Sporočilo za javnost: posvet bio gospodarstvo

• POSVET BIO GOSPODARSTVO – NUJA ALI POSLOVNA PRILOŽNOST
• POTENCIALI ZELIŠČ, INDUSTRIJSKE KONOPLJE
• VEČ LOKALNE HRANE V ŠOLE IN JAVNA NAROČILA – OD SEMENA DO KROŽNIKA
• PODELITEV DRUGEGA DELA PRIZNANJ – OSKRBIMO SLOVENIJO-ŠTAFETA SEMEN


SZJ – CELJSKI SEJEM MOS: 14.9 2023 je bil organiziran posvet na Celjskem sejmu Mos posvet: Bio gospodarstvo nuja ali poslovna priložnost, kjer so častni gostje in udeleženci iskali možnosti kako vzpostaviti sistem bio gospodarstvo.

Imamo čudovite priložnosti na področju vzpostavitve krogotoka pri zeliščih, z izkoristkom potencialov industrijske konoplje in na področju slovenske hrane “od semena do krožnika”. Z vključitvijo več slovenske hrane v slovenske šole in vrtce ter javna naročila bi vzpodbudili večjo porabo in vzpodbudilo agroživilsko dejavnost s povpraševanjem ter vzpodbudo kmetom za pridelavo. Iz posveta bodo podane pobude odločevalcem, kako implementirati izvedbene aktivnosti za večjo učinkovitost v praksi naknadno.

Posnetek celotnega psveta je objavljen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ZKKmFLxlNjU