spot sta posnela Bine Zagorc in Sandi Dedič. Spot si lahko ogledate na povezavi:  http://vimeo.com/40233158Zahvala velja tudi TV Studio 12, ki ves čas spremlja in podpira aktivnosti Ekoci in Ekofejsta- festival izmenjave znanj , dobrih izkušenj in prijetnega druženja.

Zahvaljujemo se vam za vašo odločitev posredovati dobre novice. Z vizijo prihodnosti! Pogumno in vztrajno naprej!

Ekipa Ekoci: Katarina, Irena,  Maja, Matjaž, Meta,Vito, Marjan …

OJ- OSTI JAREJ!(staroslovenski pozdrav:«ostani, zdrav, mlad, pomlajen, bodi močan!«)

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:”Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si:  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.”

 

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:”Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si:  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.”

 

 

Sporocilo za javnost;Predstavitev Stafete semen Oskrbimo.si – ohranjajmo slovenska semena na Okrogli mizi Oskrbimo.si na Altermedu 16.3.2012

Spoštovani!

Z veseljem vam posredujemo sporočilo za javnost o dogodku  16.3.2012 iz celjskega  sejma Alteremed  ,

kjer je Eko civilna  iniciativa  Slovenije na okrogli mizi predstavila aktivnost štafeto semen.

Semena so temelj prehranske varnosti zato želimo to zavedanje čim bolj razširiti in jih podkrepiti s konkretnimi dejanji.

Zahvaljujemo Se Vam , da dobre novice posredujete naprej.

————————————————————

Sporočilo za javnostCelje , 16.3.2012

Predstavitev Štafete semen Oskrbimo.si – ohranjajmo slovenska semena

Dne 16.3.2012 je na sejmu Altermed v Celju potekala predstavitev Štafete semen Oskrbimo.si – ohranjajmo slovenska semena, kjer je Eko civilna iniciativa Slovenije organizirala okroglo mizo, ki se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev, ki so navdušeno pospremili štafeto na pot.

Namen štafete je ozaveščanje in izobraževanje o pomenu avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških semen kot o kulturnem in narodnem bogastvu. Prenaša se iz generacijo v generacijo. Omogoča ohranjanje življenja s sonaravno pridelavo hrane v naravnih danostih. In preživetje v vsakih razmerah vsem prebivalcem Slovenije.

Irena Rotar je predstavila gibanje Oskrbimo Slovenijo in Eko civilno iniciativo Slovenije. Katarina Holzl je predstavila način izvedbe štafete semen , kjer bodo Ekoci vzpodbudili ozaveščanje in aktivnosti za zavedanje o pomenu semen, tako da bodo od 21.3.- 20.4.2011 organizirali aktivnosti v okviru štafete. Sodelujoči bodo izbrali seme avtohtone, domače tradicionalne ali ekološke vrste semena ene sorte in ga en del posejali ter dokumentirali vse o semenu, drugi del semen bodo izmenjali, tretji del pa s štafeto prenesli v hrambo semensko knjižnico.


Predstavitev aktivnosti v okviri štafete semen Oskrbimo si-ohranjajmo slovenska semen:Anamarija Slabe, Irena Rotar, Katarina Holzl, Dejan Unger, Sanja Lončar, Meta Vrhunc, Maja Klemen Cokan, Fanči Perdih.

Sanja Lončar, projekt skupaj za zdravje človeka in narave je spregovorila o pomenu ohranjanju varstva svojih semen, v času , ko imajo že mnoge države prepoved izvoza hrane, rezerve s hrano so minimalne, ko so prisotne podnebne spremembe in negativna vodna bilanca ter prehranska kriza na obzorju.

Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj je predstavila izziv ali lahko že najmlajši poskrbijo za svojo prihodnost in ali lahko k temu prispeva tudi mreža šolskih ekovrtov, ki je preteklem obdobju uspela vzpodbuditi skoraj 150 šol in vrtcev ki so pod mentorstvom in strokovno pomočjo v okolici šol in vrtcev zasejali zelišča, grmovnice, vrtove. Pomen avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških semenih je predstavila Fanči Perdih.

Meta Vrhunc-Ajda Vrzdenec je poudarila da smo izgubili že več ogromno sort in vrst semen. Ne sejemo semen ki so tretirana, ter odvisna od pesticidov , saj s tem uničujemo zemljo , okolje in zdravje rastlin katere kasneje zaužijemo mi ali živali zato so zelo pomembna semena regenerativnih sposobnosti za prihodnost in zdravje naših otrok, rastlin in živali. Le zdravo seme prilagojeno na naše okolje daje zdrave plodove , ki podpirajo tudi zdravje ljudi je poudarila Meta.

Maja Klemen Cokan kmetijska svetovalka je poudarila pomen zdravih semen v kmetijstvu , ter pravilno pridelavo hrane, ter spomnila da so včasih imeli kmetje pridelovali sami jih shranjevali in jih medsebojno izmenjevali kar je pomenilo da so sadili prava semena, biotsko pestrost v naravi uporabo manj pesticidov ter neodvisnost kmeta od vedno novih nakupov semen.


Štafeto semen Oskrbimo si-ohranjajmo slovenska semena so nekateri udeleženci pospremili na pot

Vesna Weingerl in Katarina Hölzl sta pripravili plan štafete. Štafete se bodo lahko udeležile šole, vrtci, organizacije in posamezniki. Od 20.3.2012 se bo možno prijaviti preko spletnega obrazca http://www.stafetasemen.oskrbimo.si

Fotografije, kratke filmčke v povezavi z aktivnostmi v času štafete semen bo lahko vsakdo prijavil na facebook stranihttp://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen.

  Na spletni strani bo možno spremljati dogodke, ki se bodo odvijali v povezavi s štafeto semen. Menjava semen bo potekala med prijavljenimi udeleženci na Pozitivnih točkah po celi Sloveniji , kjer bodo izvajali aktivnosti na temo izobraževanja, menjave semen in izmenjave dobrih izkušenj.

V okviru izvedbe štafete semen OSKRBIMO.SI, bo poskrbljeno tudi za strokovno podporo udeležencem, saj z Eko civilno iniciativo sodelujejo zavzeti in napredni strokovnjaki, kar vedno znova dokazujejo predavatelji na okroglih mizah in udeleženci aktivnosti ki jih organizira Ekoci.

Več informacij o pomenu samooskrbe, semenih in rastlinah bodo prijavljeni udeleženci šole in vrtci lahko dobili preko Inštituta za trajnostni razvoj – mreže šolskih ekovrtov; društva in posamezniki pa preko Društev Ajda po Sloveniji . Izmenjava mnenj in vprašanje glede semen bo potekala preko strokovnjakov na forumu Zeleni krog, ki ga vodi Karmen Valenti, za svetovanje večjim kmetovalcem pa je strokovno pomoč ponudila Miša Pušenjak. Več več informacij o pomenu samooskrbe pa si lahko preberejo zainteresirani udeleženci tudi v okviru revije in portala Skupaj za zdravje človeka in narave.

Namen Štafete semen Oskrbimo.si jeozaveščanje in izobraževanje o pomenu avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških semen, kot o kulturnem in narodnem bogastvu, ki se prenaša iz generacije v generacijo in omogoča preživetje slovenskega naroda v danih razmerah.

Dodatna vprašanja lahko naslovite na e-mail: stafeta.semen@oskrbimo.si

Irena Rotar, Katarina Hölzl, Vesna Weingerl

OJ- OSTI JAREJ!

(staroslovenski pozdrav:«ostani, zdrav, mlad, pomlajen, bodi močan!«)

www.ekoci.si ; info: ekoci.slo@gmail.com;

http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si:
– tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,
– tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca,
– tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.”

————————————————————————————————————

Priporočamo poslušanje  oddaje Radio SLO 1: Studio ob 17h :SAMOOSKRBA SLOVENIJE

http://tvslo.si/predvajaj/samooskrbaslovenije/ava2.130325486/ in ogled posnetka na TV Studio 12:

http://www.s12.si/ekologija/dogodki/1485-pomensamooskrbeshranoinsemenisanjalonar.html

OKROGLA MIZA OSKRBIMO SLOVENIJO – Zagotovimo si hrano za jutri, PREKMURJE AKTIVIRAJ SE v

Spoštovani!

