Sporočilo za javnost- ŠTAFETA SEMEN 2015- AKTIVNOSTI SE NADALJUJEJO

Sporočilo  za  javnost

Štafeta semen 2015  aktivnosti se nadaljujejo

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije : Štafeta semen  – intenzivno poteka od 21.3.  od prvega pomladnega dne do 22.4 – dneva zemlje. Prijave zainteresiranih za sodelovanje še  prihajajo zato smo podaljšali sprejem prijav do 22.4 2015. Pomembno je, da je čim več semen v rokah ljudi in posejanih in da se izvede čim več aktivnosti, ki tlakujejo pot k večjemu ozaveščanju o pomenu semen in k večji samooskrbi, v Sloveniji.

  1. Dne 13.3.2015 je bil pričetek Štafete semen 2015, ki se je pričel s posvetom  Izzivi prihodnosti-hrana, semena podnebne  spremembe – ali smo pripravljeni? Po posvetu pa je bil še sestane  nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Posveta se je udeležil  tudi minister mag Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, strokovne službe, predstavniki institucij in predstavniki nevladnih organizacij. Ekoci je tekom razprave in predhodno zbrala poslane predloge nevladnih organizacij, ki jih kot skupni dokument vlaga v obravnavo  na  MKGP z  izvedbenimi predlogi  kot odgovore na vprašanja: Kako do več ekološke hrane in semen? Predlogi so se zbirali pred pričetkom, nekaj dodatnih  izhodišč  so dobili na posvetu ter bili dopolnjeni  iz strani posameznikov  še do 30.3.2015. Predlogi bodo poslani do 15.4.2015 na Ministrstvo  ter objavljeni na spletni strani www.ekoci.si;

 

  1. V Štafeti semen se zavzemamo za semena, ki so čim bolj prilagojena našemu okolju in sadna drevesa, ki jih lahko ohranjamo tudi s cepiči starih sadnih vrst ter čim bolj sonaravno pridelavo hrane. Posredujemo povezave do  oddaj in gradiv, ki so lahko v pomoč pri vaših  aktivnostih v Štafeti semen : http://www.rtvslo.si/tvmaribor/navrtu http://www.rtvslo.si/radiokoper/zgodba/14008. Ponosni smo na skupni dokument o semenarstvu, ki je nastal s sodelovanjem nevladnih organizacij, Ekoci in strokovnih  služb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  ki bo v pomoč pridelovalcem in kupcem semen. Predlagamo, da se seznanite o semenih v gradivih tudi  na povezavah:http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekoloskega_semena_semenskega_krompirja_in_vegetativnega_razmnozevalnega_materiala/ in na http://www.kis.si/Oddelek_za_poljedelstvo_vrtnarstvo_genetiko_in_zlahtnjenje/

 

 

  1. Aktivnosti se nadaljujejo. V nedeljo dne 12.4 2015 ob 14.30 uri bo Izmenjevalnica semen sadik cvetlično – kmečka tržnica ter prijetno druženje ob razstavi  starodobnikov na lokaciji ob parku Urške Žolnir, pred šolo Trje v Veliki Pirešici Žalec., ki ga organizira Turistično društvo in Krajevna skupnost Galicija. Dobrodošli!

 

  1. Vrtec Slovenska Bistrica je koordinator Štafete semen za vrtce iz cele Slovenije, ki že  pošiljajo prijave  in  izvajajo  številne aktivnosti da naučijo otroke znanj za življenje. Osrednja prireditev Vrtec poje in pleše bo dne 15.4 2015 ob 17.00 uri v Srednji šoli v Slovenski Bistrici, kjer nastopajo jo otroci kar iz 16 vrtcev podarjajo semena staršem in se učijo znanja za življenj ob  intuziazmu zavzetih mentorjev. Dobrodošli.

 

  1. Dr. Vandana Shiva je svetovno poznano aktivista, ki si prizadeva proti gensko spremenjenim organizmom in vplivom multinacionalk na področju hrane in energentov.  Številni somišljeniki so izrazili interes za obisk njenega predavanja, zato  zbiramo informativne prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana Shive, ki prihaja 13. maja 2015 v Sisak na Hrvaškem. Vsi zainteresirani pripišite v naslov: “Prijave za skupinski obisk predavanja Dr. Vandana  Shiva” ter pošljite na naslov: info@letnicasi.si. Dobili boste povratne informacije.

 

  1. Somišljeniki v Ekoci si zavzemamo poleg samooskrbe s hrano, do več zdravja in energentov, spoštovanja tradicije in nova  znanja tudi za pravično ekonomijo in večje blagostanje. V zadnjem času so nas nekateri somišljeniki opozorili, da  ne prejemajo več opominov iz Finančne  uprave za poplačilo dolga. Ekoci si prizadevamo za pozitivno rešitev  težav zato  naslovimo naša pobude na pristojne  v državi za katere menimo, da bodo ukrepali. Pobude za pošiljanje opominov smo  naslovili na ministra mag. Dejana Židana , ki je posredoval  pri Finančni upravi. Komunikacijo  si lahko ogledate na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobuda-za-izdajo-opominov-zavezancem-in-odgovor/

 

  1. Še vedno je čas da pristopite k sodelovanju v Štafeti semen. Najmanj 11 zrnc emen posejete, 11 zrnc izmenjate in 11 zrnc pošljete za gensko banko Slovenije. Navodila so na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/stafeta-semen-navodila-za-sodelovanje/

 

 

Fotografije:

Posvet  Izzivi prihodnosti -  Štafeta semen 2015 na sejmu Altermed

Fotografija1:  iz posveta: Izzivi prihodnosti: hrana, semena, podnebne spremembe- ali smo pripravljeni na sejmu Altermed dne 13.3.2015.: Minister mag. Dejan Židan, Sanja Lončar,Skupaj za zdravje človeka in narave, Marinka Pečnik, Tomislav Bošnjak UHHVR, Fanči Perdih, Amarant, Jože Vetrovec,Misteriji Ana M. Jug SKO od leve proti desni pa Natalija Aškerc in, Irena Rotar, Ekoci in Jasmina Kandorfer voditeljica

Sestanek nevladnikov -Kako do več ekološke hrane in semen

Fotografija 2: Kako do več ekološke hrane in semen? Sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano, s Kmetijskim inštitutom Slovenije  ter  nekaterimi predstavniki nevladnih organizacij in institucij.

Štafeta semen- Vrtec poje in pleše -vsako dejanje šteje

Izmenjavlnica obv celju

Otroci z mentorji in ravnateljico Ivano Leskovar na lanski prireditvi Vrtec poje in pleše, lani v Slovenski Bistrici  kjer je potekala tudi Izmenjevalnica semen in sadik, ki so jih pripravili otroci vrtca z mentorji in jih podarjali staršem. Na posvetu v Celju pa so podarjali potico, ki so jo spekli sami z mentorji v krušni peči v vrtcu ter se odeli v narodne noše.

Cvetlična tržnica -Lani

Fotografija 1: Izmenjevalnica sadik in semen in Cvetlično kmečka tržnica lani v Veliki Pirešici.

dr vanadana shiva

Fotografija 2: Fotografija   Dr .Vandana  Shiva  je okoljska aktivistka na mednarodni ravni   in prejemnica številnih priznanj.                 Vir : splet

Spoštovani!

Želimo vam, da bo v tudi letos izmenjanih, posejanih in shranjenih  čim več semen rastlin, znanja in povezovanja  .Za svoje in blagostanje naših otrok smo odgovorni sami.

Aktivirajmo se! Dobrodošli.

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

Oj – Osti Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan!  (je star slovenski pozdrav)

Skupina:  Nič nas ne sme presenetiti,bodimo pripravljeni!

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….

Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi:  ekoci.si@gmail.com;  ali tel .040-203-055  Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Nič nas ne sme presenetiti-bodimo pripravljeni: https://www.facebook.com/pages/Ni%C4%8D-nas-ne-sme-presenetiti-bodimo-pripravljeni/1567022963513155?fref=ts

Obvestilo: Novice pošiljamo na  naslove zainteresirane javnosti in posameznikov , ki so izrazili željo o prejemanju novic.  Od prejemanja novic se lahko na željo odjavite na naslov: ekoci.si@gmail.com;