SAMOOSKRBA IN TRAJNOSTNA PRIHODNOST

PROJEKT: VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN V PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI MEDGENERACIJSKEGA CENTRA PREBOLD

Ekipa Ekoci – eko civilna iniciativa  Slovenije z veseljem sodeluje v projektu,  kjer prispeva z svojimi večletnimi izkušnjam implementacije   samooksrbe v prakso in ozaveščanja  ter organizacijo aktivnosti za trajnostno prihodnosti. Cilj projekta v Občini Prebold je ozaveščanje različnih ciljnih skupin prebivalcev pomenu samooskrbe, sonaravno pridelave hrane, trajnostni prihodnosti in aktiviranju posameznika,  kaj lahko  za svojo prihodnost in varovanje okolje naredi sam in v sodelovanju z drugimi s tem, da izvede  aktivnosti, ki bodo pomagale  posamezniku na nivoju družine, lokalne skupnosti in širše, soustvarjale blagostanje družbe ter varovale okolje za sedanje in prihodnje rodove.

Ozaveščanje in aktiviranje prebivalcev bo izvedeno z izvedbo delavnic za različne ciljne skupine prebivalcev: otrokom, šolarjem in ranljivim skupinam ter splošni javnosti, ki podpirajo realizacijo zastavljenih ciljev kot so navedeni v projektu. Seznam delavnic je združen v treh programih, ki bodo dosegli aktiviranje in razmislek vseh generacij, kaj lahko naredimo sami za samooskrbo in trajnostno prihodnost ter da bodo prebivalci Spodnje Savinjske doline pri vsakodnevnih dejavnostih na vseh področjih upoštevali dejstvo, da morajo sami poskrbeti z načinom življenja za čisto okolje in narav.

Več info o projektu na povezavi: Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra Prebold – Občina Prebold

Predviden cilj projekta za katerega je bil zadolžen partner Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, združenje za trajnostno prihodnost  je bil v prvi fazi  usposobiti najmanj 3 prostovoljce za Ambasadorje trajnosti  – cilj je bil presežen za več kot 3x saj je bilo usposobljenih kar 10 prostovoljcev. Veseli smo, da bodo Ambasadorji trajnosti s pridobljenim znanjem in opolnomočenjem znali aktivnosti za povečanje samooskrbe in skrb za okolje prenašati na otroke v vrctu in šoli Prebold ter na prebivalce spodnje savinjske ke doline ter jih navduševali  s svojim znanjem, etutiziazmom in načinom življenja za trajnostno prihodnost. Preko medijev je bila posredovanja tudi informacija preko Savinjska TV.

Linki: https://www.facebook.com/195376649880/videos/163786269242058 in  https://www.facebook.com/195376649880/videos/1090335095043838

Utrinki iz delavnic: