ČESTITKE ZA PRAZNIK DELA IN AKTIVNOSTI GIBANJA ZA VEČJO BLAGINJO IN VEČ DELOVNIH MEST V SLOVENIJI

ekoci logo10155917_643013585805199_782696575792528123_nSporočilo za javnost

ČESTITKE ZA PRAZNIK DELA IN AKTIVNOSTI GIBANJA ZA VEČJO BLAGINJO IN VEČ DELOVNIH MEST V SLOVENIJI

Somišljeniki Ekoci – Eko civilna iniciative Slovenije želimo prijetno praznovanje praznika dela vsem Vam, ki si prizadevate z aktivnim pristopom za boljše življenje v Sloveniji, za več delovnih mest, za trajnostni razvoj, za samooskrbo za ohranjanje kulturnih in naravnih danosti ter ohranjanje kulturne identitete in znanja z dejanji, ki tlakujejo temelje za pot v prihodnost kjer lahko sodeluje vsak izmed nas za boljše življenje nas in prihodnost naših otrok.

Prihodnost sestavljajo kot kamenčki v mozaiku mala dejanja. Lahko pripomore tudi sodelovanje v Štafeti semen, sodelovanje v natečaju » Ekoci Green design« ter posredovanje Pobud Vladi kako ustvariti več delovnih mest. Z aktivnim državljanstvom lahko pripomoremo pri varovanju in ohranjanju naravnih virov ter ustvarjanjem blaginje z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem.

Somišljeniki Ekoci si še naprej prizadevamo s pozitivnim in aktivnim pristopom povezovati čim več ljudi na področju stroke, institucij, lokalnih skupnosti, nevladnikov, politike in naprednih medijev v konkretnih dejanjih, ki pomenijo še večjo učinkovitost na področju samooskrbe s hrano in dobrinami , z aktivnim prizadevanjem za ohranjanje naravnih virov, pravice do vode, v ustvarjanje več delovnih
mest v Sloveniji, ki bodo temeljila na trajnostnem razvoju in etični ekonomiji z aktivnostmi, ki jih z veseljem navajamo v nadaljevanju.

1. Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije je v okviru gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen – gibanje za ohranjanje, sejanje in izmenjavo avtohtonih, domačih in tradicionalnih semen in samooskrbo, bistveno pripomogla k zavedanju o večji samooskrbi na področju vrtičkarstva. Prizadevamo si, da so semena v rokah ljudi, ohranjena, izmenjana in posejana.

V Sloveniji je čedalje več vrtičkov tudi v šolah in vrtcih, zavedanje o sonaravno pridelani hrani se povečuje. Po zaslugi prizadevnih mentorjev in zavzetih ljudi. Štafeta semen se vsako let prične z aktivnostmi na sejmu Altermed s tematskim posvetom in se nadaljuje vse do Dneva zemlje in spontano skozi celo leto. Pomemben izvedbeni del gibanja so Izmenjevalnice semen in sadik, ki jih je čedalje več po različnih krajih po Sloveniji. Že ves mesec sadijo otroci v vrtcih , šolah, sodelujejo starejši, vse pa je ozaljšano s prijetnim vzdušjem in sodelovanjem.

Največja prireditev je bila v okviru Vrtcev Slovenska Bistrica, Vrtec poje in pleše in Štafeta semen. Nastopalo je preko 1000 otrok, prireditev pa so obiskali tudi njihovi starši, dedki in babice. Vsi skupaj so z veseljem sodelovali na Izmenjevalnici semen in sadik, ki so jih pripravili malčki skupaj z zavzetimi mentorji. Izmenjavalnice semen so bile po več krajih v Sloveniji, v Slovenskih Konjicah, Žalcu, Kočevju in številnih drugih krajih. Objavljamo nekaj utrinkov iz prireditev.

31 33 32

Utrinki in prireditve Vrtec poje in pleše in Izmenjavalnica semen v Slovenski Bistrici

2. Samooskrba in ohranjanje naravnih virov, vpis pravice vode v ustavo, Pobuda za svetovni dan čebel in povezovanje ljudi v akciji – Pomagajmo si – povezujemo ljudi.

Poti do večje blaginje za vse ljudi v Sloveniji je več. V prizadevanjih za večjo samooskrbo vam priporočamo v preučitev priročnik:

Postanimo samooskrbni, na povezavi : http://lokalna-kakovost.si/naucimo-se- postati-samooskrbni/.

Če vas zanima, kako lastno zelenjavo pridelovati na svojem vrtu skozi vse leto, pa priporočamo priročnik Sveža zelenjava iz domačega vrta 365 dni v letu. http://shop.zazdravje.net/…/sveza-zelenjava- z-domacega- vrt…/

Zahvaljujemo se vsem Vam, ki ste z svojim podpisom podprli Vpis pravice vode v ustavo o
http://www.pravapeticija.com/voda_je_svoboda in podpirate Pobudo za svetovni dan čebel. http://www.mkgp.gov.si/si/mednarodni_dnevi/pobuda_za_svetovni_dan_cebel/ saj si moramo
zagotoviti pot v trajnostno prihodnost .

V Sloveniji je veliko ljudi, ki imajo prevelike hiše, imajo zemljo, potrebujejo pomoč, na drugi strani pa so ljudje, ki ne morejo plačevati položnic, nimajo stanovanja, so pošteni in želijo delati. Z revijo Zarja smo pričeli z akcijo Pomagajmo si – povezujemo ljudi, kjer iščemo tiste ljudi, ki so pomoči potrebni in jih povezujemo s tistimi, ki pomoč potrebujejo. Če veste za podoben primer ali imate podobno situacijo ali želite sodelovati v aktivnosti ali želite pomagati sebi, sosedu, prijatelju, sodelovati v izgradnji skupnosti, da nam bo vsem lepše, posredujte podatke na: Pomagajmo si – povezujemo ljudi – pišite na naslov: ekoci.si@gmail.com; ali Uredništvo revije Zarja zarja@media24.si; ali Revija Zarja

Pomagajmo si – povezujemo ljudi, Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana . Več info na:

https://ekoci.si/zadnje/pomagajmo-si- povezujemo-ljudi/

34 36 35

Samooskrba – posaditev gredice in sajenje drevesa v Vrtcu Trje in Izmenjalnica semen v Vrtcu v Kočevju. Zavzeti mentorji učijo otroke znanj za prihodnost.

3. » Ekoci – Green Design« natečaj za tekmovanje najlepših in najbolj inovativnih oblačil iz industrijske konoplje, lanu in volne ter ostalih naravnih materialov.

Ekoci – SDM – sekcija slovenska delovna mesta, si prizadeva za aktivni pristop za več delovnih mest z zavedanjem, da moramo stopiti skupaj in si sami ustvarjati delovna mesta na osnovi trajnostnega razvoja in ustvarjati pošteno blaginjo na osnovi virov , ki jih imamo v Sloveniji. V preteklosti smo bili priča skoraj popolnemu uničenju tekstilne industrije na naših tleh, ki je plod globalizacije. V kakšnih razmerah je izdelana večina sedanjih tekstilnih izdelkov, ki prihajajo povečini iz tretjega sveta si lahko preberete na povezavi: http://www.resnica.info/

Ekoci želimo z dejanji in povezovanjem pripomoči k temu, da oživimo pošteno tekstilno industrijo iz naravnih materialov , ki so osnova tudi za zdravje ljudi in planeta. V ta namen smo uspešno povezali deležnike in smo v fazi objave natečaja« Ekoci Grenn Design.« Natečaj pomeni poleg iskanja delovnih mest in inovativnih oblačil iz naravnih materialov še priložnost, da bodo kmetje lahko
pridelali naravne industrijske rastline, ter pridelali več eko hrane v kolobarju setve, sonaravno pridelano hrano pa prodali po poštenih cenah domačinom in turistom, ki jih bomo privabili v Slovenijo s celovitim trajnostnim pristopom kjer bomo ponujali zdravo hrano, zelene storitve in ponosno ustvarjali v zeleni oazi zdravja inovativne izdelke na sodoben način.

Za prihodnost štejejo dejanja. V lanskem letu so na pobudo Ekoci v Tovarni nogavic Polzela pričeli s proizvodnjo prvih konopljinih nogavic, ki se že uspešno tržijo. Povezali smo vse občine Savinjske doline, Razvojno agencijo Savinja, IHPS Žalec posameznike in gospodarstvenike, kmete. Skupaj smo ustanovili Zadrugo Ekoci Coop, ki ima že 50 zadružnikov. Več info o otvoritvi zagona nogavic na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za- javnost-svecana- otvoritev-proizvodnje- iz-eko- konoplje-in-naravnih- materialov/

37 38Utrinki iz svečane otvoritve zagona proizvodnje eko konopljinih nogavic v Polzeli.

