ŠTAFETA SEMEN-Ali znamo (pre)živeti s semeni, znanjem in delom- Sporočilo za javnost -Vabilo 18.10.2013

 

Spoštovani!

V Eko civilni iniciativi Slovenije se veselimo srečanja z Vami  v La Viti. Letošnja Štafeta semen je doprinesla k velikemu razcvetu aktivnosti več tisoč ljudi : za zbiranje,izmenjavo ,sejanje ,  avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst semen.  Semena  so osnova prehranske varnosti. In ne želimo biti  lačni  ne mi, ne naši otroci!

Pred nas se postavlja  izziv:« Ali znamo (pre) živeti z semeni , znanjem in delom?«  O možnih  rešitvah  in dobrih praksah se bomo pogovorili ob letošnji podelitvi priznanj s strokovnjaki , gosti in sodelujočimi,ki so sodelovali kot:«Pozitivna  točka Štafete semen« in  prejmejo za svoje aktivnosti  tudi priznanja. Sodelujoči so dokazali, da znajo in zmorejo več kot jim nalagajo vsakodnevne obveznosti. Pridružili  so se veliki skupini naprednih somišljenikov v Sloveniji , predstavnikov stroke,znanstvenikov,naprednih novinarjev,medijev,učiteljev, vzgojiteljev, nevladnih organizacij in preprostih ljudi ,ki si želimo z znanjem in s pozitivnimi dejanji in medsebojnim sodelovanjem soustvarjati sedanjost  in ustvariti temelje za  naslednje rodove.

Z veseljem Vam pošiljamo:

                                 Vabilo 

 

                    na podelitev priznanj Štafeta semen 2013 in okroglo mizo:

»Štafeta semen – ali znamo (pre) živeti s semeni, znanjem in delom?«

                             18.10.2013 od 13.00 ure dalje

                                         V LA VITI – stara šola Velika Pirešica 1, Žalec

Okroglo mizo vodi: Edita Žugelj                                                                                                                  

Sodelujoči: dr. Vladimir Meglič, Dr. Jelka Šustar Vozlič Kmetijski inštitut Slovenije; prof. Alicia-Leonor Sauli  Miklavčič , Sekretariat Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije ;Alenka Kovšca in mag. Ida Kavčič, Center šolskih in obšolskih dejavnosti Slovenije,  Tatjana Žgank Meža, ravnateljica Oš Žalec,  Tatjana Jelen Golavšek, Vrtec Trje, Maria Ana Kolman, pisateljica, Loreta Vlahovič, Klub Gaia: Anton Komat, samostojni ekolog, Tomo Križnar, svetovni popotnik in bojevnik za mir,   Fanči Perdih , semena Amarant

Vabljeni  gostje: Janko Kos zupan Občine Žalec,prejemniki priznanj Štafete semen, Dr .Martina Zupančič,  direktorica Ihps Žalec, Jože Krulec predsednik Ks Galicija,  Predsedniki Društev KS Galicija, Ravnatelji-ce osnovnih šol  in vrtcev: Petrovče, Žalec, Trje in iz vse Slovenije, Eko civilna iniciativa in predstavniki NVO, dedki babice, otroci in študentje,izmenjevalci semen in pridelkov, sodelujoči in zainteresirani za Štafeto semen, iskalci leteče kamere,                                  zainteresirani obiskovalci in predstavniki medijev.

Prijave na okroglo mizo pošljite na naslov: ekoci.si @gmail.com

                                                                 ****************

*podelitev priznanj sodelujočim v Štafeti semen 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *vseslovenska izmenjava semen in predaja semen v gensko banko semen Slovenije                                                                                                                                                                                                                                                                 *razstava » Kako sodelujemo v Štafeti semen«? Ekoglavci vrtca Trje

                    *svečana predaja najdene leteče kamere v KS Galicija  Tomotu Križnarju

                                    *******************

                          Predavanja od 15.00 ure dalje:

*Kdor ima hrano ta ima oblast-oskrbimo se sami!

*Gain ekološki vrt –na 60m« zelenjava za 4-člansko družino

*Ogled Poligona sonaravnih vrtov

                        *Uporaba enostavnih računalniških rešitev tudi na kmetiji

 Dne: 19.10.2013 ob 13.00 uri:  Teoretično -praktična delavnica:   *Izdelava visokih terasastih permakulturnih gredic na Zelenem griču                                

Več info na:* www.lavita.si; in obvezne prijave  na 040-203-055   https://www.facebook.com/pages/Dru%C5%A1tvo-La-Vita/479148805447452?fref=ts

Naprošamo,  da svojo prisotnost na podelitvi priznanj in okroglo mizo:

             »Štafeta semen – ali znamo (pre) živeti s semeni, znanjem in delom?«  potrdite na naslov; ekoci.si@gmail.com

 Več informacij o programu je na povezavi: www.ekoci.si; in www.lavita.si;FB: Ekoci Ekološka civilna iniciativa:  (http://www.facebook.com/pages/Ekoci-Ekološka-civilna-iniciativa/280321302001496  in http://www.facebook.com/OskrbimoSlovenijoStafetaSemen ; www.lavita.si;

Celotno Vabilo tudi na:

Sporočilo za javnost-Štafeta semen-Ali znamo pre-živeti s semeni, znanjem in delom

Vabilo na podelitev priznanj

 

Dobrodošli!

Oj – Osti  Jarej –bodi mlad pomlajen bodi močan! “Slovenka – Slovenec«  kjerkoli si;  tu je tvoj temelj, osnova,  od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,   tu je tvoje središče,  od tu je tvoja energija, potenca,  tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva ;« je sporočilo naših prednikov…

 


Sporočilo ste skladno z ZVOP-1, ZVP in ZEK prejeli na osnovi svoje prijave na spletnih straneh (https://ekoci.si/,) ali Fb straneh Ekoci oz. Oskrbimo ) na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji Ekoci oz. Oskrbimo. V kolikor ste se med prejemniki sporočil znašli pomotoma oz. se želite odjaviti od nadaljnjega prejemanja, prosimo na to sporočilo odgovorite z ODJAVA. Zahteva bo izvedena v roku 15 dni po prejemu, v nadaljnjih 5 dneh pa boste o tem tudi obveščeni. V zvezi z izvedbo zahteve ne nosite nobenih stroškov.