ODGOVOR MKGP na poslane pobude za čimprejšnje in učikovite rešite nastanitve prizadetim prebivalcem rs in predlog preventivnih aktivnosti za prihodnje nepredvidene dogodke

Zveza: Dopis z dne 4.9.2023 in 19.8.2023

Spoštovani,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je prejelo vaš dopis s prošnjo za proučitev pobud za čimprejšnje in učinkovite rešitve nastanitve prizadetim prebivalcem RS in predloge preventivnih aktivnosti za prihodnje nepredvidene dogodke.

S somišljeniki in predlagatelji smo odgovore preučili, vendar bomo zaprosili za dopolnitev odgovorov.

Kajti težko razumemo pojasnilo, da so nekatere zadeve stvari za katere prosimo ministrstvo za ukrepanje navajajajo, da je to stvar drugih ministrstev, saj je potreben celostni pristop pri reševanju zadev, kljub navedbam dejstev in izkušnjam v preteklih ujmah se ne upošteva dovolj argumentacija pomembnosti prehranske varnosti v času nepredvidenih razmer, ki so lahko vprašljive za prehransko varnost in semenarstvo – kot argument MKGP navaja varnost zaradi enotnega  EU trga. Že samo neurje na Koroškem in v Savinsjki dolini so pokazale, da so bili prebivalci odvisni od humanitarne pomoči.

Semen v državnih rezervah, kljub temu, da je Center za žlahtnjenje semen v Ptuju ostal v Slovenki lasti KIS-kmetijski inštitut Slovenije – ni v državnih rezervah niti enega slovenskega semena več.

 Zatorej bomo zaprosili za dopolnitev odgovora.