Sporočilo za javnost: Razlika med industrijsko in medicinsko konopljo

Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije s somišljeniki si prizadeva za čim več avtohtonih rastlin. Prav tako za semena industrijske konoplje in za razvoj izdelkov iz industrijske konoplje, ki lahko prinese veliko delovnih mest pri pridelave hrane, slame v vrvi, tekstil ipd. Za uporabo izdelkov iz industrijske konoplje po vzoru držav iz EU  je bila tudi v Sloveniji  v maju sprejeta ustrezna zakonodaja. Izdelki iz industrijske konoplje  so varni in kontrolirani . Zato je dobro poznati razliko med industrijsko in medicinsko konopljo.https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadna_konoplja.

Ekoci se distancira od neljubega  dogodka, ki se je pripetil v preteklih dneh v Bio parku Nivo. Medicinska konoplja ima namreč večjo vrednost THC in kanaboidov od navadne konoplje, kar poleg osnovnih učinkovin  pomeni tudi zdravilne  učinkovine, ki jih je možno  doseči  le z varno, strokovno in kontrolirano uporabo le te in se tako izogniti eventuelnim neprijetnim učinkom. Distanciramo pa se od  nestrokovne uporabe medicinske konoplje. Zaradi takih in podobnih dogodkov ali interpretacij je pomembno, da se resnično urediti status in regulativa obeh vrst konoplje in se izvede širša ozaveščenost ljudi o uporabnosti različnih vrst konoplj.

 

Ekoci podpiramo predvsem uporabo bio industrijske konoplje, njeno vsestransko  uporabnost, priložnost za več delovnih mest v Sloveniji in za bio kolobar z bio industrijsko konopljo, ki bo pomenil več bio pridelane hrane v Sloveniji in trajnostno naravnano kmetijstvo.

 

Dobra pa je novica, da je tudi v Sloveniji urejena kontrolirana uporaba konoplje v medicinske namene tudi v lekarnah:http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/medicinska-konoplja-odslej-na-beli-recept

 

Zakaj je uporabna konoplja.jpg