OSKRBIMO SLOVENIJO – ŠTAFETA SEMEN 2023

POSEJMO ČIM VEČ, DA BOMO ČIMBOLJ SAMOOSKRBNI.

Iz članka Čas za zemljo, Anja Kralj:  Vsak s svojimi dejanji lahko poskrbimo za sedanje in prihodnje rodove, da ne bodo lačni, da ohranimo biotsko pestrost in ohranimo kmetijsko zemljo in našo zeleno Slovenijo, poziva Irena Rotar iz Eko civilne iniciative Slovenije (Ekoci), ki že deseto leto združuje somišljenike s projektom Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen. Se želite tudi vi prijaviti k vse slovenskemu gibanju oskrbimo Slovenijo -Štafeta semen.? Prijavite se na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/zelite-tudi-vi-sodelovati-v-vseslovenskem-gibanju-oskrbimo-slovenijo-stafeta-semen-2022-23/?fbclid=IwAR0ASx44Mvjxn9J1-sQJ3qp3uZfjFBvA_Ri0xp9ZKxXTs2H8vORRWp8Mq7A

“Če menite, da ste premajhni, da bi lahko kaj spremenili, si zamislite, kaj vse spremeni čisto majčken komar,” pravijo v Vrtcu Slovenska Bistrica, kjer otroke učijo znanja za življenje in tako spreminjajo svet na bolje. V okviru projekta Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen sejejo semena, delajo gredice, igrajo se v naravi, kompostirajo odpadke, jedo lokalno pridelano hrano. Slovenska Bistrica je tako svetel primer dobre prakse, ki otroke aktivno vključuje v vse procese od semen in skupne priprave hrane do obiska kmetij, ki pridelujejo hrano za vrtec in ponujajo lokalno hrano otrokom, pripoveduje Irena Rotar iz Eko civilne iniciative Slovenije (Ekoci), ki že deseto leto združuje somišljenike s projektom Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen. Kot pripoveduje, vzgojiteljice in otroci že pozimi zberejo semena, skupaj jih posejejo in nato opazujejo, kako iz semen rastejo rastlinice in potem sadike na skupni prireditvi podarijo staršem, da jih posadijo doma, nekaj pa jih gre na šolski vrt. Tam jih občudujejo, kako rastejo, ko pa zrastejo, jih skrbno poberejo in skupaj s kuharicami in vzgojiteljicami pripravijo okusen obrok. V vseh 11 enotah vrtca imajo svoje vrtove, imajo tudi krušno peč, otroci skupaj z vzgojiteljicami in kuharicami vsak teden pečejo žemljice. Na prireditvi se predstavijo tudi lokalni kmetje, ki dobavljajo hrano v vrtce, in čebelarji. Somišljeniki gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen so letos tudi posejali semenske kroglice na požganem Krasu. 

Brez semen ni hrane

“Brez semen ni hrane. Kdor ima hrano, ta ima oblast. Brez prehranske varnosti pa ni miru,” opozarja Irena Rotar. Živimo v nepredvidljivih časih gospodarskih, geopolitičnih in podnebnih sprememb, ki kažejo tudi na predvidljive težave pri zagotavljanju hrane, izpostavlja. Semena so bogastvo dežele, naroda in človeštva, poudarja: “Premalokrat se zavedamo pomena ohranjanja slovenskih avtohtonih sort, ki so naša kulturna in naravna dediščina, prispevajo k biotski pestrosti in prehranski varnosti, so prilagojene našim pridelovalnim razmeram, so bolj odporne. Primerne so za sonaravno pridelavo. Pomembne so tudi zaradi značilnega vonja in okusa ter vitalnih lastnosti in dozorelosti plodov.” Zdaj je čas, da v okviru možnosti tudi sami poskrbimo za prehransko varnost: “Živimo v čudoviti deželi, kjer bi lahko zraslo veliko več, kot pridelamo zdaj. Vse več ozaveščenih ljudi se zaveda pomembnosti samooskrbe, vendar za varno prihodnost to ne bo dovolj, saj je na svetu že več kot milijarda lačnih ljudi. V prizadevanje za samooskrbo je treba vključiti tudi otroke, javne ustanove, občine, strokovnjake, nevladne organizacije in gospodarske družbe. Le tako bomo poskrbeli za lokalno samooskrbo zdajšnjega in prihodnjih rodov. Če bo vsakdo od nas storil, kar zna in zmore, lahko skupaj dosežemo veliko,” poziva Rotarjeva.

