INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH (ZELPOD)

Ekipa Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije z zadovoljstvom sodeluje v edinstvenem projektu, kjer se  implementiramo napredna znanja ekosistemskih rešitev, ki so v tujini že dokaj poznana pri nas pa se vse bolj omenjajo kot način prilagajanja podnebnim spremembam. Z ekosistemskimi pristopi, ki vključujejo varčno  rabo naravnih virov in prilagoditve na omejene pogoje  so upoštevana  nova znanja in izkušnje ter tudi tradicija in inovacije s področja trajnostnih oblik kmetovanja in prilagoditev kmetovanja glede na geografsko lego in resurse posameznega območja, kmetije, pridelovalca…Kmetije  potrebujejo  konkretne rešitve  kako izboljšati pridelavo zelišč na kmetiji, in pri tem zmanjšati vhodne stroške pridelave in kako pridelovati v sozvočju z uvajanjem novih tehnologij in pridelave določenih zelišč bodo kmetje na svojih kmetijah izboljšali lastnosti tal in s tem tudi zmanjšali potrebe po vodi oz. namakanju. Uvajanje novih vrst zelišč na kmetijah in njihova pridelava predstavlja velik tržni potencial v Sloveniji ter povečanje samooskrbe ne samo za gospodinjsko samooskrbo ampak tudi za javne zavode, šole, bolnišnice  s kvalitetnimi čaji. Več o projektu lahko preberete na povezavi:  

Pilotni projekt: ZELPOD – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (ihps.si)

Ekoci smo si prizadevali, da čim več dobrih znanj prenesemo iz teorije v prasko. Naš doprinos je viden iz Poročila o desiminaciji.