Okrepimo poziv za zaščito kmetijskih zemljiš�

Pozdravljeni!

Ponovno pošiljamo in vabimo k podpisu peticije spletne skupnosti državljank in državljanov Tretji člen (www.tretjičlen.si), vseh ki želimo imeti vpliv na odločitve širšega javnega pomena

Prosimo vas, da posredujete tudi drugim.

Potrebujemo podporo čimširšega kroga ljudi in organizacij. Kmetijske organizacije še posebej prosimo za podporo.

Pomembno je, da naš poziv za ohranitev kmetijskih zemljišč okrepimo in dosežemo, da ga odločevalci ne bodo mogli preslišati.

V slogi je moč!

Preden nadaljujete z branjem priporočamo ogled naslednjih linkov

Članek Sanje Lončar iz revije Jana z Naslovom Bomo jedli beton

Članek Sanje Lončar iz revije Jana z Naslovom Bomo jedli beton v pdf

Vlada z dvema ločima potezama želi zavesti slovensko javnost! Članek Alpe Adria green

 

——– Prvotno sporočilo skupnosti Tretji člen ——–

Spoštovani podporniki, dragi prijatelji,

po tem, ko sta se stroka in civilna družba enotno opredelili proti predlaganemu Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerimi je 40 poslancev predlagalo ukinitev nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, je vladna koalicija v parlamentarno proceduro na predlog zakona vložila vrsto amandmajev. Z njimi so nadomestila sicer ohranili, vendar so jih s spremenjenimi kriteriji za odmero odškodnine znižali do te mere, da so jim popolnoma odvzeli funkcijo zaščite kmetijskih zemljišč. Obravnava predloga zakona z amandmaji še vedno poteka po skrajšanem postopku, brez sodelovanja stroke in javnosti.

Edina priložnost za predstavitev stališč stroke in civilne družbe je bila torkova seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje. Tam smo predstavniki Tretjega člena poslancem DZ predali naš poziv za zaščito kmetijskih zemljišč, ki ga je do takrat podpisalo več kot 3500 državljanov in podprlo 26 organizacij. S tem smo se pridružili enoglasnemu odklonilnemu mnenju stroke do predloga zakona in amandmajev in stališču, da tako pomembne zakonodaje ne gre spreminjati po skrajšanem postopku.

Kljub temu je odbor (z glasovi vseh predstavnikov koalicije in nekaterih predstavnikov Pozitivne Slovenije) glasoval za predlagane amandmaje, kar pomeni, da bo predlog zakona z amandmaji predvidoma obravnavan na julijski seji Državnega zbora. Imamo torej še dva tedna, da naš poziv za ohranitev kmetijskih zemljišč okrepimo in dosežemo, da ga odločevalci ne bodo mogli preslišati.

Naš cilj je zbrati 10.000 podpisov državljanov in čim večje število podpornih organizacij, v imenu katerih bomo poslance pred odločanjem pozvali, naj postavijo javni interes pred zasebnega in predlagani zakon zavrnejo.

Kot podpornike vas zato pozivamo, da vaše člane, partnerje, simpatizerje, sodelavce … ponovno pozovete k podpisu in razširjanju peticije ter informacijo o pozivu razširite med čim širši krog organizacij, ki bi se mu lahko pridružile.

Če imate možnost vpliva na parlamentarne stranke, jih pozovite, naj se držijo zavez iz svojih predvolilnih programov, v katerih se praktično vse po vrsti zavzemajo za povečanje stopnje prehranske samooskrbe in ohranjanje kmetijske zemlje kot pomembnega naravnega vira.

Samo z združenimi močmi nam lahko uspe!

S pozdravi,

Renata Karba, Tretji člen