Slike

PREDAJA SEMEN SLOVENSKE KONOPLJE ZA VPIS V OHRANJEVALNO LISTO

ekoci10155917_643013585805199_782696575792528123_n

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

ŠTAFETA SEMEN – PREDAJA SEMEN SLOVENSKE KONOPLJE

ZA VPIS V OHRANJEVALNO LISTO

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije, Štafeta semen: dne 25.5.2015 so predstavniki iniciative s somišljeniki in vzdrževalci semen izročili semena industrijske konoplje ministru mag. Dejanu Židanu za vpis v ohranjevalno listo semen določenih vrst industrijske konoplje iz Prekmurja, Savinjske doline in Gorenjske. Predhodno pa so poslali skupaj z nekateri nevladniki že Pobude za ureditev statusa konoplje in predloge izvedbenih ukrepov kako do več ekološke hrane in semen.Prikazan je element Predaja semen industrijske konoplje.jpg

Dogodek objavljen tudi na http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/8055/5bab517a82a203f57250de0408e71575/

Po večletnih prizadevanjih civilistov in nevladnih organizacij, da konoplja pridobi status kot ji pripada so veseli napredka v teh dneh, saj je podpisan dokument, da se lahko industrijska konoplja uporablja tudi v Sloveniji za prehranske namene ter sprejema njihove pobude iz strani Ministrstva, da predajo slovenska semena industrijske konoplje za vpis v ohranjevalno listo semen. Semena, ki so jih entuziasti na manjših gredicah ohranjali več let bodo v prihodnosti omogočala tudi sejanje semen slovenske konoplje, ne le uvožene. Zato je pomembno, da se postopek analize semen prične še letos, saj bomo v kolikor bodo dali v genski banki Kmetijskega inštituta semen v hrambo do prihodnje sezone smo izgubili še eno leto zavrli postopek za vpis za eno sezono. Glede na to, da je možno sejati konopljo v različnih časovnih obdobjih se nadejajo da bodo takoj na Kmetijskem inštitutu Slovenije takoj pristopili k udejanjanju postopka je uvodoma poudarila Irena Rotar predstavnica somišljenikov Ekoci-Eko civilne iniciative Slovenije.Prikazan je element Predaja semen ministru Židanu.jpg

Vzdrževalci semen Dejan Rengeo, Maja Klemen Cokan in Majda Rus, so več let vztrajno vzdrževali seme in upali, da se spremeni zakonodaja, da bo lahko seme industrijske konoplje, ki so ga imeli že naši predniki ponovno vzklilo in omogočalo širše sejanje slovenskih semen, ki so še bolj prilagojena našemu okolju in ne potrebujejo fitofarmacevtskih sredstev za svojo rast. Konoplja zdravi zemljo je čudovita v kolobarju z drugimi rastlinami, ki omogočajo sonaravno pridelavo hrane. Stebla dajejo izvrstno surovino za več tisoč izdelkov, kar omogoča priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji, kmetje pa bodo morda zaradi večje profitabilnosti, ki jo ima konoplja v primerjavi s koruzo pričeli razmišljati kako povečati posevke ter morda opustiti misel na prošnje za subvencije, saj industrijska omogoča dovolj velik zaslužek v primerjavi s profitabilnostjo posevkov koruzebrez pomoči subvencij oz. dodatnega financiranja Več info v članku: http://www.misteriji.si/userfiles/File/2k13-04-apr%20Konoplja%20osvaja%20Slovenijo.pdf

Letošnja Štafeta semen se je pričel z posvetom Izzivi prihodnosti – hrana, semena podnebne spremembe – ali smo pripravljeni? Po posvetu je bil še sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Posveta so se udeležili minister mag Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša in predstavniki nevladnih organizacij. Ekoci je tekom razprave predhodno zbrala poslane predloge nevladnih organizacij in jih kot skupni dokument vložila v obravnavo na Ministrstvo v katerih so zajete tudi pobude za ureditev statusa konoplje.

