ODGOVOR MKGP GLEDE POBUDe ZA PREUČITEV IMPLEMENTACIJE EU UREDBE NA NAČIN, DA OHRANIMO SVOBODNO REJO KOKOŠI IN NE POSEGAMO V PRAVICO DO PRIDELAVE LASTNE HRANE NA DOMAČIH DVORIŠČIH

V pobudi smo podali argumente, zakaj somišljeniki želimo, da se dovoli NERIGISTRIRANA reja kokoši za
potrebe samooskrbe, kot je to bila že stoletja na naših tleh. Glede na to, da že dosedanja zakonodaja
dobro pokriva tiste rejce, ki pridelujejo jajca in meso za trg in da v zadnjih letih ni nikjer zaznano v
manjših rejah težav zaradi zdravja, smo predlagali, da Slovenija izvzame »dvoriščne rejce« iz obvezne
registracije.

Dne 27.7.2022 smo prejeli odgovor. Veseli nas stališče Ministrstva glede samooskrbe. A skrb ostaja. Ali
je iz pojasnila jasno razvidno,če bodo na istem dvorišču še naprej smeli sobivati pes, mačka, koza, kunci ter kokošiter ali bo lahko babica podarila par domačih jačk vnukinji?

Celoten odgovor UVHRSVR ŠT u34405-9-
2022/31 Z DNE 25.7.2022 si lahko preberete tukaj: