Sporočilo za javnost: POBUDA – VKLJUČITEV SEMEN V DRŽAVNE REZERVE

Celje, oktober 2022.

Aktivisti in somišljeniki, ki si prizadevamo za prehransko varnost , samooskrbo in  ohranjanje avtohtonih semen, smo na posvetu o prehranski varnosti v Celju podali pobude, da se v državne rezerve uvrstijo semena – brez njih ni hrane, ter  da država zagotovi v rezervah tudi  dovolj hrane za ljudi in krme za živali za čas morebitnih  nepredvidenih sprememb. Ker odziva pristojnih še ni,  smo podali dne  24. 10. 2022 ponovno pobudo za uvrstitev semen v državne rezerve  na Ministrstvo  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvo  za gospodarstvo, kot skrbnika državnih rezerv.

Celotne pobude in vprašanja iz posveta so objavljene na povezavi: https://ekoci.si/zadnje/szj-pobude-in-vprasanja-iz-posveta-kako-si-zagotoviti-hrano-za-danes-iz-prihodnost/

Objavljamo besedilo dopisa: Kot smo vam napisali že v pobudah z dne 18.9. 2022 o prehranski varnosti v Celju, katerega se je udeležila ga. Joži Cvelbar,  Vas naprošamo,  da uvrstite zadostne  količine semen, hrane in krmil za živali v državne rezerve;  ponovno podajamo argumente glede pomena uvrstitve semen v državne rezerve:

  1. Trenutno v Državnih rezervah nimamo niti ene vrečice semen-stanje na trgu ni optimistično. Brez lastnih semen ni samooskrbe. (V prejšnjem režimu so v državnih rezervah bila semena.)
  2. Prosimo, da uvrstite v državne rezerve semena zelenjadnic, žit, poljščin in ostalih kmetijskih pridelkov v zadostnih količinah vsaj za eno leto vnaprej, dolgoročni za tri leta.
  3. Predlagamo, da odkupite seme slovenskih pridelovalcev avtohtonih sort in semenskih sort žlahtnjenih v Sloveniji v največji možni meri, saj ta semena zrastejo pravilom a brez FFS in so prilagojena našemu okolju ter jih vzpodbudite, da bodo zasejali še več semen za trg in tako zagotovili  zadostne količine semen vsaj za eno leto v državnih rezervah.
  4. Ker semen ni  dovolj prosimo, da MKGP takoj pripravi še dodatni razpis za vzpodbude kmetovalcem, da bodo sejali slovenska avtohtona semena  ter vzpostavi pogoje za  delovanje KIS Trženje ali Ptujskega semenarskega centra z nakupom dodatne opreme, za čiščenje in pakiranje semen  v semenske vrečice za trženje. Trenutno teh pogojev nimajo, Semenarna  Ljubljana,  ki je sedaj v tuji lasti pa ima slovenskih semen vse manj.
  5. Naprošamo, da MKGP z ustreznimi  mehanizmi vzpostavi dostop do slovenskih avtohtonih semen, tako da bodo na voljo v maloprodajni mreži – morda v več kot 300 trgovinah Zadružne zveze Slovenije -ki je lahko istočasno največja trgovska nacionalna mreža (kot vemo je večina trgovin v lasti tujcev – v primeru pomanjkanja hrane in semen pa je vprašanje ali bodo trgovci najprej poskrbeli za založenost nemškega, avstrijskega, italijanskega in ostalih večjih trgov ali slovenskega.)
  6. Verjetno vam je poznano, da je trend v svetu semenarstva v razvoj semen za aeroponiko, hidroponiko in akvapaoniko in bo semena za pridelavo v  zemlji /razen Gso/ vse težje dobiti, zato so prizadevanja za razvoj panoge semenarstva v Sloveniji še kako pomembne.
  7. Istočasno pa lahko z ustreznimi vzpodbudim pridelovalcev semen in kmetovalcem naj sejejo slovenska semena na sonaraven način dvignete tudi odstotek ekološkega kmetijstva v skladu s strateškim  načrtom.  
  8. KIS  – slovenska  genska banka – naj dodatno žlahtni več potrebnih sort za prehrano ljudi in vzorcev semen, ki jih ima v banki semen, da bomo lahko čim bolj samooskrbni.
  9. Ekoci s partnerji bomo intenzivirali aktivacijo prebivalcev z gibanjem Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen s pričetkom na dan na Tradicionalni  slovenskega zajtrka, da ljudje posejejo čim več semen, poskrbijo za semensko samooskrbo, aktivirali bomo otroke, vrtce šole, ozaveščali vendar za kmetijski sektor pa prosimo da poskrbite vi.
  10. Na to problematiko Ekoci s somišljeniki opozarjamo že dlje časa – nazadnje smo vas za odgovore in ukrepanje prosili v pobudah iz  Posveta  prehranski varnosti – na odgovore s  posveta še čakamo. Medtem nam je poslala Veterinarska uprava odgovor glede kokoši. Naprošamo, da vaše odgovore  na pobude, ki so tudi javno objavljene (https://ekoci.si/zadnje/szj-pobude-in-vprasanja-iz-posveta-kako-si-zagotoviti-hrano-za-danes-iz-prihodnost/)  čimprej pošljete, saj smo jih dolžni posredovati udeležencem srečanja in obvestiti javnost. Vas pa naprošamo, da dobre predloge, ki so vam lahko v pomoč, da v prihodnosti ne bomo lačni upoštevate v čim večji meri.

 S spoštovanjem.

 Za Ekoci, partnerje in somišljenike Irena Rotar