Ekofejst Galicija januar – Sporočilo za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST dne 15.01.2011

 

 

Iz Eko civilne  iniciative Slovenije (Ekoci) z veseljem sporočamo, da se  je 14 in 15.1.2012 , da se je v Veliki Pirešici in Galiciji pri Žalcu na Ekofejstu – festivalu   izmenjave  znanj, dobrih izkušenj in prijetnega  druženja zbralo v dveh dneh več kot  600 ljudi iz različnih krajev Slovenije.

 

Somišljeniki v Ekoci  želimo  udejanjati ideje za  100% prehransko samooskrbo  s hrano  s poudarkom  na sonaravnih načinih predelave hrane.  Prizadevamo si za energetsko  samooskrbo , za zdrav način življenja in etično ekonomijo. Znanja posredujejo izbrani strokovnjak. S  prikazi dobrih praks somišljenikov  in predavateljev pa je  posredovano znanje je uporabno v  vsakdanjem   življenju.

 

Udeleženci Ekofejsta so v večini somišljeniki idej  ki si želijo z znanjem in aktivnim sodelovanjem aktivno soustvarjati sedanjost in prihodnost v lepi  Sloveniji, kjer imamo čudovite  naravne  danosti , da lahko lepo živimo. Prepričani  smo, da je za svoje življenje odgovoren posameznik ter ,da lahko  z aktivnim pristopom in  v sodelovanju z drugimi uspemo.

 

Festival je organiziran vsak drugi vikend  v mesecu v Veliki Pirešici in Galiciji pri Žalcu,  kjer  prijaznimi domačini sodelujejo   med seboj v kar 10 dobro  delujočih  društvih  in z veseljem sprejmejo  tudi obiskovalce ter ponudijo lokalno pridelane dobrote. Zbiratelj Ivo Gjuras je razstavil skoraj 1000 kap iz Slovenije in sveta , Klub mladih  pa  je organiziral pohod na  Kjumberk.

 

Tematika posredovanih vsebin je bila  raznolika. V želji doseči čimprejšnjo 100% samooskrbnost  s hrano so bile predavane vsebine o sonaravni  pridelavi hrane na ekološki, biodamični  in permakulturni  način.  Anton Komat je predstavil dejstva zakaj nam umirajo čebele, Dejan Rengeo pa je s podatki in dokazi prepričal še  največje dvomljivce,  da se da s znanjem in pravilnim orodjem  pridelati hrano na ekološki način tudi z strojno obdelavo glej Spoznanje popolnega poljedelstva. Fanči Perdih  je predstavila pravilen izbor semen ekološke pridelave in pravilen kolobar posevkov. Luka Kužnik  je prikazal pravilen  način obrezovanja  sadnega drevja tudi v bližnjem sadovnjaku. Kako znanja naših dedov povezati v samooskrben sistem načrtovanja po načelih permakulture , ki zagotavlja samozadostnost na ravni družine, lokalnega okolja in širše  pa je pojasnil Domen Zupan.

 

 

 

Meta Vrhunc  je v predstavitvi pridelave hrane  na biodinamičen način poudarila:« Pridelovanje hrane , ki nam daje  zdravje in veselje  do življenja ter  ohranja  našo zemljo plodno za naše vnuke in semena kot vir življenja je poslanstvo in naša odgovornost« …

življenja ter obenem ohranjajo našo zemljo plodno, da bo ta lahko preživljala tudi naše

Pridelovanja živil,

 

 

Energetska neodvisnost je bila podkrepljena z dokazi  o prenosu informacij, ki so jih predstavljali : celjski inovator Vili Poznik, Jože Vetrovec , revija Misterij ter Franci Pliberšek iz Mik Celje. Primer ustvarjanja  sozvočja  energij v usklajenem  delovanju  za samooskrbo:-človek, hiša, generetaor , ki ga poganja mešanica vodika in kisika pa sta  predstavila Kristijan  Zver in Branko Nagy.glej SOZVOCJE ENERGIJ

Pomembne informacije,  kako udejanjiti socialno  podjetništvo so pridobili zainteresirani  udeleženci na predavanjih  Katarine Holzl in Dejana Unger.

 

Udeleženci so bili navdušeni tudi nad tematikami o zdravju. Dario  Cortese je  predaval o divji hrani. Na skupnem sprehodu po okolici  so udeleženci praktično spoznavali rastline,  ki so tudi v tem času užitne in prosto rastejo v naravi.

Obiskovalcem so bili navdušeni  nad predstavitvijo knjige kakšna bo družba 2015 in  filmom

» Thrive«, ki prikazuje dejansko stanje in možnosti izhoda iz trenutnega stanja.

Z veseljem ugotavljamo, da vizijo prihodnosti ustvarjamo  dobri ljudje  širom Slovenije, doma,v službi, v stroki, …

 

                                                                                                      

Anton Komat je pojasnil in argumentiral  zakaj je potrebna samooskrbnost  in kako preživeti v spremenjenih okoliščinah  kjer nam pretijo veliki: gospodarski, ekonomski, prehranski, energetski, zdravstveni in podnebni izzivi. Možno bo  preživeti na temelju močne lokalne skupnosti, kjer bodo ljudje med sabo povezani in si bodo med sabo iskreno pomagali. Ljudje izgubljajo  stik z zemljo in modrostjo preteklosti, ki nam je včasih omogočala preživetje. Sedaj je prišel čas, da se na lokalni ravni ponovno vzpostavi sodelovanje in povezanost – to, kar nam na globalni ravni ni uspelo Potrebno je oživiti temeljne človeške vrednote, pravi Anton Komat na predavanjih in je poudaril tudi v intervjuju za  Studio 12 z Matejem Delakorda, ki  je posnel dogajanja in intervjuje  s predavatelji ( link:  intervjuju za Studio 12. http://www.s12.si/druzba/kam-gremo/1454-anton-komat-vrnimo-se-k-sebi.html

 

Želimo osvestiti javnost, jih aktivirati in jih  vzpodbuditi k razmišljanju,  da je vsak človek odgovoren zase in za svojo samooskrbo  in širše;  da je odvisen od svojega znanja, svojih  sposobnosti, srčnega razmišljanja in energij, ki ga podpirajo.

Prepričani smo , da lahko dobro živimo v naši Sloveniji, kjer živi veliko dobrih ljudi , ki delajo dobro znajo in zmorejo ustvarjati dostojno življenje sedanjosti z vizijo prihodnosti.

 

Le  od našega  sodelovanja  in spoštovanja  pa je odvisno kako bomo uspeli, zato si vedno znova prizadevamo za  udejanjanje dobrih stvari pravimo   somišljeniki v  Eko civilni  iniciativi  Slovenije.

Ostalo

PREDAVANJE ZDRAVILNE