Okrogla miza: Oskrbimo Slovenijo, Zagotovimo si. hrano za jutri, državljan-ka aktiviraj se, ki bo 29.2.2012 ob 8.00 ure dalje.

Vabimo vas na okroglo mizo gibanja Oskrbimo Slovenijo z naslovom: Zagotovimo.si varno hrano za jutri, državljan-ka aktiviraj se!, ki bo v sredo 29.2.2012 s pričetkom ob 8.00 uri v prostorih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Okroglo m…izo organizirajo Slovenski forum socialnega podjetništva, Eko-civilna iniciativa Slovenije in društvo Inovacije za evolucijo, v sodelovanju s Študentsko organizacijo Biotehniške fakultete.
Udeležba na okrogli mizi je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov: info@fsp.si , najkasneje do ponedeljka 27.2.2012.

Program okrogle mize:
Sreda,29.2.2012 ob 8:00
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Dekanat, 1. stavba, pritličje, predavalnica D1, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/o-fakulteti/kje-smo/

8.00 – 8.30 Registracija udeležencev
8.30 – 8.50 Otvoritev in pozdrav gostov
– prof. dr. Mihael J. Toman, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
– prof. dr. Stane Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani
8.50 –9:20 Predstavitev Gibanja Oskrbimo Slovenijo, Katarina Hölzl in Irena Rotar
9:20 – 9:40 Pomen samooskrbe s hrano in semeni, Sanja Lončar
9:40 – 10:00 Biogospodarstvo priložnost za socialno podjetništvo, mag. Dejan Židan
10:00 – 10:20 Varna hrana-domača hrana, prof. dr. Peter Raspor
10:20 – 10:40 Kako se izogniti gensko spremenjenim organizmom (GSO) v kmetijstvu in hrani, prof. dr. Martina Bavec
10:40-11:15 Odmor
11:15 -11:45 Kako pridelati več zdravih poljščin z manj dela in manj energije, Dejan Rangeo
11:45– 12:05 Podnebne spremembe in lokalna samooskrba s hrano, dr. Lučka Kajfež Bogataj
12:05 – 12:20 Slovenski forum socialnega podjetništva in socialno podjetništvo, Katarina Hölzl
12:20-12:30 Predstavitev poslovnega modela socialnega podjetništva za zagotavljanje lokalne samooskrbe s hrano,Tadej Slapnik
12:30 – 13:00 Ustavimo divjake, sami si zagotovimo varno hrano za jutri,Tomo Križnar
Povezovalec: Žiga Vavpotič

Udeležba na okrogli mizi je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov: info@fsp.si , najkasneje do ponedeljka 27.2.2012.

W: www.fsp.si
FB: www.facebook.com/socialnopodjtnistvo
TW: @socpodjetnistvo
M: 031 348 930