SPOROČILO ZA JAVNOST- Posvet o semenih na Agri, Pobude Vladi, Štafeta semen

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

  1. Pobude Vladi iz Posveta semen na Agri: Povečajmo samooskrbo z varno hrano, semeni in dobrinami s konkretnimi ukrepi in merljivimi cilji
  2. Štafeta semen- novo šolsko leto-nova priložnost, da naučimo otroke znanj za življenje

Eko civilna iniciativa Slovenije – Štafeta semen, Amarant in sodelujoči na  Posvetu semen na Agri 28.8 2014 so se zbrali na  Posvetu semen  na Agri.

S tvornim sodelovanjem so dobili mnogo odgovorov, porajala so se številna vprašanja. Skupna odločitev je bila, da se iz Posveta pošljejo Pobude vladi za nadgradnjo področij s konkretnimi ukrepi, ki bodo omogočala večjo samooskrbo z varno hrano in semeni kot temelju samooskrbe v prihodnosti.

 

Na Posvetu o semenih – Štafeta semen s tematiko kako pridelati in ohraniti več semen, ki  imajo preživitvene sposobnosti je sodelovalo veliko udeležencev, tudi predstavniki stroke, politike  predstavniki nevladnih organizacij, predstavljene so bile dobre prakse. Več info na: https://ekoci.si/?p=2543

 

Posveta se je udeležila tudi mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo in okolje in  Jožica Cvelbar, predstavniki UVHVVR, Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material, Marinka Pečnik in Tomislav Bošnjak, Fanči Perdih Amarant, dr. Jelka Vozlič iz Kmetijskega Inštituta Slovenije, sodelovali so ljudje iz prakse; Maja Klemen Cokan ,Peter Cvan, Slavko Turšič, sodelovali so sodelujoči v Bazi znanja Štafete semen Meta Vrhunc in mag. Nataša Ferant  ter  številni drugi udeleženci, povezovala pa  Irena Rotar, Ekoci.

 

Udeleženci so se seznanili s tematiko in se odločili, da podajo pobude za nadgradnjo področja s konkretnimi aktivnostmi, ki bodo pomagala urediti področja, ki podpirajo želeni cilj: samooskrbo z zdravo, varno hrano, pravimi semeni in dobrinami. Čeprav je bil naslov « Posvet o semenih«, menimo, da je najpomembnejše ozaveščanje o zdravi prehrani, ki vpliva na zdravje in blagostanje Slovencev, pridelava avtohtonih domačih in tradicionalnih vrt semen je le ukrep, ki to podpira. V sistemu globalizacije so prav semena zelo na udaru, konvencionalni kmetje so odvisni od hibridnih semen, ki so vezana na intenzivno mineralno gnojenje, kar posledično prinaša odvisnost proizvodnje hrane, oskrbe s semeni, pesticidi ipd. Pritiski za uvajanje semen GSO v celi Evropi so čedalje večji, podnebne razmere so del vsakdana, gospodarske in politične razmere narekujejo,da moramo biti čim bolj samooskrbni. Ugotavljamo, da  slovenske genske  banke semena le hranijo, ne poskrbijo pa za živo ohranjanje semen, da je pomanjkljivo ozaveščanje javnosti in da so pomanjkljivosti v izobraževalnem procesu. Potrebno bo več pozornosti in izvedbenih aktivnosti na področjih GSO, potrebni bodo konkretni ukrepi k  vzpodbudam za semenarstvo in za čim bolj sonaravno pridelavo hrane in ureditev ustrezne zakonodaje

Ugotavljamo, da so sicer v naslednjem programskem obdobju predvideni številni ukrepi, vendar menimo, da brez konkretnih in  merljivih ciljev ne bodo učinkoviti. Zato smo skupaj z sodelujočimi v Bazi znanja Štafete semen pripravili in poslali 30 pobud Vladi-Ministrstvu za okolje in prostor (Mko) in Kmetijskemu odboru Državnega zbora z naslovom: »Pobude Vladi iz Posveta semen na Agri: Povečajmo samooskrbo z varno hrano, semeni in dobrinami  s konkretnimi ukrepi in merljivimi cilji«

 

V Pobudah, ki smo jih pripravili na podlagi razprav na Posvetu semen skupaj s sodelujočimi v Bazi znanja Štafete semen- udeleženci Posveta, predlagamo vzpodbude za semenarstvo, ukrepe  za čim bolj sonaravno pridelavo hrane in ureditev ustrezne zakonodaje za Slovenijo brez GSO, kontrolo posevkov s kontaminacijo GSO organizmov,  predlagamo, da se Tradicionalni slovenski zajtrk uvedejo varna ekološka živila in živila brez GSO, da genske banke poskrbijo za »živo« ohranjanje semen. Predlagamo, da se naredi petletni plan samooskrbe v rednih in izrednih razmerah ter okrepi obveščanje javnosti, konkretizirajo vzpodbude za semenarstvo, uvrstitev izvedbenih ukrepov v procesih izobraževanja na vseh področjih in številni ostali predlogi, ki so predstavljeni  tudi na spletni strani Eko civilne iniciative  Slovenije: https://ekoci.si/?p=2546

Dne 2.9 2015 so nam iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje sporočili ,da so se odločili da bodo Pobude upoštevali v največji možni meri, kar pa bomo seveda sproti spremljali in o tem obveščali javnost.

