Sporočilo za javnost- ČESTITKE OB DNEVU SLOVENSKE HRANE-PODELITEV PRIZNANJ ŠTAFETE SEMEN

 

SPOROČILO ZA JAVNOST –  Čestitke ob dnevu slovenske hrane* Štafeta semen – podelitev  priznanj sodelujočim *  Pobude MKO  za učinkovitejše  reševanje posledic poplav

Eko civilna iniciativa Slovenije – Ekoci: Dne 21.11.2014 je dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk. Vsem, ki si prizadevate ozaveščanje o pomenu slovenske   hrane in vsem, ki z dejanji prispevate  k večji samooskrbi s hrano iskreno čestitamo. Želimo vam, da še naprej sejete semena rastlin, znanja, ozaveščanja in povezovanja. V teh dneh smo pričeli s podelitvijo priznanj v Štafeti semen, pripravili Pobude za učinkovitejše reševanje poplav  ter jih poslali na Ministrstvo za okolje in prostor.

Čestitke prejemnikom priznanj Sodelujočim v Štafeti semen

Eko civilna iniciativa Slovenije – Štafeta semen: Ponosni smo na vse sodelujoče v Štafeti semen, ki so sadili, sejali in izmenjavali  avtohtona , domača, tradicionalna semena in jih poslali za v gensko banko. Zahvaljujemo se predstavnikom  stroke za strokovno pomoč v Bazi znanja in koordinatorici za vrtce –  Vrtcu Otona Zupančiča Slovenska Bistrica in  za šole – Osnovni šoli Žalec. Zahvaljujemo se sodelujočim  na otvoritvi Štafete semen na sejmu Altermed v Celju ter predstavnikom pristojnega Ministrstva  na sejmu Agra – kjer so na  predlog sodelujočih nastale Pobude  Vladi iz Posveta semen, da sprejme  ukrepe, ki bodo podpirale operativne aktivnosti na področju varovanja semen brez Gso, živo ohranjanje semen in podpirala  večje ozaveščanje o pomenu sonaravno pridelane hrane. Pobude in odgovore  najdete na povezavi:  https://ekoci.si/?p=2567

Zbrana  semena v Štafeti semen 2014  so bila predana v hrambo in preučitev predstavnici dr. Jelki Vozlič iz Kmetijskega inštituta Slovenije na sejmu Agra. Semena bodo analizirali in morda odkrili še kakšno novo že pozabljeno seme. Zahvaljujmo se vsem sodelujočim, V teh dneh smo pričeli s podelitvijo priznanj vsem, ki ste izrazili željo. V kolikor sodelujoči niste vpisali podatka, da želite priznanje  in ste le poslali semena in izvajali aktivnosti nam lahko to še  sporočite  na naslov:  ekoci.si@gmail.com; Spodaj fotografija lanskih prejemnikov  priznanj

 

Dan slovenske hrane

Tudi letos bodo v okviru dneva slovenske hrane  potekala aktivnost  MKGP – Sejemo semena vrtnin, kjer  vsi  vrtci in osnovne šole prejmejo  semena 5 vrst vrtnin.  Na vse institucije in posameznike apeliramo tudi Ekoci, da se pridružijo širitvi zavedanja o pomenu lokalno pridelane hrane in vzpodbudijo konkretne aktivnosti na področju semen, znanja in povezovanja za večji samooskrbo. Več info na: http://tradicionalni-zajtrk.si/projekti/dan_slovenske_hrane/

Pobude za hitrejše in učinkovitejše reševanje posledic poplav

Tudi podnebne razmere se neprestano spreminjajo Vedno znova  ugotavljamo, da sedanji ukrepi za preprečitev poplav ne zadoščajo. Zato  so somišljeniki Ekoci pripravili Pobude za bolj učinkovito in fleksibilno odpravo posledic o učinkovitejši sanaciji in preprečitvi posledic poplav. Predlagajo,da se investicijsko vzdrževanje vodotokov ureja kot do sedaj, del sredstev in pristojnosti  za sanacijo in preventivo poglobitev vodotokov čiščenje brežin  pa  se naj prenese na Občine in lokalne skupnosti, kjer bodo z gasilci prostovoljci in lokalni lastniki zemljišč urejali preventivo in sanacijska dela. Pri tem zaposlili še  več ljudi in bolj učinkovito porabili sredstva. Seveda pa morajo biti tudi ta dela ustrezno koordinirana. Predlagamo ustanovitev okoljskih delovnih brigad ter petletni načrt za izredne razmere. Odgovor iz Ministrstva za okolje in prostor pričakujemo do 20.12.2014. Predlogi  so na v celoti objavljeni na spletni strani Ekoci na povezavi: https://ekoci.si/?p=2578

Zahvaljujemo se  vsem sodelujočim .Verjamemo, da s skupnim sodelovanjem zmoremo več. Vsako dobro dejanje šteje!

 

Ekipa   in sodelujoči v  Bazi znanja Štafete semen

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej Več info na www.ekoci.si; www.lavita.si; in Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=Spletna stran: www.ekoci.si ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen