POROČILO O DESIMINACIJSKIH AKTIVNOSTIH V PROJEKTU EKO MALE INOVATIVNE PRAKSE IN PROIZVODI SONARAVNEGA PRIDELOVANJA NA MALIH KMETIJAH V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB

V Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije smo veseli, da smo sodelovali v projektu Ekomale.  Potrudili smo se, da so tako potrebna znanja  za prihodnost dosegla čim več ljudi. Doseženi rezultati so lahko svetal zgled inovativnega trajnostnega kmetijstva. Rezultati bodo lahko na sodelujočih kmetijah prikazovali še dolgo kot mentorska kmetije tako v izobraževalne in turistične namene in bistveno Izboljšale ekonomiko kmetij. Dobre prakse in rezultati projekta so uporabni tako za manjše in velike kmetije, predvsem pa za kmetije na OMD, Več info o projektu najdete na spletni strani IHPS na povezavi: http://www.ihps.si/rastline-tla-in-okolje/pilotni-projekt-ekomale/

V projektu so zajeti glavni elementi kmetijske prihodnosti: podnebne spremembe, skrb za okolje, inovacije v kmetijski dejavnosti, inovativni sonaravni pristopi pridelave hrane, razvoj novih tehnologij in storitev, ki dajejo dodano vrednost in izboljšujejo ekonomiko na kmetijah. Vzpostavljeno bo zmanjševanje odpadkov in postavitev modela bio krožnega gospodarstva.

Vodilni partner pri projektu je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Člani partnerstva pa: Institut za promocijo varovanja okolja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Biotehniška fakulteta – Univerza v Ljubljani, Zeliščni vrt Majnika, Kmetija Rotovnik, Kmetija Turšič in Kmetija Jazbinšek.

Zelo pomemben je je bil prenos znanja med sodelujočimi kmetijami in izziv za sodelujoče strokovnjake implementacije znanj iz teorije v prakso, ki so ga potrdili z uspešnostjo. Veseli smo zanimanja zainteresiranem javnosti Čestitke vsem sodelujočim za pozitivno soustvarjanje trajnostne prihodnosti.