 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste  se pridružili  srečanju na Okrogli mizi v Murski soboti Oskrbimo Slovenijo -Zagotovimo si hrano za jutri  – Prekmurje Aktiviraj se ! Organizirala sta jo Eko Civilna iniciativa Slovenije in Slovenski forum socialnega podjetništva v sodelovanju  KGZS – Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota in društvom za socialno vključenost Mozaik. Okrogle mize se je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Osrednja tema okrogle mize je bila zagotavljanje prehranske varnosti in lokalne samooskrbe s hrano. Odgovore na izzive s področja prehranske verige v gibanju Oskrbimo Slovenijo vidimo  v medsebojnem sodelovanju pridelovalcev, predelovalcev in potrošnikov. Zavzemamo se za vzpostavitev ustreznih kooperativnih poslovnih modelov, ki bodo delovali po načelih socialnega podjetništva in pravične trgovine ter omogočali razvoj nizko maržnih tržnih kanalov za nakup kvalitetne, zdrave, lokalno pridelane in predelane hrane po dostopnih cenah.
Zahvaljujemo se vsem somišljenikom, dobrim ljudem, ki smo srečni, da živimo tukaj, se veselimo življenja , spoštujemo tradicijo, ljudi,  naravo  in energije ter smo prepričani , da smo za svojo srečo odgovorni  sami  in smo za  napredek in blagostanje pripravljeni tudi sami kaj storiti. Živimo v čudovitih naravnih danostih v naši Sloveniji, kako pa bomo znali živeti pa je odvisno od nas, od znanja, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Hvala somišljeniki, da skupaj soustvarjamo čudovito sedanjost in prihodnost!
Hvala vsem vam,  ki ste  začeli z osveščanjem javnosti že v preteklosti, ki ste postavljali vprašanja  in nizali možne odgovore in sporočali svetu, da smo za svojo prihodnost odgovorni sami
Zahvaljujemo se vsem , ki skupaj delamo dobro:  predavateljem, entuziastom, borcem,  institucijam in vsem  s katerimi soustvarjamo dobro tudi na rednih mesečnih Ekofejstih   – festivalu izmenjave znanj, dobrih izkušenj in prijetnega druženja in   HVALA vsem Vam udeležencem Okrogle mize gibanja Oskrbimo Slovenijo – zagotovimo si hrano za jutri, Prekmurje aktiviraj se !! Upamo , da ste dobili dodaten navdih za  soustvarjanje prehranske samooskrbe v Sloveniji..


Skupaj   z izbranimi strokovnjaki  iščemo načine  kako kar najhitreje Slovenijo oskrbeti s hrano, kakšna so prave poti pri pridelavi zdrave hrane, kako do več delovnih mest, kako uveljaviti etično ekonomijo ipd.

 


 

Novičko in fotografije z dogodka najdete na povezavi:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.330087273691565.84666.280321302001496&type=1

 


 

O dogodku pa so  poročali tudi mediji, ki vidimo širijo tudi dobre novice:…

 

 

 

 

Za  povezave na spodnje video posnetke okrogle miz iz MS, za snemanje in produkcijo za  družbeno odgovoren prispevek se lepo zahvaljujemo BK TV iz Maribora

 

http://www.youtube.com/watch?v=BRnx4OJ3BpY&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ZIVCCacAry4&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=TlK6gKt9SUo&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=x1aHnWXGxEM&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=qQEyjLoxXzw&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=5&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=E4WA7lqkVbQ&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=7tNP2OgjquM&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=7&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=rCJjPLD39uk&list=UUwGDEaTU9_ABn24_LpjWrEA&index=8&feature=plcp
http://youtu.be/vjBZDzXGz8s

 

Sporočilo medijem iz okrogle miza gibanja Oskrbimo Slovenijo v Murski Soboti

………….
VSE DOBRO , SREČNO IN USTVARJALNO   V  SKUPNEM SODELOVANJU  POGUMNO NAPREJ  Vam želimo: Marjan, Irena, Katarina, Maja , Aleš, Mateja , Iztok, Silvester, Peter, Matjaž, Tadej, Mojca, Stanko, Anamaria, Vesna,Dejan, Zdenka, Ksenija, Marija, Iztok, Vaso…   in več  tisoč podobno mislečih dobrih ljudi!

