Arhivi Kategorije: Zadnje objave

ZAHVALA – SREČNO, USPEŠNO IN MIRNO 2020 – SKUPAJ NAPREJ

Spoštovani somišljeniki, soustvarjalci člani in podporniki trajnostne  prihodnosti!

Leto 2019 je minilo. Zaznamujejo ga dejanja, katerih sled je vsak izmed nas pustil. In skupaj smo naredili veliko.

Novo leto je tu, spoprijeli se bomo z novimi izzivi, v katerem Vam želimo samo dobro.

Za popotnico, vzpodbudo in pogum pa stihi Antona Aškerca iz pesnitve ČAŠA NESMRTNOSTI : »Čaša tvoja je življenje tvoje, Sam napolni z večnostjo jo lekom. Vlivaj vanjo vsak dan dobra dela,  dela slavna za rojake svoje, za rojake in za domovino! Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje, s pitjem njenim bode se napajal – v delih svojih živel sam boš večno!«

V svojem imenu in v imenu ekipe in članov Ekoci – eko civilne iniciative Slovenije združenja za trajnostno prihodnost se Vam zahvaljujemo za zaupanje in za sodelovanje. Vsak izmed Vas je doprinesel svoj pomemben delež. Dejanja, ki povezujejo znanje in prakso ter pomembne teme, ki bodo še kako zaznamovale prihodnost, pa bodo tlakovale naše delo tudi v prihodnjem letu.

KAJ SMO NAREDILI V LETU 2019?

Da se bomo spomnili, kaj vse dobrega smo naredili pa prilagam le nekaj najpomembnejših. Sporočila za javnosti glavnih dogodkov iz posvetov, ki so bili osnova za nadaljnje delo. Skupaj z naprednimi strokovnjaki, institucijami, nevladniki in zavzetimi somišljeniki pa smo pripravili Pobude in jih naslovili na pristojne v državi. Prizadevamo si, da bi bil »glas ljudstva« , ki izhaja iz potreb ljudi na osnovi prakse in znanja z argumenti predstavljen odločevalcem v pomoč, da bodo lahko čim več pametnih rešitev implementirali v zakonodajo. Pobude lahko preberete na povezavah:

  1. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo naslovili: Pobude za prilagoditev kmetijstva za podnebne spremembe: https://ekoci.si/zadnje/pobude-za-prilagoditev-kmetijstva-na-podnebne-spremembe-in-sodobne-trzne-trende-odgovor-na-pobude/ in Pobude –  Krepitev zdravja z naravo: https://ekoci.si/zadnje/pobude-za-krepitev-zdravja-z-naravo/.
  2. Na Državni Zbor RS smo naslovili: Predloge za ukrepanje – podnebne spremembe; https://ekoci.si/zadnje/podnebni-dogovor-udelezba-na-posvetu-v-dz/.
  3. Na  pobudo društva Ognjič smo sodelovali pri dopolnitvah stanovanjske zakonodaje, ki bodo pripomogle pri organizaciji sobivanjskih skupnosti: https://ekoci.si/zadnje/predlogi-za-spremembo-stanovanjske-zakonodaje/.
  4. Na Vlado RS, Ministrstvo  za okolje in prostor, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo in socialo  ter na pristojne institucije smo naslovili Pobude,  ki so objavljene na povezavi, kako  ustvariti medgeneracijsko sožitje, povezati lokalno okolje in se pripraviti na podnebne spremembe:  https://ekoci.si/zadnje/pobude-v-preucitev-srebrni-trg-dela-aktivno-drzavljanstvo-vzpodbujanja-lokalnega-okolja-in-prilagoditev-na-podnebne-spremembe/

Čas, v katerem živimo, potrebuje sodelovanje ljudi, institucij, strokovnjakov, politike in naprednih medijev.

In konkretna dejanja. Če manjka en člen, ni napredka. Hvala za Vaš doprinos.

Srečno. In pogumno naprej. In mnogo miru.

Da za nami ostanejo dobra dela, modrost generacije, ki jo bo oplemenitila energija in inovacije  prihodnjih rodov.

Da bomo lahko živeli in ustvarjali v naši čudoviti Sloveniji.

Vse dobro Vam želim in srečno. Vsako dejanje šteje.

Za Ekoci – Irena Rotar

POBUDE ZA KREPITEV ZDRAVJA Z NARAVO

Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije skupaj s   partnerji išče rešitve za sodobni pristop k zdravju in trajnostni prihodnosti. Skupaj s strokovnjaki in predstavniki institucij in zainteresirane javnosti smo pripravili pobude  za krepitev zdravja z naravo.

Prvotno smo že poslali pobude na  Ministrstvo  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  ki so jih delno že pregledali (pobude  dne 5.8. 2019 pod naslovom Zdravljenje z naravo – priložnosti za diverzifikacijo dejavnosti na  kmetijah – izzivi na področju zdravja in kakovosti življenja.

V avgustu 2019 pa smo na Pomurskemu sejmu organizirali posvet Zdravljenje z naravo –  priložnost za zdravstveni turizem, kulinariko in izboljšanje prihodkov na kmetiji. Več o posvetu na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sejem-agra-2019-posvet-zdravljenje-z-naravo/.

Gostje posveta o zdravljenju z naravo na Agri 2019.

podnebni dogovor – udeležba na posvetu v dZ

Podnebni dogovor – posvet o soglasju za prihodnost v Državni Zbor Republike Slovenije je nagovoril predsednik DZ mag. Dejan Židan in poudaril pomen takojšnjega ukrepanja. Udeleženci, strokovnjaki, civilne iniciative , poslanci smo napolnili dvorano Državnega zbora in podali veliko dobrih predlogov.

Tudi predstavniki Ekoci Ekološka civilna iniciativa Slovenija smo bili tam in predlagali najti pravo pot med ekologijo, etiko in ekonomijo, prehod v bio krožno gospodarstvo in v večji meri v sonaravno kmetijstvo , v aktivacijo posameznika in uravnotežen razvoj regij, zmanjšanje prometne obremenjenosti , vzpodbude za delo od doma, ter postavitev vetrnih turbin na avtocestah, ki jih poganja veter, ki ga povzročajo vozila, večjo skrb za ohranitev naravnih in vodnih virov ter obdržati infrastrukturo v državni lasti, ki pa je seveda lahko dana v najem. Poslanec Matjaž Nemec je predstavil poslano zahtevo Vladi, da se razglasi okoljska kriza in temu so podrejeni vsi ukrepi. Poslanec SD g. Jani Prednik in predsednik Gospodarske zbornice g. Boštjan Gorjup pa sta tudi v avli izmenjala mnenja o prihodnjih izzivih. Verjamemo, da bo vsaj nekaj predlogov padlo na plodna tla, saj je bilo kar nekaj dejstev, ki so jih povedali udeleženci v tej dvorani povedano prvič :).

Na osnovi tega smo skupaj s somišljeniki Ekoc i- eko civilne  iniciative  Slovenije  in skupino mladih iz Zero Waste  Žalec poslali pobude predsedniku Državnega zbora g. Dejanu Židanu ter poslancu SD g. Matjažu Nemcu, ki nas je prosil za pobude v pisni obliki.

Dne 29.12.2019 pa je predsednik Državnega zbora odgovoril, da bodo skupaj s poslanci, tudi z vključitvijo naših pobud,  že v januarju naslovili na vlado serijo poslanskih vprašanj in pobud, ki bodo usmerjene v borbo za okolje in podnebje.

Veselimo se premikov na bolje!

Pobude za prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe in sodobne trŽne trende – Odgovor na pobude

V Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost si prizadevamo tudi za čim večjo samooskrbo s hrano, prilagoditev na podnebne spremembe in bio krožno gospodarstvo. Čim več znanja želimo implementirati v prakso.

Veseli nas, da je v tej smeri začrtalo veliko ciljev tudi Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v letu 2019 ter predstavilo tako ambiciozno strategijo kmetijstva – resolucijo »NAŠA HRANA, PODEŽELJE IN NARAVNI VIRI PO 2021«.

Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja, ki je objavljena na povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/FOTOGRAFIJE/NOVICE/19_11_NOVEMBER/21_VLADA/RESOLUCIJA_21.11.2019_strani.pdf in jo je 21.11.2019 sprejela tudi Vlada Republike Slovenije.

Ekipa somišljenikov, ki nam je mar za trajnostno prihodnost smo preučili strategijo in podali predlog izvedbenih ukrepov, ki temeljijo na znanju in izkušnjah in bi lahko bistveno pripomogle k uresničevanju strategije v praksi.

Pobude smo poslali na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. V juliju 2019 je ekipa pripravila Predloge in pobude k strategiji in izvedbenim ukrepom za novo kmetijstvo v Sloveniji, ki so objavljene tudi na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/predlogi-in-pobude-k-strategiji-in-izvedbenim-ukrepom-za-novo-kmetijstvo-v-sloveniji-2/. Ministrstvo nas je pozvalo na sestanek, da jih predstavimo tudi osebno. Veseli smo bili povabila.

Na fotografiji: Predstavniki Ekoci Ekološke civilne iniciative Slovenije Irena Rotar in Mateja Rotar, UM – Mednarodnega centra za ekoremediacije, drr. Ana Vovk Korže, društva Ajda Vzrdenec Meta Vrhunc, kmetije Vidov brejg, Tatjana Buzeti in društva Skupaj za zdravje človeka in narave Sanja Lončar so ekipi na MKGP predstavili svoje poglede, izkušnje in predloge za prilagoditev na podnebne spremembe. Glavne teme: kakšne rešitve ponuja znanost za podnebne spremembe z ekoremediacijo, permakulturo, bio krožnim gospodarstvom v kmetijstvu; zdravljenje z naravo – priložnosti v kmetijstvu; samooskrbno kmetijstvo in vrtičkarstvo, pridelava zdravilnih rastlin. Cilj predstavitve je bilo vzpodbuditi pripravo ukrepov, ki bi podprli alternativne pristope v kmetijstvu, ki bolj trajnostno izkoriščajo naravne vire in lahko tudi v skromnih naravnih pogojih z več vloženega lastnega dela in znanja dajo dobre pridelke in dohodek,« je zapisala tudi prisotna državna sekretarka mag. Tanja Strniša.

Po osebni predstavitvi na Ministru smo bili pozvani, da še bolj konkretno predstavimo svoje predloge, ki smo jih dopolnili

V juliju 2019 še z dodatnimi pobudami, ki si jih lahko preberete na povezavi:

Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo dne 11.10 019 prejeli odgovore na naše pobude Priloga 1 in 2 Prilogi. I in 2 -vstavi

Glede na podane odgovore smo po preučitvi ugotovili, da je najboljša rešitev, da predlagamo pilotne projekte kjer bomo lahko v praksi čimprej dokazali delovanje predlaganih ukrepov, ki bi lahko koristili pri nadaljnjem snovanju ukrepov k čim boljši izvedbi začrtanih ciljev za razvoj kmetijstva v novem programskem obdobju:

Predlogi za spremembo stanovanjske zakonodaje

Prebivalstvo Slovenije se stara. Ker smo tudi mnenja, da je prava odgovor na to stanje ustanovitev stanovanjske skupnosti, smo se povezali z društvom Skupaj za zdravje narave in človeka in sodelovali pri pripravi predlogov za spremembo stanovanjske zakonodaje.

Več informacij o tem najdete v priponki. Pridružite se nam!

Sejem Agra 2019 – Posvet zdravljenje z naravo

Na tem področju imamo veliko priložnosti, je povedala uvodoma ministrica dr. Aleksandra Pivec. Strategija kmetijstva za naslednjo programsko obdobje je trajnostno naravnana, potrebno pa je najti pravi način, da se čim več aktivnosti uvede v izvedbene ukrepe je uvodoma poudarila ministrica dr. Aleksandra Pivec. Poti do zdravja so lahko različne. Poleg klasične medicine pomaga tudi zdrav stil življenja, zdrava hrana, različni tretmaji kot je aromaterapija, apiterapija,ipd. Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije skupaj s Pomurskim sejmom in partnerji išče rešitve za sodobni pristop k zdravju in trajnostni prihodnosti.

Več informacij o posvetu najdete v priponki.

SEJEM AGRA 2019 – PODNEBNE SPREMEMBE SO TU – PRIKAZANE SONARAVNE REŠITVE NA POLIGONU ZELENI DRAGULJI NARAVE IN BIO KROŽNO GOSPODARSTVO

Gornja radgona: Posledice podnebnih sprememb so tukaj, tega se zavedajo tudi predvsem mlajši obiskovalci sejma Agra, pridelovalci, ki iščejo rešitve in obiskovalci, ki si želijo zdravo pridelane hrane in si z zanimanjem ogledujejo tudi Poligon zeleni dragulji narave, kjer so prikazane sonaravne rešitve k pripomorejo k izboljšavi tal in pridelavi hrane v času posledic sprememb: zastirka, pravilno uravnavanj vlage, dvignjene gredice, perma – kulturne rešitve, gozdni vrt. Poligon si je z zanimanjem ogledal tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec z, državnim sekretarjem Jožetom Podgoršek in ekipo,ter vodstvom Pomurskega sejma predsednik DZ mag. Dejan Židan, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine, različni predstavniki stroke in institucij in več tisoč obiskovalcev.

Več informacij najdete v priponki.