Ekoci na agri 2021- dogodki, predavanja in predstavitve “TRAJNOSTNO MODERNO EKOSISTEMSKO KMETIJSTVO”

SEJEM AGRA, 21. 8.–26. 8. 2021

Aktualne razmere spremenjenih podnebnih, gospodarskih, zdravstvenih in ostalih razmer na trgu ter trajnostno naravna skupna evropska kmetijska politika kar kliče po novih znanjih. Na področju kmetijstva, sonaravne pridelave hrane in trajnostnega gospodarstva čaka veliko izzivov in novih priložnosti. Ugotovljeno je, da trajnostni pristopi varujejo zdravje ljudi, živali in okolja, ki ga ohranjajo za prihodnje rodove, zato je nujno, da se čim več naprednih znanj, ki upoštevajo ekologijo etiko in ekonomijo udejanji.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Pomurski sejem in Ekoci – eko civilna iniciative Slovenije ter partnerji, bodo skupaj s strokovnjaki in ljudmi iz prakse prikazali prenos naprednih znanj iz teorije v prakso v iskanju rešitev prilagoditev na podnebne spremembe in sodobne trajnostne tržne trende ekosistemskih rešitev pridelave hrane in varovanja okolja ter bio krožnega gospodarstva s predavanji, predstavitvami ter na praktičnih primerih s prikazom posaditev na Poligonu zeleni dragulji narave. Prikazani bodo pridelki in izdelki, ki že nastajajo na področju biokrožnega gospodarstva in ekosistemskih trajnostnih rešitev z sonaravno pridelavo hrane in zelišč ter povečanje samooskrbe. Izjemna novost – prvič bodo prikazani biorazgradljivi vrtnarski lončki iz bioplastike in embalaža za steklenice, katerih osnovna surovina je hmeljevina (ostanek po obiranju hmelja) savinjskega hmelja, ki nastaja v evropskem projektu LIFE BioTHOP.

Predstavljen bo sistem povečanja oskrbe s slovenskimi čaji in zelišči, medovite rastline ter priložnosti, ki jih ponujajo zelišča, stročnice, soja, buče, fižol, industrijska konoplja, lan in poljščine, ki so primerne tudi za manjše kmetije Predstavljene bodo rastline kot so facelija, bela detelja, tritikala v procesu kolobarja, ter medovite rastline kot pomoč pri plemenitenju tal v ekosistemskih rešitvah pridelave hrane ter v podporo opraševalcem.

Prikazan bo sistem pridelave, predelave in  organiziranega odkupa izjemnega sadeža borovnic Haskap, ki je dobro prilagojen na podnebne spremembe in je lahko zanimiva tržna priložnost za kmetije ter povečanja oskrbe s sadjem, s svojim visokim deležem antioksidantov, vitaminov in ostalih vsebnosti pa pravo »super živilo«. Potekala bo izmenjava semen, znanja, prikaz od semena lanu do platna, stare sorte lanu Urban, prikazan pa bo tudi celostni pristop k energiji zemlje, prostora in telesa.

Predavanja in predstavitve v dvorani 3 in na Poligonu zeleni dragulji narave

Sobota, 21.8.2021

  1. ob 13.00 uri, dvorana 3

Haskap – sadež prihodnosti  predava Zoran Petrovič

Haskap borovnice – zanimiv sadež, ki dobro prenaša spremenjenje podnebne spremembe in je dobičkonosen za male kmetije.

Ponedeljek, 23. 8. 2021

  1. od 9.30 do 11.00 ure, dvorana 3

NOVOST – BIOPLASTIKA IN BIORAZGRADJIVA EMBALAŽA IZ HMELJEVINE IZ SAVINJSKE DOLINE – Biokrožno gospodarstvo v praksi, predavata: dr. Barbara Čeh, IHPS in Vesna Žepič Bogataj, TECOS Celje.

Kako nastanejo vrtnarski lončki in embalaža iz hmeljevine in biorazgradljive vrvice? Z vpeljavo biorazgradljive vrvice, ki je pripeta na žičnico in hmelju daje oporo pri rasti, je hmeljevina potem, ko s hmelja poberejo storžke, postala osnovna surovina za biorazgradljive vrtnarske lončke in biorazgradljivo embalažo za steklenice. Ti izdelki se lahko razgradijo pri kompostiranju. In s tem se sklene krog kmetijskem gospodarstvu – krožno gospodarstvo. Projekt LIFE BioTHOP izvaja 7 partnerjev iz 5 EU držav, koordinira pa ga Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Pomen biokrožnega gospodarstva je, da že pred proizvodnjo izdelka predvidimo kako se bo izdelek razgradil v naravi, ko bo izdelek postal odpadek.

Ekoci, Irena Rotar, 040/203 055,  sodelovanju z mag. Natašo Ferant, IHPS in dr. Barbaro Čeh, IHPS

  • 12.00 – 13.30 uri, dvorana 3

So lahko male kmetije konkurenčne?, predava dr. Barbara Čeh

Pilotni projekt: Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD.

Ekoci, Irena Rotar, 040/203 055,  sodelovanju z mag. Natašo Ferant, IHPS in dr. Barbaro Čeh, IHPS

Torek, 24.8.2021

  1. 9.00 – 10.30, dvorana 4

Ekosistemske rešitve, predava ddr. Ana Vovk

Pridelava hrane v spremenjenih podnebnih razmerah na sonaraven način z modernimi pristopi/permakultura, zastiranje, plemenitenje tal, pridelava žive zemlje, uporaba zdravilnih rastlin pri ekosistemskih rešitvah – pilotni projekti Ekomale in Zelpod

Ekoci, Irena Rotar, 040/203 055,  sodelovanju z mag. Natašo Ferant, IHPS in dr. Barbaro Čeh, IHPS

  • ob 11.00 – 12.00 uri, dvorana 4

Novi izdelki iz zelišč v ekosistemski pridelavi na malih kmetijah, predava mag. Nataša Ferant, IHPS

Inovativni izdelki in produkti iz zelišč, ki nastajajo na malih kmetijah po Sloveniji. Kako ustvarimo surovino v teh spremenljivih razmerah podnebja in trga? Predstavitev izdelkov partnerjev pilotnih projektov Ekomale in Zelpod.

Ekoci, Irena Rotar, 040/203 055,  sodelovanju z mag. Natašo Ferant, IHPS in dr. Barbaro Čeh, IHPS

Predstavitve na stojnicah ob poligonu Zeleni dragulji narave

Od sobote 21.8 do četrtka 26.8.2021

  • Poti do imunske odpornosti

Izvajalci: predstavniki kmetij: Vidov brejg, Garden taste, Bakovka, Haskap

  • Predstavitev izdelkov iz bioplastike LIFE BioTHOP
  • Izmenjevalnica znanj – energija zemlje, prostora in telesa

     Izvajalec: Alfred Brinovec, Stekluk

  • Ogled Poligona zeleni dragulji narave

Izvajalec: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost

Ekoci, Irena Rotar, 040/203 055,  sodelovanju z mag. Natašo Ferant, IHPS in dr. Barbaro Čeh, IHPS

Pripravila: Irena Rotar, Ekoci

v sodelovanju z mag. Natašo Ferant, IHPS in dr. Barbaro Čeh, IHPS