Sporočilo za javnost »STATI INU OBSTATI« – ČESTITKE – VABILA – OKOLJSKE NAGRADE

»Stati inu obstati«  je napisal naš  pokončni  Primož Trubar  v prvi slovenski  knjigi Katekizem  že   leta 1550. Pogumno je  umestil  slovenščino v širši kulturni evropski  prostor. Spomin, ki ga  obeležujemo na  državni  praznik dan reformacije. Njegovi » stihi«  takrat podani v pridigi, pa se lahko interpretirajo v različnih oblikah skozi celotno zgodovino Slovencev vse do danes . Tako  v skrbi  za slovenski  jezik, kot za našo kulturno,  gospodarsko, nacionalno in ozemeljsko,  prehransko  integriteto, ki  mora biti še bolj živa tudi danes.

Aktivnosti prebivalcev vsakega časa  tlakuje pota prihodnosti – zato vsako pogumno dejanje ljudi v času ko živijo in z svoji  intelektualnimi  potenciali in konkretnimi dejanji  tlakujejo sedanjosti in pota zanamcem – da bomo »stali in obstali« tudi v prihodnosti. Vsa znanja prednikov, ki se nadgrajujejo s  prizadevanji in pozitivnimi aktivnostmi d  trenutnega naroda na določenem ozemlju  gradijo zgodovino prihodnosti. Zato je od vsakega izmed nas odvisno ali bomo Slovenci kot narod še obstajali  prihodnjo stoletja.. Ob državnem  prazniku  čestitamo vsem aktivnim prebivalcem Slovenije, ki s svojimi pozitivnimi  dejanji svetlo prihodnost naše Slovenije. Obveščamo vas o naših aktivnostih.

SZJ-STATI INU OBTSTATI- ČESTITKE- VABILA-EKOFEST -OKOLJSKO SREČANJE-1

SZJ-STATI INU OBTSTATI- ČESTITKE- VABILA-EKOFEST -OKOLJSKO SREČANJE-2

SZJ-STATI INU OBTSTATI- ČESTITKE- VABILA-EKOFEST -OKOLJSKO SREČANJE-3