Pobude in vprašanja: SEMENARSKI CENTER PTUJ- SEMENA – SLOVENIJA EKO CONA EVROPE

Dne 11.5 2021 so bile poslane na Ministrvo za kmetijstvo gozarstvo in prehrano naslednja pobude in vprašanja:.

·        Semenarski center Ptuj

·        Kako pomagati ohraniti genski semenski material

·        Prehranska varnost, samooskrba in semena v državnih rezervah – Covid ukrepi

·        Slovenija eko cona Evrope – bio krožno gospodarstvo  

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje v Oddaji Točka preloma (ogled možen na povezavi Slovenska semena (rtvslo.si)), ki je imela velik odmev. Na nas se obrača ogromno ljudi z mnogimi vprašanji. Napredni ljudje se čedalje bolj zavedajo pomena samooskrbe in tudi pomena semen, ki so naš državni zaklad – naša kulturna in dediščina.  Sprašujejo se  kako bi lahko 40 ha površin, ki jih ima Ptujski center namenjenih za žlahtnjenje in selekcijo semen in znanje o semenarstvu, ki ga je na slovenskem prostoru izredno malo, sploh kako drugače nadomestili v primeru , da bi bil Ptujski center  prodan in  ne bi bil prenesen na KIS tako bi bila ta dejavnost izgubljena.  Ali obstaja kakšna druga možnost, da  ohranimo vsaj tistih 20%  semen, ki  jih je še ostalo, medtem ko smo jih 80% že izgubili? Ozaveščenim ljudem je tudi mar za biotsko pestrost in so se pripravljeni aktivno vključiti v aktivnosti.  Dobivamo pobude, da bi zbirali denar z donacijami za nakup Semenarskega centra Ptuj.  Ekoci bi se v to vključili le, če bi vi ocenili spoštovani minister Jože Podgoršek, da bi to kaj pomagalo – saj Ekoci želi delovati  pozitivno in iskati rešitev. Ali je še cena 525.000€ kot je bilo v prvotni pogodbi, saj kolikor nam je poznano Semenarna Ljubljana nima več kot 5 sort semen zaščitenih, tako da nam je cena ponovne cenitve, ki je pricurljala v javnost 1 milj nerazumna? Ljudje so pripravljeni tudi  posejati čim več semen, da se ohranijo.  Ker celostnih informacij o tem ni, vas naprošamo za odgovore na vprašanja, ki smo jih zbrali skupaj in jih podajamo v nadaljevanju.  

Zavedamo, se da je rok za predajo PSC 15.7.2021. vendar glede na predsedovanje EU vemo, da se takrat ne boste imeli časa ukvarjati z domačimi zadevami, zato vas naprošamo, da razmislite podanih pobudah in vprašanjih, že sedaj. Upamo, da so pozitivno sprejete naše pobude, ki jih na nas naslanjajo ljudje in skupaj na pozitiven način želimo pripomoči k temu, da postane SCP del genske banke KIS, Upamo, da se v aktivno vključi tudi KGSZ preko svojih svetovalcev – saj  je to lahko en čudovitih priložnosti, na poti, da boste lažje uresničili cilj prihodnje EU politike trajnostnega razvoja ter sledili cilju, da postane vsaj četrtino hrane pridelane na ekološki trajnostno način (biodinamika, permakultura ipd.) ter poskrbeli z svojimi ukrepi za prehransko varnost, ohranitev semen in blagostanje državljanov ter ohranjanje naše čudovite Slovenije prihodnjim rodovom.

Spoštovani minister Jože Podgoršek, upamo, da boste uspeli urediti, da do 15.7 2021 Ptujski semenarski center postane državna last – oz . del slovenske banke KIS? Ali bi pomagale donacije  za kupnino zbrane iz strani prebivalstva k hitrejši realizaciji prenosa SMC na KIS? Ali lahko pričakujemo, da se slovenska semen ponovno uvrstijo v blagovne rezerve, saj je potrebno poskrbeti za dolgoročno prehransko varnost, ki s prične  s semeni?  Kako se lahko NVO vzpodbudimo, da se čim več ljudi  vključi v varovanje genskih virov – da bo čim več semen posajenih in saj z leti četudi so shranjen v genskih banki izgubljajo na kaljivosti in niso prilagojene  sprotnim podnebnim spremembam? Ali  obstaja možnost, da bi v času predsedovanja EU izkoristili priložnost in razglasili Slovenijo za eko cono Evrope in tako omogočili pogoje za višje slovenskih sonaravno pridelanih pridelkov?

Naprošamo za odgovore na vprašanja ter sezname:

a)      odgovor ali bo 15.7 2021 Ptujski semenarski center  prenesena na državo,

b)     seznam avtohtonih. tradicionalnih in ohranjevalnih sort  semen z nazivom pridelovalcev,

c)      seznam semen, ki so shranjena v genski banki Slovenije,

d)     seznam semen,  ki niso bila posajena že več kot 3 leta,

e)     seznam semen, ki bi jih bilo potrebno najprej posejati in vključiti v proces selekcije,

f)       obrazec kako se lahko kmet prijavi za ohranjevalca semena,

g)       seznam semen industrijske konoplje in genskega materiala, ki je bil podarjen iz strani Ekoci-gibanje Oskrbimo Slovenije – štafeta semen na MKGP  in na Kis in v kateri fazi se nahajajo,

h)     ali je možno pričakovati, da Slovenija razglašena za Eko cono Evrope v času predsedovanja EU

i)       ali je možno pričakovati, da bi se slovenska  semena ponovno vključila v državne rezerve in povečale zaloge hrane, da bi bila zagotovljen prehranska varnost v primeru nepredvidenih situacijah.


Za ogled celotnih pobud kliknite spodaj: