PTUJ – SLOVENSKO SEMENARSTVO NA NOVI POTI – CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN

Večletna prizadevanja tudi somišljenikov Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, ko smo skoraj tri leta vztrajali in prosili Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, naj naredi vse, da se izloči iz prodajne pogodbe Semenarne Ljubljana, potem, ko je bila v kompletu prodana srbskemu kupcu Villinger, je Semenarski center Ptuj so končno obrodila sadove. Tu se je izvajalo ohranjanje in žlahtnenje ter selekcija avtohtonih sort semen in pridelovalo matično semen teh sort. In, kot kaže, smo s prizadevanji uspeli.

Kot je v zahvali zapisal vodja Darko Vernik in sodelavci iz Selekcijsko poskusnega centra Ptuj:

“V imenu sodelavcev in mojem imenu bi se iskreno zahvalil za vsa vaša prizadevanja in trud, ki ste ga vložili v projekt prenosa lastništva Selekcijsko poskusnega centra na Ptuju v državno last.

Četrtek 20. januar 2022 je za nas datum preloma. Dan, ko se je končalo skoraj tri letno obdobje negotovosti in živčne napetosti, obenem pa dan novih začetkov, izzivov in novih zmag. Omenjeni četrtek, v jutranjih urah, nas je naš novi direktor g. Blaž Germšek razveselil z novico, da je bil v sredo 19. januarja zadnji dan našega službovanja v Semenarni Ljubljana in da smo od četrtka 20. Januarja 2022 zaposleni v na novo ustanovljenem podjetju Center za avtohtone sorte semen d.o.o.

Dan 20. januar 2022 je ena največjih prelomnic v zgodovini delovanja Selekcijskega centra na Ptuju. Vaš in naš trud ni bil zaman. Dolgotrajna prizadevanja tistih najbolj vztrajnih je dosegel svoj cilj. Pot do cilja je bila res dolga in zelo nepredvidljiva. Zdaj uspešen zaključek odtehta vse vzpone in padce, ki smo jih prestajali med tem obdobjem.

Naša naloga v prihodnje pa je, da bomo opravičili vaše zaupanje in opravljali poslanstvo ohranjevalne selekcije slovenskih sort kmetijskih rastlin in semenarstva še bolje, kot do sedaj. Seveda se tudi v prihodnje veselimo sodelovaja z vami, saj si uspešnega dela brez sodelovanja ne moremo predstavljati.”

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali k naši skupni zmagi.