POBUDE K UKREPOM ZA PREPREČEVANJA POSLEDIC COVID 19

PREDLOGI  UKREPOV  ZA OŽIVITEV PODEŽELJA obstoječim in novim interesentov za trajnostno pridelavo hrane, povečanje samooskrbe ter prilagoditev podnebnim gospodarskim in socialnim razmeram, poslani na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dne 17.4 2020

Ekoci – eko civilna iniciativa  Slovenije, s somišljeniki in številnimi strokovnjaki smo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dali  že v preteklosti veliko predlogov za oživitev podeželja, ki jih pripravljamo glede na potrebe ljudi, povezovanja različnih aktivnosti s predlogi pozitivnih rešitev soustvarjanju trajnostne prihodnosti in blagostanja. Predlagamo, da morda pogledate eno izmed številnih , ki smo vam jih že poslali na povezavi:  https://ekoci.si/zadnje/konkretizacija-pobud-prilagoditev-kmetijstva-na-podnebne-spremembe-in-prehod-v-sodobne-trzne-trende/ : zato vam dajemo v razmislek tudi te pobude, ki vam bodo lahko v pomoč pri snovanju novih ukrepov, saj izhajajo iz potreb ljudi in so namenjeni pozitivnim predlogom v iskanju rešitev zgoraj navedenih področij. 

Trenutna situacija

Trenutna situacija nas sooča s tem, da bo kmalu v Slovenije na tisoče ljudi brezposelnih. Mednarodni ekonomski tokovi so trenutno drugačni  od projekcij nenehne rasti. Dejstvo je, da se je  potrebno pripraviti  na spremenjene razmere v prihodnosti. Kako? Izkoristiti moramo tisto kar imamo in misliti na prihodnji čas.  Predlagamo, da preberete članek,  ki je nastal mesec  dni pred razglasom pandemije vsaj v zadnjem odstavku : Domača semena in košček zemlje bosta pravi zaklad: https://www.zkst-zalec.si/sl-si/objave/2852/domaca-semena-in-koscek-zemlje-bosta-pravi-zaklad-d-naraglav-utrip-3-2020?Area.