Čas intenzivnih sprememb, obujanje pristnosti in skupnostne njive

Prišel je intenzivni čas sprememb, ki jih bomo lahko izvedli le, če bomo delovali na temeljih, ki jih podpira naše poslanstvo. Pri tem ne bomo uspešni, če bomo trošili energijo z razlaganjem raznih zarot, temveč le, če se bomo fokusirali in v praksi izvajali spremembe z dejanji.
Skupnostne njive so pravi in resnični potencial ter skupni imenovalec za vse kar potrebujemo, zatrjujejo v KDS Kooperativi Dobrote Slovenije.

Izhodiščna misel za le te pa :Aplikacija znanj, tehnologij, dobrih praks za model skupnostnih njiv lokalne samooskrbe z brezkemijsko pridelano hrano ter vkljucevanje v kooperativnoposlovna razmerja razlicnih druzbenikov z trajnostnim konceptom delovanja

Čim bolj se moramo izogibati raznih DRAM v življenju, katerih energijo zelo podpirajo razne zarote(čeprav je teh nebroj, pravzaprav so le te gibalo vsega kar se po stari paradigmi sploh dogaja). Posledično se ne moremo uglasiti z pristnostjo, primarnostjo in  energijo našega srca, ker smo preveč vzburjeni, naspidirani, adrenalinski, prestrašeni … in zato ne moremo delovati iz sebe, temveč delujemo iz obstoječih okoliščin, katerih je skupni imenovalec strah. Pustimo vse to in delujemo iz motiva veselja do druženja, skupnega dela, kreativnega vzgiba in nabirke skupne energije
Zasledujmo “Čudeži niso v nasprotju z naravo, ampak samo v nasprotju s tem, kar o naravi vemo” in s tem dovolimo ,da se čudeži resnično začnejo dogajati, iz krča iz strahu …ne bo organske rasti povezovanja…..

Za ponovno navezavo na pristnost ter obujenje le tega v intimi vsakega od nas

Posredujemo kratek posnetek  s predavanja Toma Križnarja s preteklega festivala Ekofejst, posnetek si lahko zahvaljujoč Ivanu Vedicu ogledate na http://youtu.be/wmbS8SjOrfo
Skupno spoznanje po pogovoru nas vseh je, da nas najbolj pesti pozaba pristnosti, originalnosti, naše integritete z naravo, to , da le tega ne čutimo več kot primarno. Kar se dogaja v Darfurju ni le zaradi vode in nafte , marveč tudi zaradi zadnjih ostankov pristnih ljudi , bogastva pristnosti človeštva, ki pa je očitno temni agendi močno napoti pri vzpostavljanju svojih ciljev. Iz pozabe pristnosti pa posledično izhajajo vse vrste težav , njih  brezplodnih poskusov reševanja  in problemov naše civilizacije.
V tem oziru KDS https://www.facebook.com/KooperativaDobroteSlovenije?ref=hl zagovarjajo predvsem organiziranje skupnostnih njiv kot minimalnih orodij za ponovno navezavo z zemljo, soncem, vodo , zrakom , etrom….
Vizije skupnostne njive je, da le ta postane pilotski poligon (z aplikacijo vseh kompatibilnih tehnologij in dobrih praks pridelave hrane) za delovno, izobraževalno, družabno ter osveščevalno srečevanje predvsem članov Skupnosti/kooperative, kjer se pridelki po potrebah in dogovorjenih kriterijih razdelijo med člane za osebno gospodinjsko rabo , viški pa se prek  obstoječih in na novo usvarjenih prodajnih kanalih stržijo. Zadevo se sčasoma seveda razvije tudi na druga področja tj. predelava živil, rokodelstvo……. ter vkljucevanje v kooperativnoposlovna razmerja razlicnih druzbenikov z trajnostnim konceptom delovanja (npr. skupen marketing, distribucija, logistika, računovodstvo  recimo  v KDS  vključena podjetja kot vrtnarstvo Naglič, Pekarna deveta vas, Domačija Grčin – pridelava soka, restavracija Dishi , EM tehnologija d.o.o……)
https://www.youtube.com/watch?v=-FVccc3NPqc

 

ŠE EN PRIMER KOOPERATIVE:

Gre za Havano na Kubi, ki se je po padcu Sovjetske zveze soočila z veliko teľave pomanjkanja hrane, svoje je dodal ąe ameriąki embargo na uvoz nafte, kar jim je onemogočilo transport hrane iz ruralnih v urbana področja. Ljudje so postali lačni in ker v mestu niso mogli vzgajati ľivine, so pričeli saditi rastline. Drľava je gibanje podprla in brezplačno zagotovila v upravljanje neizkoriąčena mestna zemljiąča tistim, ki bi bili pripravljeni pridelovati hrano. Organizirala je tudi oskrbovalne centre za prodajo semen in drugih potrebąčin. Sedaj polovico vseh sveľih

izdelkov, ki jih Havana porabi, pridelajo znotraj mesta in vse na preprost, BIO način.

http://sustainablecities.dk/en/city-projects/cases/havana-feeding-the-city-on-urban-agriculture

http://72.18.132.73/~organicv/2011/03/planet-cuba-complex-complicated-but-sustainable/

Vabljeni v Grupe na FB
Opis skupine na: Umetnost preživetja 
Opis skupine na: KDS

Osti Jarej ( Oj skrajšano ) – ostani mlad , pomlajen
Staroslovenski pozdrav

 

 

»Da se naredi kar je prav je vedno pravičas.« Martin Luther King Jr.
 “Nikoli ne dvomite ali lahko majhna skupina resnih in predanih ljudi spremeni svet. V resnici je to edino, kar ga sploh lahko.” Margaret Mead