POBUDE S POSVETA NA AGRI – ZELENI DRAGULJI NARAVE, KONOPLJA IN PODNEBNE SPREMEMBE

POBUDE S POSVETA  NA AGRI – ZELENI DRAGULJI NARAVE

   KONOPLJA IN PODNEBNE SPREMEMBE

 

 

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije  je organizirala na  sejmu  Agra tudi posvet Zeleni dragulji narave – tržna priložnost, izziv krožnega gospodarstva in trajnostnega turizma. V  tem okviru  je potekal tudi prikaz posevkov na demonstracijski njivi Pomurskega sejma ter inovativnih izdelkov iz teh rastlin. Pri ogledu Poligona, na in po posvetu in v aktivnostih, ki jih organizirajo Ekoci -s partnerji  so bile podane različne pobude sodelujočih in obiskovalcev  in somišljenikov za izboljšanje ureditve statusa konoplje in obvladovanje podnebnih razmer, ki so bile poslane na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v preučitev in nadaljnjo obravnavo. Menijo, da bodo s podanimi Pobudami doprinesli k še bolj aktivnemu urejanju na tem področjih. Priloga; Pobuda s posveta na Agri –Zeleni dragulji narave – Konoplja in podnebne spremembe – s prilogo  Predlogi za izvedbo ukrepov  za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam

 

unnamed 

 unnamed1  unnamed2

Foto Ekoci:  Utrinki iz posveta na Agri

 

 

Priloge: