Sporočilo za javnost: POBUDE S POSVETA ODLOČEVALCEM

BIOGOSPODARSTVO  – NUJA ALI TRŽNA PRILOŽNOST

Kako izkoristiti potenciale zelišč, sonaravno pridelave hrane in industrijske konoplje?

Dne 14. 9. 2023 je bil na Celjskem sejmu MOS izveden posvet na temo Biogospodarstvo – nuja ali poslovna priložnost. Potenciali zelišč, sonaravno pridelane hrane in industrijska konoplja Na njem so častni gostje med njimi tudi mag. Dejan Židan iz Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem ter Tanja Gorišek  Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter ostali gostje in udeleženci iskali možnosti, kako bi na osnovi naravnih danosti, resursov in znanja, ki jih že imamo, čim hitreje ustvarjali nove priložnosti za čim hitrejši razvoj biogospodarstva. Le-to je eden izmed temeljev strategije trajnostnega razvoja, ki ga kot nujo narekuje tudi EU politika kot tudi spremenjene podnebne in gospodarske razmere. Na posvetu so bile dane številne pobude, ki so se zbirale tudi v času sejma. Ugotovili smo, da so potrebna nekatera zakonska dopolnila in izvedbeni ukrepi v strategiji  gospodarskega razvoja in Skupne kmetijske politike, ki bodo najboljše izkoristili resurse, kjer ima naša država največ možnosti za razvoj: zeliščarstvo, pospeševanje lokalne prehranske varnosti, rokodelstvo, vzpodbujanje uporabe lokalne hrane izdelkov in storitev v javnem sektorju ter izkoristek naravnih virov kot je to pri lesarstvu, čebelarstvu in rokodelstvu, kjer aktivnosti v tej smeri že potekajo. Nujno bi bilo urediti statusa potenciala industrijske konoplje kot naravnega materiala. V preučitev odločevalcem so se  izoblikovale pobude in konkretni predlogi, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

1.     Pobude za hitrejši razvoj  krožnega bio gospodarstva in pospeševanja panog v praksi

2.     Slovenija zeliščarska velesila 

·       Pobuda za razvoj panoge zeliščarstva kot panoge v biogospodarstvu

·        vpis poklicev zeliščar  in zeliščarskih izdelkov

·       ter novega poklica ambasador   trajnosti  –  izdelovalec iz recikliranih materialov

 v rokodelske dejavnosti

3.     Pobude za ukrepe »Od semena  do krožnika«  v javne zavode

4.     Dan slovenske hrane – razširitev  v teden slovenske  hrane v teden slovenske   hrane v vsakem  mesecu v letu   v jedilnikih javnih zavodov in ustanov

5.     Zagotovitev prehranske varnosti – semena vključiti v državne rezerve  

6.     Kmetijstvo prihodnosti – ureditev statusa pametnih rastlinjakov sonaravne o pridelane  hrane, označevanje in dopolnitev zakonodaje

7.     Ureditve statusa industrijske konoplje

Celoten dopis o pobudah lahko preberete spodaj: