KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN SEMEN -povabilo nevladnim organizacijam

10155917_643013585805199_782696575792528123_n Logo_EKOCI_clanki1

 

Skupina: Nič nas ne sme presenetiti bodimo pripravljeni!

ŠTAFETA SEMEN – GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN IN SADIK ZELENJAVE, POLJŠIN, ZELIŠČ IN SADNIH VRST V SLOVENIJI

                                                     VABILO

Vabimo vas dne 13.3.2015 na sejem ALTERMED FLORA 2015 CELJE

KAKO DO VEČ EKOLOŠKE HRANE IN  SEMEN? Modra dvorana od 15.00 -16.30 ure

Sestanek nevladnih organizacij z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom mag. Dejanom Židanom in mag. Tanjo Strniša, državno sekretarko.

Na sestanek so vabljene nevladne organizacije, ki že sodelujejo pri pripravi  za boljšo implemenatcijo samooskrbe v praksi z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter novih nevladnih organizacij, ki želijo tvorno sodelovati in iskati skupne rešitve za čim večjo samooskrbo z sonaravno pridelano hrano in semen v Sloveniji. Pogoj za sodelovanje na sestanku je predhodna prijava do 5.3.2015 na: ekoci.si@gmail.com, ki mora vsebovati tudi pisni predlog – kako do več hrane in semen v Sloveniji. Osnova za razmišljanje so ukrepi o ekološkem kmetovanju, ki so opisani v Programu o razvoju podeželja na povezavi: http://www.program-podezelja.si/images/vsebine/PRP_2014-2020/verzija_05_dec_2014/PRP%202014-2020_2.%20uradni%20predlog.pdf.

Predlogi nevladnih organizacij kako z izvedbenimi ukrepi izboljšati samooskrbo v Sloveniji bo doprinos k iskanju rešitev za večje blagostanje v prihodnosti.   Vsi predlogi bodo podani Ministru in obravnavani na sestanku.

PS: Vse sodelujoče in nevladne organizacije nevladne organizacije , ki ste sodelovali skupaj z Ekoci na sestankih in pripravah Pobud iz Posveta semen na Agri z veseljem obveščamo, da nam je uspelo

z vztrajnostjo in rednim delom  na podlagi Pobud, ki smo jih lani  poslali iz posveta semen na AGRI  s tvornim sodelovanjem Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ustvariti

PRIROČNIK O SEMENARSTVU v Sloveniji v katerem bo predstavljene možnosti, načini in zakonodaja  za pridelavo semen v Sloveniji. Predstavljeni bodo na sestanku

Sestanek-Posvet moderira: Edita Žugelj

S skupnim sodelovanjem zmoremo vse!

—————————————————————————————————————–

 

 

 

 

Modra dvorana ob 12.00 do 14.30 ure na OTVORITEV ŠTAFETE SEMEN 2015 IN NA POSVET      

IZZIVI PRIHODNOSTI – SAMOOSKRBA, SEMENA, HRANA, DOBRINE IN PODNEBNE SPREMEMBE. ALI SMO PRIPRAVLJENI?

 1. Podnebne spremembe bistveno zaznamujejo naše življenje – vzroki, posledice in dejstva ob poplavah,krizah? Kako lahko stori posameznik, družba, institucije, politika, lokalna skupnost in kaj nevladniki za preventivno? Ali je rešitev prenos dela financ in pristojnosti na Občine in lokalne skupnosti za trajnostno vzdrževanje vodotokov? Kako s prenosom znanja in dobrih praks ozavestiti otroke in prebivalce?
 2. Kako do zagotavljanja prehranske varnosti in semen v prihodnosti? Kako se bodo lahko prilagodili ljudje, rastline, živali gospodarstvo, država, posameznik, da bomo pripravljeni na posledice podnebnih sprememb? Skupaj bomo iskali najboljše rešitve.

Sodelujoči govorniki:

 • Minister Dejan Židan,Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – ob 13.30 uri
 • P dr. Marko Jesenšek Univerza Maribor; ddr. Ana Vovk Korže Komunikatorica znanosti s sodelavci; mag. Tanja Cegnar; Agencija RS za okolje; Dr. Darja Piciga, sekretarka Ministrstvo za okolje in prostor, Dubravka Berc Prah in Janez Srebot , Šolski center Rogaška Slatina; Skupnost vrtcev Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor,dr Martina Bavec, UVHVVR- Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak.
 • Irena Rotar, Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije; Sanja Lončar -Skupaj za zdravje človeka in narave; Dejan Ogrinec – Pomagaj si sam, Jože Vetrovec, Priročnik za Preživetje ; Fanči Perdih, semena Amarant, M. Jug, Skupina kazenska ovadba.
 • Vabljeni napredni župani slovenskih občin, napredni predstavniki medijev, predstavniki nevladnih organizacij, Ekoci Gorenjska, Meta Vrhunc, Ajda Vrzdenec; Društva Ajda Slovenije, Slavko Turšič, sadjar; IHPS Žalec , predstavniki institucij, sodelujoči v Bazi znanja in Štafeti semen, Koordinatorica Štafete semen Vrtec Slovenska Bistrica,Rav. Ivana Leskovar, Koordinatorica osnovnih šol Žalec,rav. Tatjana Žgank Meža sodelujoče šole in vrtci, dijaki, študentje in zainteresirani obiskovalci…
 • Vodi: Jasmina Kandorfer, voditeljica oddaje “Ob kavi” Snema: Tristan produkcija
 • Za udeležbo so potrebne predhodne prijave na: si@gmail.com;

 

 • 2. IZMENJEVALNICE: od 10.00 -17.00 ure – galerija pred Modro dvorano.

* IZMENJEVALNICA avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjadnic            zdravilnih rastlin in cepičev sadnega drevja

* IZMENJEVALNICA znanja in dobrih rešitev- predstavitev delovanja nevladnih organizacij civilnih pobud in dobrih rešitev v neposrednem stiku z zainteresiranimi obiskovalci.

VABLJENI VSI, DA SODELUJETE V ŠTAFETI SEMEN 2015-V BAZI ZNANJA ALI SODELUJOČI kjer 11 zrn semen poseješ, 11 zrn izmenjaš in 11 zrnc pošlješ v gensko banko. Podrobnejša navodila za sodelovanje so na www.ekoci.si;

Vsak lahko sodeluje, da v prihodnosti ne bomo lačni!

 • Dobrodošli.
 • S skupnim sodelovanjem zmoremo vse!

 

Za Ekoci, Irena Rotar in Ekipa

 • Oj – Osti  Jarej – bodi mlad pomlajen bodi močan! (je star slovenski pozdrav)

Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikom in to si želimo ohranjati….