Sporočilo za javnost: IZ POSVETA KAKŠNO PRIHODNOST ŽELIMO IN KAKO SOUSTVARJATI

Celje, 17.3.2023, Celjski sejem Altermed & Green Vita. Že prvi dan sejem je potekal zanimiv posvet, ki so ga organizirali Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost, vseslovensko gibanje Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen, gibanje za ohranjanje slovenskih semen in povečanje samooskrbe in Celjski sejem d.d. z naslovom »Kakšno prihodnost želimo in kako jo soustvarjati«, z  zanimivi častnimi gosti in ozaveščenimi ljudmi, ki so aktivno sodelovali.

Posveta se je udeležila tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti. Potekala je tudi podelitev priznanj sodelujočim v vseslovenskem gibanju Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in bazi znanja. Sodelujoči na posvetu so sklenili, da bodo poslali vprašanje in pobude za izboljšanje varovanja naravnih virov, povečanja samooskrbe in ustvarjanje pogojev za izboljševanje izgradnje trajnostne prihodnosti odločevalcem.

Širši opis podajanja mnenj in predlogi, kako lahko posameznik družba stroka in odločevalci ter napredni mediji prispevajo k soustvarjanju trajnostne prihodnosti, bodo podani v povzetku iz posveta in v podanih pobudah odločevalcem. O tem bo obveščena javnost in bo objavljeno na www.ekoci.si