Sporočilo Za Javnost: POBUDE ZA IZBOLJŠAVE PREDSTAVLJENEGA DPN SAVINJSKA DOLINA – SUHI ALI MOKRI ZADRŽEVALNIKI

 Žalec 6.2.2023. V Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, Združenje za trajnostno prihodnost s somišljeniki, smo skupaj s strokovnjaki preučili DPN SSD, ki je bil predstavljen na javni razpravi in objavljen na povezavi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drzavno-prostorsko-nacrtovanje-za-zagotovitev-poplavne-varnosti-v-spodnji-savinjski-dolini/. Zbrali smo predloge somišljenikov, sodelujočih strokovnjakov raznih področij in nekaterih sodelujočih na javni razpravi in pripravili naslednje pobude in predloge za izboljšanje, ki jih je potrebno oddati do 7.2.2023. 

Glede na to, da so v predstavljenem načrtu predvideni posegi, ki bodo trajno spremenili izgled kulturne krajine, mikroklimo in zmanjšali kmetijski, turistični in biotski potencial celotne Savinjske doline ter potencialno zmanjšale vrednost nekaterih nepremičnin v ožjem in širšem vplivnem okolju, predlagamo, da načrtovalci nadgradijo  predlagan DPN SSD in vanj vključijo  predlagane študije, izvedejo dopolnilno verzijo načrtov, izdelajo  tudi 3D načrt in vse skupaj predstavijo javnosti ponovno.

Dobro je, da se zavemo, daje VODA VIR ŽIVLJENJA. BOGASTVO narave in ljudi, ki so se vedno od davnine naprej naseljevali ob rekah. Ali bomo dopustili, da še naprej zaradi ne dovolj domišljenih posegov voda prehitro odteče iz doline ali bomo naredili vse, da služi v dobro tudi takrat kadar so poplave? K sreči je čedalje več ozaveščenih ljudi, ki vedo, da je voda bogastvo, s katerim je potrebno posebno dobro varovati in z njim dobro gospodariti. Tako veliki posegi v naravo kot so predvideni v predlaganem DPN namreč oblikujejo življenja tisočerih sedanjih in prihodnjih prebivalcev Savinjske doline in širše. Vplivajo na njihovo zdravje, počutje, ekonomski potencial preživetja, razvojne priložnosti in drugo.

Zato je prav, da ljudje prihodnost soustvarjamo s svojim aktivnim delovanjem, saj jo kreiramo žal tudi takrat, kadar smo neaktivni. Dobro je, da vemo kaj bomo zapustili prihodnjim rodovom, zato se splača potruditi za dobro prihodnost. Vsako pozitivno dejanje soustvarjanje trajnostne prihodnosti šteje.

PROŠNJA: Na načrtovalce, odločevalce strokovnjake in zavzete napredne ljudi, ki jim je mar za sedanjost in prihodnost apeliramo, da vsak po svojih močeh naredi vse najboljše kar zna in zmore, da ohranimo naš biser našo reko Savinjo, pritoke in naravo za sedanje in prihodnje rodove in jim omogočamo blagostanje prihodnosti.

Načrtovalce pa pozivamo, da najprej preučijo vse možne rešitve na naravi temelječih rešitev, modro zelene infrastrukture in ekoremediacijskih rešitev in šele nato umeščajo suhe zadrževalnike v okolje.

Vsako dobro dejanje šteje. Soustvarjajmo trajnostno prihodnost. Aktivno. S podajanjem dobrih predlogov, sodelovanjem stroke, naprednih znanj, upoštevanje narave in izkušenj ljudi. Uspehi bodo boljši.