Arhiv Značk: Rengeo

PREDAJA SEMEN SLOVENSKE KONOPLJE ZA VPIS V OHRANJEVALNO LISTO

ekoci10155917_643013585805199_782696575792528123_n

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

ŠTAFETA SEMEN – PREDAJA SEMEN SLOVENSKE KONOPLJE

ZA VPIS V OHRANJEVALNO LISTO

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije, Štafeta semen: dne 25.5.2015 so predstavniki iniciative s somišljeniki in vzdrževalci semen izročili semena industrijske konoplje ministru mag. Dejanu Židanu za vpis v ohranjevalno listo semen določenih vrst industrijske konoplje iz Prekmurja, Savinjske doline in Gorenjske. Predhodno pa so poslali skupaj z nekateri nevladniki že Pobude za ureditev statusa konoplje in predloge izvedbenih ukrepov kako do več ekološke hrane in semen.Prikazan je element Predaja semen industrijske konoplje.jpg

Dogodek objavljen tudi na http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/8055/5bab517a82a203f57250de0408e71575/

Po večletnih prizadevanjih civilistov in nevladnih organizacij, da konoplja pridobi status kot ji pripada so veseli napredka v teh dneh, saj je podpisan dokument, da se lahko industrijska konoplja uporablja tudi v Sloveniji za prehranske namene ter sprejema njihove pobude iz strani Ministrstva, da predajo slovenska semena industrijske konoplje za vpis v ohranjevalno listo semen. Semena, ki so jih entuziasti na manjših gredicah ohranjali več let bodo v prihodnosti omogočala tudi sejanje semen slovenske konoplje, ne le uvožene. Zato je pomembno, da se postopek analize semen prične še letos, saj bomo v kolikor bodo dali v genski banki Kmetijskega inštituta semen v hrambo do prihodnje sezone smo izgubili še eno leto zavrli postopek za vpis za eno sezono. Glede na to, da je možno sejati konopljo v različnih časovnih obdobjih se nadejajo da bodo takoj na Kmetijskem inštitutu Slovenije takoj pristopili k udejanjanju postopka je uvodoma poudarila Irena Rotar predstavnica somišljenikov Ekoci-Eko civilne iniciative Slovenije.Prikazan je element Predaja semen ministru Židanu.jpg

Vzdrževalci semen Dejan Rengeo, Maja Klemen Cokan in Majda Rus, so več let vztrajno vzdrževali seme in upali, da se spremeni zakonodaja, da bo lahko seme industrijske konoplje, ki so ga imeli že naši predniki ponovno vzklilo in omogočalo širše sejanje slovenskih semen, ki so še bolj prilagojena našemu okolju in ne potrebujejo fitofarmacevtskih sredstev za svojo rast. Konoplja zdravi zemljo je čudovita v kolobarju z drugimi rastlinami, ki omogočajo sonaravno pridelavo hrane. Stebla dajejo izvrstno surovino za več tisoč izdelkov, kar omogoča priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji, kmetje pa bodo morda zaradi večje profitabilnosti, ki jo ima konoplja v primerjavi s koruzo pričeli razmišljati kako povečati posevke ter morda opustiti misel na prošnje za subvencije, saj industrijska omogoča dovolj velik zaslužek v primerjavi s profitabilnostjo posevkov koruzebrez pomoči subvencij oz. dodatnega financiranja Več info v članku: http://www.misteriji.si/userfiles/File/2k13-04-apr%20Konoplja%20osvaja%20Slovenijo.pdf

Letošnja Štafeta semen se je pričel z posvetom Izzivi prihodnosti – hrana, semena podnebne spremembe – ali smo pripravljeni? Po posvetu je bil še sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Posveta so se udeležili minister mag Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša in predstavniki nevladnih organizacij. Ekoci je tekom razprave predhodno zbrala poslane predloge nevladnih organizacij in jih kot skupni dokument vložila v obravnavo na Ministrstvo v katerih so zajete tudi pobude za ureditev statusa konoplje.

Prepričani so, da bodo podane pobude pomagale pri izvedbenih ukrepih povečati samooskrbo s sonaravno pridelano hrano kjer ima tudi konoplja pomembno vlogo. Podani so bili predlogi da se ustanovi delovna skupina, ki bo uredila status konoplje skupaj s predstavniki nevladnih organizacij. Predlagajo, da naj se iz imena črta beseda »industrijska« saj gre pri vseh konoplja za različne vrste rastlin, ki imajo tudi različno vrednost Thc in različna imena. zakonska regulativa pa naj določa način uporabe. Predlagajo spremembo, da se posevki do 1 ara industrijske konoplje šteje kot samooskrba za semena in čaj saj gre pri tem gojenju bolj za vrtičkarstvo. Predlagajo, da se podaljša rok za prijavo večjih posevkov nad 10 arov iz dosedanjega določena roka za prijavo do 10. Maja le ta podaljša do 10 julija, saj je konopljo možno sejati v več časovnih obdobjih, glede na spremenjene podnebne spremembe pa je to še posebej pomembno. Predlagajo da se najdejo najboljše možne rešitve glede konoplje tudi o tem, katera semena sejati. Morda ni odveč razmislek o konoplji z večjo vsebnostjo THC, katere stebla omogočajo boljšo surovino za predelavo na tekstilnem tehničnem področju. Zato naprošajo, da se poleg osnovnih lastnosti semen opravijo analize tudi na področjih katera semena so najboljša za prehrano in katera stebla za industrijsko pridelavo za tekstilnem in tehničnem področju. Predlagajo vzpobude za sejanja bio konoplje. Pobude so objavljene na spletni strani www.ekoci.si

Konoplja rastlina tisočerih priložnosti že povezuje

Da je konoplja rastlina tisočerih priložnosti so somišljeniki za ureditev statusa konoplje že dokazali. Simbolična predaja semen industrijske konoplje prav ob dnevu mladosti pomeni nadgradnjo tradicije prednikov, vztrajnost ljudi da so ohranili semena in povezovanje potencialov ljudi ki s povezovanjem ustvarjajo priložnosti za prihodnost mladih. To je nadgradnja osnovne ideje gibanja Štafete semen, kjer lahko sodeluje vsak , ki najmanj 11 zrn semen poseje, 11 zrn izmenja, 11 pa pošlje za v gensko banko. Več tisoč ljudi v Sloveniji že aktivno deluje v procesu samookrbe sadi ,se j in kupuje lokalno pridelano hrano in se zaveda samooskrbe in lastne hrane. Štafeta semen je postala izmenjavalnica znanja in dobrih praks ljudi, ki se z aktivnim pristopom udejanjajo stvari za svoje in širše dobro.

V okviru Ekoci Štafete semen so skupaj že v letu 2011 in pričeli z izobraževanji o pomenu industrijske konoplje in potencialov, ki jih le ta nudi ter izvedli že v naslednjem leti žetev konoplje na posestvu Maje Klemen Cokan, ki se je udeležilo veliko ljudi. Ožja ekipa somišljeniko je odšla na obisk k koroškemu Slovencu Mirku Hudlju ki ima predelovalno obrat za stebla industrijske konoplje v Avstriji in je pomagal z nasveti in izobraževal po Sloveniji. Tomaž Sušnik je pod njegovim mentorstvom že letos pognal predelovalni obrat za predelavo slame industrijske konoplje v Kapli vasi pri Vranskem, v Bio parku pri Žalcu pa je zgrajen že prvi objekt iz industrijske konoplje, ki’ga je gradil Boris Šket s somišljeniki. Široka uporabnost vseh delov rastline eko industrijske konoplje daje vir surovinske baze ter nove priložnosti za izrabo konoplje kot vira novih delovnih mest. Aktivnosti gredo še naprej saj se v Sloveniji že delajo poskusi za izdelavo plastike, iščejo se načini kako predelali vlakna iz konoplje ter kako vzpostavili nazaj tekstilno industrijo. Razmišljajo kako oživiti Motvoz Grosuplje, kjer so v preteklosti že izdelovali konopljine vrvi in razmišljajo kako ohraniti Mariborsko tekstilno tovarno in ostala podjetja tekstilne in tehnične industrije in v njih proizvajati inovativne izdelki iz bio konoplje. Prav zato bo Eko civilna iniciativa že letos na sejmu Agra predstavila skupaj z ostalimi deležniki in mladimi prikazala inovativne izdelke iz industrijske konoplje, ki nastajajo v Sloveniji.

Ureditve statusa konoplje se vztrajno izboljšuje kar pomeni sodelovanje, izmenjava znanja in dobrih praks, ki se širi od spodaj navzgor in motivira ljudi , da iščejo svoje potenciale, ki se lahko uresničujejo lahko le s povezovanjem , ob podpori naprednih medijev, naprednih strokovnjakov in naprednih politikov, ki zaznavajo problematiko in z svojimi dejanji bistveno pripomorejo k udejanjanju trajnostnega razvoja in iskanju novih potencialov in grajenja delovnih mest od spodaj navzgor.

Seveda pa je na koncu odvisno od kupca in naših sposobnosti ali bomo znali in zmogli ohraniti tradicijo in modrost prednikov nadgraditi z znanjem in energijo mladih in jim pomagati najti način in pot ter zavedanje da si moramo v Sloveniji delovna mesta ustvarjati sami.

Zato ta predana semena industrijske konoplje, ki so jih ohranili entuziasti ponazarjajo pogum in so dokaz povezovanja da se da doseči z s pozitivnim pristopom premike. Naj poneso semena pomembno sporočilnost v svet: za delovna mesta in prihodnost smo odgovorni sami z svojimi dejanji. Ob tej priložnosti so predstavniki Ekoci podelili ministru mag Dejanu Židanu in ekipi podelili tudi priznanje za tvorno sodelovanje v gibanju Štafete semen in ureditve statusa konoplje ter za zgledno sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Konoplja pri majiFotografija: Ekoci Štafeta semen je že leta 2012 organizirala v okviru Ekofejsta – festival izmenjave semen znanja in dobrih izkušenj – prvo žetev industrijske konoplje v Savinjski dolini. S tem so vzpodbudili somišljenike k sejanju konoplje in iskanju poslovnih priložnosti za ustvarjanje delovnih mest, ki imajo potencial v surovinski bazi industrijske konoplje.

Vir: Foto arhiv Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije.

Za Eko civilno iniciativo Slovenije

Irena Rotar in somišljeniki.

V Ljubljani 25. 5 2015

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Priporočamo ogled gradiva: Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com

Priporočamo ogled povezav: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi ter – http://www.s12.si/ekologija/razno – ostali – prispevki/1559 – meta – vrhunc – pomen – kulturnih – rastlin – za – danasnji – cas.html im http://www.primorske.si/Plus/Sobota/ – Kdor – kontrolira – semena, – – ima – v – rokah – prehrano – vseŠtafetasemen:Ogled slik dogajanj po Sloveniji: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tafeta+semen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MDdU9L3J – KaygOf9YGgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1093&bih=538#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0xmsIbEcHFvTfM%253A%3BvrHuIrxZrp5DVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec – kamnik.si%252Fvrtec%252Fimages%252Fslike%252F11aa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec – kamnik.si%252Fvrtec%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Dcategory%2526layout%253Dblog%2526id%253D45%2526Itemid%253D50%2526limitstart%253D56%3B800%3B500