EKOCI na AGRI: Sporočilo za javnost, Sejem Agra, 20.8.2022

TRAJNOSTNE REŠITVE in IZMENJAVALNICA SEMEN IN ZNANJA –  SEMENSKE KROGLICE ZA KRAS  – ALI ZA NAS?

Gornja Radgona, 20 – 25.8.2022 Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije ter strokovnjaki Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter ostalimi partnerji  naprednih znaj,  s strokovnjaki in ljudmi iz prakse na Agri prikazujejo , kako napredna znanja prenesti iz teorije v prakso na področju namakanja, zastiranja tal, izbire rastlinskih vrst, ohranjanja semen, pomena hmelja ter bio krožnega gospodarstva ,ohranjanja starih sort semen, izdelavi semenskih kroglic  in vzpostavljanja modro zelene infrastrukture, ki je  zelo pomembna v času podnebnih sprememb.

Aktivnosti  potekajo  preko predavanj, predstavitev posevkov ter praktičnih primerov na Poligonu zeleni dragulji narave ter svetovanja. Ves čas so tudi na ogled izdelki iz bioplastike iz hmeljevine v projektu Life Biothop.

Na sejmu Agra poteka izmenjava avtohtonih in tradicionalnih sort semen  in  znanj o permakulturem , biodinamečnem in ostalih načinih sonaravne pridelave hrane v okviru Gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen v sodelovanju z Ajda Štajerska in drugimi strokovnjaki.

Turistično društvo Destrnik si že leta prizadeva za prenos znanj od lanu do platna in za ohranjanje starega semena lan Urban Destrnik, ki je bil lani tudi vpisan v register ohranitvenih sort slovenskih semen. V letošnjem septembru pa so celo naredili v Destrniku novo lanišico, ki bo omogočalaprvi del postopka predelave od lanu do platna.

Da hrana niso samo fizikalne lastnosti  in je vrednost hrane pogojena z energijskim potencialom hrane je na sejmu Agra prikazoval Alfred Brinovec Biovan Plus.

Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije je v imenu predlagateljev SEMENSKE KROGLICE ZA KRAS zbira  še dodatna mnenja  javnosti in zbirali interes  potencialno sodelujočih  o Pobudi ozelenitvi Krasa, s semenskimi kroglicami , ki bi jih lahko posejali tudi z droni in helikopterji: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobuda-za-cimprejsnjo-biodiverzitetno-ozelenitev-ze-jeseni/ ki  jo poslali v preučitev  na MKGP in predsedniku Vlade,  da se  prepreči erozijo in odnašanje prsti z vetrom, privabi čimprej  čebele  in žuželke .Predlagali so razmislek  o povečanju prehranske varnosti, ter o spremembi namembnosti požganih zemljišč, da bo le delček požganih površin namenjen gozdu – ostale  pa prehranski varnosti- z gozdnimi užitnimi vrtovi, užitnimi grmovnicami , pridelavo zdravilnih rastlin s pašništvom, bo umno umeščeno še upravljanje z vodami –  modro zelena infrastruktura. Če bodo pobude sprejete so predlagatelji pripravljeni pomagati, da se aktivirajo napredni in zavzeti ljudej , ki jim je mar za naravo in trajnostno prihodnost seveda,  pod strokovnim vodstvom  – za pomoč pri izdelavi semenskim kroglic, ki ima poleg osnovnega namena veliko ozaveščevalno vrednost. Seveda pa se brez mnenja stroke in odločevalcev ter volje lastnikov zemljišč ne bo nič realiziralo. Ekoci in predlagatelji ne bodo organizirali aktivnosti  “gverila gardening”, je poudarila Irena Rotar, Ekoci.

Datoteka za medije: