Sporočilo za javnost iz Posveta na Agri 2015 – KMETIJSTVO TISOČERO PRILOŽNOSTI ZA DELOVNA MESTA, KI JIH GRADI SKUPNOST


   

      ŠTAFETA SEMEN  GIBANJE ZA SEJANJE, IZMENJAVO TER OHRANJANJE AVTOHTONIH, TRADICIONALNIH IN DOMAČIH VRST SEMEN

 

Sporočilo za javnost

IZ POSVETA NA AGRI 2015:  

KMETIJSTVO TISOČERO PRILOŽNOSTI  ZA DELOVNA MESTA, KI JIH S POVEZOVANJEM GRADI SKUPNOST:INDUSTRIJSKA KONOPLJA,SEMENARSTVO, PREHRANSKA VERIGA,LES.

Ekoci  – Eko civilna iniciativa Slovenije je organizirala na Agri 2015 posvet Kmetijstvo tisočero priložnosti za delovna mesta, ki jih s povezovanjem gradi skupnost .Predstavili so primer  vzpostavitve povezovanja in priložnosti za delovna mesta na področju industrijske konoplje v Savinjski dolini, predstavniki Vlade so predstavili ukrepe, ki tovrstno ustvarjanje delovnih mest podpirajo in skupaj razmišljali o prihodnjih izzivih in pobudah, ki so jih podali Ekoci.

Ekoci so na primeru industrijske konoplje prikazali kaj vse je že narejeno v Savinjski dolini. Poudarek  je že na obstoječih resursih,  ki bi jih lahko z aktivacijo, povezovanjem in nadgradnjo  povezali  na način, da bi panoga dajala nova delovna  mesta, obudila tekstilno in gradbeno industrijo in Savinjsko dolino postavila kot zgled sodobne agronomije in z njo povezanih dejavnosti  kot je z  Inštitutom za Hmeljarstvo in pivovarstvo v preteklosti že bil –  kot primer priložnosti zagona gospodarstva v lokalnem okolju, ki ga s povezovanjem deležnikov  gradi  skupnost.

V Savinjski dolini je na bivših hmeljiščih in njivskih površinah zasajeno že veliko industrijske konoplje dobro so izkoriščene tudi sušilnice hmelja saj se v njih suši tudi industrijska konoplja. V  Kapli pri Vranskem je predelovalni obrat za predelavo konopljine slame, ki daje surovinsko bazo za tekstil, gradbeno in tehnično industrijo. V Bio parku Nivo je postavljen testni objekt iz zidakov konoplje. Ekoci so v sodelovanju z mladimi oblikovalci in Pomurskim sejmom pripravili razstavo oblačil iz konoplje in naravnih materialov na Agri, saj želijo obuditi sodobno tekstilno industrijo, ki je v Sloveniji že skoraj povsem izumrla…

Na voljo so še neizkoriščeni resursi in znanje, kjer bi z nadgradnjo lahko generirali veliko delovnih mest – tkanje konopljinega platna v Tekstilni tovarni Polzela, izdelava zidakov v Shidelu ali Nivoju, proizvodnja semen v IHPS, izdelava plastike iz konoplje v Plastiki Skaza. Z sejanjem industrijske  eko konoplje pa z sejanjem v kolobarju dobimo tudi več ekološko pridelanih živil, po naravni poti zdravimo zemljo in povečujemo prehransko samooskrbo z dodano vrednostjo. Ali bomo potenciale in resurse znali nadgraditi, se povezati pa je odvisno od nas, želimo si podpornih ukrepov Vlade, želimo, da delo zopet postane vrednota zato podajamo pobude, da se ustvarijo poleg že znanih ukrepov in organiziranosti zaposlovanja še možnosti za vključitev čim večjega števila ljudi v proces zaposlovanja za krajši delovni čas kot npr: 100 ur obveznega družbeno koristnega dela za prejemnike socialnih  transferov ali plačano prostovoljstvo, kjer bi del stroškov pokril delodajalec, del država ki bi pripomogli z svojim delom na področju kmetijstva, okolja in družbenih dejavnosti ; – je v uvodu podala mnenje somišljenikov Ekoci, Irena Rotar

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS,  je predstavil možnosti za zaposlovanje in podporne ukrepe za mlade prevzemnike kmetij in nove možnosti zaposlovanjav kmetijstvu. Na odprti razpis za nepovratna sredstva lahko kandidira mladi prevzemnik kmetije in prejme 45.000€ nepovratnih sredstev za prevzem kmetije kot  pomoč za zagon dejavnosti  oz.18.000€, če ima poleg kmetije že redno zaposlitev.

Zanimiva priložnosti zaposlitve je tudi novost  kjer lahko v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji sedaj opravljajo turistične kmetije tudi varstvo starejših občanov. V okviru ukrepov povečanja delovnih mest so  vzpodbude na večjo pridelavo zelenjave, semenarstva in okoljskih ukrepov. Minister je  podprl prizadevanja za čim večjo samooskrbo, poleg prehrane še na ostalih področjih, kot so tudi povezane dejavnosti lesne verige. Da industrijske konoplja  ponuja ogromno priložnosti je podal stališče že ob prejemu avtohtonih sort industrijske konoplje, ki so mu jih Ekoci skupaj s pridelovalci podelili 25.maja 2015 za vpis industrijske konoplje v register tradicionalnih sorte semen v Ljubljani. Aktivnosti v tej smeri se nadaljujejo. Prav tako pa je potrebno razmišljati še o drugih načinih vključitve in zagotovitve sredstev za preživljanje ljudem – ali je prava pot UTD- univerzalni temeljni dohodek, kot ga predlagajo nekateri in bo kot kaže morda najprej zaživel v Skandinaviji ali bo to kateri izmed predlogov Ekoci-plačano prostovoljstvo, vključitev čim večjih skupin v delovne procese ali kakšna druga rešitev bo najverjetneje pokazal čas, pri tem pa so dobrodošle vsakršne pobude in dejanja; je zaključil svoje razmišljanje minister mag. Dejan Židan.

Foto: Minister mag. Dejan Židan, Maruša Conič, mlada oblikovalka, Edita Žugelj voditeljica, Nevenka  Anzelc Gostečnik, Vrtec Mozirje, je pojasnila izgradnje delovnih navad že v vrtcu in Irena Rotar-Ekoci, soustanoviteljica somišljenikov Ekoci, ki si prizadevajo za večjo samooskrbo s hrano, etično ekonomijo, energetsko neodvisnost, spoštovanje tradicije in nadgradnjo novih znanj z dejanji, da bomo v Sloveniji: »gospodar pod svojim klobukom«!

Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS je pojasnil primere dobrih praks iz tujine in kakšne so podobne možnosti pri nas .Vlada pripravlja vzpodbude in konkretne ukrepe na področju socialnega podjetništva, ki bo omogočal  zanimive organizacijske oblike in  pomoč tudi v obliki finančnih sredstev za vzpostavitev novih delovnih mest in povezovanje deležnikov v procesu izgradnje delovnih mest, ki jih gradi skupnost. Ni razlogov zakaj ne bo mogli uspešni modeli povezovanja znani iz tujine uspešno zaživeti tudi pri nas npr. v Coop-rative- zadruge kot so Madragon. Marinaleda, Coop Italija ipd..,S vključitvijo  čim več ljudi v množično povezovanje preko delovnih procesov je zagotovljeno človeku delo in dostojanstvo, socialna vključenost in priložnost soupravljanja pri dodani vrednosti, ki omogoča dostojno preživetje ljudem in gradi skupnost; je podal razmišljanje g. Tadej Slapnik .

Prikazan je element image024.jpg

Foto Skorjanc:  M, Tadej Slapnik državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS sekretar je predstavil priložnosti za nova delovna mesta  in Irena Rotar –  Ekoci.

KAKO LAHKO V SAVINJSKI  DOLINI USTVARIMO NOVA  DELOVNA MESTA

Martina Zupančič direktorica Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec (IHPS) je poudarila  zahteve in priložnosti kot so delovna mesta na področju posredovanja znanja in izdelave surovinske baze, tehnologije in znanja, ki jih ta dejavnost potrebuje in meni da lahko  s temi potenciali uspemo  saj je potrebno poleg semen poskrbeti tudi za ustrezne tehnološke smernice za kar imajo na  IHPS nedvomno resurse in potenciale, da  lahko postane Savinjska dolina center napredne agronomije  kot je veljala nekoč. Veliko delovnih mest se lahko ustvari na tak način, saj vse izvira iz zemlje in prav kmetijstvo daje surovinsko bazo ostalim  panogam.; je poudarila Zupančičeva, Ob tej priliki so Ekoci podarili IHPS, ki je del genske banke Slovenije semena zbrana v Štafeti semen 2015.

Župan Žalca Janko Kos je podprl prizadevanja in povezovanje deležnikov, ki lahko doprinesejo k novim delovnim mestom. Prizadevanja za povezovanja deležnikov v kmetijstvu kot priložnosti za nova delovna mesta sta podprla tudi g. Peter Vrisk predsednik Zadružne zveze Slovenije in predsednik uprave Semenarna Ljubljana g. Aleš Šabader .

Foto Ogrinec: Irena Rotar Ekoci, g.Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Rs in Natalija Aškerc Rogelšek Ekoci, Ga Martina Zupančič IHPS.

 

Foto Ogrinec. Predaja semen, ki so jih zbrali sodelujoči v  Štafeti semen 2015-  gibanje za  sejanje, izmenjavo in ohranjanje domačih in avtohtonih vrst semen; 11 zrnc semen poseješ, 11 zrnc semen izmenjaš, 11 pošlješ Ekoci  za predajo v gensko banko Slovenije. Sprejela jih je ga. Martina Zupančič IHPS, ki je del genske banke Slovenije.

Foto Ogrinec: Predsednik uprave Semenarne Ljubljana g. Aleš Šabeder in g. Peter Vrisk  predsednik Zadružne  Slovenije                                                                                                                                                    sta podprla prizadevanja povezovanja deležnikov za ustvarjanje delovnih mest na področju kmetijstva

 

Foto: Udeleženci Posveta: Irena Rotar Ekoci, Tadej Slapnik, sekretar RS v kabinetu predsednika vlade, Edita  Žugelj voditeljica, Mirko Hudelj, koroški Slovenec ki je pomagal pri prenosu znanja in tehnologije pri vzpostavitvi delovanja konopljarne v Kapli, je dobil simbolično darilo- klobuk-simbol svobode in neodvisnosti. Župan Janko Kos, podpira prizadevanja, Stojan Praprotnik,  Razvojna agencija Savinja, Maja Klemen Cokan, Martina Zupančič in Nataša Ferant IHPS,  Maruša in Bernarda Conič mladi oblikovalki, Nejc Drča mladi konopljar iz Kaple, Vito Klinc,  Fanči Perdih, Nevenka Anzelj Gostečnik, Tomaž Škorjanc, Dejan Ogrinec in številni podporniki in somišljeniki..

Foto:  Razstava oblačil iz industrijske konoplje in naravnih materialov, ki sta jih ustvarili oblikovalki Maruša in Bernarda Conic in predstavil na Agri, skupaj z izdelki Hanah Biz, ki je tudi lastnik konopljarne v Kapli.

KAKO NAPREJ?

Kot ponavadi so Posveti Ekoci, dinamični in ustvarjalni. Takšen je tudi letošnji. Iz lanskega posveta semen na Agri je nastal skupinski  dokument o semenarstvu, ki so ga kot rešitev na izpostavljena področja  potrebo začutile nevladne organizacije in  izpostavili sodelujoči na posvetu semen. V enem letu so ustvarili v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in   je v pomoč vsem, ki se želijo  seznaniti več o semenih, biti pridelovalec ali ozaveščen kupcev semen. Dokument je objavljen tudi  na povezavi: www.ekoci.si;

Iz  letošnjega Posveta bodo poslali Pobude pristojnim ministrstvom o vzpostavitvi možnosti za čim večjo vključenost čim širšega kroga ljudi v delovni proces kot so plačano prostovoljstvo  ter vključitev ljudi v delovne procese s krajšim delovnim časom, ki so prejemniki socialnih transferov in iskali priložnosti za povezovanje deležnikov in izgradnjo delovnih mest, ki jih gradi skupnost.            

 Ekipa Ekoci: Irena, Marjan, Edita, Dejan, Tomaž, Tamara , Maja, Ksenija, Maruša, Bernarda, Mateja, Vesna, Dejan , Igor..,

  in  številni drugi somišljeniki, ki  želijo aktivno soustvarjati  prihodnost!

»Oj; osti Jarej,«  star slovenski pozdrav-pomeni – bodi mlad , pomlajen bodi močan –» Slovenec Slovenka, kjerkoli si, tu je tvoj temelj, tvoja osnova od tu izhajaš;  so nam zapisali predniki .na napisu v Geos-u- geometrijskem središču Slovenije v Vačah. .Prizadevamo si naprej po tej poti!

Eko civilna iniciativa Slovenije: Ekoci: www.ekoci.si;  inFB:  https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts; ekoci.si@gmail.com;  Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=t s, SDM- Slovenska delovna mesta: https://www.facebook.com/pages/SDM-Slovenska-delovna-mesta/424701034346081?fref=ts Sonaravni vrtovi: https://www.facebook.com/SonaravniVrtovi?notif_t=page_new_likes; Letni časi: https://www.facebook.com/letnicasi?fref=ts

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sporočilo ste prejeli  skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK : ali  na osnovi svoje prijave na spletnih straneh , udeležbe prireditev katerih soorganizator  je bil pošiljatelj,  izpolnjenega anketnega lista na aktivnostih  ipd.. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo,  da to sporočite na: ekoci.si@gmail.com;  Vašo odjavo od sporočil bomo uredili v najkrajšem možnem času. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.