Sporočilo za javnost SAMOOOSKRBA, SEMENA ZNANJE, SVETOVANJE IN SISTEMI GRADNJE S KONOPLJO NA SEJMU ALTERMED

ekoci logo 10155917_643013585805199_782696575792528123_n

Sporočilo za javnost

SAMOOOSKRBA, SEMENA ZNANJE, SVETOVANJE IN SISTEMI GRADNJE S KONOPLJO NA SEJMU ALTERMED

Ekoci – Eko Civilna iniciativa Slovenije je skupaj s sodelujočimi partnerji na Celjskem sejmu Altermed organizirala Izmenjevalnico semen in cepičev starih sadnih vrst, predstavila literaturo za samooskrbo, potekalo bo svetovanje na področju potencialov industrijske konoplje prikazani bodo primeri dobrih praks, konopljina nogavica ter sistem gradnje iz konoplje, vrhunec dogodka pa je bil posvet;

Kako si zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta?«

Izmenjevalnica je potekala dne 11.3.2015 od 9.00 do 17.00 ure. Vrhunec dogodka je bil posvet: » Kako si hrano in dobrine ter delovna mesta ustvarjamo sami«;kjer so skupaj s predstavniki vlade RS , Kmetijsko gozdarske zadruge, Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter ljudmi iz prakse. Iskali so rešitve kako do več hrane in ostalih dobrin tudi s potenciali industrijske konoplje ter tudi o priložnostih na področju zadružništva in socialnega podjetništva ter poskusili vzpostaviti rešitve za povezovanje deležnikov za obuditev tekstilne industrije v Sloveniji z naravnimi materiali.

Posvet je vodila voditeljica Edita Žugelj, udeležence so pozdravili mag. Robert Otorepec. izvršni direktor družbe Celjski sejem d.d , Irena Rotar, Eko civilna iniciativa Slovenije ter Častni gost: Dejan Rangeo, dipl agr.;pionir industrijske konoplje v Sloveniji.

Odgovore na vprašanja o potencialnih možnostih so prispevali:

 • Tadej Slapnik, državni sekretar za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo v kabinetu vlade RS ,
 • Branko Ravnik, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
 • Matjaž Grkman, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Jože Kužnik, župan Občine Polzela,
 • Stojan Praprotnik Razvojna Agencija Savinja,
 • Martina Zupančič, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec,
 • Marko Klemenčič , Zadruga Ekoci Coop,
 • Tomaž Sušnik, Konopljarna Hanah biz,
 • Maja Klemen Cokan – kmetijska svetovalka KGZS enota Celje,
 • Sanja Lončar, Skupaj za zdravje človeka in narave,
 • David Geršak, Zadruga Konopko

Na podlagi razprave so bile oblikovane Pobude, ki bodo podane vsem pristojnim v državi, ki lahkopripomorejo k gibanju za več delovnih mest v Sloveniji in še bolj aktivno vlogo ukrepov za razvoj trajnostnega kmetijstva, gospodarstva, turizma in izboljšanju samooskrbe ter inovativnih izdelkov.

Zaključek posveta so bile Pobude za hitrejše ustvarjanje delovnih mest na področju trajnostnega gospodarstva.

Več info na www.ekoci.si;

Izmenjevalnica semen in znanja, ki jo izvajajo sodelujoči v Štafeti semen temelji na izmenjavi avtohtonih in tradicionalnih semen in cepičev starih sadnih vrst. Semena naj bodo v rokah ljudi, posejana in ohranjena, saj so prilagojena našemu okolju; je mnenje somišljenikov Ekoci, saj bo samooskrba še kako pomembna za prihodnost je še nadaljnje sporočilo iz celjskega sejma Altermed. V okviru Svetovalnice je bilo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih.

Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave je predstavil nov priročnik: Sveža zelenjava 365 dni, ki vsebuje zelo uporabne nasvete za povečanja samooskrbe v vsakršnih razmerah.

Predstavljen je bil projekt Pomagajmo si – povezujemo ljudi pa, kako naj se ljudje v Sloveniji povežejo, da bodo lažje živeli. V okviru Svetovalnice je bilo možno dobiti informacije o pomenu industrijske konoplje in o semenih , predstavljeno je bilo bo podporno okolje, ki vzbujevalno in povezovalno vpliva na razvoj vseh gospodarskih panog.

 

POSVET – SAMOOSKRBA ŠTAFETA SEMEN – IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA:

POSVET kako si zagotivmo hrano    Udeleženci posveta: »Kako si zagotovimo hrano, dobrine in delovna mesta v Sloveniji?

Za prihodnost štejejo dejanja, s katerimi si zagotovimo pogoje, da bo vsak od nas imel svoj košček kruha.

Košček kruha za vseHlebec kruha so si simbolično razdelili tudi udeleženci posveta in obiskovalci.

Kruh je bil iz ekološke moke, zamesili so ga z živo vodo in konopljinimi vršički, spekli v Deveti vasi. Domačija

Grčin je predstavila sok iz jabolk iz visoko debelnih sadovnjakov.

Vrtec Slovenska Bistrica na Imenjevalnici Štafeti semen Izmenjeavlnica semen in znanja in svetovanja Altermed 2016Obiskovalci so navdušeno izmenjevali semena in se posvetovali o domačih tradicionalnih vrstah.

Vrtci Slovenska Bistrica so v okviru Štafete semen predstavili dejavnosti za spodbujanje nabave lokalno pridelane zelenjave za prehrano v vrtcih ter prikazali, kako navdušeno sejejo semena otroci, ki obiskujejo njihove vrtce. So svetal vzor, kaj lahko naredijo zavzeti mentorji pri vzgoji otrok in za lokalno gospodarstvo.

Čestitke!

Slavko Izmenjevalnica

Slavko Turšič je tudi avtor biodinamičnega sadjarskega koledarja. Obiskovalci so v Izmenjevalnici cepičev starih sadnih vrst dobili veliko nasvetov, izmenjali so tudi veliko cepičev starih sadnih vrst.

Vrt zdravilnih zelišč iz IHPS Žalec je predstavil zdravilne rastline, predstavniki Ekoci Gorenjska pa so prinesli s sabo semena somišljenikov z Gorenjske in jih izmenjevali.

Izmenejalnica JustikaZavod azvoZaradi ozaveščanja je bilo na izmenjavi veliko različnih vrst domačih in avtohtonih semen ekološko in biodinamično pridelanih. Zelo aktivni so Ajda Štajerska, Ajda Vrzdenec ter Zavod ZVO, ki v slovenskem prostoru veliko storijo, da so prava semena v rokah ljudi in posejanih.

POTENCIALI INDUSTRIJSKE KONOPLJE – primeri dobrih praks, svetovalnica

Izmenjevalnica DEnaj Rangeo Konopljin kotičekZnanja o pridelavi, predelavi in uporabi ter možnostih organiziranja je predstavil tudi pionir gojenja industrijske konoplje v Sloveniji Dejan Rengeo. O pridelavi konoplje je svetovala kmetijska svetovalka Maja Klemen Cokan.

Predstavljene so bile tudi konopljine nogavice. Predstavila se je Zadruga Ekoci Coop, v katero vstopa čedalje več članov, ki želijo aktivno sodelovati v gradnji boljše prihodnosti. Svetovanje o podpornem okolju

– Razvojna agencija Savinja, Občina Polzela in ljudje iz prakse so s primeri dobrih praks navdih, da lahko zmoremo.

Izmenjevalnica 3 dles Izmenejvalnica Hananh bizV Izmenjevalnici znanja je bilo živahno s člani zadruge Ekoci Coop – 3 Dles – mag. Ivan Božičko je predstavil potenciale slovenskega lesa za inovativne izdelke in priložnosti za zelena delovna mesta.

Konopljarni Hanah biz in Konopko sta skupaj s koroškim Slovencem Mirkom Hudlom (na fotografiji z ženo) predstavili znanja o industrijski konoplji.

Predstavil se je Center znanja SEFELE – social economy – vezano na raziskave in razvoj ter Društvo Izvir – strokovno interesno združenje za vodilne industrijske rastline.

 

Na Izmenjevalnici znanja se je predstavil Bio park Nivo, kjer stoji tudi piramida – prvi objekt iz konopljinih elementov, ki jih je bilo moč videti vse dni sejma. Predstavljala sta jih Borut Šket, soavtor objekta piramide in Peter Golob, projektant Enepro Maribor.

Revija Misteriji, Založba Ara, revija Pomagaj si sam in revija Zarja, revija Bodi eko. Prave informacije so gibalo razvoja.

Predstavljen je bil projekt: « Pomagajmo si – povezujemo ljudi,« ki ga organizirata revija Zarja in Ekoci ter novi priročnik Sveža zelenjava 365 dni v letu z domačega vrta.

Številni obiskovalci so dobili dobre informacije.

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Udejanjimo jih čim več!

Za prihodnost so potrebna pozitivna dejanja! Udejanjimo jih čim več!

somišljeniki Ekoci- Eko civilne iniciative Slovenijeekoci in Zadruga

Ekoci Coop z.b.o soc.pekocicoop

Razvojna agencija Savinjaras in Občina Polzelapolzela in Celjski

sejem.celjski sejem.

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci:

www.ekoci.si; inFB: https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts

EKOCI COOP https://www.facebook.com/ekocicoopslo/?fref=ts