PRIJAVNICA za sodelovanje v Štafeti semen 2015

 

 10155917_643013585805199_782696575792528123_n ekoci

 

GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN , ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

 

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE IN NAJAVA AKTIVNOSTI

 

Prijavljamo se k sodelovanju v Štafeti semen 2014 na osnovi vašega javnega povabila in z nameni akcije aktivnega pristopa v gibanju Štafete semen, ki so objavljeni na spletni strani: www.ekoci.si; Zavedamo se, da bomo z aktivnim  in pozitivnim pristopom pripomogli k našemu skupnemu cilju ohranjanja avtohtonih domačih tradicionalnih in domačih semen zelenjave, poljščin zelišč in sadnih vrst ter pripomogli k večji samooskrbi Slovenije.

Najavo svojih aktivnosti prijavljam z izpolnitvijo spodnjega obrazca, ki ga bomo do 1.4.2015 posredovali na e-naslov: ekoci.si@gmail.com ali info@ekoci.si.

 

 1. VASI PODATKI

Aktivnosti bomo izvajali kot Pozitivna točka Štafete semen (ustrezno obkrožite, napišite) kot osnovna šola, vrtec, društvo, posameznik, drugo:

Organizator in prijavitelj dogodka: ______________________________________________________________________

Izvajalec dogodka: ______________________________________________________________________

Kraj in naslov: ______________________________________________________________________

Spletni naslov: ______________________________________________________________________

Aktivnost bo potekala na dan ali dneh ____________________ od ___________ do _______________ure.

Kontaktna in odgovorna oseba izvajalca aktivnosti: _____________________________________________________

Kontaktni e-naslov: ________________________________________________ telefon: _______________________________

Opombe/soorganizator, drugo: ___________________________________________________________________________

 

V kolikor boste izvajali več različnih aktivnosti ob različnih dnevih vas prosimo, da za vsako aktivnost za vsak posamezni dan najavite dogodek posebej.

 

 1.  PODATKI O AKTIVNOSTI

Obkrožite vrsto aktivnosti in vpišite njeno vsebino (npr.: skupno sejanje semen v vrtcu – v lončke, sejanje s starši, starimi starši, Izmenjevalnica, izobraževanje, posaditev drevesa ali jagodičevja itd.).

 1. Zbiranje in izmenjava semen

Opis vsebine:

 

 

 1. Skupno ali posamično sejanje semen

Opis vsebine:

 

 

 1. Izmenjava znanja, predavanja, svetovanja

Predavateljica:

Opis vsebine:

 

 

 1. Kulturni  ali družabni dogodek

Opis vsebine:

 

 

 1. Drugo

Opis vsebine:

 

 

Obveščanje o dogodku bo potekalo na način:

 

 1. Vabili, letaki, plakati:
 2. Objava v časopisih (navedite katerih):
 3. Preko radijski postaj (navedite katerih):
 4. TV (navedite katerih):
 5. Preko osebnega kontakta, pisem, stojnic:
 6. Preko e-pošte na naslovov (stevilo naslovov):
 7. Ostalo(vpišite):

 

Soglašamo z objavo fotografij na spletu in drugih kavnih medijih. Facebook strani Štafete semen. Soglašamo z uporabo podatkov za vodenje evidence semen in aktivnosti za potrebe analize o Štafeti semen in da bomo pisno sporočili če ne želimo, da se naši podatki uporabljajo za vodenje evidence semen in aktivnosti. Pripis: Dovoljujemo objavo na spletni strani Štafeta semen in www.ekoci.si, na https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ter v sredstvih javnega obveščanja.

 

Obkrožite                          DA                        NE

 

 

V____________________________, dne _____________ 2015.                  Ime in podpis prijavitelja:

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije

Izdelava strani