Sodelujoči člani

www.ekoci.si ;  info: ekoci.slo@gmail.com

 

NAMEN povezovanja  v CIVILNO  INICIATIVO

 
Sodelujoči člani Eko civilne iniciative  si zavzemajo na  pozitiven način z etičnimi in poštenimi  načeli udejanjati dobre stvari v  vsakdanjem življenju v povezavi z  prehransko  samooskrbo , energetsko in ekonomsko neodvisnostjo in si prizadevajo za življenje po meri človeka v soustvarjanju z naravo, ljudmi in kozmusom v Sloveniji in širše.

Spoštujejo naravo in ljudi, spoštujejo  tradicijo in nadgrajujejo z novimi znanji za  lepo sedanjost in prihodnost!

Prispevajo  k spremembi vrednot in miselnosti krepitve zavesti o nujnosti prevzemanja odgovornosti za lastno samooskrbo in samooskbnost lokalnih skupnosti  z sonaravnimi načini pridelave hrane, racionalno rabo virov energije in v sodelovanju z drugimi spodbujajo  povezovanje na vseh ravneh ljudi, institucij, znanja in ostalih subjektov  za sedanje in prihodnje rodove.

Civilna   iniciativa nima političnih ambicij ampak želi povezati in udejanjiti potenciale ljudi,  znanja in dobrih zgledov  v soustvarjanju z naravo in kozmusom.  Želimo si dobrega gospodarjenja, podpiramo  etično ekonomijo in socialno podjetništvo.

Vsak zainteresirani posameznik , se lahko vključi  pri udejanjanju dobrih stvari kadarkoli želi in izstopi kadarkoli želi. V primeru, da bi član deloval  v nasprotju z dobrimi nameni in se na  tak način predstavljal javnosti bomo o tem obvestili javnost in je v članstvu nezaželen.

 

 

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije

Izdelava strani