INOVATIVNE PRAKSE IN PROIZVODI SONARAVNEGA PRIDELOVANJA NA MALIH KMETIJAH V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB (EKOMALE)

Ekipa Ekoci –  eko civilna iniciativa  iniciativa Slovenije z veseljem sodeluje v projektu , saj je priložnost za življenje na malih kmetijah in za povečanje prehranske samooskrbe s sonaravnim  kmetovanjem  in priložnost za  implementacijo  naprednih znanja za nepredvidljive  zdravstvene gospodarske in podnebne razmere v prihodnosti. Sodelovanje petih kmetij in strokovnjakov v praksi že daje rešitve za  uresničevanje vizijo kmetom, ki so zavezani k čim bolj sonaravni pridelavi in iščejo rešitve in znanja, kako jih implementirati v prakso. V projektu je poudarek na umnem gospodarjenju z naravnimi viri, učinkoviti dostopnosti do dela in znanja ter posledično vzpostavitvi odporne in konkurenčne pridelave in predelave hrane. S tem se bo na kmetijah uredila stabilnost dohodka. Tak pristop tudi spodbuja generacijsko prenovo na kmetijah. Projekt zaznamuje dober prenos praks in znanja vsem, ki jih potrebujejo – z uvedbo ‘mentorskih kmetij’ ter prikazom na sejmih, s prikazom na kmetijah in s predavanji prek sodelujočih partnerjev ter objavami na spletni podstrani IHPS, facebooku, radiu, televiziji in člankih v strokovnih in poljudnih publikacijah.

V projektu bodo z različnimi metodami (ekološka in biodinamična pridelava, uvajanje pridelovanja medovitih zelišč) prikazani poudarki na dodajanju vrednosti pridelavi zelišč in alternativnih poljščin in s tem krepitev biotske pestrosti ter pestrosti kolobarja na slovenskih njivah. Poudarek bo tudi na ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov in dodajanju dodane vrednosti na področju sadjarstva, dobrobiti živali, ohranjanju pasme krškopoljskega prašiča in čebele kranjske sivke, sonaravnem načinu kmetovanja (ekološki, biodinamičen, permakulturni, povezana s tradicionalnimi znanji …) ter vključevanju mladih na kmetijskem gospodarstvu, ki bodo sodelovali in se v prihodnosti morda navdušili za prevzem kmetije. Več o projektu lahko preberete na povezavi: Pilotni projekt: EKOMALE – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (ihps.si)

Ekipa Ekoci si prizadeva v prekasti za čimbolj ozaveščenost in prenosa znanj za čim več ljudi. Testni posevki  na  sejmu Agra in prikaz dobrih praks,  ki si ga je ogledalo več tisoč ljudi in tudi ekipa Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano z Ministrom  Jožetom Podgoršek. Dobra znanja bo ponesla v Srbijo tudi ekipa , ki ji je gostila ekipa Razvojna agencija Savinja  z Stojanom Praprotnik  in dajejo zagon projektu, da se čim več dobrih znanj čimprej prenese v prakso. Naš doprinos si lahko ogledate na povezavi: