Arhivi Kategorije: Gradivo za razmislek

Ko nas zadane nesreča, pogum ne zadošča. Reši nas lahko le znanje.

ALI BI NAMESTO NABORNIŠTVA RAJŠI OKREPILI NNNP? Je čas, da znova obudimo akcijo iz socialističnih časov NNNP, ki nas je združevala in veliko naučila, čeprav smo se včasih iz nje tudi norčevali? Ekoci – predlog za drugačno vojsko: Kaj pa, če bi imeli mladi do 30. leta obveznost usposabljanja za teritorialno obrambo pred sodobnimi katastrofami? Fantje bi imeli usposabljanje šest mesecev v petih letih, vendar tri mesece v enem kosu v vojašnici, druge tri mesece pa razpršeno v okviru delovanja civilne zaščite in gasilcev, dekleta pa samo tri mesece. V (samo)obrambni sistem bi bili vključeni do 65. leta starosti. Zadnje čase nam je jasno, da se ni treba na smrt bati atomskega orožja, skrbno varovanega v arzenalih velesil, ampak maščevalne narave – v zelo kratkem času nas lahko pošljejo na oni svet potresi in vulkanski izbruhi, vreme in kužne bolezni. Žled, ki je pred leti ohromil del Slovenije, nam je jasno pokazal, kako zelo smo nemočni brez elektrike in kako neizmerno smo odvisni od dobre organizacije, znanja in solidarnosti.

Ekoci – predlog za drugačno vojsko: Gasilska zveza Slovenije

Najbolj pri roki je naše najbolj množično  in tudi zelo ugledno gibanje –slovenski gasilci. Ekoci (civilna iniciativa za trajnostno prihodnost Slovenije) ima veliko predlogov, kako preurediti izobraževanje mladih za katastrofične razmere, začeli pa bi (recimo) z ekološkimi tržnicami v gasilskih domovih, kjer bi si ljudje izmenjavali pridelano hrano, kar je zelo pomembno za obdobja, ko bi bili brez odprtih trgovin   brez odprtih trgovin in za povrh še v karanteni(kar se mnogim v bližnji Italiji že dogaja). Tako bi se ljudje spoznali, sodelovali in družili, kar je tudi brez katastrof zelo pomembno.

Velja prebrati celoten članek objavljen v Reviji Zarja Jana “Ko nas zadane nesreča, pogum ne zadošča”: https://revijazarja.si/clanek/zgodbe/5e5c01e8a4d94/ko-nas-zadene-nesreca-pogum-ne-zadosca?fbclid=IwAR1qFs4xsYQnyDDgexbenwbBJ009DDnC0VaKpxKwtzrMBseZvQL725YNTqI

Foto: Revija Zarja Jana.

Kje je slovenski krompir?

Starih sort krompirja v Sloveniji skorajda ni več. Irena Rotar, Ekoci Ekološka civilna iniciativa Slovenija opozarja, da pri nas večinoma uvažamo tuje hibridne sorte krompirja. »Kupujejo pa jih vrtičkarji in kmetje, ki večinoma gledajo samo na velik donos, manj pa na trajnostni način pridelave hrane. Starih sort krompirja v Sloveniji skorajda ni več, razen v kakšnih izmenjevalnicah semen.« Kot svetlo točko in žarek upanja Irena omeni gensko banko KIS Slovenija, kjer so razvili naslednike starih sort krompirja, prilagojene našemu okolju. »Poimenovali so jih po imenih slovenskih rek, tako kot dozorevajo po letnih časih: KIS Sora, KIS Savinja, KIS Kokra, KIS Vipava …« Skrbi jo, ker nekatere zadruge in trgovci raje prodajajo semena tujih ponudnikov, zraven pa še gnojila in pesticide, kar posredno pomeni večji hektarski donos, a povzroča pridelovalcem vedno nove stroške za pridelavo in vsakoletno kupovanje novih semen. »Posredno to pomeni odvisnost od tujih semen in odvisnost naše prehranske varnosti od tujih korporacij,« omeni. A če se boste malce potrudili, se lahko dokopljete do slovenskega krompirja. Prodajajo ga v Poskusnem centru za krompir, ki v okviru Kmetijskega inštituta Slovenije deluje v Mostah pri Komendi. Tam so nam povedali, da njihove slovenske sorte KIS prodajajo tudi po večini kmetijskih trgovin v Sloveniji, vključno s trgovinami Kalia. Krompir kifeljčar oziroma kresnik je zadnja leta bilo mogoče kupiti tudi v trgovinah Spar pod njihovo znamko Kot nekoč. Za Spar omenjeni krompir in nekatere druge avtohtone sorte hrane pridelujejo slovenski kmetje, usmerjeni v naravi prijazno pridelavo zelenjave. Nekaj starih sort semen, cepičev starih sort in veliko znanja pa bo na voljo tudi v izmenjevalnici semen, dobrin in znanja, ki bo v okviru gibanja Oskrbimo Slovenijo, štafeta semen od 13. do 15. marca 2020 potekala na sejmu Altermed v Celju.

Velja Prebrati članek objavljen v  reviji Zarja Jana z naslovom “Kje je slovenski krompir?”. Povezava na članek: https://revijazarja.si/clanek/nasveti/5e5d73dbaad3e/kje-je-slovenski-krompir?fbclid=IwAR057xvA-KQfoZuV3ZSJ3qs5SDaclE4qzrtLKngNyUxVlf3OtpnGCZjgRR0.

Foto: SHUTTERSTOCK. MATEJA J. POTOČNIK (objavljena v članku revije Zarja Jana).

Če zapremo meje, ne preživimo.

Kaj pa bomo jutri jedli, če bi bile zaradi podnebnih ujm ali drugih težav dalj časa zaprte meje, uvoz pa onemogočen? Medtem pa trgovski centri rastejo, kmetije pa propadajo. Ali veste, da imamo v Sloveniji največ trgovskih površin kar 0,5 m2 na prebivalca in najmanj kmetijskih obdelovalnih površin na prebivalca, le 864 m2?

V članku “Če zapremo meje, ne preživimo,” objavljenega v reviji Zarja Jana marca 2020, je Irena Rotar iz Ekocija dejala: “Na teh mestih nikoli več ne bo rasla hrana. Če pride do osamitve ali večje naravne nesreče, bomo Slovenci v nekaj dneh lačni, kljub temu, da imamo največ trgovskih površin na prebivalca. Zaradi napačne kmetijske politike subvencij celo veliko kmetij ni samooskrbnih, v najteže pa se zna v prihodnosti goditi prebivalcem mest. Večina hrane in dobrin je uvožena. Z nakupi v tujih verigah podpiramo tuje pridelovalce in tuja delovna mesta, slabimo pa domače gospodarstvo, javne finance, medtem ko gredo dobički čez noč v tujino, kamor potuje tudi mnogo mladih s trebuhom za kruhom. Le kako lahko potem sploh pričakujemo blagostanje in delovna mesta?! Pa ne gre samo za hrano, kupujemo stvari, ki jih sploh ne potrebujemo, ter tako podpiramo svetovne korporacije in moderno suženjstvo.
Z nakupi posredno pripomoremo k onesnaževanju planeta. Kjer so nekdaj pred mestnimi vrati pridelovale hrano kmetijske zadruge, se zdaj bohotijo tuji trgovski centri. Tam nikoli več ne bo rasla hrana, tuji trgovci pa so zraven trgovskega kompleksa kupili tudi slovensko zemljo. Koliko je sploh še imamo? In vendar je slovenski rod vedno znal preživeti. Čedalje več je vrtičkarjev, pridelovanja hrane na balkonih in zelenicah se lotevajo tudi mladi, ki želijo sebi in svojim otrokom le najboljše. Izmenjevalnice semen, znanja in dobrin se pojavlja v najrazličnejših oblikah. Vse več ljudi spoznava, da ni vedno treba na novo kupiti, kaj se da tudi popraviti. Kadar pa se odločim za nakup, kupujmo kakovostno.
Razsvetljeni ljudje vedo, da kapitalizem izumira in da če bomo hoteli še naprej živeti, moramo poskrbeti najprej zase, za lokalno skupnost in državo. Nihče ne more živeti sam, zato bi bilo prav, da bi v okviru Civilne zaščite Slovenije in prostovoljnih gasilskih društev začeli razmišljati o tem, da bi bila vsako soboto v več kot 1400 gasilskih domovih po Sloveniji lokalna tržnica. Ljudje bi tako točno vedeli, kje se oskrbeti, če pride do nepredvidenih dogodkov. Za prihodnost se moramo pripravljati v sedanjosti.«

Velja prebrati celoten članek objavljen v reviji Zarja Jana.

Foto: Shutterstock (objavljen v reviji Zarja Jana)

Povezava na članek: https://revijazarja.si/clanek/zgodbe/5e5c01e8a4d94/ko-nas-zadene-nesreca-pogum-ne-zadosca?fbclid=IwAR0YI1WvqRWhvPoht9NGb4vkT9A2s8L6lO__mZ9wVBGFGl7ofgxNO97pCPg.

POBUDE ZA KREPITEV ZDRAVJA Z NARAVO

Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije skupaj s   partnerji išče rešitve za sodobni pristop k zdravju in trajnostni prihodnosti. Skupaj s strokovnjaki in predstavniki institucij in zainteresirane javnosti smo pripravili pobude  za krepitev zdravja z naravo.

Prvotno smo že poslali pobude na  Ministrstvo  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  ki so jih delno že pregledali (pobude  dne 5.8. 2019 pod naslovom Zdravljenje z naravo – priložnosti za diverzifikacijo dejavnosti na  kmetijah – izzivi na področju zdravja in kakovosti življenja.

V avgustu 2019 pa smo na Pomurskemu sejmu organizirali posvet Zdravljenje z naravo –  priložnost za zdravstveni turizem, kulinariko in izboljšanje prihodkov na kmetiji. Več o posvetu na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sejem-agra-2019-posvet-zdravljenje-z-naravo/.

Gostje posveta o zdravljenju z naravo na Agri 2019.

Potrebujemo cesto za KOROŠCE ali res ni najti mogoče boljše rešitve?

Somišljeniki, ki si prizadevamo za ohranjanje kmetijske zemlje in naravne vire se upravičeno sprašujemo ali ni res mogoče najti boljše rešitve..

“Ste se kdaj vprašali, zakaj država želi gradit hitro cesto do Velenja, ki bo trajala ŠEST LET (6), stala več kot 200 milijonov € več, uničila 119ha kmetijske zemlje, porušila 147 objektov od tega 43 stanovanjskih hiš, gradila 3 tunele in 11 viaduktov, dolgih več kot 800m in visokih več kot 30m, postavila 5km protihrupnih ograj in nenazadnje razselila 150 prebivalcev (40 družin)???
Namesto da bi gradila hitro cesto do Velenja, ki bi bila zgrajena v ENEM LETU in POL (1,5) , stala vsaj 200 milijonov man, uničila zgolj 13ha slabše kmetijske zemlje, porušila zgolj 3 hiše in postavila samo en viadukt in nobenega tunela?!

Z veliko bolj pametnejšo izbiro, bi Koroška prej prišla do hitre ceste, z ostankom denarja pa bi obnovili ceste kot so Andraž-Velenje, Šentrupert-Logarska dolina, Vransko-Šentrupert in še…

DEJSTVA:

 1. Občini Polzela in Braslovče  sta zahtevo na Ustavno sodišče vložili pred enim letom, ker sta ocenili, da obstajajo NEPRAVILNOSTI, KI BISTVENO VPLIVAJO NA RAZVOJ LOKALNIH SKUPNOSTI. Ustavno sodišče bi preverilo, ali je bil Državni prostorski načrt pripravljen v skladu z zakoni, ki zagotavljajo ustrezno strokovno presojo. Že večkrat se je namreč ugotovilo, da je bil IZBOR TRASE F2-2 SPOREN, ČE ŽE NE PRIREJEN. To sta storili na podlagi sklepov občinskih svetov (100% podpora).

 

 1. Zakaj Združene civilne iniciative že 12 let nasprotujemo izgradnji hitre ceste na trasi Velenje – Šentrupert in ZAKAJ PODPIRAMO IZBOR PO BOLJŠIH VARIANTAH (trasa F6):

3.1.

Prvotna trasa hitre ceste skozi našo dolino NE BI BILA IZBRANA, ČE BI BILO VREDNOTENJE NAREJENO  PRAVILNO. To je bilo dokazano že večkrat: leta 2008 s strani civilne družbe, leta 2011 je to ugotovila tudi takratna Vlada (vladna medresorska delovna  komisija), leta 2014 projektanti in leta 2015 še Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Izbrana bi morala biti druga trasa.

 

3.2.

TRASA F-2-2 NI OPTIMIZIRANA TRASA F2. DEJANSKO GRE ZA NOVO TRASO, ki ni bila predstavljena v študiji  variant in bi zato morala biti faza načrtovanja vrnjena v fazo študije variant. PRESTAVITEV TRASE iz dolinskega prostora V POBOČJE GORE OLJKE pomeni premik trase za 1,5 km. Ta premik POVZROČI BISTVENO  SPREMEMBO  KONSTRUKCIJSKIH  ELEMENTOV hitre ceste, DODANIH JE 11 VIADUKTOV, RUŠI SE  100 OBJEKTOV VEČ, OD TEGA 42 DOMOV…

Vse to dodatno poveča negativen vpliv v prostoru.

 

3.3.

Gradnja bi zatorej  stala veliko več, trajala pa bi dolgo. DARS pravi, da je GEOLOGIJA ZELO ZAHTEVNA, GRADILO BI SE VELIKO VIADUKTOV IN PREDOROV. Zato bi bil to IZJEMNO ZAHTEVEN IN DRAG ODSEK. Po podatkih jamarjev je Gora Oljka KRAŠKI TEREN Z ZAZNAVNIMI VEČJIMI PODZEMNIMI JAMAMI, kjer bi način sodobne gradnje po NATM metodi prešel v klasično rudarsko zidanje iz 19.stoletja, z zelo dolgimi zastoji in izrednimi podražitvami.

 

3.4.

Umestitev pomeni  UNIČUJOČ POSEG V PROSTOR GORE OLJKE ravno zaradi premika v pobočje in izvedbe  dvo-nivojske hitre ceste v useku 22m x 20m in v naklonu 5% ter dodaten nivo gozdne ceste na HC. Zaradi zmanjšanja naklona klanca bo potrebno nasuti 5mio kubikov materiala v dolžini 3km.  Zaradi 5% naklona načrtovane 4 pasovne hitre ceste na Goro Oljko bo celotna turistično-kmetijska dolina v občinah Polzela, Braslovče  in Šmartno ob Paki tudi MOČNO ONESNAŽENA Z IZPUŠNIMI EMISIJAMi tovornjakov in avtomobilov. Prekomerno onesnaženje z drobnimi delci, prizemnim ozonom, hlapnimi organskimi spojinami, dušikovimi oksidi, žveplovimi oksidi in benzenom. Predvideni TUNELI na območju zaprtih dolin BI POVZROČILI TRAJNE IN NEPOPRAVLJIVE EKOLOŠKE POSLEDICE, KI JIH OMILITVENI UKREPI NE MOREJO SANIRATI.

 

3.5.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano NI DALO SOGLASJA za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug, saj  se UNIČUJEJO NAJKVALITETNEJŠA  KMETIJSKA  ZEMLJIŠČA  V  DRŽAVi  (izguba 119ha zemlje,  od   tega 54ha najboljše kmetijske v zemlje v Sloveniji z boniteto 60-90!).  ZMANJŠUJE SE PREHRANSKA VARNOST PREBIVALCEV  Slovenije, ki je že tako nizka (Slovenija –  800 m2 kmetijske zemlje/ prebivalca; minimum je 2.000 m2/prebivalca).

 

3.6.

Trajno bi se onesnažili vodni viri in podtalnica na vodovarstvenem območju. Vplivno območje DPNja  je NA ZAVAROVANIH VODOVARSTVENIH OBMOČJIH VODNEGA VIRA PODVIN (s črpalnima vrtinama Podvin in PV-1/97) v občini Polzela. V prvem odstavku 6. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, JE POSEG V OKOLJE z namenom gradnje avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste PREPOVEDAN. Navedbe v okoljskem poročilu so napačne.

 

3.7.

Umestitev F2 –2 pomeni DIREKTNE POSEGE V »NATURO 2000«:  trajno  umetno osvetljevanje; posek in  GOLOSEK  GOZDOV V ŠIRŠEM OBMOČJU GORE OLJKE, UNIČENJE 44HA GOZDA, tudi zaščitenih vrst. V posameznih delih gre za 1 in 2 kategorijo varovanega gozda in zaščitenih vrst. Hitra cesta uničuje habitate tudi ob porečju Savinje.  REKA SAVINJA JE REKA  1 KATEGORIJE S POSAMEZNIMI ZAŠČITENIMI ŽIVALSKIMI VRSTAMI.

 

3.8.

Na tej trasi je NAJVEČ NAPOVEDANIH RUŠITEV HIŠ IN DOMAČIJ TER KRŠITEV USTAVNIH PRAVIC.

Tisti prebivalci, ki jim želijo rušiti hiše (TUDI OBČANI OBČINE POLZELA!), niso bili  obveščeni in niso imeli možnosti izraziti svoje nestrinjanje s traso, ker je bila v javni razpravi razgrnjena druga trasa. Živeči na tej trasi in ob tej trasi  niso  imeli možnost seznanitve s posledicami umestitve v začetni fazi, niso imeli možnosti podajanja pripomb in niso bili seznanjeni zvsemi posledicami kot tudi ne vpliva na izbor trase, ko so bile preverjane vse umestitve v različnih koridorjih.

 

3.9.

Gradnja te trase je v nasprotju z državno prometno politiko (Strategija razvoja prometa v RS) . REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČIH POVEZAV IMA PREDNOST pred gradnjo novih prometnic, UMEŠČANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE V ŽE OBSTOJEČE KORIDORJE (F6)  IMA PREDNOST pred umeščanjem v naravno ohranjen prostor.

 

3.10.

Hitra cesta NE POVEZUJE REGIJSKIH SREDIŠČ, KOT JE DOLOČENO V PROSTORSKI STRATEGIJI SLOVENIJE. Trasa F2-2 ne pokriva večjih prometnih tokov (primer: na relaciji F6 se dnevno vozi 18000 vozil, na F2-2 7000) PRIREJANJE KLJUČNIH PODATKOV PRI IZBIRI TRASE državne ceste – zmanjšanje števila prometa in zmanjšanje števila delovnih mest v študijah v korist trenutno izbrane trase.

 

3.11.

SPODNJA SAVINJSKA DOLINA SE RAZREŽE PO DIAGONALI. To pomeni uničenje celovitosti prostora, kar je tudi v nasprotju s spomeniško varstvenimi smernicami. Na odseku hitre ceste se bo zaradi goste poselitve in bližine naselij izvedlo 5km protihrupnih ograj. Pomeni  VZDOLŽNI IN DIAGONALNI RAZREZ DOLINSKEGA PROSTORA NA DVA DELA, ki je zelo rodoviten, kmetijsko obdelan in ima izvedene namakalne sisteme financiranih s strani države in EU.

 

3.12.

Investicija se poveča iz 198mio za F2 na 308mio za F2-2. V to niso vštete odškodnine zaradi rušitev in uničenja zemlje ter izgube prihodka za obdobje 40 let.

 

3.13

Velenje v vsakem primeru dobi povezavo po severu mesta, saj je tam že sedaj umeščeni del trase, kot je razvidno na spletnem pregledovalniku DPN-jev . Dvomi o »zastojih preko centra Velenja« v primeru kakšne druge trase so neumestni.

 

 

Zavzemamo se  za CENEJŠO, PROMETNO UČINKOVITO, KMETIJSTVU NEŠKODLJIVO ter HITREJE IZGRAJENO PROMETNO POVEZAVO MED VELENJEM IN AVTOCESTO A1, ki bo upoštevala načela trajnostnega razvoja  Slovenije, zelene destinacije Evrope.

 

Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da pri tem ogrožal možnosti  prihodnjih  generacij,  da bodo tudi  one zadostile svojim lastnim  potrebam. Prinaša globalno odgovornost, medgeneracijska pravičnost, integracijo gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev, previdnostno načelo in načelo sodelovanja (javnosti pri odločanju).

 

Seveda nobena trasa ne prinaša zgolj pozitivnih učinkov,na vsaki trasi je morda nekdo prizadet, a lahko se potrudimo, da je škode za življenje prebivalcev, države in narave vsaj čim manj.

CENA DEGRADACIJE DOLINE, RAZSELITEV 150 LJUDI ZAVOLJO DOBRIH 13 KM CESTE IN   PREPLAČANA INVESTICIJA, JE PREVISOKA. Narave nismo dobili od naših prednikov v dar, sposodili smo si jo od naših vnukov.

Zato je skrajni čas, da ravnamo po zdravi pameti. Na betonu ne vzklije nobeno seme, poti nazaj ne bo.

 

 

Priloge:

1.Primerjalna analiza umestitve tras F2 – 2 in F6

Vir: Združene civilne inciative Savinjske doline

POBUDA – IZMENJEVALNICA LOKALNE HRANE V GASILSKIH DOMOVIH

       Logo_EKOCI_clanki1 10155917_643013585805199_782696575792528123_n

 

 

Sporočilo za javnost

 

POBUDA – IZMENJEVALNICA LOKALNE HRANE V GASILSKIH DOMOVIH

Ali ste že kdaj pomislili da se lahko zgodi da nekaj dni ne boste mogli po nakupih? Kaj če tri dni ni elektrike ali zaradi poplav in vremenskim ujm ne bodo delovale trgovine, bankomati? Kako do hrane, če so zaradi poplav, snega, viharjev ceste neprevozne? Kdo nam bo pomagal in na koga se obrniti v takšnih primerih? Na Gasilce! Kako pa do lokalno pridelane hrane?

Ekoci civilna iniciativa Slovenije, ki se izmenjuje mnenja v skupinah; »Nič nas ne sme presenetiti bodimo pripravljeni in Umetnost preživetja v omejenem okolju ter Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen imajo zanimiv predlog. Kot nam je znano so gasilci najbolje organizirana nevladna organizacija v Sloveniji. Kar 130.00 jih je. Deluje v več sto gasilskih domovih, ki imajo infrastrukturo, dostop, parkirišča.. Pomagajo nam v vremenskim in drugih težavah Kje je ovira da ne bi enkrat na teden se v njihovih domovih pojavili tudi Lokalno pridelana hrana, ki bi jo lokalni prebivalci lahko izmenjali med seboj, vsi iz mest pa bi vedeli kje se oglasiti, da si lahko nabavijo najnujnejše in kjer jim bodo pomagali tudi na tak način.

ZAKAJ GRADITI NOVE POKRITE STOJNICE IN OBJEKTE

Ob   poplavah  vsi začutijo pomen gasilcev in hrane . Kar v času podnebnih sprememb gospodarskih in begunskih kriz ne bo kaj dosti čakati. Mnenja in ozaveščanje vzrokov in rešitev v različnih razmerah v tej smeri že poteka tudi v skupini na Facebooku : Nič nas ne sme presenetiti – bodimo pripravljeni https://www.facebook.com/pages/Ni%C4%8D-nas-ne-sme-presenetiti-bodimo-pripravljeni/1567022963513155?fref=ts

In Umetnost Preživetja v omejenem okolju ter

https://www.facebook.com/groups/umetnostprezivetja/?fref=ts

ter Oskrbimo Slovenijo Štafeto semen –https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts

 

V  jesenskem in zimskem  času , kjer ponudniki domače hrane prezebajo na tržnicah tako pa bi lahko bili v zavetju in  na toplem, gasilci bi morda  še kaj zaslužili in začele bi se snovati močne samooskrbne skupnosti v povezavi z ljudmi iz mest, ki bi se oskrbovali direktno pri kmetih v gasilskih domovih-in vsi bi vedel kej se dobi kvalitetna hrana – na tak način najprej pokrijemo celo Slovenijo. V veliko mestih imajo tržnice z lokalno hrano ampak ponudniki prezebajo v neugodnih vremenskih razmerah, veter odnaša izdelka, vsi so mokri, pozimi tržnice prav zaradi tega ne delujejo.

 

Od nekdaj dokazujejo gasilci z organizacijo z svojim delovanjem z svojimi uspehi nesebičnim prostovoljnim delom. Zakaj ne bi zaslužili še kakšen cekin z oddajanjem prostorov za pokrite tržnice lokalno pridelane hrane?

 

 

 

GASILSKI DOMOVI – SREDIŠČA DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA – ALI ZMOREMO NA OSNOVI TEH JEDER ZGRADITI MOČNA SAMOOKRBNA DELUJOČA SREDIŠČA?

 

Že od nekdaj dokazujejo gasilci z organizacijo z svojim delovanjem z svojimi uspehi nesebičnim prostovoljnim delom. Zakaj ne bi zaslužili še kakšen cekin z oddajanjem prostorov za pokrite tržnice lokalno pridelane hrane ?

Velikokrat pozabljamo kakšne okus ima domača hrana. Velikokrat pogrešamo v času ko govorimo o zadružništvu da bi kmetje lahko ponudili svoje pridelek k kar v svojih zadružnih trgovinah, kar velikokrat ni praksa. S tem bi učvrstili   lokalno gospodarstvo ustvarili harmonizacijo v družbi in znali preživeti v ekstremnih okoljih. Teh pa bo čedalje več..

 

Čas je da Slovenci začnemo razmišljati o samoorganizaciji. Kako bomo preživeli, kako se bomo povezovali, kako bomo živeli skupaj, kajti drugače nas v naslednjih 30 letih ne bo več. To je prava priložnost.

 

Pobuda Ekoci o Izmenjevalnici lokalno pridelane hrane je bila predstavljena tudi širši javnosti z objava reviji Zarja dne 19.10 2015.V članku: »EKO Tržnica v vsak Gasilski dom.«

Ekotržnica v vsak gasilski dom 1.1Ekotržnica v vsak gasilski dom 1.2

Ko stopimo skupaj nam bo uspelo, smo prepričani somišljeniki Ekoci. Vsak kmet bo lahko ob sobotah kupoval od kmeta v bližini, saj bosta skupaj prinesla v gasilski dom in vsak meščan bo vedel kam iskati lokalno pridelano hrano vsako soboto. Če pa pride do nepredvidenih razmer kot je izpad elektrike za tri dni ko trgovine ne bi delovale bomo pa že vajeni ustaljenih poti v najbližji gasilski dom, kjer nas pričakuje lokalno pridelana hrana. Spoznali bomo pridelovalca in se družili plemenitimi gasilci, ki so že večkrat dokazali kaj vse zmorejo.. In skupaj bomo gradili močno samooskrbno skupnost!

Vsako dejanje šteje!

Ekipa Ekoci: Irena, Marjan, Maja, Peter, Edita , Mateja, Vesna, Dejan, Lara, Tomaž, Igor.., in številni drugi somišljeniki, ki želijo aktivno soustvarjati prihodnost!

Ekoci: dne 19.10. 2015

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

 

 

ALI BOMO ZNALI OHRANITI SLOVENIJO? POBUDA PROTI PODPISU SPORAZUMOV TISA IN TTIP – Sporočilo za javnost

ekoci10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Spoštovani!

Sporočilo za javnost

ALI BOMO ZNALI OHRANITI SLOVENIJO?

POBUDA PROTI PODPISU SPORAZUMOV TISA IN TTIP

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije – somišljeniki Ekoci, se pridružujemo aktivnostim ogromne množice naprednih ljudi in želimo aktivni pristop vseh, ki lahko pripomorejo, da se vpiše pravica do vode v ustavo, da se zavrne vsak podpis sporazumov na EU in državni ravni, ki kakorkoli posegajo v pravice dostopa do pitne vode in osnovne infrastrukture. Smo odločno proti podpisu sporazumov TISA in TTIP.

Somišljeniki Ekoci se pridružujemo nasprotnikom uveljavitve sporazumov v EU in v Sloveniji, nevladnim organizacijam in naprednim državljanom, ki so že aktivni na tem področju ter skoraj 3 milj. podpisnikom mednarodne peticije proti podpisu sporazumov.

Podajamo vam pobudo, da se aktivirate in storite dejanja v izogib uveljavitve sporazumov ter da tudi Vi podpišite mednarodno peticijo do 6.10.2015 PROTI PODPISU SPORAZUMOV TTIP IN TISA https://stop-ttip.org/

Zakaj bi podpisali peticijo? Zagovorniki poudarjajo obseg trgovine in naložb med EU in ZDA in večje gospodarske koristi partnerstva. Kakšni so pomisleki? Kritiki opozarjajo, da bi sporazum povečal moč korporacij in omejil suverenost držav, da regulirajo trge v javnem interesu, pa tudi, da so obljube o pričakovani gospodarski rasti izrazito precenjene. Pomisleki, ki se pojavljajo okoli pogajanj o TISI so, da bo sporazum vodil v privatizacijo javnih storitev in naravnih virov. Zaradi posebnih določb, ki so vezane na zakonodajo se, podobno kot pri TTIP-u in TISA pojavljajo tudi pomisleki o omejevanju pristojnosti držav na zakonodajnem področju, torej so mednarodne korporacije, ki že v veliki večini obvladujejo gospodarstvo sveta nad pristojnostmi Vlad posameznih držav, kar lahko pomeni izgubo suverenosti ter monopol tudi nad osnovnimi dobrinami kot je voda. Globalizacija v najbolj grobem bistvu posega v temeljne pravice posameznika, kar odločno zavračamo. Najhitreje ponazarja prihodnost s podpisom sporazumov animirani film na povezavi: https://www.facebook.com/homesnotbanks/videos/1644980505759833/?pnref=story

Zatorej pozivamo vse napredne ljudi k aktivnemu pristopu na področjih:

 1. vse evropske poslance, da glasujejo proti sprejetju sporazuma na EU ravni,
 2. slovensko Vlado in slovenske politike in predstavnike države, da izvedejo vse potrebne ukrepe da se sporazum ali elementi sporazuma ne uveljavijo v Sloveniji ter da preprečijo podpis tega ali podobnih sporazumov, ki bi dajala prednost pred kratkoročnih koristi pred dolgoročno vizijo ohranjanja Slovenije, slovenske integritete, vrednot in dostojanstva.
 3. da se sprejme ustrezna zakonodaja , ki bo onemogočala privatizacijo vodnih virov in osnovne infrastrukture,
 4. želimo, da se Slovenija, njene naravne danosti in suverenost ohrani in da gospodarstvo razvijamo na preudaren, trajnosten in inovativen način, ki ohranja Slovenijo kot samostojno zeleno destinacijo in je hkrati odprta za sodelovanje izven meja kot napredna in uspešna gospodarska država.
 5. Pozivamo vse gospodarstvenike, institucije, napredne ljudi, napredne medije, k dejanjem ki bodo pripomogle, da bo Slovenija kot samostojna država z lastno integriteto z lastnimi naravnimi danosti, kulturo in jezikom ohranjena in nadgrajena za sedanje in prihodnje rodove.

Čas v katerem živimo zahteva aktivno državljanstvo. Zahteva pogumne in preudarne predstavnike države z dolgoročno vizijo. Samo od naših dejanj je odvisno ali bomo še imeli Slovenijo, ki bo omogočala dostojno življenje tudi v prihodnosti. Mi jo želimo! Ali si jo tudi vi? Aktivirajte se! Štejejo le dejanja!

Pozdravljamo Vas v upanju, da vsak izmed nas stori najboljše kar lahko v načrtovani smeri – s pozitivnim pristopom za svetlo prihodnost! Skupaj nam bo uspelo!

S spoštovanjem!

V vednost:

 • predsednik RS g.Borut Pahor,
 • predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar,
 • ministrski zbor Vlade RS,
 • poslanci RS v EU parlamentu,
 • predsednik DZ. dr. Milan Brglez,
 • poslanci DZ RS ,
 • predsednik DS Mitja Bervar in poslanci,
 • napredni mediji in širša javnost.

Ekipa Ekoci: Irena, Marjan, Edita, Dejan, Tomaž, Tamara, Maja, Ksenija, Iztok, Tomaž, Mateja, Dejan, Igor.., in več tisoče naprednih ljudi..

in številni drugi somišljeniki, ki želijo aktivno soustvarjati prihodnost!

»Oj; osti Jarej,« star slovenski pozdrav-pomeni – bodi mlad , pomlajen bodi močan –» Slovenec Slovenka, kjerkoli si, tu je tvoj temelj, tvoja osnova od tu izhajaš; so nam zapisali predniki .na napisu v Geos-u- geometrijskem središču Slovenije v Vačah. Prizadevamo si naprej po tej poti!

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Nič nas ne sme presenetiti: https://www.facebook.com/Nič-nas-ne-sme-presenetiti-bodimo-pripravljeni-1567 Umetnost preživetja v omejenem okolju: https://www.facebook.com/groups/umetnostprezivetja/?fref=ts Sonaravni vrtovi: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi?notif_t=page_new_likes; Letni časi: https://www.facebook.com/letnicasi?fref=ts

Sporočilo za javnost- ČESTITKE OB DNEVU SLOVENSKE HRANE-PODELITEV PRIZNANJ ŠTAFETE SEMEN

 

SPOROČILO ZA JAVNOST –  Čestitke ob dnevu slovenske hrane* Štafeta semen – podelitev  priznanj sodelujočim *  Pobude MKO  za učinkovitejše  reševanje posledic poplav

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci: Dne 21.11.2014 je dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk. Vsem, ki si prizadevate ozaveščanje o pomenu slovenske   hrane in vsem, ki z dejanji prispevate  k večji samooskrbi s hrano iskreno čestitamo. Želimo vam, da še naprej sejete semena rastlin, znanja, ozaveščanja in povezovanja. V teh dneh smo pričeli s podelitvijo priznanj v Štafeti semen, pripravili Pobude za učinkovitejše reševanje poplav  ter jih poslali na Ministrstvo za okolje in prostor.

Čestitke prejemnikom priznanj Sodelujočim v Štafeti semen

Eko civilna iniciativa Slovenije – Štafeta semen: Ponosni smo na vse sodelujoče v Štafeti semen, ki so sadili, sejali in izmenjavali  avtohtona , domača, tradicionalna semena in jih poslali za v gensko banko. Zahvaljujemo se predstavnikom  stroke za strokovno pomoč v Bazi znanja in koordinatorici za vrtce –  Vrtcu Otona Zupančiča Slovenska Bistrica in  za šole – Osnovni šoli Žalec. Zahvaljujemo se sodelujočim  na otvoritvi Štafete semen na sejmu Altermed v Celju ter predstavnikom pristojnega Ministrstva  na sejmu Agra – kjer so na  predlog sodelujočih nastale Pobude  Vladi iz Posveta semen, da sprejme  ukrepe, ki bodo podpirale operativne aktivnosti na področju varovanja semen brez Gso, živo ohranjanje semen in podpirala  večje ozaveščanje o pomenu sonaravno pridelane hrane. Pobude in odgovore  najdete na povezavi:  https://ekoci.si/?p=2567

Zbrana  semena v Štafeti semen 2014  so bila predana v hrambo in preučitev predstavnici dr. Jelki Vozlič iz Kmetijskega inštituta Slovenije na sejmu Agra. Semena bodo analizirali in morda odkrili še kakšno novo že pozabljeno seme. Zahvaljujmo se vsem sodelujočim, V teh dneh smo pričeli s podelitvijo priznanj vsem, ki ste izrazili željo. V kolikor sodelujoči niste vpisali podatka, da želite priznanje  in ste le poslali semena in izvajali aktivnosti nam lahko to še  sporočite  na naslov:  ekoci.si@gmail.com; Spodaj fotografija lanskih prejemnikov  priznanj

 

Dan slovenske hrane

Tudi letos bodo v okviru dneva slovenske hrane  potekala aktivnost  MKGP – Sejemo semena vrtnin, kjer  vsi  vrtci in osnovne šole prejmejo  semena 5 vrst vrtnin.  Na vse institucije in posameznike apeliramo tudi Ekoci, da se pridružijo širitvi zavedanja o pomenu lokalno pridelane hrane in vzpodbudijo konkretne aktivnosti na področju semen, znanja in povezovanja za večji samooskrbo. Več info na: http://tradicionalni-zajtrk.si/projekti/dan_slovenske_hrane/

Pobude za hitrejše in učinkovitejše reševanje posledic poplav

Tudi podnebne razmere se neprestano spreminjajo Vedno znova  ugotavljamo, da sedanji ukrepi za preprečitev poplav ne zadoščajo. Zato  so somišljeniki Ekoci pripravili Pobude za bolj učinkovito in fleksibilno odpravo posledic o učinkovitejši sanaciji in preprečitvi posledic poplav. Predlagajo,da se investicijsko vzdrževanje vodotokov ureja kot do sedaj, del sredstev in pristojnosti  za sanacijo in preventivo poglobitev vodotokov čiščenje brežin  pa  se naj prenese na Občine in lokalne skupnosti, kjer bodo z gasilci prostovoljci in lokalni lastniki zemljišč urejali preventivo in sanacijska dela. Pri tem zaposlili še  več ljudi in bolj učinkovito porabili sredstva. Seveda pa morajo biti tudi ta dela ustrezno koordinirana. Predlagamo ustanovitev okoljskih delovnih brigad ter petletni načrt za izredne razmere. Odgovor iz Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo do 20.12.2014. Predlogi  so na v celoti objavljeni na spletni strani Ekoci na povezavi: https://ekoci.si/?p=2578

Zahvaljujemo se  vsem sodelujočim .Verjamemo, da s skupnim sodelovanjem zmoremo več. Vsako dobro dejanje šteje!

 

Ekipa   in sodelujoči v  Bazi znanja Štafete semen

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej Več info na www.ekoci.si; www.lavita.si; in Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=Spletna stran: www.ekoci.si ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen


POBUDE ZA BOLJ UČINKOVITO IN FLEKSIBILNO ODPRAVO POSLEDIC IN VZROKOV ZA PREPREČITEV POPLAV

   POBUDE  ZA BOLJ UČINKOVITO IN FLEKSIBILNO ODPRAVO POSLEDIC

                                              IN VZROKOV ZA PREPREČITEV POPLAV 

 

 

 

Ob pogostih vremenskih ujmah ugotavljamo, da sedanji ukrepi (Arso, koncesionarji..) in vložena sredstva glede na pogostost dogodkov ne zaležejo dovolj. Zato pošiljam nadgrajen predlog volje ljudi za nadgradnjo načina reševanja posledic na vodotokih poškodb po žledolomih in infrastrukturi, ki bi istočasno odpravil več težav  – kako bi sredstev lahko naredili več , istočasno zagotovili čim obširnejša dela za preprečitev nadaljnje škode, zadovoljili čim več ljudi in hkrati s temi sredstvi še dvignili BDP. Zavedati  se je potrebni da poplave in vremenske  ujme niso le stvar okoljskega Ministrstva ampak tudi Ministrstva za infrastrukturo, gospodarstvo i, kmetijstvo in ostalih ministrstev   ter predvsem ljudi in narave, ki utrpi največjo škodo.

