Pogosta vprašanja

Kaj pomeni organizacija aktivnosti na temo izmenjave semen?

Dogodek izmenjave semen organizirate sami. Dogodek lahko traja 1 uro ali več. Kraj dogodka določite sami. Aktivnost, ki jo boste izvedli  je lahko tudi kulturno umetniško obarvana.   Lahko se odločite za  izmenjavo semen na obstoječi tržnici, ki jo organizirate. Kot šola, vrtec lahko organizirate dogodek znotraj svojih skupnih aktivnosti ali celo posameznega razreda. Na naših spletnih straneh in ob prijavi prejmete navodila kako izvesti izmenjavo semen in kam posredovati 11 semen, ki bodo šla naprej v štafeto.

Kaj je razlika med aktivnostmi štafete, pozitivnimi točkami in aktivnostmi šol,vrtcev?

Aktivnosti štafete so dogodki, ki jih organizira in izvede Civilna iniciativa Ekoci. Vse dogodke in aktivnosti v šolah, vrtcih in drugih skupin izvedejo le te.  Pozitivne točke pa lahko postanejo posamezniki in organizacije, ki se odločijo organizirati aktivnosti izmenjave semen na kateri lahko sodelujejo tudi drugi.  Pomembno je, da nas o vseh nameravanih aktivnostih obvestite.  Dogodke pa lahko objavite tudi na naši facebook strani:  http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Civilna iniciativa Ekoci pomaga z obveščanjem in posredovanjem informacij o izvedbi štafete semen in nudi lokalno podporo preko sodelujočih društev Ajda in drugih organizacij, ki jih najdete na naši spletni strani.

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije

Izdelava strani