Dopolnjen odgovor Ministrstva na poslane pobude: SEMENARSKI CENTER PTUJ – SEMENA – EKO CONA EVROPE – BIO KROŽNO GOSPODARSTVO

Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije je dne 21.7 2021 prejela  iz Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dopis številka 092-203/2021/7 z dne 14. 7. 2021 kot dodatne odgovore na poslane  za  Pobude in vprašanja: SEMENARSKI CENTER PTUJ- SEMENA – SLOVENIJA EKO CONA EVROPE | Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije, ki  so bile poslane v maju 2021. Na Pobude je bil iz strani Ministrstva podan odgovor v juniju odgovor, ki je objavljen na povezavi https://ekoci.si/zadnje/odgovori-ministrstva-na-pobude-semenarski-center-ptuj-semena-slovenija-eko-cona-evrope/, vendar smo poprosili za bolj konkretne odgovore na nekatera vprašanja, na katere nam odgovarjajo v tem dopisu.

Povzetek vsebine vprašanj

Ekoci: Ali bo Država odkupila  do 31.7 221 kot je sprejela sklep odkupila Semenarski center Ptuj?

Odgovor MKGP: “Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 47607-19/2020/5 z dne 11. 6. 2020 predlagala Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: SDH), da v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) izvede postopke za odplačni prenos SPC Ptuj na Republiko Slovenijo. Na predlog SDH sta Semenarna Ljubljana in Deželna banka Slovenije dne 17. 2. 2021 sklenili Aneks k pogodbi o ustanovitvi nakupne opcije za obrat SPC Ptuj, s katerim se je podaljšala veljavnost nakupne opcije za obrat SPC Ptuj do 31. 7. 2021. SDH je proučil različne opcije odkupa SPC Ptuj, tudi v zvezi z načelnim dogovorom med Ministrstvom za finance in MKGP, z dne 3. 12. 2021, da SDH namesto prenosa obrata SPC Ptuj na KIS poskuša sklep Vlade RS realizirati z ustanovitvijo gospodarske družbe, ki bi odkupila obrat SPC Ptuj. SDH je z ugotovitvami seznanil Ministrstvo za finance in MKGP. Iz mnenja SDH, ki ga je ministrstvo prejelo 2.7.2021 izhaja, da: – SDH lahko pridobiva kapitalsko naložbo, če je le-ta ekonomsko upravičena; – je analiza finančnega svetovalca P&S Capital pokazala, da je ustanovitev gospodarske družbe, ki bi imela v lasti obrat SPC Ptuj, ob obstoječih pogojih oziroma okoliščinah, ekonomsko nesmiselna. Družba naj bi na daljši rok poslovala z izgubo in se tudi v primeru naprednega scenarija soočala s številnimi omejitvenimi dejavniki in visokimi tveganji; – SDH nima pravne podlage za ustanavljanje gospodarske družbe ali druge entitete, ki bi opravljala dejavnost javne službe za vzdrževanje selekcije semen, saj bi za to moral predhodno obstajati zakon. SPC Ptuj ima strateški pomen, saj upravlja rastlinske genske vire in ima izjemno pomembno vlogo za trajnostni razvoj slovenskega semenarstva in kmetijstva, zato bo SDH predlagal Semenarni Ljubljana in Deželni banki Slovenije, da sklene nov Aneks k pogodbi o ustanovitvi nakupne opcije za obrat SPC Ptuj, s katerim se bo podaljšala veljavnost nakupne opcije za obrat SPC Ptuj do 31. 12. 2021. Vlada Republike Slovenije bo v tem času pripravila pravno podlago za prenos obrata SPC Ptuj na primernega upravljavca.”

Vprašali smo tudi:

  • Kako lahko kmet oz. pridelovalec pride do semen, ki so spravljane v genski banki KIS? Če prav razumemo, širšemu krogu ljudi – javnosti in kmetovalcem ali vrtičkarjem ta semena niso dostopna, ter kakšen je  razmislek o ukrepih, ki bi pospeševali setev domačih semen ali ste jih vezali na subvencije tako, da s tem ohranjali biotsko pestrost in sonaravno kmetovanje in kmete vzpodbujali, da bi kupovali domača semena? Kakšni ukrepi so prevideni iz strani MKGP, da bo kot trgu dostopno vsaj polovica od 5400 sort semen. Prosimo za podatek koliko semen – ki so shranjeni v genskih bankah je možno dobiti na trgu sedaj – po naših podatkih manj kot 10%, ali to drži?
  • Zakaj genska banka sama ni namnožila semen, ki jih je zbralo prebivalstvo gibanja Oskrbimo Slovenijo  – Štafeta semen med drugim tudi stare sorte industrijske konoplje ter jih uvrstilo v sistem žlahtenja in selekcije semen?
  • Ali bo MKGP razglasil Slovenijo za eko cono Evrope da bi s tem pomagali k vzpodbudi trajnostnega kmetijstva in pridelovalcem na trgu z višjimi cenam?
  • Kakšni ukrepi s predvideni za vzpodbudo bio krožnega gospodarstva?

ODGOVORE NA VSA VPRAŠANJA lahko preberete tukaj:

Tukaj pa še anketni list za zbiratelje semen: