Sporočilo za javnost: SLOVENSKI ČAJI IN ZELIŠČA – NUJNOST ALI ČUDOVITA POSLOVNA PRILOŽNOST

Celje, 20.5.2022: Sejem Green Altermed – Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije je organizirala zanimiv posvet – Slovenski čaji in zelišča – nujnost ali čudovita poslovna priložnost, kjer so podajali izhodišča kako nadgraditi kvalitetno slovensko zeliščarstvo ter ga dvigniti iz nivoja samooskrbe na način, da bomo v slovenskih lokalih, domovih, vrtcih in bolnicah pili kvaliteten slovenski čaj in ne uvoženega ter si z inovativnim izdelki iz zelišč krepili zdravje in uživali v kulinaričnih specialitetah. Zelišča postajajo sestavni del pomoči pri sonaravnih načinih pridelave hrane, ki se ga v času podnebnih sprememb čedalje ter zagotavljanju kvalitetne paše za čebele in opraševalce ter k rešitvi zdravja ljudi živali in revitalizacijo okolja.

Posveta se je udeležil tudi državni sekretar mag. Aleš Irgolič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mateja Rotar iz Ekoci je vodila posvet. Kot je v uvodniku poudarila, da bi bilo dobro najti možnost krovnih vzpodbud iz nivoja uporabnikov javnih zavodov šol in vrtcev ter gostincev. lokalov ter kako ozavestiti starše, upokojence, turiste, da uporabljajo slovenski čaj in zelišča in kako vzpodburiti prepoznavo vrhunske vrednost zdravilnih rastlin, ki zrastejo v Sloveniji?

Državni sekretar mag. Aleš Irgolič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pozdravil prizadevanja Ekoci in somišljenikov za pobudo kako povečati potrošnjo slovenskih čajev ter podal povzetek dosedanjih ukrepov za vzpodbujanje zeliščarstva ter podal izhodišča za nadgradnjo panoge, ki bodo še bolj vzpodbujali povezovanje pridelovalcev. Podprl je prizadevanja predvsem mladih kmetov, ki so našli tržne niše in izdelujejo vrhunske proizvode iz zelišč in z veseljem prisluhnil pobudam, ki so bile podane na posvetu. Obljubil je da jih bodo na Mnistrovo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano preučili ter podali odgovore in jih po možnosti vključili v ukrepe.

Irena Rotar Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije je poudarila veliko dobrih zeliščarskih praks širom Slovenije, ki pa so glede trženja razdrobljene in povezane z veliki stroški nabiranja, sušenja, pakiranja, izdelave hidratov. Povzela je pobude somišljenikov, ki predlagajo da se čim prej uvede v sklopu javnih naročil, da morajo javni zavodi nabaviti najmanj 60 % lokalne hrane vključno z zelišči ter da znesek nabav ni omejen, kot do sedaj. Poznamo mnogo dobrih zeliščarskih praks in uspešnih zeliščarjev ter projektov, za katere predlagajo, da se rezultati vseh projektov iz razpisov povežejo ba skupno platformo na MKGP. Prišel je čas ko potrebujemo krovno pomoč MKGP, da se v osnov ločijo ukrepi in vzpodbude za intenzivno kmetijstvo, ki potrebuje velike vhodne stroške mineralnih gnojil, semen in FFS in tekmuje na svetovnem trgu z nizkimi cenami pridelkov, na drugi strani pa sonaravno (ekološko, biodinamično, permakultura), ki pri pridelavi hrane uporablja tudi potencial zdravilnih rastlin in zelišč ter je je lahko čudovita poslovna priložnost za oživljanje podeželje in zahteva manj v vhodnih stroškov. Da bi stvar zaživela (sedaj vemo, da eko kmetje vse kar pridelajo prodajo lahko kar doma) predlagamo in ponovno podajamo pobudo da MKGP in Slovenija razglasi SLOVENIJO ZA EKO VRT EVROPE, ki bi zagotavljala višje odkupne in prodajne cene in celostni pristop k zdravju in prehrani in turizmu z začetkom na zeliščih…

 Foto arhiv Ekoci: Posveta je je udeležil mag. Aleš Irgolič, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Nataša Ferant, IHPS Vrt zdravilnih in aromatičnih zelišč Žalec, Milan Kalan zeliščarska kmetija Kalan in Zadruga za zelišča v ustanavljanju, mag. Tatjana Buzeti, Vidov brejg in Irena Rotar Ekoci ter zainteresirani obiskovalci..

Mag. Nataša Ferant Ihps Žalec je poudarila, da se IHPS ukvarja z zdravilnimi in aromatičnimi rastlinami in zelišči že od l.1976. Glavni namen je raziskovalno, strokovno, svetovalno in izobraževalno delo. Glavni objekt je Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin v katerem imamo zbranih preko 200 različnih vrst zelišč s celega sveta, ki jih proučujemo kako rastejo v naših razmerah. Glavni pridelek tega vrta je seme, ki ga uporabljajo za vzgojo eko sadik, ki so na voljo za prodajo. Določene rastline, ki so pred desetletji prišle v njihov vrt so se adaptirale na naše okolje in uspešno rastejo.

V vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin vzgajajo sadike, ki jih praktično ne najdete v vrtnarijah npr. ajbiš, baldrijan, ožepek, rman, kolmež….Predvsem bi morali organizirati odkup potencialnih pridelovalcev zelišč in tudi sistem javnih naročil.

Vloga IHPS ja je predvsem strokovna pomoč pridelovalcem zelišč z oskrbo kvalitetnega sadilnega materiala, načrtovanje in postavitev pridelovalne površine, strokovna pomoč pri spravilu in skladiščenju. Poleg tega pa tudi kontrola kvalitete pridelanih zelišč v kemijskem laboratoriju.

Mag. Tatjana Buzeti je poudarila pomen pridelave zelišč na ekoloških kmetijah v luči izboljšane ekonomike na kmetiji ter medsebojnega povezovanja s ciljem lažjega trženja in izboljšane strokovne neučinkovitosti pri predelavi zelišč. Izkušnje Vidovega Brejga, pa kažejo, da je zeliščarstvo mogoče učinkovito razviti v inovativne turistične produkte in izdelke iz zelišč, z višjo dodano vrednostjo, na osnovi trajnostnih konceptov, ki ohranjajo naravno okolje in kulturno dediščino in omogočajo zaposlitev tudi na malih kmetijah.

Milan Kalan je poudaril: Slovenija je dežela z bogato zeliščarsko tradicijo.. Slovenija ima raznolike pedoklimatske pogoje za pridelavo vrhunske kvalitete zdravilnih zelišč.

Tudi tukaj imamo na malem področju, kot nikjer v svetu, alpske, panonske, sredozemske in celinske pogoje, kateri omogočajo raznoliko pridelavo zdravilnih rastlin. V naši bogati naravni dediščini imamo možnost še vedno iz narave pridobiti prenekatera semena zdravilnih zelišč. Kljub vsemu je žal še vedno 100% zelišč na trgovskih policah iz uvoza. Vzrokov za to je več. Geografska razgibanost naše pokrajine, majhnost in razdrobljenost. Da bi lahko otroci vsaj v vrtcih in šolah pili čaj iz zelišč pridelanih v Sloveniji, moramo v zalo kratkem času povečati pridelovalne površine.

Kot je poudarila Irena Rotar Ekoci. Dogovorili so se, da bodo poslali iz posveta obravnavane predloge in pobude ter se še naprej prizadevali za razvoj razvojne panoge zeliščarstva kot priložnost Slovenije v Eko vrtu Evrope na področju zeliščarstva in sonaravno pridelane hrane na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in naprednim medijem v vednost. Državni sekretar mag. Aleš Irgolič pa je obljubil njihovo preučitev možnosti implementacije. Sedaj je za spremembe, ki jih zmorejo narediti zavzeti ljudje. Te in še mnoge druge pobude bodo poslali v preučitev kot Pobude iz posveta na Ministrstvo na kmetijstvo naknadno.

Foto arhiv Ekoci: Po posvetu si je sejem in razstavni prostor Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije Združenje za trajnostno prihodnost s partnerji ogledal tudi Državni sekretar mag. Aleš Irgolič, Ministrstvo za kmetijstvo podporo samooskrbi zelišči in sonaravno pridelano hrano pa izrazilo tudi vodstvo Celjskega sejma.

Kot je poudarila Irena Rotar, Ekoci, prikazujejo kar nekaj dobrih praks uspešnega zeliščarstva in aktivacije za povečanje samooskrbe tudi na sejmu: Kmetija Vidov Brejg, Zeliščna kmetija Majnika, IHPS Žalec, Haskap borovnice, Center za vzpodbujanje sonaravnega vrtnarjenja Vransko, Samooskrbni.net, Gibanje Oskrbimo Slovenija – Štafeta semen, Ekoci in Ajda Štajerska ter Water to go ter energijski potencial hrane.