Zato predlagamo:

 

1.       PREDLAGAMO, DA SE REŠEVANJE POSLEDIC IN VZROKOV POPLAV LOČI NA:

 

b)       investicijski del ( ki ga opravlja Država, Arso, kot do sedaj… in)

c)       na  sanacijska in vzdrževalna dela  ( poglobitev obstoječih vodotokov in čiščenje brežin)  prenesejo skupaj z odgovornostmi in sredstvi  na OBČINE IN LOKALNE SKUPNOSTI-z državno koordinacijo, ki samo usklajuje aktivnosti,

d)       da se sredstva za izvedbo pod točko 2 istočasno namenijo Občinam-kar bo pomenilo fleksibilnejši pristop in več opravljenega dela za isti denar,

e)       da se uvedejo cestarji, ki bodo sprotno čistili odtoke in vzdrževali bankine,

f)         da se uvede  trajnostno rešitvijo utrjevanja brežin (kar se je v preteklosti že izvajalo) , trjevanja bankin, s popletom in pilotni  ,poglobitev strug , čiščenja obal ob vodotokov – info-priponke Utrjevanje brežin –  Viktor Schauberger ~ Comprehend & Copy Nature ~ https://www.youtube.com/watch?v=SoXW_3vPBiI

g)       z vključitvijo čim več ljudi v procese, ustanovitev OKOLJSKIH DELOVNIH BRIGAD izvede učinkovita sanacija in preprečitev nadaljnjih škod,

h)       zgodovina je pokazala, da se lahko z vključitvijo velike mase ljudi v infrastrukturne projekte poveča  tudi BDP,

a)       da so ljudje nezadovoljni s sedanjim stanjem in bodo ukrepali po svoje , če ne bodo vključeni in zadovoljeni v najkrajšem možnem času,

b)      da sanacija vodotokov ni stvar le MKO ampak tudi MKGP, saj zmanjkuje kmetijske zemlje; za infrastrukturo in ostale. Na vsakem področju – glede na to, da denarja ni veliko je potrebno preučiti prioritetenarediti REBALANS PRIORITET  ( navajam primer  zelo drag in neučinkovit način izvedbe  protihrupnega  zidu na avtocesti proti Celju , ki je dobesedno bob steza, ki zastira poged  na prelepo pokrajino proti Celju prosim , da usmerite pozornost na to, ko se boste peljali v prihodnje na tej relaciji- ne vem kje v Evropi so videli tako grdega in nefunkcionalnega)

c)       za enak denar bi z denarjem  lokalnim skupnostmi  za ureditev cest in mostov za sanacijo in utrjevanja bankin, prekope v preprečitev plazenja.. in s tem bistveno pripomogli k izboljšanju infrastrukture kot na opisan način,

d)       Potrebno je vzpostaviti nazaj dobro vpeljan sistem  v preteklosti NIČ NAS NE SME PRESENETITI (NNNP) nacionalni program reševanja , zaščite in oskrbe s hrano ..)

e)       .Potrebno je na nivoju vlade pripraviti petletni načrt za izredne razmere

 

3. PREDNOSTI ZA UČINKOVITEJŠO PORABO SREDSTEV IN NAČINI:

 

a)       Več opravljenega dela za isti denar,

b)       Odgovornost za PREVENTIVO IN SANACIJO prevzamejo lokalne skupnosti in ljudje ne Država,

c)       Potrebno je vzpostaviti  državna koordinacijo, da se vključijo koncesionarji za večja dela, poglabljanje strug in čiščenje brežin pa je v domeni Občin,KS…

d)       Vzpodbudi se lokalno gospodarstvo zaposlijo več ljudiDelu čast in oblast«- ljudje se počutijo vključeni,

e)       Občine in ljudje izvajajo pritiske na institucije, da bo sistem postal fleksibilnješi ,

f)         v sanacijo in preventivo se vključijo gasilci, vojaki , javni delavci , čakajoči na zavodih za zaposlovanje, lastniki zemljišč, prostovoljci, mladina, seveda pod strokovnim vodstvom,

g)       lahko se uvede Dnevnina za prostovoljce 10€ plačila na dan plus malica in oprema,

h)       da se pristopi k preprečevanju in uvede način ukrepanja in sofinanciranja protipoplavnih cevi: http://www.gorenjskiglas.si/article/20081128/C/311289966/1121/1015/novosti-proti-poplavam in http://www.finance.si/8325667/V-boju-proti-poplavam-je-treba-iskati-trajne-re%C5%A1itve

i)         da strokovne institucije  pristopijo  k odpravi  vzrokov posledic in se ugotovi kaj so naravne in kaj so umetno povzročene spremembe podnebnih sprememb (Geoinžinering)  in o tem obvešča javnost: https://www.google.si/search?q=geoin%C5%BEeniring&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EyJoVLy2GcTiywPepYLABQ&ved=0CAcQ_AUoAg

 

 

Naprošamo  za preučitev in odgovor do 16.12.2014

 

Verjamemo , da bo z nadgradnjo ukrepov in vključitvijo množice ljudi povečana učinkovitost , dobro porabljena sredstva  in posledično pomenilo tudi vključenost , zadovoljstvo  prebivalcev Slovenije in posledično pomagalo k povečanju BDP.

 

 

S spoštovanjem!

 

Ekipa Ekoci

 

Oj – Osti  Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…

 

Priporočamo ogled gradiva:

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi: info@ekoci.si; ekoci.slo@gmail.com; ekoci.si@gmail.com FB: Ekoci Ekološka civilna iniciativa:  (http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496) Ekofejst Galicija: http://www.facebook.com/events/438548166206670/ in gradiva na : https://www.google.si/search?hl=sl&q=ekofejst+%C5%BEalec&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&wrapid=tlif135707116572110&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=RkPjUKHBL6XK0QWZ24HYBw ter https://www.google.si/search?hl=sl&q=eko+civilna+iniciativa+slovenije&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&wrapid=tlif135707124323910&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=oUPjUO2OBKqw0AXdtoG4DQ;  ter   Stafeta semen:http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen ogled gradiv: https://www.google.si/search?hl=sl&q=eko+civilna+iniciativa+slovenije&bpcl=40096503&biw=1441&bih=688&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&wrapid=tlif135707133726010&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=50PjUP7wOJPL0AXw74D4Bw

 

 

POPLET 2

Zaustavitev drvenja v razkroj, polarizacijo in katastrofo in preusmeritev k vrednotam humanizma, etike in trajnostnemu razvoju sveta

ZAVEST JE VSE – zaustavitev drvenja v razkroj, polarizacijo in katastrofo in preusmeritev  k vrednotam humanizma, etike in trajnostnemu razvoju sveta z preusmeritvijo  pozornosti na razvoj človeških vrednot in zavesti, kot ključnega dejavnika,  zavest namreč ni samo nekakšen vzporeden pojav možganskih aktivnosti; je nekaj, kar prežema vse vesolje. Zavest ni enostaven proizvod nekega dovolj zapletenega živčnega sistema. Prisotna je v celem telesu in v vsem stvarstvu (povzeto po Ervin Laszlo – madžarski filozof in humanist)

ZAVEST JE VSE
Avtor eseja: Peter Russell
O prvobitnosti in vseobsežnosti zavesti ter zakaj je bistvo realnosti duhovno in ne materialno
(The Primacy of Consciousness; Peter Russell (1) https://www.youtube.com/watch?v=-d4ugppcRUE)

Madžarski filozof Erwin Laszlo (2) v delu z naslovom »Znanost in obnovljeni čar vesolja: vzpon integralne vizije realnosti«  (Science and the Reenchantment of the Cosmos : The Rise of the Integral Vision of Reality) zagovarja tezo, da virtualno energetsko polje, znano kot kvantni vakum ali polje ničelne točke, ustreza temu, kar so stari Indijci imenovali Akaša (beseda v sanskrtu pomeni nebo, prostor ali ether). Je vir vsega, kar obstaja in nosilec spomina vesolja (glej npr.: http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha).  V tem razmišljanju bi rad šel še korak dlje s trditvijo, da je bistvena značilnost tega končnega vira vsega zavest sama, nič več in nič manj.

Zamisel ni nova.  V Upanišadah je Braman, izvor vesolja (dobesedno: »to, iz česar vse raste«) smatran kot Atman (»to, ki se sveti«), bistvo zavesti. In v uvodnih vrsticah Damapade Buda pojasnjuje, da »misel vodi vse stvari, misel jih rodi in oblikuje«.

Tak pogled, čeprav razširjen v številnih metafizičnih sistemih, je popolnoma tuj trenutnemu znanstvenemu pogledu na svet. Svet, ki ga opazujemo je tako prepričljivo materialen; vsak namig, da bi lahko imel kaj skupnega z zavestjo, je hitro zavrnjen, češ da nima »realne osnove«.  Vendar, ko pobliže spoznamo ta alternativni svetovni nazor, se izkaže, da ni v nasprotju z nobenim odkritjem sodobne znanosti – pač pa le z njenimi izhodiščnimi predpostavkami. In kar je še pomembneje, ponuja precej bolj privlačno sliko vesolja.

Vse je v zavesti

Ključ do tega alternativnega pogleda je dejstvo, da so vse naše izkušnje – vse naše zaznave, vtisi, sanje, misli in občutki – oblike, ki se pojavljajo v zavesti. To sicer ne izgleda vedno tako. Ko vidim drevo, se mi zdi, da vidim neposredno drevo samo. Toda znanost nas opozarja, da se dogaja nekaj povsem drugega. Svetloba, ki vstopa v oko sproža kemijske reakcije v mrežnici, ta pošilja elektrokemične impulze vzdolž živčnih vlaken v možgane. Le ti predelujejo tako prejete podatke in nato ustvarijo lastno podobo o tem, kaj je tam zunaj. Sledi občutek, kot da opazujem drevo. Toda kar dejansko doživljam ni drevo samo, temveč le podoba, ki se pojavi v zavesti. To velja za vse, kar doživljam. Vse, kar vemo, zaznavamo, ali si predstavljamo, vsaka barva, zvok, vtis, vsaka misel ali občutek je oblika (forma) v naši zavesti. Vse je oblika (in-formacija) v zavesti.

Dejstvo, da nikoli ne doživljamo fizičnega sveta neposredno je zaposlovalo številne filozofe. Eden najbolj znanih je bil Kant, nemški filozof iz 18. stoletja, ki je potegnil ostro ločnico med obliko, ki se pojavi v zavesti (kar je poimenoval fenomen – grška beseda phenomenon, ki pomeni »to kar izgleda«) in svetom, ki vzbuja te zaznave, kar je poimenoval nomen (grško noumenon: »to kar je zamišljeno«). Vse, kar poznamo izkustveno, je trdil Kant, so fenomeni – pojavne oblike v naši zavesti. Nomen, »stvar sama po sebi«, ostaja vedno onstran našega zaznavanja ali neposrednega vedenja.

Za razliko od nekaterih njegovih predhodnikov Kant ni trdil, da je ta realnost tudi edina realnost. Irski teolog škof Berkely je podobno zagovarjal tezo, da poznamo samo naše zaznave. Sklepal je, da ne obstaja ničesar razen naših zaznav, kar ga je privedlo v težak položaj, ko je moral pojasnjevati, kaj se zgodi s svetom, kadar ga nihče ne opazuje. Kant je predpostavljal, da obstaja temeljna realnost, le da jo nikoli ne moremo izkusiti neposredno. Vse, kar lahko spoznamo o njej, je neka oblika, ki se pojavi v naši zavesti – naš mentalni model tega, kar naj bi bilo »tam zunaj« nas.

Včasih slišimo, da je naš model realnosti iluzija, toda to ne drži povsem. Lahko, da gre le za pojave v zavesti, toda vseeno je to neka realnost – edina realnost, ki jo poznamo izkustveno. Do iluzije pride, ko zamenjujemo realnost, ki jo zaznavamo s fizično realnostjo, stvarjo-samo-po–sebi. Vedantski filozofi starodavne Indije so to zamenjavo imenovali maja. Čeprav pogosto prevajana kot »iluzija« (napačna zaznava sveta), bi bilo pojem bolje razlagati kot zmoto, (napačna razlaga sveta). Trpljenje povzroča zmota, ko verjamemo, da so pojavi (fenomeni) v naši zavesti hkrati tudi zunanji svet neposredno. Zavajamo sami sebe, ko mislimo, da je podoba drevesa v naši zavesti hkrati tudi drevo samo.

Drevo kot fizični objekt sestavljajo znani gradniki materije: molekule, atomi, podatomski delci. Toda iz česa je podoba v naši zavesti? Jasno je, da ni zgrajena iz fizičnega materiala. Zaznavana podoba je iz »take snovi« kot so sanje, misli, občutki, za vse to pa ne moremo trditi, da je iz fizičnih atomov ali molekul. (Lahko, ali pa tudi ne, gre pri tem istočasno za odgovarjajoče fizikalno kemijske aktivnosti v možganih, toda tu govorim o bistvu podobe same.) Kaj je torej bistvo te nematerialne podlage (osnove) iz katere se porajajo (oblikujejo / in-formirajo) vsa naša izkustva.

Angleški jezik nima primerne besede za to mentalno (duhovno) esenco. V sanskrtu beseda čitta, pogosto prevajana kot zavest (v agleščino pa včasih tudi kot kot »mindstuff«), pomeni mentalno (duhovno) podstat (sub-stanco). To je tisto, kar privzame mentalno obliko slik, zvokov, vtisov, misli in občutkov. Vsi ti fenomeni zavesti pa so veliko bolj snovani (sanjani – slovenščina tu z istim korenom obeh besed ponuja enkraten vpogled) kot snovni.

Polje zavesti (mindstuff ali čita) ima sposobnost zavedanja vsakršnega možnega izkustva – vse, kar kdorkoli sploh lahko izkusi v življenju (tudi izven fizičnega telesa); vsaka izkušnja vseh bitij na tem planetu ali kateregakoli čutečega bitja kjerkoli v vesolju. V tem pogledu ima zavest neskomčen potencial. Z besedami Mahariši maheš Jogija, »Zavest je polje vseh možnosti«.

Ta vidik zavesti spominja na svetlobo iz filmskega projektorja. Le ta seva svetlobo na zaslon in jo pri tem prilagaja tako, da na njem pričara katero od neštetih možnih podob. Te podobe so kot zaznave, vtisi, sanje, spomini, misli in občutki, ki jih izkušamo – oblike, ki se porajajo na našem notranjem zaslonu, zaslonu naše zavesti. Svetloba sama, brez katere ne bi bila možna nobena podoba, odgovarja tej zmožnosti zavesti, da prevzame katerokoli obliko.

Za podobe na platnu vemo, da nam jih riše ali slika nanj usmerjena svetloba, toda običajno se te svetlobe niti ne zavedamo, vso pozornost posvečamo gibljivim podobam in zgodbam, ki nam jih le te posredujejo. Na zelo podoben način vemo, da imamo sposobnost zavedanja, toda običajno se zavedamo samo kakšne od številnih različnih zaznav, misli ali občutij, ki se pojavijo v zavesti. Redko se zavedamo zavesti same.

Vsi pojavi so projekcija zavesti.    Tretja Karmapa.

Svet brez materije?

Čeprav zunanjega sveta ne moremo zaznavati neposredno, pa iz naših izkustev lahko sklepamo na njegove značilnosti. To je bil pravzaprav osnovni cilj naših znanstvenih prizadevanj. Znanstveniki so poskušali razumeti delovanje sveta, ki nas obdaja, in priti do sklepov glede njegovih resničnih značilnosti.

Na začudenje mnogih se je svet »zunaj nas« izkazal za precej drugačnega od sveta naših izkustev. Pomislimo na našo zaznavo zelene barve. V fizičnem svetu je to svetloba določene frekvence, toda svetloba sama ni zelena. Prav tako električni impulzi, ki potujejo od oči do možganov, niso zeleni. Barve same po sebi ne obstajajo. Zelena barva, ki jo zaznamo je kvaliteta, ki se pojavi v zavesti kot odgovor na to frekvenco svetlobe. Obstaja samo kot subjektivno izkustvo v naši zavesti.

Enako velja za zvok. Slišim zvok violine, toda ta zvok je le pojav v moji zavesti. V zunanjem svetu zvok kot tak ne obstaja, gre le za vibracije molekul zraka. Vonj vrtnice ne obstaja brez zavesti, ki bi ga zaznavala, pač pa le molekule določene vrste.

Enako velja tudi za trdnost, ki jo zaznavamo v materiji. Svet zaznavamo kot zelo trden, zato predpostavljamo, da je trden tudi svet sam po sebi. Dva tisoč let smo si predstavljali, da so atomi nekakšne drobne kroglice, model, ki smo ga seveda povzeli iz zunanjega sveta. Ko so fiziki odkrili, da atom sestavljajo še bolj elementarni osnovni delci (elektroni, protoni, nevtroni itd.) je model atoma dobil obliko osrednjega jedra okoli katerega krožijo elektroni, kar je ponovno model, ki izvira iz naših zaznavanj zunanjega sveta.

Atomi so majhni, kakšno milijardinko centimetra merijo, toda podatomski delci so še stotisočkrat manjši. Zamislite si jedro atoma, povečano na velikost žogice za golf. Celoten atom bi potem imel velikost nogometnega stadiona in elektroni bi bili kot grahova zrna, krožeča na obrobju stadiona. Kot se je izrazil angleški fizik iz začetka dvajsetega stoletja Eddington: »Materija je večinoma strašljivo prazen prostor«. Natančneje, materija je 99.9999999% prazen prostor.

Z razvojem kvantne fizike so fiziki ugotovili, da tudi podatomski delci še zdaleč niso trdni objekti. Dejansko sploh niso materialni. Nemogoče jih je prijeti in izmeriti. Večinoma izgledajo bolj valovanja kot pa delci. So kot nejasen oblak potencialnega obstoja, brez določene lokacije. Karkoli že je materija, ima zelo malo ali nobene fizične substance.

Naša predstava materije kot trd(n)e stvari je, tako kot zelena barva, kvaliteta, ki se pojavi v zavesti. Je model tega, kar naj bi bilo »zunaj nas«, toda kot pri večini modelov, se precej razlikuje od tega, kar se v resnici dogaja okoli nas.

Tudi pojem mase je vprašljiv. Po Einsteinovi splošni teoriji relativnosti sta masa in pospešek nerazločna se med seboj prepletata. Oseba v dvigalu se počuti lažjo, če dvigalo pospešuje navzdol in težjo, ko se zaustavlja. To ni iluzija, tehtnice bi potrdile spremembo teže. Kar doživljamo kot maso je upor tal pod našimi nogami proti našemu siceršnjemu prostemu padanju proti središču Zemlje. Po Einsteinu se na naša telesa vrši stalno zaviranje in to občutimo in si razlagamo kot maso. Astronavt v vesolju ne občuti mase, dokler ne zadane v steno vesoljske ladje in tam občuti začasno zaviranje.

Karkoli že je materija, zagotovo ni narejena iz materije.    Prof. Hans Peter Duerr

Prostorčas in energija

Einsteinovo delo je prav tako pokazalo, da prostor in čas nista absolutna.Spreminjata se glede na gibanje opazovalca. Če se gibljete hitro mimo mene in oba meriva razdaljo in čas med dvema dogodkoma, npr. avto, ki se pelje od ene do druge ulice, potem boste opazili, da je avto prevozil krajšo razdaljo v krajšem času, v primerjavi s tem, kar bom opazil jaz. Ali nasprotno, z vašega gledišča se jaz gibljem naglo mimo vas in v vašem referenčnem okviru bom jaz opazil manj prostora in časa kot vi. Čudno? Da. In za nas skoraj nepredstavljivo. In vendar nam to potrjujejo številni eksperimenti. Zmotne so naše zdravorazumske predstave prostora in časa. Ponovno gre za konstrukte v zavesti, ki ne odražajo zadovoljivo dejanskega stanja okrog nas.

Kant je to predvidel sto let pred  Einsteinom. Sklepal je, da sta prostor in čas dimenzijski okvir, v katerem zavest gradi svoja izkustva. Vgrajena sta v proces zaznave in ne moremo razmišljati drugače kot v pogojih prostora in časa. Toda prostor in čas nista aspekta objektivne realnosti. Realnost je po Einsteinu nekaj drugega, nekaj, kar je poimenoval prostorčas. Ko ga opazujemo, se prostorčas pojavlja kot določena količina prostora in kot določena količina časa. Toda koliko prostorčasa zaznamo kot prostor in koliko kot čas ni določeno, odvisno je od gibanja opazovalca.