Na Pomurskem sejmu Green je bil organiziran Posvet – Sporočilo za javnost: Posvet na sejmu Green: Kako združiti potenciale ljudi in znanja od semena do inovativnih izdelkov v tekstilni industriji?« Na posvetu smo se dogovorili, da bomo skupaj z soorganizatorji Pomurskim sejmom, zadrugo Ekoci Coop ter sodelujočimi partnerji razpisali Natečaj »EKOCI – Green Design« ki daje priložnost, da se predstavijo kreatorji, šivilje, društva, ustvarjalci, podjetja in zavzeti posamezniki ter mladi ustvarjalci z že izdelanimi oblačili iz konoplje in naravnih materialov. To je tudi priložnost, da se povežejo s pridelovalci in predelovalci in se skupaj zavemo, da si delovna mesta ustvarjamo sami. Na Natečaju bodo lahko sodelovali končni izdelki v kategorijah: spodnje perilo, pižame, nogavice, delovna obleka, poslovna obleka, vsakdanja in svečana obleka in oblačila z elementi tradicije-moderna slovenska narodna noša. Več info o natečaju na ekoci.si@gmail.com; in

www.ekoci.si; ter FB. EKOCI COOP Slovenija: https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

3.  Kako vključiti več tisoč ljudi v delovni proces na inovativen način – Pobude Vladi

Na posvetu, ki jih je organizirala Ekoci na sejmu Altermed – https://ekoci.si/napovednik-dogodkov/sporocilo-za- javnost-posvet- in-izmenjevalnica- na-sejmu- altermed/ in na sejmu Green https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za- javnost-posvet- na-sejmu- green-kako- zdruziti-potenciale- ljudi-in-znanja-od- semena-do- inovativnih-izdelkov- v-tekstilni- industriji/ ter ostalih javnih prireditvah v okviru organizacije Ekoci je bila skupno sprejeta pobuda sodelujočih gostov in udeležencev na posvetih, da Ekoci pošlje apel Vladi in pristojnim ministrstvom Pobudo za preučitev načinov za vključitev več tisoč ljudi v delovne procese.

Skupna ugotovitev je , da imamo dela v Sloveniji dovolj, potrebno je najti le inovativne načine za vključitev čim več ljudi v delovne procese. Ugotavljamo namreč, da brez dodatnih ukrepov ne bo možno vključiti ogromnega števila ljudi vključiti v delo. Ljudje so zaradi nedostopnosti do trga dela nezmožni poskrbeti zase in za družino so čedalje manj zdravi, apatični , izgubljajo se delovne navade in moralne vrednote, mladi ljudje se izseljujejo, revščina je čedalje večja.

Zato predlagamo načine kako zopet pognati spiralo zaposlovanja in pozitivnega pristopa, da delo zopet postane večja vrednota, ki omogoča pošteno preživetje od dela in ne socialnih pomoči.

Nekateri udeleženci si sicer prizadevajo za uvedbo UTD – Univerzalnega temeljnega dohodka vendar je skupna ugotovitev , da je potrebno sredstva najprej ustvariti , še večja vrednota pa je povezati ljudi, ustvarjati dodano vrednost in poiskati širše družbene učinke na načine:

1. Da se področje samooskrbe s hrano nadgradi tudi z samooskrbo z ostalimi dobrinami kot so tekstilni izdelki, obutev, les in ostale dobrine, ki se organizirajo in razvijajo kot inovativni izdelki tako, da postanejo tudi tržna priložnost, ki bo ustvarjala delovna mesta.

2. Vse dobrine proizvedene v Sloveniji vključno s hrano, neživili in storitvami slovenskih izvajalcev se naj vključijo s prednostno v izbiro v javnih naročilih vsaj v 80% oz. se naj
izbere tuj dobavitelj le v primeru, da v Sloveniji nimamo iskanega proizvoda ali storitve po primerni kakovosti in ceni. Javna naročila naj ne bodo samo naravnana samo na najboljšo ceno in najcenejšega ponudnika ampak se naj upoštevajo širši družbeni učinki, lokalna pristojnost, nižji ogljični odtis, kar bo pomenilo posredno tudi več delovnih mest v Sloveniji.

3. Vlada oz. pristojna ministrstva naj poskrbijo na vseh področjih, ki jih pokrivajo za vključitev čim več ljudi v delovne procese tudi preko zadrug in socialnega podjetništva  kjer stopajo sprednji del tudi družbeni učinki dela, ne samo dobiček in poskrbijo za čim manj birokratskih ovir.

4. Da se sprejmemo zakonske osnove, ki bodo omogočale vključitev več delovnih  tudi v druge oblike dela kot so npr. za mlade v inovativnih modernih delovnih brigadah, ki bi bile ustanovljene na različnih področja za delo v kmetijstvu, gozdovih, okolju, družbeno koristnim delu, pomoči starejšim, razvoju inovacij, inštrukcij, medsebojni pomoči,
vodenjem turistov.. Mladi, ki bi bili vključeni v te procese , bi pridobivali delovne izkušnje in s tem pridobili konkurenčno prednost pri redni vključitvi na trg dela.

5. Apeliramo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, da bi ljudje, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje lahko opravili 80-100 ur družbeno koristnega dela v lokalnem okolju na
področju , ki jih veseli in tako bili delovno vključeni in pripravljeni iskalci zaposlitve.

6. Menimo , da je potrebno, da se vsa ministrstva povežejo za financiranje večjih vzpodbud mladim, ter vračanje izseljencev ter da se ustvarijo boljši pogoji za ustanavljanje zadrug in socialnih podjetij ter se omogoči bolšji dostop do notranjih odkupov podjetij.

7. Apeliramo na Vlado, da se uvedejo vsi ukrepi za ohranitev vseh naravnih in gospodarskih virov v Sloveniji , da se pravica do vode čimprej vpiše v ustavo.

8. Prepričani smo, da bi predlagana oblika pripomogla pognati spiralo zaposlovanja naprej na področju kmetijstva, samooskrbe, povezati tradicionalno alternativno medicino, čudovita zdravilišča in neokrnjeno naravo , kulturno in naravno dediščino in ustvariti inovativno kulinarično destinacijo kot oazo zdravja za naše ljudi in za turiste.

9. Sprejeti ukrepi v predlagani smeri pa bi nadgradili tudi dosedanja prizadevanja odpisa dolga najrevnejšim, saj bi tem ljudem za plačane oblike dela od 80- 100 ur mesečno
zagotovili namesto socialnih pomoči plačano delo za plačilo osnovnih življenjih stroškov ter jim tako pomagali vstopit v kasnejše druge formalne oblike dela oblike dela v zadruge,
socialna podjetja, institucije in ostale pravno formalne organizacije dela.

Podane pobude bodo poslane pristojnim Ministrstvom in Vladi.

Zahvaljujemo se vsem, ki tlakujete svetlo pot v prihodnost. Vabimo vas,da se pridružite tudi našim pobudam in da jih skupaj s pozitivnim pristopom udejanjimo čim več. Sodelujmo lahko vsi, kmetje, novinarji, kupci in ustvarjalci. Če zmorejo otroci z majhnimi prstki posejati seme, da zraste velika rastlina, zmoremo vsi skupaj ustvariti vse.

S spoštovanjem!
ekoci
Somišljeniki Ekoci: Irena, Marjan , Edita, Maja, Matjaž, Peter, Dejan, Ivana, Justika, Stanko, Slavko in številni drugi somišljeniki.

Poslano zainteresirani javnosti, naslovnikom, udeležencem prireditev, medijem in javnosti.

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenije in Zadruge Ekoci Coop z.b.o; soc.p v sodelovanju s Pomurskim sejmom – sejem Green

Dne 31.4.2016

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si; in FB: https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts;

ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s,

SDM-Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska- delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

 

Za več  informacij o opisanih točkah kliknite na povezavo: www.ekoci.si;

 

 

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  in FB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sporočilo ste prejeli  skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK : ali  na osnovi svoje prijave na spletnih straneh , udeležbe prireditev katerih soorganizator  je bil pošiljatelj,  izpolnjenega anketnega lista na aktivnostih  ipd.. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo,  da to sporočite na: ekoci.si@gmail.com;  Vašo odjavo od sporočil bomo uredili v najkrajšem možnem času. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.