 

 

Ekofejst Galicija januar – Sporočilo za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST dne 15.01.2011

 

 

Iz Eko civilne  iniciative Slovenije (Ekoci) z veseljem sporočamo, da se  je 14 in 15.1.2012 , da se je v Veliki Pirešici in Galiciji pri Žalcu na Ekofejstu – festivalu   izmenjave  znanj, dobrih izkušenj in prijetnega  druženja zbralo v dveh dneh več kot  600 ljudi iz različnih krajev Slovenije.

 

Somišljeniki v Ekoci  želimo  udejanjati ideje za  100% prehransko samooskrbo  s hrano  s poudarkom  na sonaravnih načinih predelave hrane.  Prizadevamo si za energetsko  samooskrbo , za zdrav način življenja in etično ekonomijo. Znanja posredujejo izbrani strokovnjak. S  prikazi dobrih praks somišljenikov  in predavateljev pa je  posredovano znanje je uporabno v  vsakdanjem   življenju.

 

Udeleženci Ekofejsta so v večini somišljeniki idej  ki si želijo z znanjem in aktivnim sodelovanjem aktivno soustvarjati sedanjost in prihodnost v lepi  Sloveniji, kjer imamo čudovite  naravne  danosti , da lahko lepo živimo. Prepričani  smo, da je za svoje življenje odgovoren posameznik ter ,da lahko  z aktivnim pristopom in  v sodelovanju z drugimi uspemo.

 

Festival je organiziran vsak drugi vikend  v mesecu v Veliki Pirešici in Galiciji pri Žalcu,  kjer  prijaznimi domačini sodelujejo   med seboj v kar 10 dobro  delujočih  društvih  in z veseljem sprejmejo  tudi obiskovalce ter ponudijo lokalno pridelane dobrote. Zbiratelj Ivo Gjuras je razstavil skoraj 1000 kap iz Slovenije in sveta , Klub mladih  pa  je organiziral pohod na  Kjumberk.

 

Tematika posredovanih vsebin je bila  raznolika. V želji doseči čimprejšnjo 100% samooskrbnost  s hrano so bile predavane vsebine o sonaravni  pridelavi hrane na ekološki, biodamični  in permakulturni  način.  Anton Komat je predstavil dejstva zakaj nam umirajo čebele, Dejan Rengeo pa je s podatki in dokazi prepričal še  največje dvomljivce,  da se da s znanjem in pravilnim orodjem  pridelati hrano na ekološki način tudi z strojno obdelavo glej Spoznanje popolnega poljedelstva. Fanči Perdih  je predstavila pravilen izbor semen ekološke pridelave in pravilen kolobar posevkov. Luka Kužnik  je prikazal pravilen  način obrezovanja  sadnega drevja tudi v bližnjem sadovnjaku. Kako znanja naših dedov povezati v samooskrben sistem načrtovanja po načelih permakulture , ki zagotavlja samozadostnost na ravni družine, lokalnega okolja in širše  pa je pojasnil Domen Zupan.

 

 

 

Meta Vrhunc  je v predstavitvi pridelave hrane  na biodinamičen način poudarila:« Pridelovanje hrane , ki nam daje  zdravje in veselje  do življenja ter  ohranja  našo zemljo plodno za naše vnuke in semena kot vir življenja je poslanstvo in naša odgovornost« …

življenja ter obenem ohranjajo našo zemljo plodno, da bo ta lahko preživljala tudi naše

Pridelovanja živil,

 

 

Energetska neodvisnost je bila podkrepljena z dokazi  o prenosu informacij, ki so jih predstavljali : celjski inovator Vili Poznik, Jože Vetrovec , revija Misterij ter Franci Pliberšek iz Mik Celje. Primer ustvarjanja  sozvočja  energij v usklajenem  delovanju  za samooskrbo:-človek, hiša, generetaor , ki ga poganja mešanica vodika in kisika pa sta  predstavila Kristijan  Zver in Branko Nagy.glej SOZVOCJE ENERGIJ

Pomembne informacije,  kako udejanjiti socialno  podjetništvo so pridobili zainteresirani  udeleženci na predavanjih  Katarine Holzl in Dejana Unger.