Prepričani so, da bodo podane pobude pomagale pri izvedbenih ukrepih povečati samooskrbo s sonaravno pridelano hrano kjer ima tudi konoplja pomembno vlogo. Podani so bili predlogi da se ustanovi delovna skupina, ki bo uredila status konoplje skupaj s predstavniki nevladnih organizacij. Predlagajo, da naj se iz imena črta beseda »industrijska« saj gre pri vseh konoplja za različne vrste rastlin, ki imajo tudi različno vrednost Thc in različna imena. zakonska regulativa pa naj določa način uporabe. Predlagajo spremembo, da se posevki do 1 ara industrijske konoplje šteje kot samooskrba za semena in čaj saj gre pri tem gojenju bolj za vrtičkarstvo. Predlagajo, da se podaljša rok za prijavo večjih posevkov nad 10 arov iz dosedanjega določena roka za prijavo do 10. Maja le ta podaljša do 10 julija, saj je konopljo možno sejati v več časovnih obdobjih, glede na spremenjene podnebne spremembe pa je to še posebej pomembno. Predlagajo da se najdejo najboljše možne rešitve glede konoplje tudi o tem, katera semena sejati. Morda ni odveč razmislek o konoplji z večjo vsebnostjo THC, katere stebla omogočajo boljšo surovino za predelavo na tekstilnem tehničnem področju. Zato naprošajo, da se poleg osnovnih lastnosti semen opravijo analize tudi na področjih katera semena so najboljša za prehrano in katera stebla za industrijsko pridelavo za tekstilnem in tehničnem področju. Predlagajo vzpobude za sejanja bio konoplje. Pobude so objavljene na spletni strani www.ekoci.si

Konoplja rastlina tisočerih priložnosti že povezuje

Da je konoplja rastlina tisočerih priložnosti so somišljeniki za ureditev statusa konoplje že dokazali. Simbolična predaja semen industrijske konoplje prav ob dnevu mladosti pomeni nadgradnjo tradicije prednikov, vztrajnost ljudi da so ohranili semena in povezovanje potencialov ljudi ki s povezovanjem ustvarjajo priložnosti za prihodnost mladih. To je nadgradnja osnovne ideje gibanja Štafete semen, kjer lahko sodeluje vsak , ki najmanj 11 zrn semen poseje, 11 zrn izmenja, 11 pa pošlje za v gensko banko. Več tisoč ljudi v Sloveniji že aktivno deluje v procesu samookrbe sadi ,se j in kupuje lokalno pridelano hrano in se zaveda samooskrbe in lastne hrane. Štafeta semen je postala izmenjavalnica znanja in dobrih praks ljudi, ki se z aktivnim pristopom udejanjajo stvari za svoje in širše dobro.

V okviru Ekoci Štafete semen so skupaj že v letu 2011 in pričeli z izobraževanji o pomenu industrijske konoplje in potencialov, ki jih le ta nudi ter izvedli že v naslednjem leti žetev konoplje na posestvu Maje Klemen Cokan, ki se je udeležilo veliko ljudi. Ožja ekipa somišljeniko je odšla na obisk k koroškemu Slovencu Mirku Hudlju ki ima predelovalno obrat za stebla industrijske konoplje v Avstriji in je pomagal z nasveti in izobraževal po Sloveniji. Tomaž Sušnik je pod njegovim mentorstvom že letos pognal predelovalni obrat za predelavo slame industrijske konoplje v Kapli vasi pri Vranskem, v Bio parku pri Žalcu pa je zgrajen že prvi objekt iz industrijske konoplje, ki’ga je gradil Boris Šket s somišljeniki. Široka uporabnost vseh delov rastline eko industrijske konoplje daje vir surovinske baze ter nove priložnosti za izrabo konoplje kot vira novih delovnih mest. Aktivnosti gredo še naprej saj se v Sloveniji že delajo poskusi za izdelavo plastike, iščejo se načini kako predelali vlakna iz konoplje ter kako vzpostavili nazaj tekstilno industrijo. Razmišljajo kako oživiti Motvoz Grosuplje, kjer so v preteklosti že izdelovali konopljine vrvi in razmišljajo kako ohraniti Mariborsko tekstilno tovarno in ostala podjetja tekstilne in tehnične industrije in v njih proizvajati inovativne izdelki iz bio konoplje. Prav zato bo Eko civilna iniciativa že letos na sejmu Agra predstavila skupaj z ostalimi deležniki in mladimi prikazala inovativne izdelke iz industrijske konoplje, ki nastajajo v Sloveniji.

Ureditve statusa konoplje se vztrajno izboljšuje kar pomeni sodelovanje, izmenjava znanja in dobrih praks, ki se širi od spodaj navzgor in motivira ljudi , da iščejo svoje potenciale, ki se lahko uresničujejo lahko le s povezovanjem , ob podpori naprednih medijev, naprednih strokovnjakov in naprednih politikov, ki zaznavajo problematiko in z svojimi dejanji bistveno pripomorejo k udejanjanju trajnostnega razvoja in iskanju novih potencialov in grajenja delovnih mest od spodaj navzgor.

Seveda pa je na koncu odvisno od kupca in naših sposobnosti ali bomo znali in zmogli ohraniti tradicijo in modrost prednikov nadgraditi z znanjem in energijo mladih in jim pomagati najti način in pot ter zavedanje da si moramo v Sloveniji delovna mesta ustvarjati sami.