Če prostor, čas in materija nimata absolutnega statusa, kaj pa potem energija? Fiziki težko razložijo, kaj energija sploh je. Definirajo jo kot zmožnost opravljanja nekega dela, torej ustvarjanja neke spremembe. Energija prevzema mnogo različnih oblik: potencialna, kinetična, kemična, električna, toplotna, sevalna. Toda nikoli ne merimo energije kot take, ampak vedno le spremembe, ki jih pripisujemo energiji.

Energijo imamo pogosto za temeljno lastnost vesolja. Toda tudi to se pokaže kot zmotno. V skladu s Posebno teorijo relativnosti energija in masa lahko prehajata ena v drugo, glede na Einsteinovo slavno enačbo E = mc2. Opazovalca, ki potujeta z različno hitrostjo namerita različno količino energije nekega objekta. Kvantna teorija ponuja nadaljne vpoglede v značilnosti energije. Kvant se običajno imenuje kvant energije, najmanjša možna enota energije. Toda to ni povsem pravilno. Kvant je pravzaprav kvant aktivnosti.

Kaj je aktivnost? Je še ena fizikalna veličina kot razdalja, hitrost, moment, sila in ostale, ki jih srečujemo v fiziki, toda običajno ji v osnovah matematike in fizike ne posvečamo veliko pozornosti.

Količina aktivnosti v kvantu je izjemno majhna, okoli 0.

00000000000000000000000000662618 erg.sek (ali v krajši obliki 6.62618 x 10-27 erg.sek) – toda ta količina je konstanta. Je ena obstoječih redkih absolutnih veličin in je bolj temeljna kot prostor, čas, materija in energija. Polje ničelne točke torej ni polje potencialne energije – kljub dejstvu, da ga pogosto jemljemo kot takega. Je polje potencialnih kvantov, polje potencialne aktivnosti.Foton predstavlja en kvant svetlobe, toda energija, ki jo pripisujemo fotonu je zelo različna. Foton gama žarka, npr. vsebuje bilijonkrat več energije kot foton radijskega valovanja. Toda prav vsak foton, prav vsak kvant predstavlja enako količino aktivnosti.

Ko očesna mrežnica posrka foton, le ta sprosti določeno količino energije, ki je merljiva po količini spremembe, ki jo je zmožen povzročiti. Ta sprememba nato potuje do možgan, kjer jo zaznavamo kot barvo. Količina spremembe, ali energija, je odvisna od frekvence, zato pravimo, da različne barve ustrezajo različnim frekvencam svetlobe.

Kaj je frekvenca? Ponovno gre za model, vzet iz naših izkušenj iz zunanjega sveta, uporabljen za prikaz domnevnih lastnosti fotona. Zelo malo verjetno je, da bi foton imel frekvenco, kakršno si mi predstavljamo. Pravzaprav je tudi sama ideja fotona še en primer tega, kako projiciramo naše izkušnje na zunanji svet. Zaznavamo delce in sklepamo, da bi svetloba lahko bila iz delcev. Zaznavamo tudi valovanje in predstavljamo si svetlobo kot valovanje. Svetloba včasih bolj odgovarja enemu opisu in drugič bolj drugemu. Veliko bolj verjetno je, da svetloba ni ne eno in ne drugo. Da ne bomo predolgi tu ne bom zahajal v podrobnosti, bralec, ki ga to zanima pa bo več o tem našel v moji knjigi Od znanosti do boga (From Science to God; glej npr. amazon.com; op.p.).

Če povzamemo: vsa naša izkustva so proizvod naše zavesti, oblika, ki se pojavi v zavesti. Te mentalne oblike nimajo fizične osnove, pač pa so duhovne – snov zavesti (mindstuff). Predstavljamo si, da je svet tak, kot se nam kaže znotraj naše zavesti, toda vedno se pokaže, da skoraj v nobenem pogledu ne odgovarja podobam, ustvarjenim v zavesti. Kar se nam kaže kot temeljne veličine in lastnosti fizičnega sveta – prostor, čas, materija in energija – ni nič drugega kot temeljne veličine in lastnosti oblik, ki vznikajo v naši zavesti.

Materija izhaja iz zavesti, ne zavest iz materije.   Tibetanska knjiga velike osvoboditve.

Dva aspekta ali en sam?

Uvodoma omenjeni Ervin Laszlo v svojem delu uvaja pojem panpsihizma: hipoteza, da zavest ni lastna samo ljudem ali višje razvitim živalim ali celo bitjem z živčnim sistemom. Zavest je v vsem. Toda kot posebej poudarja, s tem ne želi trditi, da imajo tudi nižji sistemi sposobnost mišljenja, čutenja ali drugih mentalnih vzgibov, ki jih povezujemo z zavestjo, temveč le, da je obstaja, pa čeprav še tako majhna, sposobnost zavesti v neki obliki. Tudi nižje bakterije premorejo preblisk notranje svetlobe, morda milijardinko te notranje svetlobe, ki jo poznamo ljudje, toda tudi to je bistveno več kot popolna tema.

Obstoječa znanstvena paradigma (temeljna hipoteza) predpostavlja ravno nasprotno: materija sama naj bi bila popolnoma brezčutna (mrtva), popolnoma brez zmožnosti zavedanja. Zavest naj bi se pojavila šele z evolucijo kompleksno oživčenih sistemov. Problem pri tem pogledu je, kako pojasniti vznik zavesti iz mrtve materije. Zakaj se vsa ta nevralna obdelava podatkov ne odvija še naprej »v temi« oz. nezavedno.

Ervin Laszlo pojasnjuje, da je edina smiselna razlaga (čeprav heretična glede na trenutno prevladujoč svetovni nazor uradne znanosti), v tem, da se potencial za doživljanje notranjih izkustev ne pojavi kar nenadoma, kot po nekakšni čarovniji, v trenutku, ko je dosežen nek določen razvojni nivo. Ta zmožnost notranjega izkustva je vseskozi tu.

Panpsihizem običajno predpostavlja dvojni vidik vsega: fizični vidik, ki ga lahko opazujemo od zunaj in mentalni vidik, ki ga opazujemo znotraj sebe. Dolgo časa sem se posluževal tega dvojnega pogleda na svet. V zadnjem času pa sem začel dvomiti o njem. Ne dvomim o obstoju mentalnega ali duhovnega aspekta, kar počne večina. Začel sem se spraševati, če sploh obstaja fizični vidik. Vem, da je to za mnoge radikalno, toda naj na kratko navedem razloge za tako razmišljanje in njegove posledice.

Kadarkoli želimo definirati nek aspekt fizičnega sveta ostanemo praznih rok. Vsaka razlaga se izkaže za zmotno in pojem materialnosti izpuhti pred našimi očmi. Toda naša verovanja v materialni svet so tako globoka in tako močno podprta z našimi izkustvi, da vztrajamo pri naših domnevah, da mora obstajati nek fizični ali materialni temelj sveta. Podobno kot srednjeveški astronomi niso dvomili o Zemlji kot središču vesolja, tako tudi mi ne podvomimo o naši predpostavki, da je zunanji svet materialen. Morda fizični svet dejansko sploh ne obstaja. Nobene materije same po sebi. Morda obstaja en sam vidik celotne stvarnosti: mentalni vidik.

Akašo bi potem morali obravnavati kot polje, ki je po svojih značilnostih povsem mentalne, duhovne narave. Dejansko predstavlja bistvo zavesti. Težje predstavljivo, vem. Dejansko je vse, kar si lahko zamislimo samo nek pojav v naši zavesti. Ne moremo si zamisliti zavesti same. Zavest je nekaj, v čemer se odvijajo dogodki mentalnega sveta, je to v čemer se porajajo podobe. Verjetno je bolje, da si niti ne poizkušamo predstavljati kakšno je polje zavesti, kajti zanesljivo bomo zašli v podobne zmote, kot kadar si poskušamo predstavljati kvant ali prostorčas.

Vse kar lahko rečemo je da ne gre za enolično polje. Neke vrste raznoličnost mora vsebovati, kajti prav te variacije so izvor zaznavanja sveta. Če ne bi bilo variacij v polju, ne bi bilo možno ničesar opazovati, ničesar izkusiti.

Te variacije v polju so »objekti« našega zaznavanja ali zavedanja. Toda tu ne gre za objekte v smislu materialnih stvari. Ti objekti postanejo materialni objekti šele v zavesti opazovalca. Šele tu se pojavi občutek materialnega predmeta v »zunanjem svetu«. Nato predpostavljamo, da materialnost, ki jo občutimo (in ki izgleda tako prepričljiva, izvorna ali primarna), mora biti tudi resnična lastnost »zunanjega sveta«.

Toda čeprav ne obstaja materialna osnova zunanjega sveta, zakoni fizike ostajajo še naprej veljavni. Vse kar se spremeni je naš odnos do tega kar opazujemo. Ne merimo materialnih delcev kot takih, temveč aktivnosti v polju zavesti, ali v polju (oceanu) Akaše, kot bi rekli indijski modreci. Zakoni »fizičnega sveta« postanejo tako zakoni dogajanj v polju zavesti, razmišljanja o medsebojnem učinkovanju dogodkov v tem polju.

To čemur pravimo elementarni delec odgovarja elementarni variaciji v polju. Bolje bi ga bilo imenovati elementarna entiteta kot pa elementarni delec. Elementarne entitete se (v skladu z voljo in predstavo dirigenta; op.p.) organizirajo v atome, molekule, celice in podobno, čisto v skladu z obstoječo paradigmo. Razlika je v tem, da nam ni treba več razmišljati o zavesti, ki zaznava materijo (z vsemi težavami, kot npr. kako materija vpliva na zavest), pač pa se zavest sedaj neposredno zaveda sama sebe.

Součinkovanje (interaktivnost) lahko sedaj smatramo kot zaznavanje – zaznavanje ene regije polja zavesti s strani neke druge. V skladu s sedanjim pogledom pri vsaki interakciji posreduje kvant aktivnosti (inter-akcija). Po tem alternativnem pogledu pa je najmanjša postavka enota zaznave, enota izkušnje. Lahko mu rečemo tudi kvant zavesti, kvant čite.

Preko naših izkustvenih zaznav fizičnega sveta smo odkrili, da je aktivnost temeljna značilnost. Po tem alternativnem gledanju je temu še vedno tako. Zavest učinkuje, je aktivna, ko znotraj sebe ustvari neko podobo. Kvant učinka (akcije) je kvant izkustva, kvant čitte.

Zdaj lahko razumemo zakaj materialni svet izgleda mrtev, nezaveden. Kvalitete, ki se pojavljajo v zavesti – barve, zvoki, vonjave, snovi ali karkoli – postanejo predmet zaznavanja, postanejo »materialni svet«. Toda tu ni sledu zavesti same v podobah materije, ki se porajajo v zavesti. Kot pri filmski projekciji, kjer je svetloba osnova slik na zaslonu in kjer v sami filmski zgodbi ni nobenega dokaza, da je temu tako. Oblike, ki vznikajo in plešejo v zavesti same po sebi v ničemer ne namigujejo, da so vse le manifestacija zavesti ali duha. Izgledajo kot nekaj drugega kot zavest. In tako domnevamo, da je (o)snov(a), iz katere je »zunanji svet« – materija – nezavedna, mrtva.

Fizika je proučevanje strukture zavesti. Snov, iz katere je svet, izvira iz snov*. Sir Arthur Eddington

(*sen, množina: sn’ovi, iz sn’ov – torej iz sanj; v angl. originalu: mindstuff;
kot že rečeno: etimologija oz. skupni izvor obeh slovenskih pojmov za snov in snove t.j. sanje nudi
čudovito besedno igro in fantastičen vpogled; pri tem gre tako za nočne sanje kot za budno snov-anje,
torej receptivni (jin) vidik, kot aktivni (jang) vidik)

– Iz take smo snovi kot sanje.   W. Shakespear
– Avstralski staroselci imenujejo svojo 65 000 letno kulturo in pogled na svet »Dreamtime«.
– Patanjali Joga Sutre razlagajo svet kot čitta vriti, »modifikacije zavesti«.

Nov pogled na težavno vprašanje

Težavno vprašanje o tem, kako bi iz mrtve materije lahko kdajkoli izšla zavest je sedaj postavljeno na glavo. Materija ne obstaja – razen te, ki se pojavi v zavesti. Vprašanje se sedaj glasi: Kako zavest privzame vse te kvalitete, ki jih iizkušamo, vključno z materialno.

Na to vprašanje najlaže odgovorimo preko direktnega zavedanja; s preusmeritvijo svetlobe zavesti na zavest samo in z opazovanjem značilnosti zavesti iz prve roke. To pot so izbrali številni veliki mistiki, jogiji, vidci, svetniki in modreci najrazličnejših kulturnih okolij skozi vso zgodovino človeštva.

Kljub časovnim in kulturnim razlikam so prišli do presenetljivo podobnih spoznanj. Žal ta spoznanja nimajo kaj dosti vrednosti za trenutno prevladujočo miselnost zahodnega sveta. V večini primerov so tako v nasprotju z obstoječim svetovnim nazorom znanosti, da jih le ta vzvišeno zavrača – in s tem tudi vrednost teh spoznanj za duhovnost na splošno.

Pomislimo npr. na izjavo baba Muktanande, ki pravi: »Si ves svet. Si v vsem in vse je v tebi. Sonce, luna in zvezde krožijo znotraj tebe«. Večina ljudi bi bila začudena, če že ne zmedena. Izjava povsem nasprotuje današnjemu svetovnemu nazoru, po katerem sem majhna pika v središču mojega sveta, okoli katere se vse obrača. Muktananda trdi nekaj povsem nasprotnega. Lahko bi pomislili, da je morda prismuknjen od preveč meditiranja.

Če pa na stvar pogledamo s stališča globokega notranjega poznavanja fenomenov zavesti in s tem celotnega sveta, postane tak pogled veliko bolj smiseln. Vsako izkustvo, vse kar je možno spoznati, se zgodi znotraj nas.

Podobno si zelo radi predstavljamo, ko poslušamo razlage takih ljudi o nastanku sveta, da gre pri tem za nastanek fizičnega sveta. Na nek način je to res. Toda pravzaprav govorijo o fizičnem svetu kot ga zaznavamo v zavesti in kako proces ustvarjanja teh zaznav nenehno poteka.

Aštavakra Gita, zelo cenjen indijski tekst pojasnjuje: »Vesolje je bilo ustvarjeno v meni kot podoba, je prežeto z mano. Vesolje je porojeno iz mene, v meni obstaja in v meni premine«. Težko dojemljivo, dokler na zadevo ne pogledamo s stališča zavesti.

»Na začetku je bil Logos«. Pogosto preveden kot »Beseda«, logos pomeni tudi »misel ali bistvo«. Na začetku je bilo duhovno bistvo, čitta.

Izrek »Miruj in vedi, da sem Bog« ni nujno poziv k mirovanju in priznanju avtorja take izjave kot stvarnika celega vesolja; gre za povabilo k umiritvi lastnega notranjega sveta – z besedami velikega jogija Patanjalija: »naj manifestacije čitte odmrejo« – in k neposrednemu spoznanju, da je »Jaz«, to vseprisotno, nespremenljivo, najgloblje bistvo tvoje lastne zavesti hkrati tudi bistvo vsega, kar obstaja.

S pomočjo take razlage ponovno najdem čar vesolja. Če je naše lastno bistvo božansko, in če je to bistvo zavesti možno najti povsod in v vsem, potem je vse božansko. Panpsihizem postane panteizem. Ni pomembno, če ga poimenujemo Univerzalna Zavest, Alah, Bog, Jehova, Veliki Duh ali Polje kvantnega vakuma, vsi izviramo iz tega istega bistva.

To dviguje nivo spoštovanja do sveta v katerem živim, ali v katerem izgleda, da živim. Ko pomislim na to, da ta svet – čeprav na prvi pogled prav nič ne kaže na to – v končni fazi izvira iz istega bistva, kot moje lastno bitje, sem poln čudenja. Vse ponovno dobi svojo očarljivost in čarobnost.

Peter Russel

Morda se boste vprašali, kakšna je praktična uporabnost tega novega, povsem drugačnega svetovnega nazora. Če bi odgovor moral strniti v en stavek, bi se le ta glasil takole: če smo dosedaj verjeli, da dogodki v »zunanjem« svetu določajo naše notranje občutke, pa je resnica ravno nasprotna, naša notranja občutja in misli določajo našo »zunanjo« realnost. Kaj več o tem pa morda kdaj drugič.

Želimo vam čimveč dobrega počutja, karkoli se že dogaja »okoli« vas. Vzt-rajajte v njem, privabilo bo vašim dobrim vibracijam ustrezne odseve v svetu, ki vas obda(r)ja. Bodite pozorni na to, kar sanjate in skrbno izbirajte to, kar snujete. Svet je že od vsega začetka ves iz svet-lobe, ki se po-raja in oblikuje (in-formira) v naši zavesti. Vesolje je predvsem veselje in veliko bolj pri-Jaz*-no in so-delujoče (inter-aktivno), kot se nam v-časih zdi. Živ-ite in u-živ-ajte v igri, ki jo ponuja. Del te igre, kot vidite, nam vse-mir-je za-vest-no, pravkar in t-raj-no, omogoča tudi skozi naš o-čar-ljivo Bog*-at jezik. Prisluhnite torej temu čar-obnemu jeziku vse-mirne za-vesti.

* O odnosu med Jaz-om, Božanstvom** in zavestjo govori P. Russell v enkratnem tekstu z naslovom »Does God Speak English«. Ker različni jeziki ne omogočajo enakih besednih iger, vabim vse, ki vsaj malo obvladajo angleščino, da kliknejo na spodaj navedeno avtorjevo internetno stran in si tekst prebrejo v originalu. Izjemno lepo, provokativno in hkrati prepričljivo.
**Izraz Bog ni po-srečen, saj s slovničnim moškim spolom besede neizogibno nakazuje samo moški aspekt tega, kar označuje ta beseda, kar je seveda samo polovica resnice; uporabnik te besede povsem z-greši Boginjo, ženski aspekt . Slovnično in tudi vsebinsko nevtralna beseda in s tem veliko bolj pravilen izraz Božanstvo predstavlja elegantno rešitev, saj vsebuje oba tudi sicer lepo združljiva aspekta oz. s-pola. Stvar ni brez-vezna, saj je povezana s večstoletnim psihološkim, družbenim in tudi fizičnim zatiranjem žensk (in seveda tudi ženskega aspekta duševnosti pri moških) s strani številnih vladajočih religij in političnih partij.

(1) O avtorju eseja: Peter Russell je študiral matematiko in fiziko v Cambridge-u v Angliji. Zaradi izjemnega zanimanja za človekovo duševnost se je lotil še študija psihologije. V Indiji je proučeval meditacijo in po vrnitvi napisal številna pomembna dela o psihologiji in fiziologiji meditacije. Je eden pomembnejših zagovornikov novih pogledov na svet, podprtih z odkritji moderne znanosti, predvsem kvantne fizike in s starodavnimi spoznanji vzodnih filozofij. Več o njem in številne zanimive tekste najdete na: http://www.peterrussell.com/index2.php

(2) O avtorju knjige »Znanost in obnovljeni čar vesolja: vzpon integralne vizije realnosti«: Ervin Laszlo je madžarski filozof in humanist, ustanovitelj Budimpeštanskega kluba, katerega poslanstvo z njegovimi besedami je »usmeriti pozornost na razvoj človeških vrednot in zavesti, kot ključnega dejavnika pri zaustavitvi drvenja v razkroj, polarizacijo in katastrofo in preusmeritvi k vrednotam humanizma, etike in trajnostnemu razvoju sveta«. O zavesti pravi: »Menim, da je zelo očitno, da zavest ni samo nekakšen vzporeden pojav možganskih aktivnosti; je nekaj, kar prežema vse vesolje. Zavest ni enostaven proizvod nekega dovolj zapletenega živčnega sistema. Prisotna je v celem telesu in v vsem stvarstvu.«

vir: http://zavest.net/