Sporočilo projekta Štafeta semen je, da posejmo čim več, da bomo čim bolj samooskrbni: “Posejmo Slovenijo s čim več užitnimi, zdravilnimi in sadnimi rastlinami in posadimo čim več semen in sadik rastlin, naredimo semenske kroglice s semeni, ki so prilagojene našemu okolju,” razlaga Rotarjeva.

 Vsak lahko sodeluje

Med letom bodo v okviru projekta objavljali in posredovali objave o dogodkih ter prirejali večje dogodke, na katerih bo potekala izmenjava znanj, semen in dobrin – pri tem gre za simbolično dejanje, katerega cilj je ohranjanje semen na način, kot so to počeli naši predniki, projekt opiše Rotarjeva. Vsi, ki se bodo odločili za sodelovanje v gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, morajo izpolniti spletno prijavnico od 31. 12. 2022. To so lahko prav vsi, otroci, vrtci, šole, posamezniki, društva, našteva Rotarjeva. Aktivnosti izvajajo v svoji organizaciji in na lastno odgovornost, z lastnimi sredstvi. Organizatorji pa koordinirajo aktivnosti, obveščajo javnost in poskrbijo za podelitev priznanja. Sodelovanje v gibanju je brezplačno. Sodelujejo lahko tako, da sejejo semena, izdelujejo, sadijo, pridelujejo ter izmenjujejo avtohtona semena in sadike kulturnih rastlin, izdelujejo in sejejo semenske kroglice ter pridelujejo sonaravno. Poleg tega lahko širijo znanja o pravilni pridelavi in ohranjanju semen ter o trajnostnih oblikah pridelave hrane, prirejajo dogodke o samooskrbi in trajnostni prihodnosti, v sodelovanju z organizatorji in Zavodom za gozdove pogozdujejo ali pa si prizadevajo, da bo na javnih in zasebnih površinah raslo čim več sadnih dreves, grmovnic ter kulturnih in zdravilnih rastlin.

Pridelujejo lahko na balkonu ali v lončkih, zelenice spreminjajo v gredice, se vključijo v skupnostno pridelavo hrane, pomagajo kmetom, v sodelovanju z lastniki in lokalno skupnostjo sadijo sadne drevorede, prirejajo predavanja ali skupne dejavnosti v vrtcih in šolah, na javnih površinah sadijo drevorede, novorojenčkom podarjajo sadna drevesa … Odločevalci lahko samooskrbo in trajnostni razvoj vključijo v dolgoročni razvoj lokalne skupnosti, nešteto možnosti za sodelovanje opiše Rotarjeva. Udeleženci se sami odločijo, s katero dejavnostjo se bodo ukvarjali oziroma jo organizirali. Sodelujoči po opravljeni dejavnosti pošljejo spletno poročilo in fotografijo ter navedejo, ali za sodelovanje želijo prejeti priznanje. 

“Čas, v katerem živimo, ko na naša vrata trka prehranska kriza, je obenem čas, da se še bolj aktiviramo. Poleg tega naprošamo odločevalce, naj poskrbijo, da bo v državnih rezervah dovolj semen in hrane, in sprejmejo ukrepe, ki bodo zagotavljali blagostanje in trajnostno prihodnost,” sklene Rotarjeva.

Celoten članek najdete na povezavi: https://www.caszazemljo.si/slovensko/posejmo-cim-vec-da-bomo-cim-bolj-samoskrbni.html?fbclid=IwAR2OYdxxzSFqtc8mo4yP7ZdlcPtnUBppDtQuvgFcj3O_jE0zbno3ux8MBxE