Zato ta predana semena industrijske konoplje, ki so jih ohranili entuziasti ponazarjajo pogum in so dokaz povezovanja da se da doseči z s pozitivnim pristopom premike. Naj poneso semena pomembno sporočilnost v svet: za delovna mesta in prihodnost smo odgovorni sami z svojimi dejanji. Ob tej priložnosti so predstavniki Ekoci podelili ministru mag Dejanu Židanu in ekipi podelili tudi priznanje za tvorno sodelovanje v gibanju Štafete semen in ureditve statusa konoplje ter za zgledno sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Konoplja pri majiFotografija: Ekoci Štafeta semen je že leta 2012 organizirala v okviru Ekofejsta – festival izmenjave semen znanja in dobrih izkušenj – prvo žetev industrijske konoplje v Savinjski dolini. S tem so vzpodbudili somišljenike k sejanju konoplje in iskanju poslovnih priložnosti za ustvarjanje delovnih mest, ki imajo potencial v surovinski bazi industrijske konoplje.

Vir: Foto arhiv Ekoci- eko civilna iniciativa Slovenije.

Za Eko civilno iniciativo Slovenije

Irena Rotar in somišljeniki.

V Ljubljani 25. 5 2015

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!

Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej!

Priporočamo ogled gradiva: Spletna stran: www.ekoci.si in https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts ; Elektronski naslovi: ekoci.si@gmail.com;ekoci.slo@gmail.com

Priporočamo ogled povezav: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi ter – http://www.s12.si/ekologija/razno – ostali – prispevki/1559 – meta – vrhunc – pomen – kulturnih – rastlin – za – danasnji – cas.html im http://www.primorske.si/Plus/Sobota/ – Kdor – kontrolira – semena, – – ima – v – rokah – prehrano – vseŠtafetasemen:Ogled slik dogajanj po Sloveniji: https://www.google.si/search?q=%C5%A0tafeta+semen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8MDdU9L3J – KaygOf9YGgCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1093&bih=538#facrc=_&imgdii=_&imgrc=0xmsIbEcHFvTfM%253A%3BvrHuIrxZrp5DVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec – kamnik.si%252Fvrtec%252Fimages%252Fslike%252F11aa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vrtec – kamnik.si%252Fvrtec%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526view%253Dcategory%2526layout%253Dblog%2526id%253D45%2526Itemid%253D50%2526limitstart%253D56%3B800%3B500

VABILO NA MIREN PROTESTNI SHOD ZA SVOBODO ODLOČANJA

V nedeljo se bodo starši in otroci v Ljubljani in mnogih mestih na Balkanu zbrali na mirnem protestnem shodu.
Ekoci ekipa podpiramo prizadevanja Organizacijskega odbora za Slovenijo, ki ga sestavljajo predstavniki več organizacij in neformalno povezanih skupin staršev, zato v nadaljevanju posredujemo njihovo vabilo.
Ekipa Ekoci
Prikazan je element
            MIRNI PROTESTNI SHOD STARŠEV IN OTROK
                   V PODPORO SVOBODI ODLOČANJA

Dobimo se v NEDELJO, 10. maja 2015,
na PREŠERNOVEM TRGU v Ljubljani, od 12. ure naprej.


Živimo v državi, v kateri je cepljenje otrok obvezno
in v kateri starši nimamo pravice odločati o tem
potencialno tveganem in neučinkovitem posegu.
Kar naj bi bilo pravica, je v tej državi postalo obveznost.
Ne bomo dovolili, da si kdorkoli lasti pravico
odločati o našem telesu ali telesih naših otrok.
Ne bomo dovolili nobenih posegov v naše temeljne pravice!

Čas je, da pokažemo, da smo aktivni in odgovorni
državljani, da nam je mar za sočloveka, da je naše telo
naša odgovornost, da smo odgovorni za svoje otroke,
da lahko le sami odločamo o posegih v lastno telo.

Čas je, da izkažemo podporo in solidarnost staršem,
katerih otroci so po cepljenju utrpeli posledice, pa jih
medicinska stroka ne prepozna oziroma noče prepoznati.

Čas je, da spremenimo zakon, ki določa obvezno
cepljenje in oblastem omogoča kaznovalno politiko
do staršev necepljenih otrok. Pokažimo naši vladi, ministrstvu
in poslancem, da se borimo za temeljne človekove pravice,
določene z Ustavo in mednarodnimi konvencijami.

