ODGOVOR MINISTRSTVA NA PODANE POBUDE GLEDE PREHRANSKE VARNOSTI

OBJAVLJAMO ODGVOR Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano na poslane pobude, ki jih najdete na:

s posveta na Celjskem sejmu  MOS V SPETEMBRU 2022 glede prehranske varnosti, stopnje samooskrbe, ohranjanja semen in pobudo, da se uvrstijo zaloge semen v državnih rezervah, poveča samooskrbe in glede pravice do svobodne pridelave hrane – dovoljenega števila kokoši na domačih dvoriščih brez registracije živali, ter nadzora kmetov z uporabo aplikacije Sopotnik pri uveljavljano subvencij.  Podali smo pobude, kako do več več sonaravno pridelane hrane v javne zavode, vrtce in šole ter morebitne ukrepe za varovanje kmetijske zemlje in ohranitve podeželja.