MEDIJSKE OBJAVE: OD BESED K DEJANJEM – PRVE SEMENSKE KROGLICE NA KRASU SO ŽE POSAJENE

Objavljamo nekaj medijskih objav o izvedeni aktivnosti na požarišču na Krasu, ki smo jih izvedli aktivisti združenja Ekoci  z drugimi somišljeniki gibanja Oskrbimo Slovenijo –Štafeta semen, Rajski vrt obilja in Samooskrbni. net  ter somišljeniki, ki menimo, da je potrebno z aktivnim celostnim pristopom poskrbeti za trajnostno prihodnost.

Glede na to, da je na Krasu pogorelo skoraj 4000 ha gozdov (video si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=n02z73i_lRQ) in da je požar gasilo več kot 1500 gasilcev več kot teden dni (video si lahko ogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=adOKrJnihDQ), je nujno ukrepanje pomagati naravi, da čimprej ozeleni, menijo napredni ljudje v Sloveniji.

Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost s somišljeniki si že več kot desetletje prizadeva udejanjiti pomen avtohtonih semen, s sejanjem, ohranitvijo in izmenjavo semen  preko gibanja Oskrbnino Slovenijo – Štafeta semen, prizadeva si za večjo samooskrbo in vzpodbuja ter udejanja aktivnosti za trajnostno prihodnost z aktivacijo čim širšega kroga ljudi.

Vladi RS smo skupaj s strokovnjaki predlagali, kako z vključitvijo naprednih znanj čimprej ozeleniti pogoreli Kras, predlagali pobudo k celostnemu reševanju problematike ter sejanje semenskih kroglic z droni in helikopterji kot je to dobra praksa v tujini, predlog je na povezavi in ga še preučujejo – so sporočili: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-pobuda-za-cimprejsnjo-biodiverzitetno-ozelenitev-ze-jeseni/.

Ker zadeve še kaj trajajo smo se odločili prve korake v oktobru 2022 narediti sami:

  1. Utrinki iz sejanja semenskih kroglic  semenskih kroglic je  lahko pogledate na sporočilu za javnost: https://ekoci.si/zadnje/na-krasu-ze-posejane-prve-semenske-kroglice-od-besed-k-dejanjem/.
  2. En dan na Krasu – video na: https://www.youtube.com/watch?v=ibTYrgqfFWA&t=5s&fbclid=IwAR2apLzA1NJKQ_u4R-SF-chS0CpIMeyhusOxg7Qf7SHI6t-_P0WIvZ1hQ8s.
  3. Video Soustvarjanje trajnostne prihodnosti: https://www.youtube.com/watch?v=DBMj41qH75.
  4. Informacija o izvedbi akcije na mednarodni platformi : https://www.unitednetwork.news/content/detail/6348b17f6c1902001d148783/13-10-2022-United-Network-News-Field-Messenger-Report.
  5. Objava v naših medijih: https://www.ekodezela.si/eko-aktualno/na-pozariscu-na-krasu-ze-posejane-prve-semenske-kroglice/?fbclid=IwAR0EhGJ04ogrkF-vb2pa_H_EquJ7SWvzLXhWTLCfK46p55rKHRgOP9EG2uI
  6. Od besed k dejanjem. https://www.zazdravje.net/samooskrba/od-besed-k-dejanjem-na-krasu-so-posejali-prve-semenske-kroglice/ in https://www.samooskrbni.net/blog/prve-semenske-kroglice-so-ze-na-krasu.
  7. Prilagamo objavo članka iz revije Jana z naslovom “Prve so zasejane”.