 

2.  Štafeta semen – novo šolsko leto – priložnost da naučimo otroke znanj za življenje

Na Posvetu so bili predstavljeni pozitivni učinki dosedanjega angažiranja civilnega prebivalstva na področju ohranjanja  in izmenjave avtohtonih domačih in tradicionalnih  semen, ki je ob tej priliki predala tudi letošnja zbrana semena  sodelujočih v Štafeti semen v gensko banko Slovenije dr. Jelki Vozlič iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Pri zbiranju semen so bili izredno prizadevni mentorji v osnovnih šolah in vrtcih, ki so vzpodbudili  otroke k  sejanju in zbiranju semen ter v izobraževalne procese uvajali temelje samooskrbe  in trajnostni razvoj, katerega temelj je zdravo seme.

Novo šolsko leto je priložnost da se v Štafeto semen vključijo vrtci, šole in posamezniki. Uradni pričetek Štafete semen se prične sicer v naslednjem letu na prvi pomladni dan, vendar sodelujoči ravno v tem času pobirajo semena, čez zimo delajo gredice, pripravljajo tla, čistijo semena, planirajo aktivnosti za naslednjo šolsko leto ali programsko obdobje          . Zato je prav, da vodstva izobraževalnih programov že sedaj vključijo v svoje dejavnosti aktivnosti in znanja, ki bodo resnično pomembna za otroke in vse nas, da v prihodnosti ne bomo lačni.

 

Sodelovanje v Štafeti semen ni zahtevno. Štafeta semen- aktivnosti somišljenikov gibanja za sajenje, izmenjavo in ohranjanje avtohtonih domačih in tradicionalnih vrst semen zelenjave, poljščin zelišč in sadnih vrst Slovenije intenzivno potekajo po vsej Sloveniji. Sadijo in sejejo v šolah in vrtcih, semena izmenjujejo v okviru društev in organizacij ter posameznikov, prizadevanja za samooskrbo so vsa močnejša in čedalje več semen je v rokah ljudi in posajenih kar je osnovni cilj Štafete semen. Sodelujoči  v Štafeti semen 11 zrn semen posejejo, 11 zrn izmenjajo in 11 pošljejo v hrambo za gensko banko Kmetijskemu inštitutu Slovenije. Podpora sodelujočim je v Bazi znanja strokovnih institucij in strokovnjakov iz nevladnih organizacij, ter izvedbenih delavnic in na dogodkih. Sodelujoči  mentorji in organizatorji na Pozitivnih točkah Štafete semen dobijo Priznanje za sodelovanje v Štafeti semen. Ekoci o dogodkih sproti obvešča javnost preko spletne strani, Fb portala Štafeta semen in  Sporočil za javnost.. Kaj vse pa so že ljudje ustvarili  v Štafeti semen pa si lahko ogledate tudi na spodnji povezavi ali pošljete vprašanja na naslov Štafeta semen:ekoci.si@gmail.com; https://www.google.si/search?q=%C5%A1tafeta+semena&biw=1366&bih=651&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GzYJVOXyFse-O7iTgLgP&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ

 

Zahvaljujemo se sodelujočim na Posvetu semen sodelujočim gostom, angažirani publiki, somišljenikom in sodelujočim v Bazi znanja Štafete semen pri pripravi Pobud Vladi.

 

Verjamemo, da s skupnim sodelovanjem zmoremo.

 

Vsako dobro dejanje šteje!

Ekipa   in sodelujoči b Bazi znanja Štafete semen

Oj – Osti Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan!”Slovenka – Slovenec« kjerkoli si; tu je tvoj temelj, osnova, od tu je tvoje seme – izvor, bistvo, tu je tvoje središče, od tu je tvoja energija, potenca, tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov in prizadevamo si ga ohranjati naprej     Več info na www.ekoci.si; www.lavita.si; in Štafeta semen: https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=ts in https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=Spletna stran: www.ekoci.si  ; Elektronski naslovi:  ekoci.si@gmail.com; Štafeta semen  https://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen?fref=tsin https://www.facebook.com/EkociSlovenija?fref=ts