Čas je, da smo solidarni tudi s starši in prijatelji,
ki se borijo za svobodo odločanja in proti

obveznemu oziroma prisilnemu cepljenju v Srbiji, na Hrvaškem,
v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in v
drugih državah z obveznim cepljenjem.

Zato vas vabimo na mirni protestni shod, ki bo v
NEDELJO, 10. maja 2015, ob 12. uri na PREŠERNOVEM
TRGU v LJUBLJANI. Na isti dan in ob isti uri bodo javni shodi
tudi v Zagrebu, Dubrovniku, Beogradu, Novem Sadu, Nišu,
Jagodini, Podgorici, Skopju in bolgarskem Plovdivu.

Vabljeni starši in otroci, družine in posamezniki, stari in mladi,

vsi, ki si želite svobode odločanja, zdravja in lepše prihodnosti.
Skupaj bomo ustvarjali enkratno vzdušje z govori, otroškimi
delavnicami, predstavami, poezijo in glasbo.

Smo ponosni starši in svobodni državljani.

NAJ SE SLIŠI NAŠ GLAS IN GLAS NAŠIH OTROK!
Prikazan je element

Sporočilo za javnost- ŠTAFETA SEMEN 2015- AKTIVNOSTI SE NADALJUJEJO

Sporočilo  za  javnost

Štafeta semen 2015  aktivnosti se nadaljujejo

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije : Štafeta semen  – intenzivno poteka od 21.3.  od prvega pomladnega dne do 22.4 – dneva zemlje. Prijave zainteresiranih za sodelovanje še  prihajajo zato smo podaljšali sprejem prijav do 22.4 2015. Pomembno je, da je čim več semen v rokah ljudi in posejanih in da se izvede čim več aktivnosti, ki tlakujejo pot k večjemu ozaveščanju o pomenu semen in k večji samooskrbi, v Sloveniji.

  1. Dne 13.3.2015 je bil pričetek Štafete semen 2015, ki se je pričel s posvetom  Izzivi prihodnosti-hrana, semena podnebne  spremembe – ali smo pripravljeni? Po posvetu pa je bil še sestane  nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Posveta se je udeležil  tudi minister mag Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, strokovne službe, predstavniki institucij in predstavniki nevladnih organizacij. Ekoci je tekom razprave in predhodno zbrala poslane predloge nevladnih organizacij, ki jih kot skupni dokument vlaga v obravnavo  na  MKGP z  izvedbenimi predlogi  kot odgovore na vprašanja: Kako do več ekološke hrane in semen? Predlogi so se zbirali pred pričetkom, nekaj dodatnih  izhodišč  so dobili na posvetu ter bili dopolnjeni  iz strani posameznikov  še do 30.3.2015. Predlogi bodo poslani do 15.4.2015 na Ministrstvo  ter objavljeni na spletni strani www.ekoci.si;

 

  1. V Štafeti semen se zavzemamo za semena, ki so čim bolj prilagojena našemu okolju in sadna drevesa, ki jih lahko ohranjamo tudi s cepiči starih sadnih vrst ter čim bolj sonaravno pridelavo hrane. Posredujemo povezave do  oddaj in gradiv, ki so lahko v pomoč pri vaših  aktivnostih v Štafeti semen : http://www.rtvslo.si/tvmaribor/navrtu http://www.rtvslo.si/radiokoper/zgodba/14008. Ponosni smo na skupni dokument o semenarstvu, ki je nastal s sodelovanjem nevladnih organizacij, Ekoci in strokovnih  služb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  ki bo v pomoč pridelovalcem in kupcem semen. Predlagamo, da se seznanite o semenih v gradivih tudi  na povezavah:http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekoloskega_semena_semenskega_krompirja_in_vegetativnega_razmnozevalnega_materiala/ in na http://www.kis.si/Oddelek_za_poljedelstvo_vrtnarstvo_genetiko_in_zlahtnjenje/

 

 

  1. Aktivnosti se nadaljujejo. V nedeljo dne 12.4 2015 ob 14.30 uri bo Izmenjevalnica semen sadik cvetlično – kmečka tržnica ter prijetno druženje ob razstavi  starodobnikov na lokaciji ob parku Urške Žolnir, pred šolo Trje v Veliki Pirešici Žalec., ki ga organizira Turistično društvo in Krajevna skupnost Galicija. Dobrodošli!

 

  1. Vrtec Slovenska Bistrica je koordinator Štafete semen za vrtce iz cele Slovenije, ki že  pošiljajo prijave  in  izvajajo  številne aktivnosti da naučijo otroke znanj za življenje. Osrednja prireditev Vrtec poje in pleše bo dne 15.4 2015 ob 17.00 uri v Srednji šoli v Slovenski Bistrici, kjer nastopajo jo otroci kar iz 16 vrtcev podarjajo semena staršem in se učijo znanja za življenj ob  intuziazmu zavzetih mentorjev. Dobrodošli.

 

  1. Dr. Vandana Shiva je svetovno poznano aktivista, ki si prizadeva proti gensko spremenjenim organizmom in vplivom multinacionalk na področju hrane in energentov.  Številni somišljeniki so izrazili interes za obisk njenega predavanja, zato  zbiramo informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shive, ki prihaja 13. maja 2015 v Sisak na Hrvaškem. Vsi zainteresirani pripišite v naslov: “Prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana  Shiva” ter pošljite na naslov: info@letnicasi.si. Dobili boste povratne informacije.

 

  1. Somišljeniki v Ekoci si zavzemamo poleg samooskrbe s hrano, do več zdravja in energentov, spoštovanja tradicije in nova  znanja tudi za pravično ekonomijo in večje blagostanje. V zadnjem času so nas nekateri somišljeniki opozorili, da  ne prejemajo več opominov iz Finančne  uprave za poplačilo dolga. Ekoci si prizadevamo za pozitivno rešitev  težav zato  naslovimo naša pobude na pristojne  v državi za katere menimo, da bodo ukrepali. Pobude za pošiljanje opominov smo  naslovili na ministra mag. Dejana Židana , ki je posredoval  pri Finančni upravi. Komunikacijo  si lahko ogledate na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobuda-za-izdajo-opominov-zavezancem-in-odgovor/

 

  1. Še vedno je čas da pristopite k sodelovanju v Štafeti semen. Najmanj 11 zrnc emen posejete, 11 zrnc izmenjate in 11 zrnc pošljete za gensko banko Slovenije. Navodila so na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/stafeta-semen-navodila-za-sodelovanje/

 

 

Fotografije:

Posvet  Izzivi prihodnosti -  Štafeta semen 2015 na sejmu Altermed

Fotografija1:  iz posveta: Izzivi prihodnosti: hrana, semena, podnebne spremembe- ali smo pripravljeni na sejmu Altermed dne 13.3.2015.: Minister mag. Dejan Židan, Sanja Lončar,Skupaj za zdravje človeka in narave, Marinka Pečnik, Tomislav Bošnjak UHHVR, Fanči Perdih, Amarant, Jože Vetrovec,Misteriji Ana M. Jug SKO od leve proti desni pa Natalija Aškerc in, Irena Rotar, Ekoci in Jasmina Kandorfer voditeljica

Sestanek nevladnikov -Kako do več ekološke hrane in semen

Fotografija 2: Kako do več ekološke hrane in semen? Sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano, s Kmetijskim inštitutom Slovenije  ter  nekaterimi predstavniki nevladnih organizacij in institucij.

Štafeta semen- Vrtec poje in pleše -vsako dejanje šteje

Izmenjavlnica obv celju

Otroci z mentorji in ravnateljico Ivano Leskovar na lanski prireditvi Vrtec poje in pleše, lani v Slovenski Bistrici  kjer je potekala tudi Izmenjevalnica semen in sadik, ki so jih pripravili otroci vrtca z mentorji in jih podarjali staršem. Na posvetu v Celju pa so podarjali potico, ki so jo spekli sami z mentorji v krušni peči v vrtcu ter se odeli v narodne noše.

Cvetlična tržnica -Lani

Fotografija 1: Izmenjevalnica sadik in semen in Cvetlično kmečka tržnica lani v Veliki Pirešici.

dr vanadana shiva

Fotografija 2: Fotografija   Dr .Vandana  Shiva  je okoljska aktivistka na mednarodni ravni   in prejemnica številnih priznanj.                 Vir : splet

Spoštovani!

Želimo vam, da bo v tudi letos izmenjanih, posejanih in shranjenih  čim več semen rastlin, znanja in povezovanja  .Za svoje in blagostanje naših otrok smo odgovorni sami.

Aktivirajmo se! Dobrodošli.

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!  (je star slovenski pozdrav)

Skupina:  Nič nas ne sme presenetiti,bodimo pripravljeni!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi:  ekoci.si@gmail.com;  ali tel .040-203-055  Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Nič nas ne sme presenetiti-bodimo pripravljeni: https://www.facebook.com/pages/Ni%C4%8D-nas-ne-sme-presenetiti-bodimo-pripravljeni/1567022963513155?fref=ts

Obvestilo: Novice pošiljamo na  naslove zainteresirane javnosti in posameznikov , ki so izrazili željo o prejemanju novic.  Od prejemanja novic se lahko na željo odjavite na naslov: ekoci.si@gmail.com;