 

Udeleženci so bili navdušeni tudi nad tematikami o zdravju. Dario  Cortese je  predaval o divji hrani. Na skupnem sprehodu po okolici  so udeleženci praktično spoznavali rastline,  ki so tudi v tem času užitne in prosto rastejo v naravi.

Obiskovalcem so bili navdušeni  nad predstavitvijo knjige kakšna bo družba 2015 in  filmom

» Thrive«, ki prikazuje dejansko stanje in možnosti izhoda iz trenutnega stanja.

Z veseljem ugotavljamo, da vizijo prihodnosti ustvarjamo  dobri ljudje  širom Slovenije, doma,v službi, v stroki, …

 

                                                                                                      

Anton Komat je pojasnil in argumentiral  zakaj je potrebna samooskrbnost  in kako preživeti v spremenjenih okoliščinah  kjer nam pretijo veliki: gospodarski, ekonomski, prehranski, energetski, zdravstveni in podnebni izzivi. Možno bo  preživeti na temelju močne lokalne skupnosti, kjer bodo ljudje med sabo povezani in si bodo med sabo iskreno pomagali. Ljudje izgubljajo  stik z zemljo in modrostjo preteklosti, ki nam je včasih omogočala preživetje. Sedaj je prišel čas, da se na lokalni ravni ponovno vzpostavi sodelovanje in povezanost – to, kar nam na globalni ravni ni uspelo Potrebno je oživiti temeljne človeške vrednote, pravi Anton Komat na predavanjih in je poudaril tudi v intervjuju za  Studio 12 z Matejem Delakorda, ki  je posnel dogajanja in intervjuje  s predavatelji ( link:  intervjuju za Studio 12. http://www.s12.si/druzba/kam-gremo/1454-anton-komat-vrnimo-se-k-sebi.html

 

Želimo osvestiti javnost, jih aktivirati in jih  vzpodbuditi k razmišljanju,  da je vsak človek odgovoren zase in za svojo samooskrbo  in širše;  da je odvisen od svojega znanja, svojih  sposobnosti, srčnega razmišljanja in energij, ki ga podpirajo.

Prepričani smo , da lahko dobro živimo v naši Sloveniji, kjer živi veliko dobrih ljudi , ki delajo dobro znajo in zmorejo ustvarjati dostojno življenje sedanjosti z vizijo prihodnosti.

 

Le  od našega  sodelovanja  in spoštovanja  pa je odvisno kako bomo uspeli, zato si vedno znova prizadevamo za  udejanjanje dobrih stvari pravimo   somišljeniki v  Eko civilni  iniciativi  Slovenije.

Ostalo

PREDAVANJE ZDRAVILNE

 

 

Sporočilo za javnost: Okrogla miza Zagotovimo.si hrano za jutri, aktivno sodluj tudi ti! Maribor 14.12.2011

 

Spoštovani,
iskrena hvala vsem udeleženim  na okrogli mizi Zagotovimo.si hrano za jutri, aktivno sodeluj tudi ti!, ki sta jo v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru organizirala Slovenski forum socialnega podjetništva in Ekološka civilna iniciativa (EKOCI)

Z vašo aktivno udeležbo na okrogli mizi ste osebno pomembno prispevali k osveščanju javnosti o pomenu prehranske samooskrbe v Sloveniji in spodbujanju državljanov in državljank in se s tem aktivno pridružili v procese, ki bodo prispevali k doseganju 100% samooskrbe s hrano v Sloveniji (OSKRBIMO SLOVENIJO  – STRATEŠKI in končni cilji).

Na povezavi najdete novičko in fotografije z dogodka :

http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekolo%C5%A1ka-civilna-iniciativa/280321302001496#!/media/set/?set=a.159981737434935.23736.140774006022375&type=1

O dogodku tudi mediji: 1.Članek v Večeru-Okrogla miza v Mariboru


Lepo vas je bilo videti, skupaj smo en velik lep trop, ostanite zdravi , brez predsodkov in strahu ter karseda prizadeni še naprej

Hvala vam!


Za vse, ki se okrogle mize niste mogli udeležiti prilagamo prispevke predavateljev (klik na link)

1.

dr. Martina Bavec – Pridelava hrane brez GSO ekoci na FKBV

2.

Peter Grčin DOBROTE SLOVENIJE –  Nove tržne poti

3.

Katarina Hölzl – Forum socialnega podjetništva

4.

Vesna Weinger – Pomen samooskrbe_l

5.

Sandra Turnšek – Prezentacija GIZ EkoKrepko

6.

Irena Rotar – Predstavitev Ekoci in OSKRBIMO SLOVENIJO S HRANO

7.

Tadej Slapnik – Socialno podjetništvo in samooskrbne kooperative

 

Okrogla miza: Zagotovimo si hrano za jutri, državljan in državljanka, aktivno sodeluj tudi ti


Spoštovani,

 

vabimo vas, da se udeležite okrogle mize: Zagotovimo si hrano za jutri, državljan in državljanka, aktivno sodeluj tudi ti, ki bo v sredo 14. decembra 2011, s pričetkom ob 9. uri v predavalnici Auditorium Magnum,Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola 10, 2311 Hoče.

 

 

 

Okroglo mizo organizirata Eko Civilna iniciativa in Slovenski forum socialnega podjetništva. Udeležba na okrogli mizi je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov: ekoci.slo@gmail.com najkasneje do ponedeljka 12.12.2011.

 

Program: Sreda,14.12.2011

 

Univerza v Mariboru,Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče, predavalnica: Auditorium Magnum

 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.20 Otvoritev in pozdrav gostov:

– izr. prof. dr. Mario Lešnik, Dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede
– red. prof. dr. Danijel Rebolj, Rektor Univerze v Mariboru
– mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
9.20 – 9.40
 Predstavitev Eko Civilne iniciative in Gibanja Oskrbimo Slovenijo,

 

– Marjan Kogelnik, Katarina Hölzl in Irena Rotar
9.40-9.55 Pomen samooskrbe

 

– doc.dr. Vesna Weingerl

 

9.55 -10.10 Predstavitev poslovnega modela socialnega podjetništva za zagotavljanje lokalne samooskrbe s hrano

 

– Tadej Slapnik
10.10-10.25 Predstavitev pilotnega projekta lokalne samooskrbe kooperative

 

– mag. Zdenka Kovač in mag. Matjaž Madžarac
10.25-10.40 Pridelava hrane brez gensko spremenjenih organizmov

 

– red. prof.dr. Martina Bavec
10.40-10.55 Pridelava hrane-kvalitetno delo in skrb za zdravje da dober pridelek-4 koraki do uspeha

 

– Fanči Perdih
10.55-11:10 Urbane Brazde, primer dobre prakse razvoja lokalnih samooskrbnih skupnosti
– Matej Žonta
11.10-11.25 Dobrote Slovenije,razvoj prodajnih poti
– Matjaž, Magajna, Peter Čvan
11.25 -11.40 Količinske zahteve slovenskih Javnih ustanov po ekoloških izdelkih in pridelkih ter predlogi konkretnih rešitev slovenskega ekološkega kmetijstva,
– Sandra Turnšek
11:40- 12.10 Zagotovimo si hrano za jutri,

 

– mag. Dejan Židan
12.10- 13:30 Otvoritev diskusije z občinstvom – aktivno sodeluj tudi ti !

 

Okroglo mizo bo povezovala mag. Zdenka Kovač.

 

Vljudno vabljeni,

Tadej Slapnik
član inicialne skupine za ustanovitev
Slovenskega foruma socialnega podjetništva
M:
031 348 930

FB: www.facebook.com/socialnopodjetnistvo

 

Glej tudi letak-oskrbimo.si_mb