Štafeta semen 2013- gradiva in informacije

Spoštovani!

Veseli smo vaše odločitve,  da aktivno soustvarjate prihodnost.

V prilogi vam pošiljamo  gradivo:  

1.       Obrazec za prijavo v Štafeto semen z najavo aktivnosti kaj boste organizirali kot Pozitivna točka štafete semen 2013-soustvarjamo prihodnost

Prijavni obrazec za Štafeto semen 2013 –

 

2.        Spremno pismo k semenu,  ki ga boste poslali  na zbirno mesto za hrambo v Gensko  banko, če se boste prijavili kot aktivni sejalecSPREMNO PISMO SEMENOM

      3. poročilo o aktivnosti -napišete po izvedeni aktivnosti POROČILO O IZVEDENI AKTIVNOSTI Štafeta semen 2013

       4. povabilo k sodelovanju , kjer je navedeno  kako do semen in informacijŠtafeta semen 2013 – KAKO SODELOVATI in povabilo

       5. Pošiljamo  vam tudi gradiva: plakat o Štafeti semen  ter sporočila za javnost Štafeta semen 2013 – sporočilo za javnost 16.3.2013,ki so že bila              poslana. Prosimo za povratne informacije, da skupaj  obvestimo čim več ljudi o vaših

           aktivnostih.

 

Mnogo uspehov vam želimo pri soustvarjanju prihodnosti .In za vaša prizadevanja, da v prihodnosti ne bomo lačni.

Za Ekipo Ekoci

Irena

OJ – OSTI JAREJ!

(star slovenski pozdrav, ki pomeni “ostani, zdrav, mlad, pomlajen, bodi močan!”)
EKOCI
Eko civilna iniciativa Slovenije
Spletna stran: www.ekoci.si

FB: Ekoci Ekološka civilna iniciativa (http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496)

 

Naši predniki Veneti so pustili pomembno sporočilo:

Slovenka – Slovenec, kjerkoli si,
tu je tvoj temelj, osnova,
od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,
tu je tvoje središče,
od tu je tvoja energija, potenca,
tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.”