Šole in vrtci

Spoštovani ravnatelj/-ica, spoštovani učitelj/-ica, cenjeni vzgojitelj/-ica, dragi starši,

 

otroci so naše bogastvo. So naša naložba v prihodnost. Njihovo znanje in ozaveščenost je ključno orodje, s katerim bodo vplivali na prihodnost življenja na Zemlji.

Zavedanje in izobraževanje otrok o pomenu semen avtohtonih, domačih in tradicionalnih rastlinskih sort in vrst naj se zato začne zelo zgodaj.

Naučimo otroke, kako pomembna je skrb za iskanje, razmnoževanje, ohranjanje in hrambo semen, ki imajo lastnosti in identitete krajine v Sloveniji. Z vedenjem o pomenu ohranjanja semen kot kulturnem in naravnem bogastvu, se otrokom privzgaja tudi moralne in etične vrednote, ki so ključne za oblikovanje stabilne osebnosti: spoštovanje, odgovornost, potrpežljivost, solidarnost, strpnost in druge.

Spodbujajmo otroke k sodelovanju, povezovanju in druženju ob vsaki priložnosti, tokrat ob menjavi in sajenju semen.

Poiščimo besedila pesmic, ki opevajo semena. Zapojmo skupaj z otroki!

Spodbujajmo risanje risbic na temo semen. Rišimo skupaj z otroki!

Nagovorimo otroke, da izbrskajo zaklade starih sort semen – iz “babičine skrinje”.

Peljimo otroke na podeželje, obiščimo katero od ekoloških kmetij. Seznanimo otroke z naravnim načinom kmetovanja.

Uživajmo v druženju z otroki!

Ekipa Ekoci

 

 

Namen Štafete semen Oskrbimo.si

•Obuditi zavedanje in skrb za semena
•Prenos znanja iz generacije v generacijo ter ohranjanje semen kot kulturnega in narodnega bogastva
•Spodbuditi posaditev semen v javnih ali domačih vrtovih, v cvetličnih lončkih ali in koritih
•Spodbujati ekološko, biodinamično, permakulturno pridelavo hrano.
•Spodbujati k ustanoviti več semenskih knjižnic
Kratke filmčke, fotografije kako je potekal dogodek pri vas lahko objavite na Facebook stran: Oskrbimo Slovenijo – štafeta semen http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen

Izmenjava semen in sajenje poteka od 1.4.2012 od 15.4.2012

 

Koliko semen sodeluje v štafeti?

Izbrali boste 33 zrn iste vrste in iste sorte semena:
  • 11 zrn semen ali več posejete in dokumentirate na obrazcu, ki ga dobite ob prijavi na spletni strani http://www.ekoci.si/stafetasemen . Zapisali boste vse o semenu, kje raste, kdo je sadil in kdo seme ohranja
  • 11 zrn izmenjate na eni izmed pozitivnih točk
  • 11 zrn pošljete skupaj z dokumentacijo o semenu
Prijavite se lahko v rubriki “Prijave šole in vrtci”.

Sodelovali bomo tako da:

1.      11 zrn semen ene sorte in iste vrste, iste sorte bomo posejali.

( npr.vrsta fižol, sorta sivček;  ali vrsta semena; motovilec, sorta ljubljanski, posejali bomo v gredico, lonček ali doma)

2.      11 zrn semen ene sorte in iste vrste, iste bomo izmenjali s prijatelji, znanci, šoli, vrtcu ali na Pozitivnih točkah.

3.      Napisali spremno pismo semenu

( kje seme raste in kdo za njegovo rast skrbi, lahko tudi fotografirali seme in kje smo ga posejali, lahko objavili tudi na FB)

4.      11 zrn semen ene sorte in iste vrste (kot smo ga posejali) bomo dali v kuverto skupaj s spremnim pismom o semenu  poslali na  objavljen naslove za hranjenje semen za prihodnost . 

Šole in vrtci na bomo posredovali 11 zrn semen skupaj s spremnim pismom najkasneje do 12.4.2012 na naslov:

Osnovno šolo Prežihovega Voranca

 za: ŠTAFETO SEMEN – OSKRBIMO.SI

Gosposvetska 10

2000 Maribor

 

Kaj pomeni organizacija aktivnosti na temo izmenjave semen?

Dogodek izmenjave semen organizirate sami. Dogodek lahko traja 1 uro ali več. Kraj dogodka določite sami. Dogodek je lahko tudi kulturno umetniški dogodek, lahko je izmenjava semen na obstoječi tržnici.  Kot šola, vrtec lahko organizirate dogodek znotraj svojih aktivnosti. Izmenjavo semen lahko izvedete tudi znotraj posameznega razreda. Na naših spletnih straneh in ob prijavi prejmete navodila kako izvesti izmenjavo semen in kam posredovati 11 semen, ki bodo šla naprej v štafeto.

 

Kako sodelovati v štafeti semen kot šola in vrtec?

V šoli ali vrtcu se lahko odloči posamezni učitelj, da bo v sklopu svojega pouka organiziral izmenjavo semen med učenci. Dogodek lahko poteka v sklopu posameznega razreda ali v sklopu celotne šole. Pomembno je, da se v sklopu dogodka ozavešča in izobražuje o pomenu avtohtonih, domačih, tradicionalnih in ekoloških semen regenerativnih sposobnosti. Ali naredi izmenjava semen ali se zasadi šolski vrt.

Več o semenih si lahko preberete na naših spletnih straneh.

 

Koliko časa nam vzame organizacija aktivnosti izmenjave semen?

Izmenjavo semen lahko organizirate v sklopu svojega aktualnega programa.

Ali moramo imeti šolski vrt, da lahko sodelujemo v štafeti?

Ne.

Za sodelovanje v štafeti je pomembno, da izvedete izmenjavo semen ter, da posredujete naprej v štafeto 11 semen iste vrste skupaj s spremnim pismom in poročilom, ki ga morate posredovati najkasneje do 12.4.2012 na Osnovno šolo Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, 2000 Maribor, kjer bo potekala 18.4.2012 prireditev izmenjave semen, ki se je lahko tudi udeležite.

Za vašo udeležbo na aktivnosti se bo štelo že to, da ste posredovali 11 semen v štafeto opremljenih, kot je navedeno zgoraj. Aktivnosti izmenjave seme pa lahko izvedete na svoji matični šoli, vrtcu, organizaciji.

Kam pakiramo semena za menjavo?

11 zrn semen izbrane sorte/vrste pakiramo v semensko vrečico. Semenska vrečica je kuverta manjše velikosti v katero se vloži spremno pismo, ki jo nato skupaj s poročilom vložitev v kuverto velikosti 160×230 mm.

Kam pošljete 11 semen namenjenih za v štafeto?

Šole in vrtci posredujete 11 zrn semen in dokument o poreklu semen namenjenih za štafeto do četrtka 12.4.2012 na Osnovno šolo Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, 2000 Maribor

Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije

Izdelava strani