Sporočilo za javnost: TRAJNOSTNI SODOBNI TRENDI V KMETIJSTVU

Gornja Radgona od 25. do 27.9 2020

Zanimivi dogodki – predstavitve in ogledi dobrih praks so potekali v okviru sejemskih vrtov na Pomurskem sejmu, ki bi bili v kolikor ne bi bilo ukrepov proti Covidu organizirani na sejmu AGRA. Predstavili smo trajnostne sodobne trende v kmetijstvu.

Predstavljene so bile zanimive teme in sicer:

  • povečanja samooskrbe na področju hrane in zelišč,
  • kakšne so ekosistemske rešitve za prilagoditev za zmanjšanje posledic podnebnih sprememb (poplave, suše, plazovi..), 
  • kako do povečanja dohodka na malih kmetijah,
  • novosti in dobre prakse alternativnih poljščin, eko kolobarja,
  • kakšno je sistemsko ekološko kmetovanje in učinkovito zatiranje plevelov v ekološki pridelavi,
  • predstavljen je bil inovativen koncept krožnega bio gospodarstva na primeru biorazgradljive vrvice v projektu LIFE Biothop, 
  • kako lahko postanejo industrijske rastline kot so lan, konoplja vhodne surovine v bio krožnem gospodarstvu,
  • kako od lanu do platna,
  • pomen avtohtonih in tradicionalnih sort v trajnostni pridelavi zdrave hrane in povečanju prehranske varnosti.

Dogodke so organizirali Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije s partnerji, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter Pomurski sejem.

Več informacij najdete tukaj:

Lahko nas kontaktirate na ekoci.si@gmail.com in povezali vas bomo s strokovnjaki, da vam posredujejo znanja, ki jih potrebujete.

Za Ekoci in sodelujoče,

Irena Rotar