POVABILO ZAINTERESIRANIM POTENCIALNIM ČLANOM ZADRUGE EKOCI COOP SLOVENIJA

ekoci logoPolzela tovarna nogavicras

grbi občin

 

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije, Tovarna nogavic Polzela, IHPS – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Razvojna agencija Savinja, Občine spodnje Savinjske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec in

Kooperativa EKOCI COOP SLOVENIJA

POVABILO ZAINTERESIRANIM POTENCIALNIM ČLANOM ZADRUGE EKOCI COOP SLOVENIJA

Želite aktivno soustvarjati prihodnost s pozitivnim pristopom v družbi somišljenikov, ki si prizadevajo za trajnosten razvoj – z ohranjanjem tradicije, z upoštevanjem resursov, ki jih že imamo, tovarne, naravne danosti, stroje in jih oplemeniti z novimi znanji, ki bodo ohranila našo domovino in jo ponesla v svet. Somišljeniki smo prepričani, da imamo v Sloveniji dovolj znanja in energije, da zmoremo sami ustvarjati delovna mesta, ki jih gradi skupnost.

  • Samooskrba s hrano in dobrinami, povezovanje gospodarstva, kmetijstva, turizma in povezanih panog so cilji , ki jih želimo udejanjati. Prvi korak je narejen. Otvoritev prve serije nogavic iz Eko konoplje in naravnih materialov. Ustanovljena je zadruga, Ekoci COOP Slovenija katere glavni cilji so ustvarjanje delovnih mest, trajnostni razvoj in izgradnja in povezovanje , ki bo gibalo razvoja v prihodnosti. Ustvarjen dobiček od aktivnosti pa ne gre v izplačilo dividend ampak nadaljnji razvoj zadruge, novih delovnih mest in izgradnjo dobrobiti za širšo skupnost. Cilj zadruge je povezati vse deležnike, ki lahko sodelujejo v procesu pridelave in predelave naravnih materialov v slovenskem in v mednarodnem prostoru.

Pobuda somišljenikov gibanja Eko civilne Iniciative Slovenije je povezati vse občine Spodnje Savinjske doline, Tovarno nogavic Polzela in ostale deležnike, ki jih zanima trajnostni razvoj in aktivni pristop s katerim želimo ustvarjati več delovnih mest. Svečana otvoritev pomeni korak k zdravju, inovativnosti, dolgoročni uporabi stebel industrijske konoplje za tekstil in gradbeni material, večjo uporabo slovenskega lanu in volne ter ustvarjanje novih delovnih mest, ki jih gradi s povezovanjem skupnost od spodaj navzgor.

  • Dne 17.12.2015 je bila slavnostna otvoritev zagona proizvodnje iz eko tekstila v Sloveniji – delovna mesta ki jih gradi skupnost. Minister Zdravko Počivalšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Damjano Košir dir. direktorata za trg dela in predstavniki Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, svečano otvorili proizvodnjo.

  • Na otvoritvi so bil tudi Tadej Slapnik, državni sekretar za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo v kabinetu vlade RS

  • Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, DRR, Sektor za socialno podjetništvo

  • Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije skupaj s povabljenimi gosti, soustanovitelji zadruge -“cooperative” slovesno otvorili prvo proizvodnjo iz Eko tekstila v Sloveniji – proizvodnjo prvih 1000 nogavic v Tovarni nogavic POLZELA.

  • Več informacij o otvoritvi zagona je na spletni strani www.ekoci.si in na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/sporocilo-za-javnost-svecana-otvoritev-proizvodnje-iz-eko-konoplje-in-naravnih-materialov/

Zakaj bi pristopili kot član zadruge EKOCI COOP SLOVENIJA?

Zavedanje, da je človek v danem trenutku naredil tisto kar čuti, da je deloval v skladu z naravo, da je poskrbel zase in za prihodnost bodočih naraščajev na temeljih, ki so jih postavili že naši predniki je častno in odgovorno dejanje . Član zadruge je aktiven državljan Slovenije, ki se zaveda svojih korenin, kupuje slovensko, na tak način ohranja delovna mesta in z dejanji dokazuje, da mu je mar za vrednote poštenja in dela. Čudovito je zavedanje, da smo za prihodnost odgovorni sami in da jo lahko z svojimi dejani usmerjamo.

Kakšne so pravice in obveznosti član EKOCI COOP SLO?

V kolikor želite pristopiti kot član zadruge Ekoci Coop Slovenija je najpomembnejši pozitiven pristop in vaša usmerjenost v rešitve za trajnostni razvoj ter soustvarjanje prihodnosti z znanjem in povezovanjem. Kot član imate pravico soodločati o uresničevanju ciljev in sodelovati v organih zadruge. Vsi člani zadruge so pri odločanju enakopravni, ne glede na velikost deleža po načelu » en deležnik, en glas«. Kot član vložite finančni vložek – od 50€ dalje. S finančnimi vložki upravlja zadruga. Dobiček od delovanja zadruge je namenjen za nadaljnjo širitev zadruge in dobrobit za širšo skupnost. V primeru izstopa iz zadruge je članu zadruge vrnjen ustanovitveni vložek obrestovan po 2% letni obrestni meri na način kot je opisan v statutu.

Kako postanete član EKOCI COOP SLO?

Najprej odgovorite na Vprašalnik, kjer boste pojasnili svoj stališča in vaša pričakovanja ter koliko želite vložiti, kot član. Na podlagi prejetega vprašalnika bo Zdaruga obravnavala vaš vprašalnik. Nato prejmete v 15 dneh povabilo s PRISTOPNO IZJAVO skupaj s statutom EKOCI COOP Slo, ki ga boste preučili. V kolikor želite pristopiti kot član pošljete PRISTOPNO IZJAVO overjeno na Občini skupaj s potrdilom o vplačilu na Coop. Kot član ste potrjeni na prvi občnem zboru EKOCI COOP Slo na način, kot je opisan v statutu .

Več informacij na: ekocicoopslo@gmail.com. Dobrodošli v izgradnji skupne prihodnosti – zadrugi EKOCI COOP SLOVENIJA!

Marko Klemenčič, predsednik zadruge